CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR

Implica-te si tu: CITEŞTE, ANALIZEAZĂ ŞI CONTRIBUIE! Click aici

AFLĂ AICI CUM POŢI SUSŢINE CONSTITUŢIA CETĂŢENILORAFLĂ AICI CUM POŢI DEVENI REPREZENTANTUL NOSTRU TERITORIALRESURSE PENTRUPARTENERI MEDIA, ZIARIŞTI ŞI BLOGGERI

PREAMBUL

Noi, poporul român,

Conştienţi de răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare

Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR!

Descarcă şi distribuie de aici cartea CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte prezentarea video a cărţii cu cele mai importante aspecte abordate de Constituţia Cetăţenilor aici

Urmăreşte primele cursuri publice de educaţie constituţională din istoria României având la baza Constituţia Cetăţenilor

 • Distribuie pe retele de socializare
Comentarii
 • Soni

  Dementii conduc lumea ( turma) si nu rationalii.
  De cele mai multe ori, ratiunea constituie un handicap pentru .. omul cinstit si ordonat.
  d-alde Soni

 • Constantin Cojocaru

  KLAUS IOHANNIS a încălcat Constituţia României
  Suspendare, sau demisie.

  Astăzi, 2 septembrie 2015, Klaus Iohannis a încălcat, flagrant, Constituţia României. De aceiaşi infracţiune se vor face vinovaţi şi membrii Parlamentului României dacă nu îl vor suspenta, imediat, din funcţia de Preşedinte al României.
  Dacă are onoare, Klaus Iohannis nu trebuie să aştepte reacţia Parlamentului.
  Îşi poate da demisia!

  În comunicatul de presă publicat pe site-ul Preşedintelui României, Departamentul de Comunicare Publică ne aduce la cunoştiţă următoarele:
  “Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri, 2 septembrie a.c., o întrevedere cu reprezentanții ExxonMobil și OMV Petrom, în contextul asocierii dintre cele două companii în legătură cu explorarea și exploatarea resurselor de țiței și gaze naturale din Marea Neagră.
  În cadrul întrevederii au fost discutate perspectivele economice și de investiții ale asocierii ExxonMobil – OMV Petrom, precum și provocările comerciale pe termen mediu și lung ale acestui proiect.”

  În atribuţiile încredinţate de poporul roman Preşedintelui României, prin Constituţie, nu figurează nici dreptul nici obligaţia acestuia de a avea “întrevederi” cu reprezentanţi ai unor personae juridice private, cu atât mai mult cu cât acestea au interese economice.

  Iată ce prevede Constituţia României cu privire la ROLUL şi ATRIBUŢIILE Preşedintelui României.

  ROLUL PREŞEDINTELUI.
  ARTICOLUL 80
  (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
  (2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

  NUMIREA GUVERNULUI
  ARTICOLUL 85
  (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
  (2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
  (3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.
  CONSULTAREA GUVERNULUI
  ARTICOLUL 86
  Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.
  PARTICIPAREA LA ŞEDINŢELE GUVERNULUI
  ARTICOLUL 87
  (1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
  (2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.
  MESAJE
  ARTICOLUL 88
  Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
  DIZOLVAREA PARLAMENTULUI
  ARTICOLUL 89
  (1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.
  (2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
  (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.
  REFERENDUMUL
  ARTICOLUL 90
  Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.
  ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE
  ARTICOLUL 91
  (1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
  (2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
  (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
  ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII
  ARTICOLUL 92
  (1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
  (2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
  (3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
  (4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.
  MĂSURI EXCEPŢIONALE
  ARTICOLUL 93
  (1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
  (2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.
  ALTE ATRIBUŢII
  ARTICOLUL 94
  Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
  a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
  b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
  c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
  d) acordă graţierea individuală.

  După cum se poate vedea, Constituţia nu îi permite Preşedintelui României să aibă nici un fel de „întrevederi” cu reprezentanţi ai unor persoane juridice PRIVATE, fie ele corporaţii financiare, naţionale, transnaţionale, multinaţionale etc.
  De ce cu reprezentanţii celor două corporaţii şi nu cu reprezentanţii TOTUROR corporaţiilor ţării, sau ale lumii?

  Constantin COJOCARU
  Preşedintele Partidului Poporului
  2.09.2015

 • NICOLESCU

  P R O P U N E R E :

  - AM ASCULTAT, CU VIU INTERES, EXPUNEREA SUCINTA, A DOMNULUI PROFESOR, DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, ROSTITA INTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE DIN ARAD, INPREUNA CU, O ALTA EXPUNERE, A UNUI LIDER, CARE FACE PARTE DIN MISCAREA ,, NOUA DREPTA” .

  AMBELE EXPUNERI, SE REFEREAU LA SALVAREA ECONOMICA A ROMINII, PRIN MIJLOCELE DOCTRINALE, BINECUNOSCUTE .

  DOMNUL PROFESOR, PRIN ,,LEGEA COJOCARU” SI ,,CONSTITUTIA CETATENILOR”, IAR DOMNUL REPREZENTANT AL ,,NOII DREPTE” PRIN ASPIRATIILE SI NAZUINTELE ACTUALULUI TINERET .

  LUIND IN CONSIDERATIE, CELE DOUA FORMATIUNI POLITICE, SE POATE AFIRMA CA, P.P.-L.C. ESTE BOGAT IN DOCTRINE SI SARAC IN TINERET, IAR FORMATIA ,,NOUA DREAPTA” ESTE BOGATA IN TINERET SI SARAC IN DOCTRINE ECONOMICE, CARE SA SALVEZE TARA .

  FATA DE ACEST MARE DEZIDERAT, IMI PERMIT, A FACE PROPUNEREA, DE-A SE UNII CELE DOUA FORMATIUNI POLITICE IN UNA SINGURA .

  PRIN ACEASTA UNIRE,SE VA PUTEA CA, VIITOARELE ALEGERI, DIN ANUL 2016, SA FIE CISTIGATE, CU BRIO,DE CELE DOUA FORMATIUNI POLITICE, DAT FIIND, LEGEA COJOCARU, CA SI CONSTITUTIA CETATENILOR, DOUA DOCTRINE, CE PRIVESTE DIRECT ACTUALUL TINERET, TINERET, CE VA PUTEA FI SALVAT DIRECT SI SIGUR, DE LA CRUNTUL SOMAJ CE-I ASTEAPTA……

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  SLABE SPERANTE ,

  SLABE SPERANTE CA, DOMNUL PRESEDINTE CLAUS IOHANIS WERNAR, SA MAI CITEASCA SCRISOAREA ISTORICA DESCHISA, A DOMNULUI PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, DUPA INCIDENTUL DE ASEARA, CIND O MINA DE PROTESTATARI, IN FATA ATENEULUI, I-A STRIGAT DOMNULUI PRESEDINTE SI SOTIEI DOMNIEI SALE, CUVINTE CA :

  RUSINE…. RUSINE… RUSINE…..

  CEIA CE A FOST INSA MAI GRAV, A FOST FAPTUL CA, UN PROTESTATAR, I-A TRANSMIS ORAL, POSTULUI DE TELEVIZIUNE B1 CA, REPORTERII ACESTUI POST DE TELEVIZIUNE B1, AR TREBUII SPINZURATI, PENTRU POLITICA FACUTA ANTERIOR, PE TIMPUL FOSTULUI DOMN PRESEDINTE TRAIAN BASESCU …..

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  MESAJ SCURT, PENTRU DOMNUL PETRACHE BOBOC .

  DOMNULE PETRACHE BOBOC ,

  ORICIT ATI INCERCA DUMNEAVOASTRA SA MA CONVIGETI PE MINE SI ALTII CA MINE, CUM CA INTELECTUALII SINT O APA SI UN PAMINT, NU REUSITI.

  DE-SI DOMNUL BUZURA, S-A REFERIT LA INTELECTUALI, IN GENERAL, EU AM FOST ACELA CARE, I-AM INPARTIT IN DOUA CATEGORII .

  -O CATEGORIE DE INTELECTUALI FORMATI INAINTE DE ‘89 SI O A DOUA CATEGORIE DE INTELECTUALI FORMATI DUPA ‘89

  EU URMARIND, CA SI DUMNEAVOASTRA ACTIVITATEA ACESTOR INTELECTUALI ( LA GRAMADA) AM OBSERVAT CUM O PARTE DIN ACESTI SUERMENI, AU INCEPUT SA SE SEPARE UNUL DE ALTUL DEVENIND CARE MAI DECARE MAI DOCTORI IN STIINTE .

  CIND ACESTI DOCTORANZI AU FOST LUATI LA BANI MARUNTI S-A OBSEVAT CA MULTI EREAU PLAGIATORI .

  SI ATUNCI SUBSEMNATUL CU DE LA MINE PUTERE I-AM SEPARAT IN DOUA BOTEZINDU-I:

  1 – INTELECTUALI CU DIPLOMA AUTENTICA SI
  2 INTELECTUALI CU DIPLOMA MAI PUTIN AUTENTICA . (P

  CEIA CE AM MAI OBSERVAT, ESTE FAPTUL CA, MAREA MAJORITATE A POLITICIENILOR INTELECTUALI DE AZI, AU CAM COPIAT UNELE LUCRARI STIITIFICE(PLAGIAT) TOCMAI DE ACEIA AR TREBUII CA INTELECTULII CE N-AU IN SPATE ASEMENEA VICII, SA FACA UN PAS IN FATA SI SA INBRATISEZE POLITICA, ASA CUM NE RECOMANDA DOMNUL ACADEMICIAN BUZURA .

  CA SI DOMNIA SA A DORMIT TIMP DE 25 DE ANI, ASA CUM PRECIZATI, CRED CA AVETI PERFECTA DREPTATE, DAR TOTUSI, MAI BINE ACUM, DECIT NICIODATA .

  CU STIMA .

  • România a avut ca prim ministru un academician, timp de 44 de zile. Era adevărat om de știință, un patriot cinstit precum Eminescu și nu cunoștea dedesubturile politicii peiorative practicate de PNL, PNȚ și de monarhia criminală. De fapt, respectivul premier și-a pierdut viața în mod suspect după 3 luni de la demisie (avea 57 de ani). Legea 217 îi șterge pe toți cei buni…

 • NICOLESCU

  G R E C I A ,

  - – EU PROPUN, SA LUAM O PAUZA, PINA DUPA SFIRSITUL LUNEI ACESTIA, CIND DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS WERNAR, VA FI MAI LIBER SI VA PUTEA LUA IN DISCUTIE, ISTORICA SCRISOAREA DESCHISA, A DOMNULUI PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU PRESEDINTELE PARTIDULUI, P.P.-L.C…..

  – DE CURIND, LA UN SONDAJ DE OPINIE, EFECTUAT IN GRECIA, CU OCAZIA ALEGERILOR ANTICIPATE,CE BAT LA USA, TOT PARTIDUL SYRIZA VA IESI INVINGATOR IN ALEGERILE ANTICIPATE, IN FRUNTE CU CONDUCATORUL SAU, ALEXIS TSIPRAS .

  – DE RETINUT CA IN GRECIA, POTRIVIT LEGII ELECTORALE, DIASPORA NU VOTEAZA, ACESTIA NE AVIND DREPTUL LA VOT DAT FIIND FAPTUL CA EI SINT IN AFARA CETATII SI NU IN CETATE .

  DREPTUL LA VOT, IL ARE NUMAI MEMBRII CARE LOCUESC IN CETATE, ADICA NUMAI CETATENII GRECI, LOCUITORI AI GRECIEI .

  CRED CA, APLICAREA ACESTEI LEGI GRECESTI RESTRICTIVE SI LA NOI IN TARA, AR ADUCE MULTE AVANTAJE, DEMOCRATIEI ROMINESTI ….

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  DOMNUL PRESEDINTE .

  – CRED CA, DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS WERNAR, ABIA DUPA, INTII ALE LUNII VIITOARE(SEPTEMBRIE), VA AVEA TIMP, SA SE OCUPE SI DE ISTORICA SCRISOARE DESCHISA, A DOMNULUI PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, INTUCIT, DOMNIA SA, ACUM, ESTE OCUPAT, FIIND IN IN ASTEPTAREA, PROMULGARII NOUL COD FISCAL.

  CU STIMA .

 • Constantin Cojocaru

  SCRISOARE DESCHISĂ
  Adresată Preşedintelui României

  Domnule Preşedinte,
  În calitatea pe care o am, aceea de Preşedinte al Partidului Poporului, împreună cu colegii mei, urmărim, cu atenţie, modul în care vă îndepliniţi atribuţiile încredinţate de poporul român, prin Constituţia Ţării.
  Am primit, cu mult interes, mesajul pe care l-ati adresat poporului cu prilejul Zilei Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului, în care ne chemaţi “să ne amintim, cu pioșenie, de victimele regimurilor totalitare, instalate pe o mare parte din continentul nostru în secolul trecut”.
  În mesajul dumneavoastră, ne aduceţi aminte că „Dispreţul față de lege și față de valoarea sacră a ființei umane a făcut posibilă existenţa unor regimuri criminale care au secerat vieţile a sute de mii de oameni nevinovaţi. Victimele politicilor de exterminare iniţiate şi coordonate de regimurile național-legionar, antonescian şi comunist nu trebuie negate, uitate sau minimalizate, ci trebuie onorate și amintite.”
  De acord că trebuie să ne amintim de victimile regimurilor politice criminale şi să le onorăm.
  Dar,
  1.Nu credeţi, Domnule Preşedinte, că, înainte de a ne cere nouă să nu negăm şi să nu minimalizăm victimile regimurilor politice criminale, ar trebui ca, Dumneavoastră, împreună cu celelalte autorităţi ale statului român, să luaţi măsuri prin care să aduceţi aceste regimuri politice criminale în faţa celei mai înalte instanţe judecătoreşti a statului român? Să aflăm şi noi, poporul roman, concret, cu probe incontestabile, cine au fost cei care au creat şi au condus regimurile politice criminale, cine sunt călăii şi cine sunt victimile lor. Cu nume şi prenume.
  2 Nu credeţi, Domnule Preşedinte, că, în lista regimurilor criminale, care au “secerat vieţile a sute de mii de oameni nevinovaţi”, ar fi trebuit să includeţi şi regimul politic postcomunist, instaurat în România prin lovitura de stat din decembrie 1989, care a “iniţiat” şi “coordonat” genocidul antiromânesc din ultimii 25 de ani?
  Ştim că vă este cunoscut faptul că, în primul război mondial, au pierit 800.000 de români, iar în cel de al doilea război mondial alţi 500.000. Genocidul comunist a luat viaţa la 1.000.000 de români. În 1989. România avea 23,2 milioane de locuitori. Acum, mai are 20,0 milioane. Am pierdut 3,2 milioane de concetăţeni. Exclusiv datorită regimului politic criminal impus ţării, care a distrus economia naţională, a distrus milioane de locuri de muncă, a obligat jumătate din forţa de muncă să părăsească ţara, a destrămat milioane de familii, a făcut ca mii de copii să se sinucidă de dorul părinţilor şi mii de mame de dorul copiilor, a distrus sistemul de sănătate, astfel că sute de mii de copii nou născuţi mor din lipsă de medicamente şi îngrijire medicală. Lista poate continua. Crima există. Ea trebuie numai să fie prezentată instanţei de judecată.
  3 Nu credeţi, Domnule Preşedinte, că, în lista regimurilor politice criminale ar fi trebuit să includeţi şi regimurile politice care au “iniţiat” şi “coordonat” genocidul din Irak, din Afganistan, din Libia, din Egipt, din Siria, din Ucraina şi alte ţări ale lumii, crime soldate cu secerarea a milioane de vieţi omeneşti? Nu credeţi că nici aceste victime nu ar trebui “negate, uitate sau minimalizate, ci trebuie onorate și amintite.”
  4 În finalul mesajului dumneavoastră, prilejuit de comemorarea victimelor regimurilor politice criminale, GENOCIDARE, ne spuneţi că “trebuie să fim vigilenți și să PREVENIM acțiunile și inițiativele RADICALE, UTOPICE și EXTREMISTE, inclusiv de PE SCENA POLTICĂ, care reprezintă atacuri la statul de drept și la democrație”. Deci, INIŢIATIVELE politice radicale, utopice şi extremiste trebuie PREVENITE, deoarece ele reprezintă atacuri la DEMOCRAŢIE.
  Pentru a înţelege mai bine această parte a mesajului prezidenţial, apelăm la DEX (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, elaborat de Academia Română). Iată ce găsim:
  RADICÁL – Care preconizează reforme adânci, acțiuni hotărâtoare; schimbări fundamentale..
  UTOPÍE – Concepție politică sau socială generoasă, dar irealizabilă (din cauza condițiilor obiective date).
  EXTREMÍST – Care depășește limitele normale, moderate.
  A PREVENÍ – A face să nu se producă, recurgând la măsuri de precauție; a preîntâmpina.
  Traducem, Domnule Preşedinte, că dumneavoastră, deci şi regimul politic pe care îl reprezentaţi, vă propuneţi să PREVENIŢI, adică să FACEŢI SĂ NU SE PRODUCĂ, să INTERZICEŢI, deci, ca, pe scena politică românească, să se manifeste. INIŢIATIVE care preconizează REFORME ADÂNCI, SCHIMBĂRI FUNDAMENTALE, nici concepţii politice GENEROASE, nici iniţiative care depăşesc limitele normale, moderate. Adică veţi da liber numai la iniţiative politice care să nu schimbe regimul…… politic.
  Ştim, Domnule Preşedinte, că vă sunt cunoscute şi Programul Politic al Partidului Poporului, şi Constituţia Cetăţenilor, şi Legea Cojocaru. Este, întra-devăr, un program politic RADICAL, care preconizează REFORME ADÂNCI, SCHIMBĂRI FUNDAMENTALE, un program GENEROS, realist, dar prezentat ca utopic de presa aservită, program care iese din chinga limitelor impuse de “corectitudinea politică”, adică de interesele clasei politice oligarhice.
  Ştim că Programul Politic al Partidului Poporului este inamicul public numărul UNU al clasei politice care vă înconjoară. Nu suntem uitaţi nici cu prilejul unor zile comemorative.
  Noi cunoaştem intenţiile dumneavoastră. Ele sunt scrise în programul cu care aţi câştigat alegerile prezidenţiale. Am atras atenţia asupra toxicităţii lor înainte de votul prin care aţi fost instalat în funcţie.
  Este bine, însă, că, în diversele dumneavoastră ieşiri publice, le aduceţi aminte românilor ce îi aşteaptă. Dacă nu iau măsuri RADICALE.

  Constantin Cojocaru
  Preşedintele Partidului Poporului.
  27 august 2015.

  • Vasile

   Scrisoarea prezinta f. bine situatia din Romania.
   O semnez si eu.
   Dar nu-mi fac iluzii prea mari in privinta lui Johannis. El reprezinta alte interese, diferite de cele ale POPORULUI ROMAN!
   Pentru reforme profunde, necesare in toate domeniile, mai intai trebuie ca romanii sa invete sa aleaga reprezentanti CINSTITI, COMPETENTI SI DEVOTATI!
   SINGURA SOLUTIE, O ADEVARATA REVOLUTIE! :)

   • Soni

    Apropo de … postarea anterioara: daca te-as intreba cu cine ai votat “partid” la ultimele alegeri, mi-ai raspunde ca nu ai participat la vot ! Sac, sac, sac si uite asa prostimea ajunge sa pecetluiasca soarta desteptilor.

    Nici eu nu-mi fac iluzii in privinta Presedintelui tarii, intrucat nu am vazut numarul de inregistrare al scrisorii respective si nici urma de scrisoare pe emailul prezidential.
    Revolutiile au timpuri clinice si nu se infaptuiesc la cheremul fiecaruia !

    • Vasile este Mihaita, cel care-i facea campanie Udrei in 2014 chiar aici pe VariantaCojocaru.

     Acum nu mai are “contract” si scrie “la liber”.

     • Vasile

      De obicei nu raspund minciunilor ordinare!
      Nu am facut NICIODATA campanie pentru Elena Udrea, pe care o consider ca face parte din MAFIA POLITICA!
      Una din greselile pe care le reprosez lui Basescu, este ca a sprijinit-o!
      TOTDEAUNA AM SCRIS LIBER! :)

   • @Vasile, greșiți și pentru o prea mică *iluzie*.
    Anti românismul nu-l afectează pe number one, doar necinstea și presiunea șantajului. De fapt, el este un executant pion zelos al criminalilor țării și poporului nostru. Subtile manevre l-au pus pe tron, dar încă este trâmbițată mișcarea diasporei. Votanții au girat negativ prostălăul în 16.11, ca și anterior cu prostănacul. E bine să fim conștienți de amploarea RĂZBOIULUI ECONOMIC, doar așa putem înțelege CRIMA.
    Amintiți-vă ce din cloaca de la Cotroceni – în timpul celuilalt agent criminal (piratul) s-a emis ideea legalizării unor droguri, în mileniul III când se încearcă desființarea altei otrăvi: tutunul.
    Ar mai fi bine să aveți niscai cunoștințe despre faptul că și în anii ^50 poporul român vota *democratic*. Nu-i mare problemă a distinge utopicul de realism cu o incursiune succintă în profunzimea esenței, depășind aparențele cu o fărâmă de curaj. Ce părere aveți despre cei care ÎNVAȚĂ o profesie și apoi o practică numai 10-15% pentru că nu au unde să lucreze? La fel este și cu această democrație care ascunde…ehei!! Citiți art. 152 (1) din constituția dezastrului și același art. din Constituția Cetățenilor. Au mai rămas 12 zile până la depunerea celor 500 000 de semnături, dvs. ați semnat?

 • NICOLESCU

  MESAJ SCURT, PENTRU DOMNUL PETRACHE BOBOC ,

  DOMNULE PETRACHE BOBOC ,

  VORBITI DE ,,INTELECTUALI” CU ACTE IN REGULA, CARE SE GASESC IN SISTEM, PARTICIPIND LA BUNUL MERS AL TARII, PRIN DECIZIILE CE SINT LUATE, DE CATRE ACESTIA.

  IN SCHIMB, ATI UITAT, SA PRECIZATI, DE UNDE PROVIN ACESTE ACTE (DIPLOME) CARE II LEGITIMEAZA PE ACESTI DOMNI A FI INTRADEVAR ,,INTELECTUALI AUTENTICI” CU DIPLOMA .

  CEI MAI MULTI DOCTORANZI SI MASTERANZI, SINT FACUTI ACUM IN ,,DEMOCRATIE” LA SCOLI SI UNIVERSITATI NOU INFIINTATE (PARTICULARE), LA CARE, MULTE DIN ACESTE INSTITUTII, SINT CRITICATE, PE MOTIV CA, DIPLOMELE N-AR FI TOCMAI ATIT DE CURATE, ASA CUM NOI PROSTIMEA, INCERCAM SA CREDEM .

  CHIAR SI DOMNUL PRIM MINISTRU VICTOR PONTA, A FOST CRITICAT VEHEMENT, PENTRU DIPLOMA DE DOCTOR IN STIINTE JURIDICE.

  ASA CA, DOMNUL ACADEMICIAN BUZURA, ARE DEPTATE; INTELECTUALITATEA AUTENTICA SI ADEVARATA, SA LASE MODESTIA LAOPARTE SI SA SE INPLICE IN POLITICA COTIDIANA, DACA VREM CA TARA SA MEARGA BINE IN URMATORII 25 DE ANI.

  CU STIMA .

  • Domnul acad. Buzura nu are cunoștință sau nu vrea să aibă despre Proiectul pentru România și Constituția Cetățenilor? Identic pot spune despre ceilalți ca el.
   Este de așteptat să facem cunoștință cu o soluție cu funcționalitate din partea aceluia care face o prezentare critică. Ceea ce a criticat octogenarul se pricep să facă și copiii.
   AU EXISTAT intelectuali de ambele categorii și pe vremea *socialismului*, inclusiv activiștii sortați ca prețioși, după cât de tare aplaudau, înțelepciunea exista numai la două cabinete…

  • În comentariul anterior nu există calificativul *…autentică și adevărată*. Ca și domnul acad. Buzura, dv. prezentați fenomene arhicunoscute – n-aș spune că mai este cineva care să nu știe despre prima listă de miniștri *pontagii* cu jumătate plagiatori și au căzut pe rând; și universități srl subsol avem. La Duminica Orbului au avut acces în Parlament și INTELECTUALI care s-au retras după acel mandat de doi ani (ex. prof. Cezar Buda – decanul de vârstă). O bună parte de politicieni *intelectuali* au devenit prof. univ. și chiar academicieni (al. bârlădeanu, i. țepelea, r. teodorescu..). În anul 1955 Academia Română DEVENISE *ORGANIZAȚIE DE MASĂ* (conform afirmației acad. I. Iordan). Asta a însemnat revoluție: o evoluție spre ceva rău prin schimbarea direcției prospere.
   Rog frumos să fiu scuzat pentru unele greșeli gramaticale – timpul nu-mi permite să scriu argumentele analitice, dar și corectarea textului înainte de expediere. Voi remedia lipsurile. Cu stimă.

 • NICOLESCU

  A. N. A. F.

  A.N.A.F. A INCEPUT, VERIFICAREA AVERILOR, UNOR INAVUTITI, CARE INAINTE DE ‘89 EREAU PROLETARI .

  PROLETAR = CETATEN, CE N-ARE DECIT FORTA DE MUNCA, PE CARE O VIDE .

  SA FIE ACESTA, UN PRIM PAS, IN MULT TRIMBITATA,JUDECATA A COMUNISMULUI ?

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  APROPO DE COMUNISM ,

  – SA TE FEREASCA DUMNEZEU DE BURGHEZIA PROLETARA….

  V.I.LENIN

  • Poate nu știați că ateul criminal Lenin nu avea nici un Dumnezeu, ca și Ilici Iliescu.

 • Constantin Cojocaru

  CONDAMNAREA COMUNISMULUI
  De accord, dar cine să o facă?

  În ediţia sa din 24.08.2015, ziarul Adevărul de Moldova publică o ştire din care aflăm că Miniştrii Justiţiei din opt ţări au semnat o declaraţie comună asupra necesităţii creării unui tribunal internaţional pentru investigarea crimelor comunismului.
  Iniţiativa îi aparţine ministrulio eston al Justiţiei şi a fost lansată în cadul unei conferinţe dedicate împlinirii a 76 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.
  Ministrul eston, Urmas Reinsalu, a declarat că „oamenii trebuie să ştie despre suferinţele prin care au trecut milioane de oameni în urma rezultatelor crimelor nazismului şi comunismului”. Acesta a menţionat că crimele naziste au avut parte de condamnare legală recunoscută la nivel internaţional, după procesul de la Nuremberg, în timp ce crimele regimului comunist nu au fost condamnate încă în acest mod. Iniţiativa lui Reinsalu a fost susţinuită de miniştrii Justiţiei din Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Georgia.
  O iniţiativă al cărui viitor trebuie urmărit.
  Două întrebări:
  1.Oare de ce România nu s-a alăturat celor 8 ţări est-europene?
  2.Ar fi bine ca procesul de condamnare a comunismului să fie judecat de un tribunal internaţional, sau, separat, de către instanţele supreme de justiţie ale statelor care au avut de suferit de pe urma genocidului communist?

  • Winston Churchil spunea ca (citez din memorie) “Stalin a preluat o Rusie aflata in epoca plugului de lemn si a adus-o in era nucleara”.

   Cam acelasi lucru l-au facut Dej si Ceausescu pentru Romania.

   Noilor generatii le trebuie o buna spalatura de creier pentru a accepta mizeria de azi.

   • Nu ai dreptul sa judeci trecutul decat in situatia in care ai reusit sa construiesti un prezent mai bun decat acel trecut.

  • 8 țări suverane din care 4 din fostele RSS.
   Despre Belarus nu avem ce comenta, iar Ucraina este sub invazia militară de la Kremlin – locul semnării tratatului pentru împărțirea estului European. În plus, Moldova are o bază militară a invadatorului despre care nu se discută ferm la ONU și la UE.
   România și Bulgaria nu au fost prezente din cauze pe care le știu doar *guvernele* acestora. Ghilimelele notifică faptul că nu avem guvern AUTONOM ȘI INDEPENDENT care este obligat – JURIDIC ȘI MORAL – SĂ ACȚIONEZE PENTRU CONDAMNAREA COMUNISMULUI.

 • NICOLESCU

  MESAJ SCURT CATRE DOMNUL VASILE ,

  DOMNULE VASILE ,

  – VORBITI DE ,,OPOZITIE” IN GENERAL, SAU VORBITI DE ,,OPOZITIA” PARLAMENTARA ?

  DACA VORBITI DE ,,OPOZITIE” IN GENERAL, VA DAU PERFECTA DREPTATE .

  - DACA VORBITI DE ,,OPOZITIA” PARLAMENTARA, ATUNCI NU VA DAU DREPTATE, DEOARECE IN ACEST CAZ, SE APLICA DEVIZA:

  ,, VIN AI NOSTRII, PLECA AI NOSTRII, NOI RAMINEM TOT CA PROSTII” .

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  DOMNUL ACADEMICIAN BUZURA VORBESTE ,

  ASEARA L-AM URMARIT INDEAPROAE PE DOMNUL ACADEMICIAN BUZURA VORBIND LA TELEVIZIUNEA ,,REALITATEA T,V.” IN CARE A PREZENTAT PE LARG INCONVENIENTELE CE S-AU PRODUS SI INCA SE MAI PRODUC IN TARA NOASTRA .

  - DINTRE MULTIPLELE INCONVENIENTE AM RETINUT :

  1 – STAREA JALNICA CA INTELECTUALITATEA NU SE INPLICA IN POLITICA, LASIND ACEASTA IMPORTANTA SARCINA PE MINA AMATORILOR .

  2 – NU EXISTA UN PROIECT DE TARA IN CARE SA SE STIE PRECIS DE UNDE PLECAM SI UNDE TREBUE SA AJUNGEM.

  3 – CULTURA ESTE LASTA DE IZBELISTE FAPT CE CONDUCE IN ULTIMA INSTANTA LA INFRACTIUNI MAJORE ( VEZI CAZUL CELOR 7 VIOLATORI ) .

  4 – PREA MULT ABANDON SCOLAR .

  5 – PREA MULTI COPII ABANDONATI ,

  6 – PRE MULTI TRAESC PRIN CANALE CIND AUTORITATIILE AR TREBUII SA LE CONSTRUIASCA CAMINE.

  7 – PREA MULTA LACOMIE DIN PARTEA CELOR AVUTI, FARA PIC DE RECUNOSTINTA FATA DE CEI SARACI .

  8 – REFERITOR LA LEGEA 217/2915 DOMNUL BUZURA A PRECIZAT :
  – DACA CEI VIZATI IN LEGE, AU FOST CONDAMNATI SI SI-AU ISPASIT PEDEPSELE, DECE MAI TREBUESC CONDAMNATI INCA ODATA ?

  9 – DOMNIA SA DOMNUL ACADEMICIAN BUZURA, OBSERVA CA NICI CLASA DE MIJLC, NU SE INPLICA IN POLITICA ,

  10 – APRECIAZA DOMNUL ACADEMICIAN, ULTIMELE INITIATIVE ALE DOCTORILOR SI-AL PROFESORILOR, CUNOSCIND CA, NUMAI UN POPR SANATOS INSTRUIT SI EDUCAT POATE ATIGE PERFECTIUNEA .

  A SE VEDE IN ACEST CAZ POPORUL JAPONEZ, CEL CARE, A DEVENIT CE-A DE-A 3-A PUTERE IN LUME .

  CU STIMA .

  • Dacă așa face domnul acad. Buzura, înseamnă că nu a dormit 25 de ani ci a susținut sistemul care a avut grija principală DESFIINȚAREA CERCETĂRII în România.
   Îl contrazic pentru că este ridicol:
   1. Conducerea țării este uzurpată de o mulțime formată 99,9% indivizi INTELECTUALI cu acte în regulă; chiar guvernul Roman cuprindea pe *cei mai COMPETENȚI* – el a citit lista miniștrilor în parlamentul dezastrului și susținea asta cu tărie.
   2. Există proiect de țară, ultimul e al alesului de la Cotroceni. Noi avem un PROIECT PENTRU ROMÂNIA cenzurat.
   9. NU EXISTĂ clasă mijlocie; profesorii, medicii și micile *afaceri* sunt menținuți ca decor – sunt hărțuiți perpetuu de către sistem.
   Domnul Buzura a vorbit pentru, nu împotriva sistemului antiromânesc.

 • NICOLESCU

  CODUL FISCAL ,

  ERI, AR FI TRBUIT, SA SE DISCUTE SI SA SE APROBE, SAU CHIAR RESPINGE, NOUL COD FISCAL, DE CATRE PARLAMENT .

  IN ACEST SENS, AU FOST ADUSI DOMNII PARLAMENTARII DIN CONCEDIU, PENTRU REEXAMINAREA ACESTUI NOU COD.

  REAMINTESC CITITORILOR CA, ACEST NOU COD FISCAL, A MAI FOST VOTAT ODATA, IN UNANIMITATE DE TOATE PARTIDELE PARLAMENTARE SI INTORS DE LA PROMULGARE, DE CATRE, DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS.

  DOMNUL DRAGNEA, DE LA P.S.D. A IESIT ERI PE POSTURILE DE TELEVIZIUNE SI-A ANUNTAT CA:

  - SEDINTA IN PLEN A DEPUTATILOR, NU SE MAI TINE, DEOARECE, CUALITIA DE GUVERNAMINT, DORESTE SA MAI DISCUTE CU PARTIDELEPOLITICE DIN OPOZITIE, PRIVIND, OPORTUNITATEA ACESTUI NOU COD FISCAL.

  INTREBARE :

  – SITEM NOI OAMENI SERIOSI, FATA DE ACESTI DOMNI PARLAMENTARI, CARORA LE-AM STRICAT COMCEDIU DE ODIHNA, CIND ACESTI, DOMNI PARLAMENTARI, LA DATA DE INTII SEPTEMBRIE, ADICA PESTE O SAPTAMINA, SE INTORCEAU DE DREPT,DIN CONCEDIU, PENTRU A INCEPE NOUA SEZIUNE PARLAMENTARA,CEA DE TOAMNA ?…

  CU STIMA.

 • NICOLESCU

  CAZUL RARINCA 3

  PE MASURA CE, TRECE TIMPUL, ADEVARUL ESE LA SUPRAFATA, CA UNDELEMNUL.

  LA PRIMA INFATISARE, IN FATA INSTANTEI, DOAMNA RARINCA, CARE AVEA IN GIND SA-SI PUNA APARATOR, S-A TRZIT PE NEASTEPTATE, CU APARATOR PUS DIN OFICIU .

  TREBUE PRECIZAT CA, IN CAZUL PROCESELOR PENALE, CIND INCULPATUL, NU ARE BANI SA-SI ANGAJEZE UN APARATOR, (AVOCAT) STATUL, ESTE OBLIGAT PRIN LEGE CA, INCULPATUL SA BENEFICIEZE DE UN APARATOR, IN MOD GRATUIT.

  DECI LA TERMENU PRIM, DE JUDECATA, DOMNA RARINCA S-A TREZIT CU UN APARATOR PUS DIN OFICIU DE CATRE TRIBUNAL.

  ACEST APARATOR, (AVOCAT) MAI PRECIS O DOAMNA AVOCATA, AL CAREI NUME ESTE: UNGUREANU AURA .

  DOAMNA UNGUREANU AURA, A FOST SANCTIONATA PE LOC DE CATRE INSTANTA, CU SUMA DE 5.000 LEI PENTRU CA A CERUT TERMEN DE STUDIEREA DOSARULUI .

  DOAMNA UNGUREANU AURA, A CONTESTAT PE LOC SANCTIUNEA PE MOTIV CA, DOMNIA SA, LOSESARA LA CUNOSTINTA, DE FAPTUL CA I SE REPARTIZASE ACEST DOSAR, DE CATRE BARUL DESI BAROUL EMISESE REPARTITIA, MAI DIN VREME DAR ACEASTA NU A AJUNS LA DOMNIA SA, NUMAI CU CITEVA MINUTE DE INCEPEREA SEDINTEI DE JUDECATA .

  CERT ESTE CA, PROCESUL E PLIN DE GHINIOANE .

  – OARE ASA O FI LA TOTI INCULPATII, SAU NUMAI LA DOMNA RARINCA ?…

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  DE ACORD CU DOMNUL DAN UNGUREANU ,

  IN DEFINITIV, DACA TOATE PARTIDELE, SE MOBILIZEAZA PENTRU ANUL 2016 , P.P.-LC DECE S-AR MOBILIZA ?

  AM INPRESIA CA, PREA MULTA MODESTIE, DIN PARTEA NUCLEULUI DUR, AL PARTIDULUI P.P.-L.C.CE MAI DEGRABA STRICA, DECIT ADUCE PROFIT PARTIDULUI .

  AR TREBUII CA ZILNIC, UN MEMBRU DIN NUCLEUL DUR, AL PARTIDULUI SA APARA PE NET, SI SA EXPICE POPORULUI, CU CU SUBIECT SI PREDICAT CUM SAR PUTEA SOLUTIONA POTRIVIT LEGII COJOCARU, INITIATIVELE LEGISLATIE ALE P.S.D.-ului SAU P.N.L.-ului

  CU STIMA

 • Un nou sondaj CSCI, institut care lucrează cu PSD, arată câtă încredere au românii în Iohannis. SURPRIZA de la parlamentare

  Încrederea în Klaus Iohannis a scăzut cu 19 procente din decembrie şi până acum, şeful statului rămânând însă personalitatea în care românii au cea mai mare încredere, potrivit unui sondaj CSCI, care relevă că cea mai mare scădere, 10%, s-a înregistrat în ultimele două luni. În ce priveşte PNL, partidul apropiat preşedintelui, liberalii se află pe primul loc în topul opţiunilor cu 41%, la patru procente în faţa PSD. CSCI este parte a Fundaţiei Multimedia pentru democraţie locală, ONG condus de Dan Sultănescu, consilier al lui Victor Ponta, şi înfiinţat de al doilea strateg de imagine al premierului, Bogdan Teodorescu.
  Citeste articolul pe:http://www.gandul.info/politica/un-nou-sondaj-csci-institut-care-lucreaza-cu-psd-arata-cata-incredere-au-romanii-in-iohannis-surpriza-de-la-parlamentare-14685012

  Acest articol confirma ca prostia se mentine la aceleasi cote in tara noastra dar si hotia pentru ca politicienii reusesc in continuare sa prosteasca o buna parte din electorat, atat cat le trebuie sa se mentina la putere.De necrezut ca inca mai sunt romani care-si pun increderea fie in psd fie in pnl dupa 25 de ani de coruptie, minciuna, saracie.
  Oameni buni e chiar atat de greu sa va dati seama ca ei sunt unul si acelasi grup infractional dar vopsiti in culori diferite?
  Vestea buna ramane in continuare ca la vot nu se vor prezenta aproximativ 50% din cetatenii cu drept de vot DECI exista loc si pentru NOI, ADEVARATII ROMANI.Totul este sa ne implicam.Ce inseamna sa ne implicam?Ar trebui sa ne ingrijim inca de acum si sa avem oameni in toate sectiile de votare din zona de care raspundem fiecare.Domnule Cojocaru trebuie sa sunati adunarea si sa dati ordin scris in acest sens.CE MAI ASTEPTAM?
  In incheiere vreau sa va mai dau o veste buna:
  Incepand din luna Octombrie 2015 sunt sanse foarte mari, 99% , ca D-l Cojocaru sa fie invitat de 2-3 ori pe saptamana la o noua televiziune ce se va lansa.
  Tineti aproape.Voi reveni cu noi amanunte.
  CINE NU LUPTA PENTRU DEMNITATEA LUI MERITA SA FIE SCLAV IN PROPRIA TARA!
  POPORUL CARE NU LUPTA PENTRU DEMNITATEA LUI MERITA SA FIE SUBJUGAT!

 • Constantin Cojocaru

  APEL LA SOLIDARITATE NAŢIONALĂ
  Legea 217/2015 trebuie abrogată

  1. Zilele trecute, m-am întâlnit cu domnul Ioan Roşca, la solicitarea acestuia, care mi-a prezentat îngrijorările sale legate de intrarea în vigoare a Legii nr. 217/2015, cunoscută şi sub denumirea de „Legea antilegionară”, şi m-a rugat ca, în calitatea pe care o am, aceea de Preşedinte al Partidului Poporului, să sesisez Curtea Constituţională împotriva acestei legi, vădit antiromânească şi vădit neconstituţională
  2. Domnul Roşca mi-a sugerat să urmăresc intervenţiile sale la unele posturi de televiziune, pe această temă. I-am urmărit intervenţiile televizare şi l-am felicitat pentru modul în care a încercat să apere drepturile legitime şi constituţionale ale românilor.
  Am urmărit şi urmăresc, în contimuare, lansarea de către domnul Ioan Roşca o unei petiţii online de strângere de semnături pentru susţinerea cererii domniei sale adresată Avocatului Poporului în vederea sesizării Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea acestei legi. Am şi semnat această petiţie.
  3. Din păcate, zbaterile domnului Ioan Roşca şi altor români oripilaţi de prevederile acestei monstrozităţi legislative nu au nici cea mai mică şansă să oprescă punerea lor în practică, atâta timp cât rămân în picioare prevederile actualei Constituţii şi ale sistemului juridic construit în baza acesteia.
  Iată, ce prevede articolul 146 din Constituţia României referitor la atribuţiile Curţii Constituţionale legate de constituţionalitatea legilor.
  ”ARTICOLUL 146
  Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
  a) se pronuntă asupra constituţionalitătii legilor, ÎNAINTE de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţţii celor doua Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; EXCEPŢIA de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi DIRECT de Avocatul Poporului.”
  4. Curtea Constituţională a României s-a pronunţat, deja, asupra mai multor excepţii de neconstituţionalitate privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti de cetăţeni ai României. Prin Deciziile sale nr. 67/2005, 293/2006, 37/2009, Curtea Constituţională a României a stabilit că prevederile respectivei ordonanţe NU CONTRAVIN Constituţiei.
  Deciziile Curţii Constituţionale sunt definitive şi obligatoeii şi nu există situaţie în care Curtea să fi revenit asupra vreuneia din deciziile sale.
  5. Iată, ce spun articolele 4, 5 şi 6 din ordonanţa la care fac referire Deciziile Curţii Constituţionale.
  Art. 4 – (1) Răspândirea sau vânzarea, prin orice mijloace, ori confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii sau vânzării, a unor astfel de simboluri se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
  Art. 5 – (1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
  Art. 6 – Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă.
  Iată şi ce spun Articolele 29, 30 şi 31 din Constituţia României.
  ARTICOLUL 29 – LIBERTATEA CONŞTIINŢEI
  (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite SUB NICI O FORMĂ. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
  ARTICOLUL 30 – LIBERTATEA DE EXPRIMARE
  (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt INVIOLABILE.
  (2) Cenzura de orice fel este interzisă.
  ARTICOLUL 31 – DREPTUL LA INFORMAŢIE
  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  Nu este nevoie să fii doctor în drept constituţional ca să constaţi că cele trei articole din OUG nr. 31/2002 sunt în totală contradicţie cu prevederile Constituţiei României. Este suficient să poţi citi şi să ai bun simţ.
  Actuala Constituţie a României este o farsă, care nu permite poporului să exercite puterea politică, suveranitatea naţională. Puterea a fost furată de cei care controlează statul, de oligarhi. Poporul român nu poate să adopte, sau să abroge o lege strâmbă, aşa cum poate, de exemplu, poporul elveţian.
  6. Titlul OUG nr. 31/2002 este „Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist, sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.”
  Legea 217/2015 modifică titlul actului normativ, care devine “Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, LEGIONAR, rasist, sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni DE GENOCID, CONTRA UMANITĂŢII ŞI DE CRIME DE RĂZBOI.”
  Modificarea tiltului se transmite, apoi, în tot textul actului normativ.
  7. Introducerea cuvântului LEGIONAR, în titlul legii, imediat după cuvântul FASCIST, se datorează faptului că, în cei 13 ani de aplicare a prevederilor OUG 31/2002 nu s-a putut demonstra, cu argumente ŞTIINŢIFICE, JURIDICE, că Mişcarea Legionară din România a avut un caracer fascist, rasist sau xenofob. Aşa s-a ajuns la concluzia că este nevoie de incriminarea acestei mişcări printr-o lege adoptată de un parlament incompetent şi iresponsabil, care se sustituie puterii judecătoreşti, încălcând Constituţia.
  Caracterul criminal al oricărui regim politic, al oricărei mişcari politice nu poate fi stabilit decât printr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti. Nu prin lege. Şi nici prin declaraţii politice, fie ele şi în faţa Parlamentului ţării.
  8. Soţii Ceauşescu sunt singurele persoane condamnate, în România, pentru săvârşirea infracţiunii de GENOCID. Acum, în anul în care a dost adoptată şi promulgată Legea 217/2015, ştim cât de corect, de legal, a fost procesul prin care cei doi au fost judecaţi şi asasinaţi.
  Prezenţa lui Ceuşescu în dezbaterea şi în conştiinţa publică, cu bunele şi relele lui, a devenit deosebit de primejdioasă pentru asasinii lui, pentru autorii loviturii de stat din decembrie 1989 şi ai regimului politic mafiot, cleptocratic, antiromânesc, impus ţării de atunci încoace.
  9. Principalele obiective ale adoptării OUG nr. 31/2002, devenite şi mai evidente după adoptarea Legii 217/2015, sunt următoarele:
  9.1. Ascunderea adevărului despre cauzele care au dus la apariţia Mişcării Legionare în România şi despre rolul jucat de această mişcare în istoria României;
  9.2. Ascundrea adevărului despre lupta dusă de Mişcarea Legionară împotriva oligarhiei evreieşti din România interbelică;
  9.3. Ascunderea adevărului despre lovitura de stat din 23 august 1944 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
  9.4. Ascunderea adevărului despre rolul jucat de cominterniştii evrei în instaurarea regimului comunist în România;
  9.5. Ascunderea adevărului despre rolul jucat de cominterniştii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul comunist;
  9.6. Ascunderea adevărului despre comportamentul poporului şi statului român, condus de Ion Antonescu, faţă de evrei, în timpul celui de al doilea război mondial;
  9.7. Ascunderea adevărului despre rolul transnaţionalilor evrei în lovitura de stat din 22 decembrie 1989 şi despre consecinţele acesteia asupra istoriei poporului român;
  9.8. Ascunderea adevărului despre rolul jucat de transnaţionalii evrei în instaurarea regimului cleptocratic postcomunist;
  9.9. Ascunderea adevărului despre rolul jucat de transnaţionalii evrei în genocidul antiromânesc săvârşit de statul cleptocratic postcomunist;
  9.10. Împiedicarea judecării şi condamnării celor care se fac vinovaţi de genocidul antiromânesc din ultimii 70 de ani;
  9.11 Împiedicarea luptei poporului român pentru abolirea regimului politic cleptocratic instaurat în România de către autorii loviturii de stat din decembrie 1989.
  10. Legea 217/2015 este o lege nedemocratică şi antiromânească. Ea trebuie abrogată. Odată cu întregul sistem juridic creat în baza Constituţiei adoptată în 1991 şi revizuită în 2003.
  11. Dacă nu îi oprim NOI, autorii Legii 217/2015, ca şi ai Legii 15/1990, ai legilor privatizărilor, restituirilor şi retrocedărilor, vor merge şi mai departe şi ne vor pricopsi cu legii tot mai aberante.
  Putem să-i oprim.
  Îi invit pe toţi românii de bună credinţă să ne UNIM şi să parcurgem, împreună, următorii paşi către libertate şi demnitate:
  11.1. Participarea Partidului Poporului la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016, cu candidaţi competenţi, care nu au ocupat funcţii de conducere în statul român şi nici funcţii de conducere în partidele care au participat la guvernarea ţării, persoane care s-au remarcat ca luptători pentru drepturile şi libertăţile românilor;
  11.2. Câştigarea alegerilor parlamentare;
  11.3. Adoptarea Constituţiei Cetăţenilor;
  11.4. Începerea construcţiei statului organic, cu adevărat democratic, românesc;
  11.5. Trimiterea în judecată şi condamnarea celor care se fac vinovaţi de subminarea economiei naţionale şi de genocidul antiromânesc;
  11.6. Începerea construcţiei economiei democratice..

  Constantin Cojocaru
  21 august 2015

  • Vasile

   Nu exista democratie fara CETATENI EDUCATI, INFORMATI, CINSTITI, IMPLICATI!

   Este doar o mascarada prin care MAFIA POLITICA se justifica la putere cu ajutorul PROSTILOR!
   Au trecut 25 de ani de bajbaieli, jaf si infrangeri pentru poporul roman. Stim ca principalii vinovati sunt ESCROCII SI PROSTII! dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. O mare vina o poarta si OPOZITIA LA SISTEMUL TICALOSIT pentru ca nu a inteles REALITATEA si nu a stiut sa propuna SOLUTII VALABILE pentru iesirea din mocirla!

 • NICOLESCU

  G R E C I A ,

  IN GRECIA, S-A PROPUS A SE FACE ALEGERI ANTICIPATE, URMARE, DEMISIONARI PRIMULUI NISTRU, ALEXIS TSIPRAS .

  SE PARE CA, DEMISIA SI-A DAT-O DOMNUL TSIPRAS, DEOARECE, NU MAI AVEA SPRIJIN PARLAMENTAR, DIN PARTEA PARTIDULUI SAU DE GUVERNAMINT.

  CONFLICTUL PORNIND DE LA AUSTERITATEA INPUSA GRECILOR, DE CATRE CREDITORII EXTERNI, CREDITELE VENIND, URMARE INPRUMUTURILOR MASIVE DE BANI, CE A FOST NEVOITA GRECIA SA LE FACA, IN ULTIMA PERIOADA DE TIMP .

  MAI DEPARTE, CE SE VA MAI INTIMPLA CU GRECIA VOM VEDEA DUPA ANTICIPATE.

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  POLITISTUL,CEL CARE A FOST LUAT, PE BOTUL MASINII, DE CAPITALISTUL TURC, A MURIT .

  DUMNEZEU SA-L IERTE .

  – AZI A MURIT EL, MIINE MOR EU, POIMINE MORI TU, ACEASTA NE-A ADUS CAPITALISMUL STRAIN …..

  CE, DACA SE INCURAJA CAPITALISMUL AUTOCTON, POTRIVIT NOBILEI LEGII COJOCARU, EREA RAU ??!!……

  DIN CONTRA, NU MAI ASISTAM LA ASTFEL DE CRIME ORIBILE, FACUTE DE TOT FELUL DE VAGABONZI SAU BETIVI NOTORII

  RASPUNSUL ESTE CA; NU S-A VRUT SI NICI NU SE VREA, DEOARECE POTRIVIT ACESTEI NOBILE LEGI ,,COJOCARU” SE ELIMINA DIN START ATIT ,,CORUPTIA” CIT SI CRIMA.

  ORI TOCMAI ACEASTA ,,CORUPTIE” SI CRIMA SE VREA, MERGINDU-SE CU ACESTE TRASATURI CARACTERISTICE SOCIALE LA RISC .

  – ADICA, DACA MA CORUP SI MA PRINDE, FAC 2 ANI DE PUSCARIE SI APOI TRAESC CA UN BELFER ….

  DACA NU MA PRINDE, TRAIESC ATIT EU, CIT SI INCA 3 GENERATII CA BIMPASA …..

  CU STIMA .

  • NICOLESCU

   CAZUL RARINCA 2 .

   C.S.M. S-A PRONUNTAT ,

   LA INSISTENTA, MULTOR OBSERVATORI SI ANALISTI, IATA CA C.S.M.-ul SE PTONUNTA, PRINTR-O DOAMNA AUTORIZATA DIN CADRUL C.S.M. (NU-I RETIN NUMELE DOAMNEI).

   DOMNIA SA PRECIZEAZA:

   SA DAM CU TOTII DOVADA, DE CALM, CALM, SI IAR CALM .

   ADICA NOI, SOCIETATEA CIVILA, SA NU MAI CLEVETIM, ASA CUM CLEVETIM , IN FAVOREA DOAMNEI RARINCA CUM CA, AR FI NEVINOVATA .

   DEALTFEL LA PRIMUL TERMEN DE RE REJUDECARE A PROCESULUI DOMNU PROCUROR DE CAZ, A SI LUAT-O LA ROST PE DOMNA RARINCA SPUNINDU-I PUBLIC :

   - CE IN 3 SILE, N-ATI AVUT TIMP SA VA ANGAJATI AVOCAT?

   - ERA PRIMUL TERMEN, DE REJUDECAREA PROCESULUI, CIND INCULPATUL ARE DREPTUL SA CEARA SA-SI PUNA AVOCAT PENTRU APARARE .

   CU STIMA .

 • NICOLESCU

  CORECTURA :
  IN LOC DE 29% SE VA CITII20%

  MI DE SCUZE .

 • NICOLESCU

  SE SBATE INTRE VIATA SI MOARTE ,

  POLITISTUL NOSTRU, CEL CARE A FOST LUAT IN BOTUL MASINII, DE CARE TURC, SE ZBATE IN SPITAL, INTRE VIATA SI MOARTE, SOTIA ACESTUIA, FACIND APEL, IN AL DUCE IN STRAINATATE PENTRU OPERATIE .

  – ASA NE TREBUE DACA PRIMIM IN TARA TOTI VAGABONZII .

  INTR-O ZI O SA FIM SI NOI LUATI IN BOTUL MASINILOR DE CATRE ACESTI VAGABONZI STRAINI, URMARE INMULTIRII, FARA PRECEDENT, AL ACESTORA,CA URMARE LEGISLATIEI ROMINESTI PERMISIVE.

  BINE ZICE, DOMNUL ECONOMIS ILIE SERBANESCU, DIND CA PILDA :

  – NOI AM AJUNS, SA NU MAI FIM STAPINI, PE APARTAMENTUL NOSTRU, CA URMARE VINDERII ACESTUIA LA STRAINI .

  – ADICA NOI ROMINII, AM AJUNS SA NU MAI FIM STAPINI PE TARA NOASTRA, CA URMARE VINDERII ACESTEIA, PE BUCATI, LA STRAINI.

  – IATA CA STRAINII, NE IA SI NE VA LUA INTENTIONAT, IN BOTUL MASINILOR LOR, DEOARECE EI AU DEVENIT PROPIETARI PE TARA NOASTRA.

  – INTENTIA TURCULUI, DE-A LUA POLITISTUL IN BOTUL MASINII, A FOST EVIDENTA ACEASTA FIIND DETERMINATA CU PRCIZIE DE CATRE INSTANTA, AVIND IN VEDERE FRINAREA BRUSCA, A MASINII, DE CATRE TURC, PENTRU CA ACESTA SA POATA ARUNCA POLITISTUL LA DISTANTA, (CIRCA 19 m)CA SA FIE SIGUR CA SE VA LOVII LA CAP,LOVITURA FIINDU-I FATALA .

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  C A Z U L L A R I N C A ,

  URMARE, CERERII D.N.A. CAZUL ,,LARICA” SE REJUDECA .

  MOTIVUL :

  UNUL DINTRE JUDECATORII, CARE A JUDECAT CAZUL ,,LARINCA”, AR FI TREBUIT SA FIE RECUZT, CERINDU-SE ASTFEL, ABIA ACUM,RECUZAREA SI REJUDECAREA PROCESULUI.

  DUPA UMILE MEA STIINTA, ,,RECUZAREA” JUDECATORILOR, SE FACE NUMAI IN TIMPUL DESFASURARII PROCESULUI SI NICI DECUM DUPA JUDECAREA PROCESULUI, LA INTERVAL DE TIMP APROAPE DE UN AN DE ZILE, IAR ,,REVIZUIREA” PROCESELOR, SE APROBA SI SE REJUDECA, NUMAI DACA APAR PROBE NOI PE FONDUL PROCESULUI, PROBE NECUNOSCUTE LA JUDECATA CE S-A FACUT ANTERIOAR.

  C.S.M.-UL AR TREBUII SA SE AUTOSESIZEZE DIN OFICIU.

  PACAT, PACAT, DE ALBUL COCARDEI PURTAT !!!???…

  ALB INSEMNIND PACE

  CU STIMA .

  • Soni

   “LARINCA” are laringita.

   RARINCA este… judecata.

 • NICOLESCU

  MESAJ SCURT, PENTRU DOMNUL ANALIST NISTOR CONSTANTIN ,

  ACUM DUPA CE AM CITIT, DE LA CAP LA COADA, LEGEA 15/90 SE NASTE FIREASCA

  INTREBARE :

  – OARE, CELE 1256 DE INTREPRINDERI DISTRUSE, (DATE LA FIARE VECHI), O FI AVIND LA BAZA, LEGEA 15/90, LEGE CE-A GUVERNAT DIN ‘90 SI INCA MAI GUVERNEAZA SI-IN PREZENTUL AN, 2015 ?

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  INGRIJORARE ,

  MAI TOATE POSTURILE DE TELAVIZIUNE, ISI EXPRIMA IN ULTIMUL TIMP, INGRIJORAREA DE FAPTUL CA, DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS, NU MAI APARE IN PUBLIC DE CEVA TIMP.
  UNII REPRTERI, SPUN CA, LIPSA AR INCEPE CU DATA DE 30 IULE .

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  ILIE SERBANESCU ,

  DOMNUL ILIE SERBANESCU, ECONOMIST DE VAZA, DE PE SCENA POLITICA, A PRECIZAT ASEARA, LA ANTENA 3 :

  – UNA E CA TU, SA EI MASURI DE INBUNATATIRE TN PROPIU-L APARTAMENT SI ALTA E SA EI MASURI IN ACELAS APARTAMENT, PE CARE L-AI VINDUT SI AI DEVENIT CHIRIAS,

  DE DATA ACEASTA CEL CARE DECIDE SI IA MASURI ESTE, NOUL PROPIETAR SI NU FOSTUL PROPRIETAR .

  ALUZIA, DESIGUR CA S-A INTELES PERFECT, EA SE
  REFEREA LA SITUATIA EXISTENTA, IN TARA NOASTRA ….

  CU STIMA

 • NICOLESCU

  BAETII DESTEPTI DIN ENERGIE ,
  SAU
  DEMAGOGIE LA PUTEREA 3-a ,

  – CINE INFERA, MAI MULT BAETII DESTEPTI, DIN ENERGIE, CUM CA, ACESTIA CUMPARA, CU UN PRET MIC ENERGIA ELECTRICA, DE LA PORTILE DE FIER, SI O VINDE LA EXPORT, CU PRETURI FOARTE FOARTE MARI RESPECTIV: 3 PINA LA 6 ORI PRETUL PLATIT .

  DESIGUR CA, ATI GHICIT . EREA DOMNUL FOST PRESEDINTE TRAIAN BASESCU .

  CINE FACEA PARTE DIN ACESTI BAETII DESTEPTI ?

  – DE FELUL CUM A PRECIZAT TELEVIZIUNEA ,, ANTENA 3″ ASEARA;

  UNUL DINTRE BAETII DESTEPTI, N-A FOST NIMENI ALTUL, DECIT FRATELE DOMNULUI FOST PRESEDINTE, TRAIAN BASESCU RESPECTIV DOMNUL MIRCEA BASESCI.

  SI CARE FRATE CISTIGA, IN FELUL ACESTA, 3.000.000 EURO PE ZI, POTRIVIT ACESTEI AFACERI, NE ONEROASE, PENTRU STAT, ADICA PENTRU NOI POPORUL, CEI CARE AM CONSTRUIT HIDROCENTRALA DE LA PORTILE DE FIER .

  CU STIMA .

  • Bucovina Profundă
   14 august 2015
   Despre genocidul contra legionarilor cînd vorbim? Articol de Ioan Roşca
   Filed under: articol,atitudine,crimele comunismului,dictatura,istoria ascunsa,Miscarea Legionara,România Profundă — Mircea Puşcaşu @ 17:15
   Despre genocidul contra legionarilor cînd vorbim?
   articol de Ioan Roşca

   Săptămîna trecută am încercat să alertez opinia publică privind promulgarea legii 217/2015-un dictat antidemocratic, antilibertar, anticonstituţional, antijustiţiar şi antiromânesc. [Vedeţi aici, aici, aici – în emisiunile din 3 august, de la ora 1:39:15, şi 5 august, de la 1:08:30 şi aici]

   Am constatat că acesta acţiune provocatoare a celor care împiedică judecarea genocidului comunist nu întîmpină rezistenţa cuvenită. Se instalează rapid intimidarea urmărită prin această lege, într-un cadru dezolant de degradare, aservire, domesticire, laşitate, dezorientare, lehamite, renunţare.

   Reiau pe scurt principalele mele observaţii:

   1. Legea nu face precizările necesare pentru evitarea aplicării arbitrare, selective, discriminatorii, abuzive; este lasată la latitudinea fiecărui judecător cumpănirea caracterului penal al „xenofobiei”, „antisemitismului”, „fascismului”, „legionarismului” – prezent în idei, atitudini sau fapte. Rezultatul fiind instalarea unei auto-cenzuri care completează perfid cenzura, fiind fatal încălcată libertatea de conştiinţă, opinie, asociere – garantate de constituţie, obţinute cu jertfe în 1989.

   2. Aparent dedicată apărării memoriei victimelor holocaustului, legea are ca efect principal (şi deci, prezumabil, ca scop camuflat) evitarea condamnării autorilor genocidului comunist (protejarea moştenitorilor lor). Căci ea proclamă în bloc vinovăţia foştilor deţinuţi politici, acuzaţi de „fascism”, „legionarism”, „antisemitism”, „crime de război” -, justificînd încarcerarea prin care s-a realizat exterminarea lor. Genocidul comunist s-a comis prin justiţie criminalizată, a operat în numele legii, într-un stat uzurpat. A legitima acea justiţie genocidară este echivalent cu a camufla/justifica acel genocid – adică tocmai păcatul negaţionist care se pretinde a fi combătut prin această lege.

   3.Majoritatea celor re-incriminaţi în bloc acum nu au nici o vinovăţie penală/reală, ci dimpotrivă au drept la reparaţie sau chiar meritul de a se fi sacrificat pentru apărarea independenţei şi libertăţii. Dacă membrii PCR nu pot fi pedepsiţi pentru ce au făcut unii dintre liderii lor şi filo-comuniştii actuali au drept la propria viziune, atunci simpla apartenenţă la mişcarea legionară nu poate constitui vreun delict-şi cu atît mai puţin simpatia faţă de un fost legionar. În cazul generaţiilor care s-au înscris în „frăţiile de cruce” după 1944 nu mai poate fi vorba nici măcar de înfierare morală, avînd în vedere în ce a constat activitatea lor: doar rezistenţă anticomunistă.

   În fine, după 1989, puţinii activişti care s-au declarat „legionari” nu au creat probleme democraţiei. Mulţi dintre ei fiind de altfel pilotaţi securistic (căci după „eliberarea” din 1964, foştii legionari au fost continuu hărţuiţi ca să devină informatori – aşa cum o arată declaraţiile lor de la procuratura militară în dosarul 35/P/2006 [vezi volumele 19-23])

   4. Modul cum a fost impusă României, din exterior, o măsură contrară adevărului istoric şi intereselor ei specifice, indică funcţionarea neocolonială a „integrării” şi „partenariatelor strategice” – de foarte rău augur pentru cetăţenii unei ţări satelizate păgubitor. Cei care încearcă să ascundă faptul că al doilea război mondial nu s-a terminat cu victoria Binelui asupra Răului ci cu un genocid gigantic comis de ocupanţii sovietici şi girat de Aliaţiii occidentali (Comisia Aliată de Control solicitînd „defascizarea” care a lansat genocidul comunist din România)- nu ar trebui să ne impună agenda capitulării… şi după 70 de ani.

   5. Interzicînd „minimalizarea” holocaustului din România, legea paralizează activitatea unor cercetători care ar ajunge la alte concluzii decît comisia/institutul Wiesel privind cauzele şi amploarea represiunii împotriva evreilor din România. Deci, în momentul în care

   s-ar trece (dacă nu s-a trecut deja, la adăpostul „secretului de stat”) la clasicele despăgubiri, proporţionale cu numărul victimelor, România ar trebui să plătească oricît i-ar cere o grupare de interese, căci cei care ar încerca să demonstreze că cifrele au fost exagerate ar fi vinovaţi de „minimalizare”. O astfel de împiedicare a apărării intereselor populaţiei care ar urma să plătească reparaţiile intră sub incidenţa art 394 din codul penal, care incriminează trădarea.

   Să asistăm neputincioşi la măsluirea adevărului privind suferinţele impuse poporului român după 1944, de către urmaşii unor români care au profitat de ele (devenind profitorii Tranziţiei Criminale) sau a unor evrei care ne impun azi dinspre Washington agenda celor ce au venit ieri dinspre Moscova? Cum putem împiedica monstruoasa coaliţie dintre urmaşii criminalilor securicomunişti (interesaţi în legitimarea regimului genocidar, ca „antifascist”) şi agenţii forţelor exterioare interesate în ascunderea adevărului crunt şi în continuarea aservirii României?

   Controlul exercitat de forţe obscure asupra dezbaterii publice este revelat de deturnarea discuţiei spre colaterale de diversiune. Indivizi experţi în simularea preocupărilor civice, care fac de 25 de ani capital din agitaţii premeditat sterile, au ieşit în arenă pentru a da direcţii inofensive unei „dilematici” umile, capitularde. În loc să ne ocupăm de problemele semnalate mai sus: pierderea libertăţilor constituţionale, legitimarea justiţiei comuniste genocidare, nedreptăţirea eroilor anticomunişti, renunţarea la autonomie naţională – sîntem împinşi către teme valide dar totuşi secunde, cum ar fi dreptul de a citi pe Cioran sau Ţuţea sau de a face statuie lui Antonescu sau Voiculescu.

   Voi încerca şi prin prezenta explicaţie, să acţionez în sens opus dispersiei şi confuziei diseminate de maşinăria de propagandă a sistemului, punînd punctul pe acel „i” ascuns abil publicului neinformat.

   Miza supremă a bătăliei din jurul legii 217 este evitarea recunoşterii genocidului comunist din România. Şi asta nu numai datorită „concurenţei” jenante dintre denuţătorii genocidurilor (care determină de exemplu ostilitatea israeliană şi faţă de recunoaşterea genocidului armean). Asta s-ar mai putea depăşi, prin negociere şi înţelegere reciprocă. Ci dintr-un motiv mult mai greu de depăşit: genocidul comunist a avut uneori sens contrar holocaustului şi nu poate fi tratat independent de acesta, căci interferează nefericit – la nivelul actorilor şi motivaţiilor. Aşa cum se întîmplă atunci cînd se cade în logică războinică, răzbunarea unor victime a condus la noi spirale de măcel. A extrage un episod dintr-o cascadă cauzală, eludînd evoluţia longitudinală a fenomenelor, înseamnă a face propagandă, nu analiză ştiinţifică, obiectivă.

   Cine studiază, ca mine, documentele (cum ar fi instrucţiunile pentru pentienciare ) şi mărturiile victimelor va constata că legionarii se află printre categoriile vizate explicit de maşina represivă comunistă (ca şi moşierii, chiaburii, politicienii, naziştii, etc). După ce se cere ca deţinuţilor politici să nu li se dea drept la pachet sau vorbitor, se precizează- în numeroase instrucţiuni- că legionarii nu au drept nici la pernă sau îngrijiri medicale. Oricît ar vrea unii, nu se mai poate eluda adevărul că la Piteşti a fost vorba şi de răzbunare contra legionarilor. Cum aceştia au format o „colectivitate” ,exterminarea lor se încadrează în definiţia genocidului din codul penal din 1968, existînd – în cazul grupului lor- şi o evidentă dimensiune etnica, religioasă şi naţională (denunţată din 1948 şi de dreptul internaţional).

   Deşi nu mă simt obligat la astfel de precizări (care pot fi percepute ca supunere/cencesie, încercare laşă de delimitare de cei ameninţaţi de această lege scelerată), numai pentru a se înţelege clar de pe ce poziţie justiţiară vorbesc, semnalez că nu sînt simpatizant legionar, aşa cum s-au repezit să mă demaşte unii comentatori ai intervenţiilor mele supărătoare. Sînt însă purtătorul de cuvînt al Comitetului Reprezentare a Victimelor Comunismului şi cercetător interdisciplinar dedicat, de 25 de ani, studiului blocării condamnării genocidului comunist.

   Pasiunea pentru adevăr şi dreptate şi expertiza acumulată în această cercetare mă fac să afirm răspicat că, în cadrul genocidului comunist, există şi un genocid împotriva legionarilor, despre care ar trebui să vorbim fără oprelişti. Încercînd să sugrume acest filon justiţiar, cei care sînt în spatele legii „antilegionare” se fac vinovaţi de obstrucţionare a justiţiei. Ei şi-au definit clar poziţia, suţinînd că în cazul lor justiţia comunistă nu a greşit, cerînd ca legionarii să fie scoşi din albumele cu victime ale comunismului, să nu mai fie onoraţi ca rezistenţi, sau chiar ca să fie exceptaţi de despăgubirile acordate victimelor comunismului prin legea 221/2009. Deci nu se doreşte numai ca aceşti români exterminaţi să nu mai fie consideraţi eroi luptei anticomuniste, ci să nu mai fie consideraţi nici victime. Cui foloseşte?

   Putem deduce cît de mare e miza acoperirii genocidului antiromânesc, dacă nici riscurile evidente de a stîrni antisemitism prin recenta agresiune legislativă nu au au fost luate în consideraţie.

   Ioan Roşca 14.08.2015

   • In locul textului de mai sus, scris intr-un stil manierist in care musteste abundent narcisismul autorului, va propun, pe aceeasi tema, un text aparut la – http://www.academiacatavencu.info/opinii/un-gestapo-evreiesc-38615
    si care este usor digerabil.

    Un Gestapo evreiesc
    de Mihai Enciu , 16 august 2015

    Printeaza Trimite Salveaza

    Legea tembelă și antidemocratică a grupului Alexandru Florian consideră valide condamnări pronunțate de justiția bolșevică iar prin asta devine ea însăși o crimă.

    Țuțea, Vulcănescu, Eliade, Cioran, Ioan Gavrilă Ogoranu. Este doar un început de listă neagră afișată de directorul Institutului Elie Wisel, Alexandru Florian, omul din spatele legii care în numele condamnării legionarilor pune la zid și mitraliază mari oameni de cultură. Născut dintr-un stalinist convins, l-am numit aici pe tatăl său, Radu Florian, mai tânărul Alexandru a întors zvastica pe dos și-a pornit o cruciadă infernală împotriva unor simboluri ale luptei anti-comuniste din România. Repere ale culturii române, oamenilor de pe lista neagră a sinistrului funcționar public Florian li s-a pus pistolul în mână și au fost plasați la locul faptei în postură de criminali de război.

    Instrumentul prin care memoria luptătorilor anticomuniști este pângărită cu mijloace ce amintesc de teribilul Gestapo și metodele lui de purificare este o lege strâmbă, care încearcă să acrediteze ideea că, pentru cei 3000, 10.000 sau 14.000 de evrei vehiculați a fi fost uciși la Iași (funcție de sursă), este necesar că o întreagă elită culturală anticomunistă și, ca atare, legionară, să fie pusă la zid și scoasă din istorie. Cărțile elitei trebuie puse pe foc iar oamenii deportați în uitare pentru că, nu-i așa, un text laudativ despre o idee politică poate fi asimilat cu apăsarea trăgaciului. Întocmai ca poliția politică a lui Hitler, Institutul Elie Wiesel nu acceptă opinii contrare, argumente sau măcar simple întrebări. Cu mijloace care amintesc de Inchiziție se impune o nouă istorie creionată și se stabilesc fapte a căror veridicitate se impune cu mijloace represive. Negi, plătești cu libertatea, simplu și eficient, întocmai ca băieții de la Gestapo care, pentru simpla deținere a unor opere literare, te trimiteau în lagăr. Și întocmai ca urmașii săi din poliția politică nazistă și gașca de la Elie Wiesel operează cu liste negre și autori interziși. Care-i diferența, mă întreb? De ce o formă de totalitarism și cenzură de tip nazist este mai blamabilă ca această Inchiziție evreiască coordonată de un român sadea? Răspunsul la crimele odioase ale unor echipe de legionarilor nu este exagerarea sau cenzura. Nu poți combate o atrocitate cu altă atrocitate și nu poți opri crima prin cenzură. O convingere se creează, nu se impune prin lege. Cunoașterea și dezbaterea sunt căile prin care democrația se opune totalitarismului. Se pare însă că în ADN-ul domnului Alexandru Florian genele predominante nu-s chiar albastre, ci mai de grabă roșii.

    Cu un Institut dăruit cu peste 1,5 milioane de lei, în 2015, de către statul român, și cu un salariu lunar alocat, la aceeași instituție, de 6800 de lei, adică peste ceea ce primeau pe ”ștat”, până în această vară, în România, președintele, premierul ori preşedinţii celor două Camere parlamentare, Florian este capul unui grup de tovarăși care a orchestrat această lege bolșevică. Grupul cuprinde 3 parlamentari despre care vorbesc singure numele lor: Antonescu, Gerea și Scutaru. Simpla enumerare a numelor face inutilă caracterizarea personajelor. Alexandru Florian, bugetarul de lux, a venit cu dogma iar aleșii cu ștampila Parlamentului. A rezultat o lege hidoasă prin care bolșevicii, mare parte evrei, care au invadat România în 1945 și au terorizat-o vreme de 50 de ani cu execuții pe lângă care evenimentele de la Iași pălesc (fenomenul Pitești, Canalul, gulagul din lagărele de la Aiud, Sighet, etc) sunt reabilitați și faptele lor legitimate. Asta după ce de la cel mai înalt nivel al statului român, regimul bolșevic al Anei Pauker (Hannah Rabinsohn) a fost condamnat drept criminal de președintele Traian Băsescu. O condamnare oficială, din păcate fără a fi urmată de legi care să pedepsească torționarii acelor vremuri, dar condamnare care arăta clar cu ce s-au ocupat amicii dlui Radu Florian, tatăl vânătorului de legionari. Urmarea este aceea că toate sentințele pronunțate de tribunalele înființate cu pistolul de evreii bolșevici sunt considerate valide prin monstruoasa lege clocită de gruparea Florian, iar victimele sunt executate a doua oară, de data aceasta definitiv. Eliminarea fizică însemnă dispariție doar pe jumătate. Grav este când opera este ștearsă și astfel individul dispare complet din memoria colectivă. Asasinarea memoriei este, dincolo de barbaria cenzurii ideilor, sigurul rezultat vizibil și singurul scop urmărit și nedeclarat al acestei legi odioase.

    Legea tembelă și antidemocratică a grupului Alexandru Florian consideră valide condamnări pronunțate de justiția bolșevică iar prin asta devine ea însăși o crimă. Mai mult, documentarea marelui istoric făcută aproape exclusiv pe baza mărturiilor culese de la evreii care au trăit evenimentele din 1940 de la Iași și a cărei finalitate este o lege reparatorie care să acorde compensații financiare substanțiale urmașilor evreilor uciși nu poate constitui o bază documentară obiectivă. Până nu se pun în balanță toate evenimentele, toate crimele, inclusiv cele comise de evreii bolșevici care acționau ca trupe paramilitare ale Armatei Roșii, nu putem avea un tablou complet al faptelor și al cauzelor. Iar asta ne privează de o judecată obiectivă și rațională. Asasinarea memoriei nu poate fi în nicio circumstanță răspunsul la asasinatele etnice care au întunecat istoria României în anii ’40.

    Nu poți să nu remarci că statul a refuzat să finanțeze Memorialul de la Sighet, construit exclusiv cu fonduri private, și a lăsat pradă distrugerii o întreagă arhivă a atrocităților bolșevice din anii 1945-1965. Asta în vreme ce Institutul Elie Wisel a primit alocări bugetare substanțiale pentru obiective mult mai modeste. Nu poți compara 20 de ani de teroare bolșevică cu nimic. Nici măcar cu tragicele evenimente de la Iași. Diferă amplitudinea, consecințele și, nu în ultimul rând, mijloacele. Exterminarea unei întregi clase sociale care refuza ideologia bolșevică și care a fost acuzată de simpatii legionare pentru că alte vinovății mai grave nu s-au putut inventa rămâne marea crimă a secolului 20 în România. Iar această realitate nu are nevoie de o lege care o impună. Evidența nu se impune cu o lege. Ea există pur și simplu.

 • NICOLESCU

  BAIETII DESTEPTI AI SUBSOLULUI ,

  – DE FELUL CUM A PRECIZAT ANTENA 3 ASEARA, PRIN MODERATORUL SAU, ,,BAETII DESTEPTI”, IN POSESIA CARORA A AJUNS MARMURA, GAZE NATURALE, APA MINERALA, PETROLUL SI ALTE MINERALE, S-A FACUT PRIN HOTARIRI DE GUVERN SI NU PRIN LICITATII, ASA CUM PREVAD, LEGILE IN VIGOARE

  CU STIMA.

 • NICOLESCU

  DOMNULE NISTOR ,

  ATI UITAT SA VORBITI DE LEGEA 15/90 .

  CU STIMA .

  • Post Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat -TEXT INTEGRAL…

   LEGEA nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale ( TEXT COMPLET-INCLUSIV ARTICOLELE ABROGATE )(actualizata pana la data de 28 iunie 2007*)[vezi documentul pdf AICI]
   ————–
   *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 august 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 28 iunie 2007, cu modificarile si completarile aduse de:
   — LEGEA nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale [vezi documentul pdf AICI] abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale [vezi documentul pdf AICI];
   — LEGEA 18/1991, Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 *)[IMPORTANT] [vezi documentul pdf AICI]
   — LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie [vezi textul AICI];
   — ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome [vezi textul AICI];
   — ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit **)[vezi textul AICI];
   — LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare [vezi textul AICI] abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societatilor comerciale[vezi documentul pdf AICI];
   — LEGEACONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996***)[vezi documentul pdf AICI];

   — LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor [vezi documentul pdf AICI];
   — ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome [vezi textul AICI];
   — LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome [vezi textul AICI];
   — LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale[vezi textul AICI];
   –ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale[vezi textul AICI].

   **) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit [vezi textul AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 [vezi textul AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr.414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (variantăactualizatăin aprilie 2012) [vezi documentul pdf AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.

   ***) LEGEA CONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996 [vezi documentul pdf AICI] a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.

   NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992 privind protecţia consumatorilor [vezi textul AICI], aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe [vezi textul AICI], si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 legea contractului de management [vezi textul AICI] se aplica numai in masura in care nu sunt incompatibile cu dispozitiile sale.
   ***[****]***

   LEGEA nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale ( TEXT COMPLET-INCLUSIV ARTICOLELE ABROGATE ) (actualizata pana la data de 28 iunie 2007*)[vezi documentul pdf AICI]

   CAPITOLUL .1 Dispoziţii generale

   Art. 1.
   Unităţile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, se organizează şi funcţionează, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, sub formă de regii autonome sau societăţi comerciale.
   De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau închiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, în condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare.

   CAPITOLUL .2 Regiile autonome

   Art. 2.
   Regiile autonome se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale – industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare – precum şi în unele domenii aparţinînd altor ramuri stabilite de guvern.

   Art. 3.
   Regiile autonome sînt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
   Regii autonome se pot înfiinţa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărîre a organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2.

   Art. 4.
   Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.

   Regiile autonome pot înfiinţa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor din cadrul regiei autonome şi cu terţii sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de organul care a înfiinţat regia respectivă.

   Art. 5.
   Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său.
   În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.
   Înstrăinarea bunurilor imobile aparţinînd regiei autonome sau încheierea de tranzacţii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort. *).
   ————
   NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993 [ http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=4869 ], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele valorice prevazute in art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, in vederea mentinerii valorii lor reale.
   ————-

   Art. 6
   Regia autonomă trebuie să acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobînzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor şi să obţină profit.
   Cheltuielile vor putea depăşi veniturile numai pentru motive temeinice – în special pentru executarea de lucrări şi servicii în interes public – cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii ministerului de resort, avizată de Ministerul Finanţelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul şi sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

   Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

   Art. 7.
   Regia autonomă întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanţelor.
   Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aprobă de Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de direcţiile financiare teritoriale de la sediul regiei în cauză.
   Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi al regiilor autonome organizate la nivel naţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face în presa locală.

   ————-
   Art. 8.
   Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia autonomă constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesităţi social-culturale şi sportive ori de perfecţionare-recalificare ale personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

   Consiliul de administraţie al regiei autonome poate hotărî şi crearea altor fonduri în afara celor menţionate la alineatul precedent.

   Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor menţionate la alineatul 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaţilor la profituri, iar restul se varsă, după caz, la bugetul statului sau al organului administraţiei locale.

   Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

   *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat si de art. 41 din ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, fara a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogate integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.

   ART. 9
   Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sînt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Naţională a României sau alte bănci, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

   Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.

   Subvenţiile se acordă şi se administrează de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

   Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
   ————

   Art. 10
   Regia autonomă hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la bugetul statului, ori, după caz, de la bugetele locale.

   Contractarea de credite pentru investiţii mai mari de 50 milioane lei se efectuează pe baza aprobării prealabile a ministrului de stat pentru orientare economică.

   Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
   —-

   Art. 11.
   Operaţiunile de încasări şi plăţi ale regiei autonome se efectuează prin conturi deschise la bănci.

   În limitele celor stabilite de Banca Naţională a României, pentru necesităţi curente, regia autonomă poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie.

   Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin unităţile Băncii Române de Comerţ Exterior sau alte bănci.

   ART. 12
   Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.

   Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale. Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort si, dupa caz, cate un reprezentant al celorlalte ministere cu atributii in domeniu, precum si al consiliului judetean sau local, dupa caz. Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi numiti in mod obligatoriu dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate in domeniul de activitate al regiei autonome.

   Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.
   ————
   Art. 12 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.
   —-

   ART. 13
   (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel.

   (2) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre cel care i-a numit, potrivit art. 12. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

   (3) Membrii consiliului de administratie:
   a) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma are relatii de afaceri ori interese contrare;

   b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin;

   c) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean sau local.

   (4) Consiliul de administratie poate propune celui care l-a numit inlocuirea unui membru necorespunzator.
   ———–
   Art. 13 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.
   ———–

   Art. 14.
   În prima lună a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului de resort, sau, după caz, administraţiei teritoriale locale, un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
   ————
   Art. 14 a fost repus in vigoare prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de catre LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.
   ————

   Art. 15
   Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului de resort, sau, după caz, al conducătorului administraţiei locale de stat.

   Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
   —–

   CAP. 3 Societăţi comerciale

   ART. 16
   Unităţile economice de stat, cu excepţia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formă de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile prevăzute de lege.

   Art. 17.
   Unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat.

   Art. 18.
   Prin actul de înfiinţare se aprobă statutul societăţii comerciale şi se vor stabili:
   a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societăţii;
   b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia;
   c) modalitatea de preluare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie în societate comercială.

   În baza actului de înfiinţare, societatea comercială se înscrie în registrul camerelor de comerţ şi industrie. Actul de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României.

   Art. 19.
   Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformării în societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale înfiinţate pe această cale se fac în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului.

   Art. 20.
   Iniţial, capitalul social al societăţilor comerciale constituite potrivit art. 17 este deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni sau părţi sociale, în raport cu forma juridică a societăţii şi va fi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

   Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobîndite cu alt titlu.

   Art. 21.
   Societăţile comerciale înfiinţate conform prezentei legi au un acţionar, respectiv deţinător de părţi sociale, unic pînă la transferul total sau parţial al acţiunilor sau părţilor sociale către terţe părţi din sectorul public sau privat, din ţară sau din străinătate, în conformitate cu legislaţia specială.

   Art. 22.
   În vederea pregătirii, organizării şi coordonării activităţii de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale se constituie Agenţia naţională pentru privatizare, în subordinea guvernului.

   Atribuţiile agenţiei sînt cele stabilite prin lege specială, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.

   Art. 23.
   Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenţiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.

   În temeiul titlurilor astfel primite, Agenţia naţională pentru privatizare va emite înscrisuri nominative de valoare a cîte 5.000 lei pe care le va distribui în mod egal şi gratuit tuturor cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, care pînă la data de 31 decembrie 1990 au împlinit vîrsta de 18 ani.

   Fac excepţie persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tîlhărie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obştesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.

   Prevederile alineatului precedent nu se aplică celor condamnaţi pentru sustrageri de produse agricole de pe cîmp săvârşite pînă la 22 decembrie 1989.

   Negocierea şi transmiterea înscrisurilor nominative de valoare, prin acte între vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai între cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi exclusiv prin intermediul Agenţiei naţionale pentru privatizare, tranzacţiile neînregistrate de aceasta fiind nule de drept.

   Înscrisurile de valoare vor fi utilizate de către titular în limitele valorii lor nominale, pentru achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale constituite prin transformarea actualelor unităţi economice de stat, potrivit legislaţiei speciale.
   Guvernul va prezenta parlamentului programul şi principiile acţiunii de privatizare, urmărind formularea unor soluţii fundamentate pe criterii economice şi diferenţiate în funcţie de specificul fiecărui sector economic şi fiecărei unităţi, precum şi crearea unui regim de protecţie şi de preferinţă pentru salariaţii societăţilor comerciale care urmează a fi privatizate.

   Operaţiunile cu înscrisurile nominative de valoare sînt supuse unei taxe de timbru de 1%.
   ————
   Alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
   —-

   Art. 24.
   Societăţile comerciale cu capital de stat întocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, în condiţiile prevăzute de lege.
   Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

   CAPITOLUL .4 Concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii

   Art. 25.
   Prin hotărîre a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie şi comerţ, activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome şi terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.

   Concesiunea se acordă numai pe bază de licitaţie publică şi cu condiţia ca prin concesionare să se asigure statului un venit fix anual, cel puţin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, în ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decît rata dobînzii Băncii Naţionale, aplicată la valoarea estimată a concesiunii stabilită prin hotărîre a guvernului.

   Unităţi de producţie pot fi concesionate fără acordul regiei autonome respective, dacă în ultimii doi ani premergători concesionării regia în cauză a recurs la subvenţii de stat.

   Concesionar poate fi orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

   Examinarea şi acceptarea ofertelor prezentate la licitaţie se efectuează de către Agenţia naţională pentru privatizare.
   ———–
   Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
   ———–

   Art. 26.
   Organizarea licitaţiei privind concesionarea, precum şi caietul de sarcini cuprinzînd condiţiile concesiunii se aprobă de guvern şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi în presă, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii licitaţiei.

   Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
   ———–

   Art. 27.
   Caietul de sarcini şi contractul de concesiune vor cuprinde dispoziţii privind:
   a) obiectul concesiunii;
   b) durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 20 ani;
   c) programul minimal al lucrărilor ce urmează a fi executate de concesionar şi al eventualelor investiţii noi;
   d) preţul concesiunii şi plata eventualelor redevenţe în natură din rezultatele producţiei;
   e) transmiterea, la data expirării concesiunii, a tuturor bunurilor concesionate sau dobîndite pe perioada concesiunii şi destinate exploatării acesteia, în proprietatea concedentului, libere de orice sarcini;
   f) condiţiile în care se poate răscumpăra concesiunea;
   g) condiţiile rezilierii contractului de concesiune şi răspunderea concesionarului în cazul rezilierii contractului din culpa sa;
   h) răspunderea concesionarului pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse de caietul de sarcini;
   i) controlul activităţii concesionarului de către reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai ministerului economic de resort;
   j) alte obligaţii în raport cu obiectul concesiunii.

   Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
   ———–

   Art. 28.
   Controlul respectării de către concesionar a caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune se efectuează de către Agenţia naţională pentru privatizare.

   Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
   ———–

   Art. 29.
   Subconcesionarea poate avea loc numai pe baza aprobării guvernului, dată la propunerea Agenţiei naţionale pentru privatizare.

   Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
   ———–

   ART. 30
   Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.

   Art. 31.
   Contractul de închiriere se încheie pe bază de licitaţie şi va include clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.

   Contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către organul de stat în evidenţa şi administrarea căruia se află bunurile în cauză.

   Art. 32.
   Regiile autonome sau societăţile comerciale pot încheia cu persoane fizice ori juridice, române sau străine, contracte de locaţie a gestiunii, avînd ca obiect gestiunea secţiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunităţi economice din structura lor.

   Regulile generale privind încheierea acestor contracte se aprobă prin hotărîre a guvernului.

   CAPITOLUL . 5 Asocierea şi libera concurenţă

   Art. 33.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi. Prin această asociere nu se naşte o nouă persoană juridică, iar raporturile dintre asociaţi se vor stabili prin contractul de asociere.

   Art. 34.
   Contractul de asociere va cuprinde următoarele:
   a) părţile contractante;
   b) activităţile economice ce se vor realiza în comun;
   c) contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite;
   d) condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei;
   e) modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţilor economice comune desfăşurate;
   f) cauzele de încetare a asocierii şi modalitatea de împărţire a rezultatelor lichidării;
   g) orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei.

   Art. 35.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale.
   ———–

   Art. 36.
   Se interzic orice acorduri între societăţile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere între acestea şi orice practici concertate care sînt susceptibile a afecta comerţul între agenţii economici şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrîngerea sau denaturarea jocului concurenţei, ori exploatarea de manieră abuzivă a unei poziţii dominante deţinută pe piaţă sau pe o parte substanţială de piaţă, cum sînt:

   a) fixarea sau impunerea de manieră directă sau indirectă a preţurilor de monopol şi de dumping, ori a altor condiţii contractuale neloiale;
   b) limitarea sau controlul producţiei, desfacerii, dezvoltării tehnice sau investiţiilor;
   c) împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare;

   d) aplicarea faţă de partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, producîndu-le în acest fel un dezavantaj în raporturile concurenţiale;

   e) subordonarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

   Încălcarea interdicţiilor prevăzute la alin. 1 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea civilă sau penală pentru acţiunile de concurenţă neloială.

   Sînt interzise activităţile unui agent economic sau ale unui grup de agenţi economici care ocupă o piaţă, o poziţie dominantă caracterizată printr-o situaţie de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice, în măsura în care aceste activităţi pot afecta funcţionarea normală a pieţei în condiţii de liberă concurenţă.
   ————
   Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
   ————

   Art. 37.
   Acţiunile împotriva practicilor şi actelor menţionate la art. 33 pot fi pornite de orice persoană interesată, iar judecarea lor este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
   ————
   Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
   ————
   Art. 38.
   Nu constituie concurenţă neloială acordurile, deciziile de asociere şi practicile concertate care contribuie la ameliorarea producţiei şi distribuţiei de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrărilor şi serviciilor româneşti pe piaţa externă.
   ————
   Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
   ————

   Art. 39.
   În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societăţilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat – întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea – pe criteriul autonomiei funcţionale şi financiare, urmărindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicarea agenţilor economici care produc acelaşi tip de bunuri, efectuează acelaşi tip de lucrări sau prestează acelaşi tip de servicii.

   Pentru unităţile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.

   Art. 40.
   Statul îşi poate rezerva activităţi economice pe care să le desfăşoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.

   CAPITOLUL . 6 Dispoziţii comune

   Art. 41.
   Structura organizatorică şi funcţională a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.

   Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileşte de organul de conducere al regiei sau societăţii comerciale, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

   Art. 42.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploatează bunuri închiriate în condiţiile prezentei legi, sînt obligate să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop.

   Art. 43.
   Activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale poate fi influenţată de stat prin pîrghii economice cum sînt credite cu dobînzi preferenţiale, comenzi de stat, subvenţii, impozite şi taxe.

   Societăţile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenţionate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subvenţiei cu rate de 20% din suma iniţială.

   Nu se acordă subvenţii în caz de bancrută.

   Art. 44.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operaţiuni de comerţ exterior. În acest scop ele urmează să îşi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctură, cu consultarea prealabilă şi obligatorie a Ministerului Comerţului şi Turismului.

   ———–
   Art. 45.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale create în temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete în valută. Cu începere de la 1 februarie 1991 această cotă se va ridica la 50%.

   Restul veniturilor nete în valută se preschimbă în mod obligatoriu la Banca Română de Comerţ Exterior, contra lei, la cursul de schimb în vigoare la data operaţiunii.

   Prin veniturile nete în sensul prezentului articol se înţeleg încasările din operaţiile de export după scăderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor şi celorlalte cheltuieli în valută legate de realizarea operaţiilor respective.
   ———–
   *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, dispozitiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale sunt si raman abrogate de la data unificarii cursurilor de schimb si introducerea convertibilitatii interne a leului.
   ——-

   Art. 46.
   Sumele în valută rămase la dispoziţia agenţilor economici amintiţi se păstrează în conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Română de Comerţ Exterior sau la alte bănci cu sediul în România.

   Ministerul Comerţului şi Turismului poate refuza autorizaţia de import necesară utilizării acestor sume numai atunci cînd bunurile al căror import este urmărit se pot procura din ţară în condiţii competitive şi numai dacă o asemenea măsură este necesară în scopul echilibrării balanţei de plăţi externe. Corespunzător, ministerul poate refuza şi autorizaţia de export pentru bunurile strict necesare realizării producţiei interne.
   ———–
   Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991
   ———–

   Art. 47.
   Relaţiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relaţiile dintre ele ori între ele şi stat se vor desfăşura pe baze contractuale.
   Contractele încheiate între agenţii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertăţii contractuale şi de reglementările cuprinse în Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile decurgînd din prezenta lege.

   Art. 48.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele şi în raporturile cu terţii, preţurile decurgînd din acţiunea conjugată a cererii şi ofertei, cu excepţia situaţiei cînd pe piaţa românească nu există cel puţin trei agenţi economici care să comercializeze acelaşi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor în care preţurile sînt subvenţionate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urmă cazuri preţurile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agenţii economici.

   Art. 49.
   Banca Română de Comerţ Exterior poate organiza licitaţii valutare la cererea agenţilor economici care deţin, în condiţiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenţi economici, contra lei.

   Art. 50.
   Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot să încheie contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători străini, cu plata în lei, dacă sumele în monedă românească deţinute de aceştia sînt rezultate din exploatarea unor investiţii efectuate de ei în România.

   Art. 51.
   Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

   Pentru soluţionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.

   CAPITOLUL . 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 52.
   Pînă la liberalizarea totală a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartiţii prin balanţe materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balanţele întocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.

   În măsura în care beneficiarul de repartiţie constată că deţine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vînzarea acelui excedent la preţuri ce pot depăşi preţurile de cumpărare. Asemenea operaţiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. În mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartiţie dacă beneficiarul său îi notifică, înainte de încheierea contractului, că nu este interesat a-şi prelua cota repartizată.

   Refuzul de încheiere a contractului, cu încălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societăţii comerciale vinovate.

   Art. 53.
   Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului şi se administrează direct de instituţiile cărora le sînt date în folosinţă.

   Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se dispune altfel.

   Art. 54.
   Prevederile prezentei legi se aplică şi companiilor, corporaţiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi şi altora asemenea, înfiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicării legii.

   Art. 55.
   Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar îşi încetează activitatea pe măsura înfiinţării regiilor autonome şi societăţilor comerciale potrivit prezentei legi.
   Patrimoniile acestora vor fi transmise entităţilor nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.

   Art. 56.
   Personalul centralelor desfiinţate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate în regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urmă. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenţa se suportă de la bugetul statului.

   Art. 57.
   Înfiinţarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepţia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.

   Toate contractele, autorizaţiile sau alte înscrisuri prin care întreprinderi, instituţii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau închiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenţia naţională pentru privatizare.

   Art. 58.
   Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

   La împlinirea termenului prevăzut la art. 57, se abrogă Legea nr. 5/1978 [vezi textul AICI] cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 [vezi textul AICI] privind încheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 [vezi textul AICI] cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

   De asemenea, pe data prezentei legi se abrogă hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea în comerţul interior a societăţilor comerciale pe acţiuni şi a companiilor autonome şi hotărîrea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.

   Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.

   PREŞEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

   Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
   PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR MARŢIAN DAN

   În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 [vezi textul AICI][ ] pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.

   PREŞEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU

  • NICOLESCU

   IN SFIRSIT S-AU INTELES ,

   DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS, PROASPAT INTORS LA COTROCENI, L-A INVITAT PE DOMNUL PRIMINISTRU VICTOR PONTA, PENTRU A SE INTELEGE, CU PRIVIRE LA NOUL T.V.A CE VA FI APLICA DIN 2016, DE CATRE GUVERN, LA TOATE PRODUSELE NEALIMENTARE, POTRIVIT NOULUI COD FISCAL .

   DUPA CONVORBIRILE AVUTE, DOMNUL PRIMINISTRU VICTOR PONTA A DECLARAT CA, NOUL T.V.A. NU VA MAI FI 19% ASA CIT ESTE PREVAZUT IN PROIECTUL APROBAT DE PARLAMENT SI NE PROMULGAT, DE CATRE DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS, CI DE 29 % .

   CU STIMA .

 • NICOLESCU

  S U S P I C I U N E .

  DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS, A PRECIZAT :

  – S-A LUAT ACEASTA MASURA, DE-A SE ACORDA SALARII DECENTE, A CEPOR 48 DE DEMNITARI, PENTRU A NU MAI EXISTA ,,SUSPICIUNEA” CORUPTIEI ACESTORA

  CU STIMA ..

 • Adrian Grigoriu Cuvintele “comunism”, “fascism” “democraţie” şi toate care se termină cu “, ism” sau “… ie” SUNT DOAR NUME, ETICHETE CARE NU EXPRIMA NIMIC. Sunt doar nume ce pot fi folosite pentru orice, precum se pot numi cu același nume și un sfânt și un criminal. Cu un nume, o etichetă, nu se poate defini caracterul.
  Important cu adevărat, util, este ce efectiv s-a petrecut în o anume perioadă. SINGURUL LUCRU CARE TREBUIE MĂSURAT ESTE DACĂ CEI CE DECID ÎN MOD REAL PENTRU MODUL ÎN CARE SUNT UTILIZATE INSTRUMENTELE STATULUI ROMÂN UTILIZEAZĂ STATUL ÎN FOLOSUL SĂU ÎMPOTRIVA INTERESELOR POPORULUI ROMÂN.
  De exemplu, perioada 1944-1989 a avut de fapt 5 perioade, fiecare având un caracter distinct. Fiecare a fost definit printr-un alt set de manifestări ale Statului Român față de Poporul Român.
  1944-1948 decidenţii în Stat au fost ÎN MAREA LOR MAJORITATE ÎMPOTRIVA Poporului Român, în perioadă s-a efectuat preluarea puterii în stat de la patrioții români de către evrei sub teroarea forței armatei URSS; Poporului i-a fost din ce în ce mai rău.
  1948-1958, decidenţii în Stat au fost ÎN ÎNTREGIME ÎMPOTRIVA INTERESULUI Poporului Român, conducerea exclusiv antiromânească a comis genocidul asupra celor mai buni dintre români; Poporului i-a fost cel mai rău.
  1958-1964 decidenţii în Stat au fost GRADUAL DIN CE ÎN CE MAI MULT DE PARTEA INTERESULUI Poporului Român, după reușita îndepărtare a armatei URSS de pe teritoriul țării, a urmat o perioadă de îndepărtare a conducerii străine și înlocuire cu români în funcțiile de stat, decizia trecând gradual la patrioți români. Poporului i-a fost din ce în ce mai bine.
  1964-1976, decidenţii în Stat au fost ÎN MAREA LOR MAJORITATE DE PARTEA INTERESULUI Poporului Român când în cea mai mare parte, decidenţii în Statul Roman au fost patrioți români. Poporului i-a fost relativ bine dar binele nu a avut timp să se instaleze.
  1976-1989 decidenţii în Stat au fost ÎN MAREA LOR MAJORITATE ÎMPOTRIVA Poporului Român, perioadă în care străinii ascunşi sub false nume româneşti, unii de generații, au preluat gradual conducerea Statului şi au izolat românii din funcţiile superioare astfel încât statul a putut fi îndreptat împotriva Poporului Român cu scopul de a se crea condițiile îndepărtării cu totul a patrioților români din conducerea Statului, îndepărtare realizată prin revoluția de la 1989. În perioadă Poporului i-a fost din ce în ce mai rău.
  Perioada de la 1989 până în prezent a avut un caracter unic și uniform prin faptul că decidenţii în Statul Român au fost ÎN ÎNTREGIME STRĂINI ȘI AI DECIS ÎN ÎNTREGIME ÎMPOTRIVA INTERESULUI Poporului Român. Nota Bene: decidenții în Statul Român nu sunt cei din funcţii, aceștia doar punând în executare deciziile decidenților reali. Din acest motiv, ocupanții funcțiilor în stat sunt selectați pentru a AVEA TREI CARACTERISTICI ESENŢIALE: SĂ FIE ANTIROMÂNI, SĂ FIE INCAPABILI SOCIAL SĂ AIBĂ TALENT ACTORICESC pentru a juca credibil rolurile de falşi conducători pentru a menține aparențele de pluritate şi democrație.
  Perioadă a avut 4 perioade distincte:
  1989-1991 similară cu perioada 1944-1948 în care funcţiile din stat au fost preluate de grupul internaţional de crima organizată cu totul, perioada în care pentru a le distrage atenţia, au aranjat ca poporului să îi fie temporar puţin mai bine.
  După 1991 până în prezent perioadă este similară cu perioada 1948-1958, când grupul de crimă organizată au preluat averea de la Poporul Român, iar ca urmare, după 2000, în loc ca cei mai buni romani să fie omorâţi sau încarceraţi ca în anii 1948-1958, aceştia au fost motivaţi să părăsească Poporul Român pentru condiţii economice plecând în afara ţării unde sunt neputincioşi atât pentru ei cât şi pentru Popor. Ca rezultat, Poporul a rămas fără nici un suport, fără conducere, fără minţile clare care să îi arate realitatea, rămânând pradă înşelăciunii şi sărăciri de către grupul internaţional de crimă organizată care derulează fără nici o opoziţie reală un program accelerat de exterminare a Poporului Român.
  Pentru a preveni posibilitatea ca să se organizeze vreo formă de opoziţie la exterminare, s-au luat măsuri complexe între care împiedicarea patrioţilor să acceadă la funcţii în stat, distrugerea tuturor firmelor româneşti, cele care par a fi romaneşti sunt de fapt deţinute de străini sau de romani supuşi străinilor pentru interese personale, uciderea patrioţilor romani în închisori unde ajung în urma aplicării abuzive a unor legi intenţionat formulate abuziv şi vag, exprimând noţiuni false, precum legea 217/2015, care dă posibilitatea încarcerării oricărei persoane pentru orice acţiune care ar conduce la organizarea unei opoziţii la exterminarea Poporului Român sau la conştientizarea Poporului Român privind situaţia de fapt şi mai ales identitatea organizatorilor situaţiei de fapt. A se vedea către cine se arată în sigură referinţa etnică din intregul corp de legi din Statul Roman.
  Cine nu cunoaşte caracterul fiecărei perioade nu are nici o posibilitate de a înţelege trecutul, deci nici prezentul cu atât mai puțin se poate proteja pe el/ea, familia şi Poporul întreg de răul care ni se pregăteşte.

  • Mi-ar placea sa vad o astfel de periodizare si pentru rastimpul de domnie a hohenzollernilor.

   • Oricum, a denumi “revolutie” ce s-a intamplat in 89 este exact pe gustul celor care au orchestrat acele evenimente.

   • Si as mai fi curios cum, daca stii si itelegi, te poti ptoteja, tu, familia ta si poporul de ceea ce ni se pregateste.

 • NICOLESCU

  DEMAGOGIE LA PATRAT ,

  – AZI, PE MAI TOARE POSTURILE DE TELEVIZIUNE, S-A ANUNTAT CA, INCEPIND CU DATA DE ERI, SALARIILE BUGETARILOR DE LA PRESEDENTIE, CIT SI SALARIILE BUGETERILOR DE LA GUVERN, AU CRESCUT IN JURUL CIFREI DE 60% .
  RAMINE CA PE PARCURS, SA AFLAM MAI EXACT CIT ESTE ADEVARATA CRESTERE .

  DOMNUL GUVERNATOR, MUGUR ISARESCU, TACE CHITIC, NU
  SUFLA O VORBA, DOMNIA SA NU VEDE NU AUDE….

  OARE DECE ?

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  PRIMINISTRU VICTOR PONTA, ERI A DECLARAT:

  - NU SE PROMULGA, NOUL COD FISCAL, NU SE POATE APLICA LEGEA MARIRII SALARIILOR BUGETARILOR .

  CU STIMA .

 • NICOLESCU

  MUGUR ISARESCU ,

  DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU, NE ASIGURA CA LA TOAMNA, NU SE VOR SCUMPI ALIMETELE, CHIAR DACA AVEM SECETA .

 • NICOLESCU MARCEL

  SECETA MARE IN MOLDOVA !!!!….

  INTREBARE :

  DECE CONDUCATORII NOSTRII IUBITI CARE I-AM VOTAT CU SIRG, DE 25 DE ANI INCOACE, DECIND CONDUC ROMINIA, NU A REUSIT SA FACA CANALUL DE IRIGATII ,,SIRET” ?

  CUMVA, N-AU AVUT BANI ?

 • NICOLESCU MARCEL

  MESAJ SCURT CATRE DOMNUL ANALIST SONY ,

  EU, STIAM CA, DOCTRINA ,,COJOCARU” DOCTRINA CARE STA CA FUNDAMENT, LA BAZA PARTIDUL P.P.-L.C. ESTE O DOCTRINA PUR DEMOCRATICA .

  INDEMNAREA DUMNEAVOASTRA, IN A INLOCUII CUVINTUL AMIABIL ,, PUTEM ” CU CUVINTUL INPERATIV ,,TREBUE” AR INSEAMNA CA PARTIDUL P.P.-L.C. NU AR MAI FI UN PARTID, CE ARE LA BAZA, PRINCIPII DEMOCRATICE AUTENTICE, CI PRINCIPII TOTALITARE,ADICA UN PARTID, CARE ISI INPUNE DOCTRINA, INTOCMAI CA PARTIDELE DE TRISTA AMINTIRE…

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  RASPUNS DOMNULUI COBZARU :

  EU AM ZIS : PARLAMENTARI SI NICI DECUM PARLAMENTAR .

  INITIATIVA ,,PUSCARIEI PE VIATA” A CELOR CE PRACTICA VIOLUL SECSUAL, A FOST FACUTA DE UN SINGUR PARLAMENTAR SI NICI DE CUM DE MAI MULTI, ASA CUM AM PRECIZAT EU IN EXPUNERE, AVIND IN VEDERE, UNELE DISCUTII, PURTATE DE PARLAMENTARI, PE HOLURILE PARLAMENTULUI .

  CA DUMNEAVOASTRA NU CREDETI CA SE VA INTIMPLA ACEST GEST, E TREABA DUMNEAVOASTRA…. EU UNUL CRED, ACEASTA INITIATIVA DE INASPRIRE A LEGII CORUPTIILOR, DAT FIIND ARESTARILE TOT MAI DESE, EXECUTATE DE D.N.A.IN ULTIMUL TIMP….

  LA TOAMA CIND SE VOR INTOARCE PARLAMENTARII DIN VACANTA VOM VEDEA..

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  P R U D E N T I A B I L I T A T E ,

  PRUDENTIABILITATE SAU, MAI BINE ZIS :

  ,,DECE NU SE VREA, APLICAREA NOULUI COD FISCAL LA TOTI BUGETARII NOSTRII “?…..

  APLICAREA, NOULUI COD FISCAL, LA TOTI BUGETARII NOSTRII, ASA CUM DEALTFEL, S-A APLICAT DE CURIND, LA CEI 48 DE BUGETARI (DEMNITARI) , IN CARE ACESTORA, LI S-A MARIT SALARIILE, CU 300%, AR INSEMNA, O CHELTUEALA CE AR STIRNI INVIDIE, IN RINDUL SALARIATILOR PRIVATI, ACESTIA CERIND, PE BUNA DREPTATE, CA SI LOR, SA LI SE MAREASCA SALARIILE, INTOCMAI CA LA BUGETATARI, ADICA CU 300%.

  A LI SE MARI SALARIILE ANGAJATILOR PRIVATI, CU 300 LA SUTA, INSEMNA CA CEL PUTIN 75% DINTRE CEI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE, SA SE INTOARCE ACASA, LA COPII SI BATRINII LOR, DAT FIIND FAPTUL CA, SALARIILE DIN ROMINIA, ICEP SA SE APROPIE DE CELE DIN OCIDENT .

  ACEST LUCRU, NU COMVINE NICI BRUXELULUI, SI NICI CONDUCATORILOR NOSTRI IUBITI.

  NU CONVINE BRUXELULUI, DEOARECE, O BUNA PARTE DIN FORTA DE MUNCA ROMINEASCA, BINE CALIFICATA SI PROST PLATITA, PARASESTE ECONOMIA CAPITALISTA OCIDENTALA.

  IAR PE DEALTA PARTE, CONDUCATORILOR NOSTI ,,IUBITI”, NU LE-AR CONVENII INTOARCEREA, DEOARECE, ACESTI ROMINI, ODATA VENITI IN TARA, ASESTIA FIIND IN PUTERE, POT APLICA MAI BINE SI INTOCMAI ,,DEMOCRATIA AUTENTICA” CE-A INVATATAT-O IN OCIDENT……

  CU STIMA

 • NICOLESCU MARCEL

  - CE VREM SA INTRAM CU CAPUL IN ZID ?….
  SAU
  –CE VREM CA MAI IMTII SA MURIM, DUPA CARE SA REGRETAM CA N-AM LUAT TRATAMENTUL ?….
  SAU
  - CE TOT ATITA GRABA, IN APLICARE…. DE LA INTII IANUARIE ?…

  - SFATURI, SFATURI PRUDENTIALE, DATE DE CATRE DOMNUL GUVERNATOR, MUGUR ISARESCU, CA UN TATA DE COPII GRIJULIU, IN APLICAREA NOULUI COD FISCAL .

  - BINE AR FI FOST CA, DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU, NE-AR FI DAT ACELEASI SFATURI PRUDENTIALE, CIND, GUVERNUL BOC-BASESCU, A INPRUMUTAT CELE 200 DE MILIARDE EURO, DE LA F.M.I. SI CARE MILIARDE NICI PINA AZI, DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU N-A INFORMAT POPORUL, IN BUZUNARELE CUI A INTRAT, ACESTI BANI ?

  – POPORUL, ADICA NOI, FIIND OBLIGATI SA-I RAMBURSAM PRIN PLATA DE TAXE SI INOZITE…

  - BINE AR FI FOST CA, DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU, SA FI LUAT POZITIE PRUDENTIALA, ACUM, CU OCAZIA MARIRII DE SALARII CU 300% A CELOR 48 DE DEMNITARI ?…..

  - BINE AR FI FOST CIND, DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU, AR FI LUAT POZITIE, CU CIRCA 3 LUNI IN URMA, CIND PARLAMENTARII SI-AU MARIT PENSIILE SPECIALE ?…

  DAR.

  - DOMNIA SA,DOMNUL MUGUR ISARESCU, CU UN SALARIU DUBLU, FATA DE-AL PRESEDINTELUI TARII, (CIRCA 10.000 DE EURO), SIGUR CA NU CREDE LA RESTUL BUGETARILOR, CUM SINT: INVATATORII, PROFESORII, DOCTORII, POLTISTII SI ALTE CATEGORII SOCIALE BUGETARE,CUM CA, ACESTIA LUCREZA PE UN SALARIU MEDIU DE CIRCA 250 EURO PE LUNA ?….

  - INTODEAUNA A FOST SI INCA ESTE, CUM CA, SATULUL NU CREDE NICIODATA PE CEL FLAMIND….

  - N-AM VAZUT DIN PARTEA DOMNULUI GUVERNAYOR MUGUR ISARESCU, NICI UN CALCUL TEHNICO-STIINTIFIC DE INPACT, CARE SA-SI SUSTINA OBSERVATIILE FACUTE .

  - BINE AR FI DACA, DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU, AR MAI LASA LOCUL LIBER IN B.N.R. PEHTRU A FI OCUPAT DE UN TINAR CU IDEI MAI PROASPETE,DEOARECE DE 25 DE ANI, DE CIND DOMNIA SA OCUPA ACEST POST, DINDU-NE SFATURILE PRUDENTIALE, NOI PROSIMEA, NE ZBATEM IN SARACIE LUCIE, IAR SMECHERII(PENALII) ISI PETREC CONCEDIILE PE COASTA DE AZUR, CA SI IN TENERIFE, AVIND BANI DEPUSI IN BANCI STRAINE, AJUNGIDU-LE SA TRAIASCA 3 GENERATII DE AICI INCOLO.

  CU STIMA .

 • madi

  Ilie Șerbănescu:

  DURERE !

  Scrisoare deschisă către toți românii
  Publicat pe 25 iunie 2015

  Aici m-am născut, mi-am petrecut copilăria, mi-am făcut studiile și am muncit pînă cînd am ieșit la pensie.
  Am muncit 42 de ani din care 22 pentru propășirea socialismului și 20 pentru revenirea capitalismului ..
  Acum sînt la pensie .
  Să nu credeți cumva că m-am pricopsit .
  Chivernisesc banii în primul rînd pentru plată facturilor, curentul electric, gaze, apa curentă, cablu tv, internet, telefon și cîte altele.
  Tot uitindu-mă prin facturi am observant că eu, ca și dumneavoastră, ca
  - plătesc apa la o companie numită Apa Nova care e o companie frantuzească dar îmi vinde apă românească pentru că, cu siguranță, nu o aduce din Franța. Deci eu, atunci cînd fac duș sau cînd îmi fac un ceai, îl fac cu apă românească, dar banii mei pleacă în Franța.
  - Curentul electric îl plătesc la o companie italiană numită Enel. Deci, cum am aprins un bec, am deschis o supapă prin care banii mei se scurg în Italia. Sînt convins că nici Enelul nu-mi vinde curent italian.
  -Gazul metan îl plătesc la GDF Suez (Gaz de France Suez), firmă tot franțuzească ce îmi vinde mie și multor altora gaz metan românesc, dar banii noștri pleacă să se integreze în UE.
  -Telefonul, indiferent că-l plătesc la Telecom, Vodafone, Orange sau Cosmote, îmi mai zboară din portofel niște bani către zări străine.
  - Cablul TV și internetul le plătesc la RCS & RDS. ..Patronul lor, pe nume Zoltan Teszary, locuiește la Budapesta și nu știe nici el dacă e român sau ….
  - Ce să va mai spun că, dacă bag benzină în rezervor, m-am integrat și cu mașina în Europa sau in Rusia
  - Ferească Dumnezeu de vreun împrumut la bancă, pe care mărturisesc că nu l-am făcut, dar sînt sigur că mulți au fost nevoiți să-l facă și acum plătesc dobînzi grele și comisioane către bănci străine fiindcă , în afară de CEC, nu mai e nici o bancă românească.
  -Dacă umplem coșul cu merinde la supermarket, iarăși aruncăm cu banii peste mări și țări fiindcă marfă e aproape 90% de import.

  Deci .. Toată lumea consumă și nimeni nu mai produce nimic, iar banii românilor se scurg în afară țării. Recordul de a crește datoria publică la 30 miliarde de euro…ne apartine !

  Cît mai poate dură o asemenea situație?
  Dumnezeu să ne lumineze mintea!
  Cat timp vom mai putea trage apa la București ca sa facem plata la Paris, ca și pînă acum?

  Fă un bine țării tale! Citește și dă mai departe! Asa poate Dumnezeu va lumina mintea unora si altora !

  Cu drag,
  Ilie Serbanescu

 • madi

  Cei care s-au aflat la butoanele banilor publici în ultimii 25 ani, mulți dintre ei aflați acum după gratii sau de-abia scăpați de acolo, ne lasă moștenire ceea ce noi am numit “next generation”. Adică progeniturile lor -bogații cu averi deja spălate. Lista este incredibil de lungă. De la băiatul lui Hrebenciuc și fata lui Videanu până la cei doi puișori cu dinți sănătoși, pregătiți pentru ros, dăruiți nației române de soții Dana și Adrian Năstase. Dacă DNA n-ar fi declanșat ceea ce a declanșat, pentru mulți dintre acești tineri lupișori erau deja pregătite manete calde la tabloul de bord al Puterii. De pildă, Andrei Hrebenciuc era deja invitat pe post de mare geniu financiar pe la televiziuni. Iar Andrei Năstase începuse deja să încălzească scaunele prin platoul Latrinei3…
  Să nu mai vorbim că aproape toți și-au făcut studiile pe bani grei în străinătate… Fiul lui Theodor Stolojan, Vlad, și-a făcut un doctorat la Cambridge, în fizică atomică-o excepție, iar fiica, Ada, și-a făcut studiile superioare în Anglia, iar pe cele postuniversitare, de consultanță financiară, în Belgia. Un alt premier, Radu Vasile, și-a trimis fiul, pe Tudor, tot la Paris. Predecesorul său, Victor Ciorbea, se poate mândri că fiica sa, Oana, a absolvit același colegiu american ca și odrasla fostulului președinte SUA, Bill Clinton, iar Mugur Isărescu nu a rupt nici el tradiția, Lăcrămioara Isărescu studiind tot în SUA.

  • madi

   continuare,

   Alex Rus. Este fiul ministrului Transporturilor, Ioan Rus. Când a împlinit 24 de ani a primit cadou de la tatăl său un hotel în Cluj Napoca: Hotelul Meridian, preluat de seniorul Rus de la Ioan Morar, fostul șef al Romsilva, printr-o schemă complicată relatată de presă. Juniorul a mai deținut până în martie și o cafenea în Cluj, Arts Caffe, vândută în martie unui lanț de cafenele. Pe pagina de Facebook postează fotografii de la piscina familiei și din călătoriile dese la Monaco și pe coasta amalfitană, împreună cu prietena sa, Denisa Pascu, fotomodel.
   Alexandru Vanghelie. A fost trimis de tatăl său să studieze la o universitate din Boston, unde taxa de școlarizare depășește 50 000 de dolari pe an. Locuiește într-un apartament a cărui chirie depășește și ea aceeași sumă, însă juniorul primarului aflat în arest nu pare să aprecieze eforturile financiare făcute de tatăl său. Judecând după activitatea de pe Facebook, Vanghelie junior a făcut o pasiune pentru culturism și substanțele chimice folosite pentru umflarea mușchilor.
   Ilinca Nichita- Fiica primarului Gheorghe Nichita, care a organizat pentru ea, în toamna lui 2014, o nuntă fastuoasă la care au participat toți șefii PSD, în frunte cu Victor Ponta. Ilinca Nichita este notar și, după nuntă, presa din Iași a scris că primăria tatălui său i-a acordat autorizație de construcție pentru un birou notarial în centrul orașului.
   Alexandra Dragnea. Fiica fostului vicepremier Liviu Dragnea a devenit celebră atunci când l-a lăsat pe iubitul său cântăreț (Alex Mațaev) să filmeze un videoclip exact acasă la Liviu Dragnea, permițînd publicului să vadă cum arată proprietatea uriașă a familiei liderului PSD, numai suprafața construită a casei depășind 1300 de metri pătrați. Alexandra a devenit o vedetă în tabloide, paparazzi permițînd electoratului să vadă că la vîrsta sa frageda are deja un automobil de lux.
   Mihnea și Andrei Năstase. Fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase studiază economia la Londra, un oraș deloc ieftin, după cum se știe. Fratele său, Andrei, a învățat tot economie, dar în Italia, după care s-a întors în țară pentru a se ocupa de restaurantul Bonton din Herăstrău. Și-a deschis în 2013 un club și la Neptun.
   Agathe Blaga. Fiica lui Vasile Blaga este un nume la modă pentru că exact în urmă cu 3 zile soțul său a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600 de mii de euro. Agathe Blaga avea stofă de vedetă de multă vreme, presa scriind în ultimii ani despre contractele pe care le-a primit firma soțului său de la stat
   Diana Videanu. Fata lui Adriean Videanu, o obișnuită a cafenelelor de fițe de pe Dorobanți și a magazinelor scumpe, este pregătită de tatăl său pentru a prelua afacerea Titan Mar. A studiat și ea tot la Londra dar ceea ce a făcut-o remarcată de presă au fost ceasul Hublot de 15 000 de euro și poșeta Hermes de 7000 de euro
   Ana și Alexandru Geoană. Fiica cea mică a lui Mircea Geoană învață în America, la Universitatea Pennsylvania, unde taxele și cazarea costă în jur de 50 000 de euro pe an. Și fratele ei, Alexandru, studiază tot în America, la Stern Business School, unde costurile se ridică tot la nivelul celor pentru sora sa. Ana este însă deja celebră în România, datorită pictorialelor pentru diverse reviste.
   O listă aproximativă
   1. Andrei Hrebenciuc
   2. Vlad Cosma
   3. Răducu Mazăre
   4. Victor și Andrei Berceanu
   5. Elena și Ioana Băsescu
   6. Daciana Sârbu
   7. Alin Petrache. Un caz aparte. A ajuns, cu forceps-ul PSD, șeful Comitetului Olimpic Român.
   Alin Petrache. Fiul lui Adrian Ionel Petrache, celebrul om de afaceri din grupul Petrache-Bittner-Cocoş care a gravitat când în jurul lui Adrian Năstase, când al PDL.
   „Am intrat în politică pentru că îmi doresc să schimb lucrurile în sportul românesc. N-am înţeles niciodată legătura pe care oamenii o fac între mine şi tatăl meu. Îl iubesc, îl respect, dar eu sunt eu. Pregătirea mea e pe sport. Nu mai sunt de mult timp băiatul lui tata şi nu ştiu dacă am fost vreodată. Absolut deloc nu mizez pe nume în politică”, spune Petrache. Alin Petrache, rugbyst de performanţă şi absolvent de master la Colegiul Naţional de Apărare, a lucrat numai în administraţia de stat, de la Comitetul Olimpic Român, la Federaţia de Rugby, până la ANST. Este însă un înstărit moştenitor. Numai ceasurile pe care le poartă valorează, potrivit propriei estimări din declaraţia de avere, 67.000 de euro.
   „Sunt un om normal. Am o casă, un apartament, o maşină personală şi cam atât”, face Petrache o socoteală sumară când este întrebat. Declaraţia sa de avere aduce însă câteva completări: la 36 de ani, are 8 terenuri agricole sau forestiere, trei apartamente şi o casă în Bucureşti, toate moştenite sau primite prin donaţie.

 • NICOLESCU MARCEL

  I N T R E B A R E ?

  DECE, DOMNUL CONSTANTIN CHITU, NU MAI APARE PE ACEST SITEU COMENTIND PERINENT, MULTITUDINEA DE EVENIMENTE POLITICE ?

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  D E M A G O G I E :

  IERI, DOMNUL ANALIST TRONCOTA A AFIRMAT LA TELEVIZIUNEA ,,ROMINIA T.V.” CA:

  PRIN GESTUL DOMNULUI PRESEDINTE IOHANIS, DE-A RESPINGE PROMULGAREA NOUL COD FISCAL, (VOTAT DE PARLAMENTARI IN UNANIMITATE) PE MOTIV CA, CHIPURILE NU SINT BANI IN VISTERIA STATULUI….

  GESTUL VINE IN CONTRADICTIE CU :

  MARIRIREA IN ACELAS TIMP, A SALARIULUI DOMNIEI SALE, CIT SI-A INCA 47 DE DEMNITARI BUGETARI, CU FRUMOASA SUMA DE 300%,IN CARE DOMNIA SA, DOMNUL IOHANIS,AJUNGE SA INCASEZE LUNAR (DE LA 1 AUGUST), SUMA DE 5.000 EURO/LUNA.

  ACEST GEST, DEMONSTREAZA PREGNANT CA, SINT BANI, IN VISTERIA STATULUI….

  AMBELE GESTURI, PRECIZEAZA DOMNUL ANALIST TRONCOTA, NU SINT ALCEVA DECIT O PURA DEMAGOGIE, CE APARTINE DIRECT, DOMNULUI PRESEDINTE IOHAMIS.

  ADICA :

  NU SINT BANI PENTRU MARIREA SALARIILOR RESTULUI BUGETARILOR (ASA CUM SE PREVEDE IN NOUL COD FISCAL) PENTRU A SE MARII SALARIILE LA:

  INVATATORI,PROFESORI,DOCTORI,POLITISTI SI ALTII, DAR BANI PENTRU ,,NOI” SINT ….

  SI NE MAI LAUDAM CA SINTEM STAT DE DREPT ?….

 • NICOLESCU MARCEL

  A FI… SAU A NU FI….

  HAMLETIADA CONTINUA …..

  A FI UN COD FISCAL BUN ? ….. SAU A NU FI UN COD FISCAL BUN ? …..

  LUPTA DINTRE CEI 2 MARI, P.S.D. SI P.N.L. CONTINUA….

  F.M.I VINE SI EL SI ,,RECOMANDA” SA NU SE APLICE CODUL FISCAL, INTOCMAI CA SI DOMNUL FOST PRESEDINTE BASESCU , CARE NE PREVEDE CA, IN 2017 VOM INTRA IN CRIZA ECONOMICA .

  LA FEL SI BRUXELUL, CERE CERE INPERATIV FORMAREA UNUI COMITET BANCAR SUPRASTATAL, CARE SA SUPRAVEGHEZE SI SA ATENTIONEZE GUVERNUL CIND ACESTA FACE CHELTUELI MAI MARI DECIT VENITURILE .

  P.S.D.-UL E FERM SI O TINE PE A LUI…

  VREA CU TOT DINADINSUL,, SA MAREASCA SALARIILE LA BUGETARI, RESPECTIV, LA INVATATORI, PROFESORI, DOCTORI ETC…. PRECUM SI SA MICSOREZE T.V.A.-ul DE LA 24% LA 19% LA RESTUL PRODUSELOR NEALIMEMTARE, INTOCMAI CA SI REDUCEREA DE INPOZITE IN SECTORUL PRIVAT, CUM AR FI TAXA PE STILP SI ALTELE….

  CINE VA CISTIGA, DIN TOATA ACEASTA BATALIE, VOM TRAI SI VOM VEDEA ….NOI POPORUL IN MOD SIGUR. VOM SUPORTA CONSECINTELE…..ASA CUM DEALTFEL LE-AM SUPORTAT SI INCA LE SUPORTAM, DE 25 DE ANI INCOACE …

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  COCARDA ALBA 2 .

  INITIATIVA ANTENEI 3, PRIVIND PORTUL ,,COCARDEI ALBE” IN PIPTUL STING,AL NEMULTUMITILOR, A ICEPUT SA IA AMPLOARE .

  UN NEMULTIMIT DIN PARTEA ,,JUSTITIABILILOR” SI-A CONFECTIONAT O ASTFEL DE COCARDA ALBA, DE DIMENSIUNI MARI, INCIT ACESTA A AFISAT-O PE PROPRIA-I CASA, ACEA INVELITA CU TIGLA ROSIE.

  ACEASTA COCARDA ALBA, PUTID FI VAZUTA DIN ORCE ELICOPTER SI CHIAR DIN AVIOANE DE MICI DIMENSIUNI .

  IN FIECARE ZI, SINT PREZENTATI LA TELEVIZIUNEA ANTENA 3, GRUPURI DE NAMULTUMITI (JUSTITIABILI) CU COCARDE ALBE PRISE IN PIEPT, CEIA CE INSEMNA CA LUPTA INPOTRIVA NEDREPTATILOR SOCIALE CONTINUA…

  SE PARE CA, C.S.M. LE PREGATESTE O MARE SURPRIZA DOMNILOR MAGISTRATI, SURPRIZA CE SE PARE CA, A AJUNS LA URECHILE ACESTORA, FAPT PENTRU CARE AU INCEPUT SA CLEVETEASCA IN SURDINA .

  CRED CA, C.S.M.-ul SE VA PRONUNTA CIT DE CURIND PENTRU CA PURTATORII DE ,,COCARDE ALBE” SA RENUNTE LA ACESTEA DEFINITIV .

  IN CE VA CONSTA MASURA CE O VA LUA C.S.M.-ul VOM VEDEA….

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  O B S E R V A T I U N E :

  OBSERV CA, FOARTE MULTI COMENTATORI DE VAZA, DUPA ACEST SITE, ISI PUN MAREU FIREASCA INTREBAREE :

  DECE ROMINII TAC ?

  RASPUNSUL DUPA UMILA MEA PARERE, ESTE CIT SE POATE DE SIMPLU :

  PENTRU CA;
  IN STRUCTURA POPULATIEI NOASTRE, NU MAI RAMAS DECIT DOUA CLASE SOCIALE SI ANUME :

  1- O CLASA SOCIALA FORMATA DIN BATRINI .

  SI

  2 – O A DOUA CLASA SOCIALA FORMATA DIN COPII ,

  CE-A DE-A 3-a CLASA SOCIALA RESPECTIV : CLASA DE MIJLOC, ADICA, CLASA IN PUTERE,( PARINTII COPIILOR) LIPSESTE CU DESAVIRSIRE, ACESTIA FIIND PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE .

  ASA CA, COPII SI BATRINII TAC….

 • NICOLESCU MARCEL

  1 AUGUST 2015 ,

  INCEPIND CO DATA DE, 1 AUGUST 2015, A INTRAT IN VIGOARE, APLICARE ORDONANTEI DE URGENTA, CU PRIVIRE LA MARIREA SALARIILOR CELOR 48 DE DEMNITARI, SALARIATI AI STATULUI ROMIN .

  SE PARE CA, DOMNUL PRESEDINTE IOHANIS VA AVEA UN SALARIU DE 5.000 EURO PE LUNA, CEIA CE INSEMNA :

  2.000 x 4,4 = 22.000 RONI, SAU 220.000.000 LEI VECHI

 • NICOLESCU MARCEL

  I N A S P R I R E A –= P E D E P S E I ,

  SE PARE CA, TOT CE S-A SCRIS PE ACEST SITEE, (SAIT) A AVUT ECOU IN RIDURILE PARLAMENTARILOR, CU PRIVIRE LA CEI CE AU DEVALIZAT TARA, PRIN CORUPTIE .

  IN ACEST SENS PARLAMENTATI DISCUTA CA PEDEAPSA PRIVIND ACEASTA INFRACTIUNE DE ,,CORUPTIE” SA FIE PEDEPSITA CU PUSCARIE PE VIATA .

  – E UN PAS, INDASNET FACUT DE PARLAMENTARII NOSTRII CE MERITA SALUTAT .

  • Ai inteles gresit.

   Este vorba numai de violuri si pedofilie.

   Ce minte sa ai sa crezi ca adunarea coruptilor poate propune si vota inasprirea pedepselor pentru coruptie?

   • Se poate afirma cu certitudine că doar *mintea* care raționează numai pe aparențe și pe șmecheriile analitice ale formatorilor manipulanți de opinie, omite esența tematicii.

 • NICOLESCU MARCEL

  S-A DEPUS PLINGEREA LE D.N.A SE CATRE SINDICATE ACUZIND PUTEREA DE :

  A B U Z D E P U T E R E I N S E R V I C I U

  ASTEPT CU NERABDARE, SOLUTIA D.N.A. PRIVIND MARIREA SALARIILOR CELOR 48 DE DEMNITARI, SALARIATI AI STATULUI DE ROMIN DE DREPT …

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  SINDICATELE ULTRAREVOLTATE ,

  – ERI, TOATA ZIUA, S-A EXPLICAT LA TELEVIZOR CA, SINDICATELE DIN ROMINIA, SIT MAI MULT DECIT REVOLTATE, DATORITA MARIIRI SALARIILOR, A 48 DE DEMNITARI, CUM AR FI PRESEDINTELE IOHANIS, PRIMINISTRU VICTOR PONTA, SEFA INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE SI ALTII…

  SE VORBESTE DE O MAJORARE DE SALARIU DE 300%, CEIA CE ESTE EXAGERAT DE MARE, DEPASIND CU MULT SUTA DE MILIOANE, ATITA TIMP CIT LA NOI IN TARA, MEDIA SALARIULUI CELOR CE MUNCESC LA STAT ESTE DE 6 MILIOANE LEI VECHI.

  SINDICATELE AMENITA CA, VA DA IN JUDECATA STATUL PENTRU ACEST, NESIMTIT GEST, FACUT DE CATRE CI 48 DE DEMNITARI, CUNOSCIND CA BANII CE URMEAZA SA-I PRIMEASCA SINT BANIPROVENITI DIN BANII NOSTRII, ADICA BANI DIN IMPOZITELE CE NOI LE PLATIM REGULAT.

  ASA SE INTIMPLA DOMNILOR SINDICALISTI, CUND ATI APLICAT SI INCA APLICATI DEVIZA :

  CAPUL PLECAT SABIA NU-L TAE….

  CU STIMA…

 • Constantin Cojocaru

  Guvernanţii mai scot la vânzare încă un crâmpei de ţară.
  Românii tac.

  Guvernul a aprobat marţi, 28 iulie 2015, printr-o Hotărâre, vânzarea a 26,69% din acţiunile pe care statul român, prin Ministerul Energiei, le deţine la Rompetrol Rafinare.
  Puţin mai mult de jumătate din totalul acţiunilor pe care statul român le mai deţine la această societate comercială, unde pachetul majoritar de acţiuni, de 48,11%, este deţinut de statul Kazahstan, printr-o firmă înregistrată în Olanda.
  Guvernul ne informează că el, de fapt, nu vinde, el “privatizează” pachetul de 26,59%, potrivit unei “strategii de privatizare”, prin “licitaţie cu strigare”, şi “competitivă” şi “olandeză”, bla, bla bla, cu precizarea că pachetul nu va putea fi vândut la un preţ mai mic decât valoarea nominală, care este de 200 milioane de euro şi care este, bineînţeles, de câteva ori mai mică decât valoarea reală a acţiunilor în cauză
  Ne aflăm, evident, din nou, în faţa unui cadou făcut kazahilor. Rămâne să vedem, undeva în viitorul îndepărtat, ce comisioane vor fi plătite pentru finalizarea acestei “afaceri”.
  Capitalul Rompetrol a fost creat din banii românilor, din banii actualilor pensionari ai României, aşa cum a fost creat tot capitalul miilor de întreprinderi care se aflau în funcţiune la data de 22 decembrie 1989, în valore de peste 500 miliarde de euro, exprimată în preţurile de astăzi.
  Tot acest capital a fost furat de statul român de la cetăţenii săi, prin Legea 15/1990, trecut în proprietatea PRIVATĂ a statului şi, de acolo, “privatizat”, adică vândut, la preţuri simbolice, către politicieni, camarila acestora şi către corporaţii străine, private sau publice.
  O crimă economică abminabilă, care, iată, a devenit o stare de normalitate.
  Poporul român asistă pasiv la deposedarea sa de avuţia naţională, la aducerea sa în stare de sclavie.
  Au trecut câteva zile de la anunţarea acestei noi vânzări de ţară şi nu am văzut ca vreun român să ridice un deget. Nici un pensionar, nici o asociaţie a pensionarilor, nici un partid politic, nici un post de televiziune, nici un post de radio, nici un jurnalist, nici un intelectual. Nimeni. Nimic.
  Constantin Cojocaru
  31 iulie 2015

  • Vasile

   Romanii s-au obisnuit sa traiasca in minciuna si hotie, si li se pare ceva normal. Nu mai exista o constiinta colectiva. Fiecare protesteaza doar daca il afecteaza pe el in mod direct. Sistemul Ticalosit a schimbat in rau comportamentul romanilor! Au devenit mai egoisti, mai rai, mai dezbinati!

  • Românii tac?! Dumneavoastră nu tăceți și nici eu nu tac, cu toate că suntem români; mai sunt câteva milioane în această postură, dar NU SE POT FACE AUZIȚI! De ce? Foarte simplu: Mega-structura mafiotă decide și controlează toate instituțiile și autoritățile statului, având sub cnut și presa. Periodic, gruparea din opoziție pune de câte ceva mișcări de protest cu scopul de a-și relua privilegii pierdute. Românilor le este interzisă informația corectă, le este interzis să știe că mai sunt și partide neparlamentare și cu câteva zeci de consilieri locali pe care îi avem și noi (P.P.) peste embargoul mediatic și farsa electorală.
   NIMENI NU ARE ACCESUL SĂ SPUNĂ SAU SĂ FACĂ CEVA contrar ticăloșiilor guvernului, numai veșnicile grupări mafiote de parlamentari au acces mediatic și agenții lor.

 • NICOLESCU MARCEL

  CORECT DOMNULE MADI , DAR NU ATI FACUT FINALUL :

  EU PROPUN CA, TOTI ACESTI ,,FACATORI DE BINE” PENTRU ROMINIA , SA FIE SPINZURATI, LA KILOMETRU ZERO, IN BUCURESTI, SI NICI DECUM INPUSCATI, PRECUM IN CHINA, DEOARECE, COSTUL GLONTULUI AR CONSTITUII O MARE ONOARE PENTRU ACESTI INPOSTORI .

 • madi

  Din realizarile asazisilor politicieni

  Din realizarile noilor politicieni , vechi securisti, ai Romaniei

  Aţi înşelat poporul spunând că vreţi să ii oferiţi o viaţă mai bună. În fapt aţi vrut o viaţa mai bună doar pentru voi şi pentru acoliţii voştri.
  2. Aţi furat miliarde de dolari din bugetul statului deturnând banii de la buget spre conturile firmelor voastre şi ale acoliţilor voştri.
  3. Aţi căpuşat vreme de 23 ani toate firmele de stat, distrugând întreaga economie de stat.

  > 4. Aţi încălcat drepturile omului făcând legi strâmbe ce v-au protejat pe voi, pe interlopi şi pe gangsterii ce va înconjoară şi prin aceleaşi legi strâmbe aţi înrobit
  poporul.

  > 5. Aţi privat poporul de dreptul la o viaţă decentă, aţi dus o adevărată politică de genocid împotriva acestui popor prin distrugerea intenţionata a sistemului sanitar, prin privarea la asistenţă medicală, prin încurajarea migraţiei medicilor de valoare, prin lipsa de medicamente, prin desfiinţarea spitalelor.

  > 6. Aţi furat dreptul la o bătrâneţe decentă pensionarilor ce au muncit o viaţa şi şi-au plătit asigurările în mod corect.

  > 7. Aţi distrus toată industria românească aducând ţara pe marginea prăpastiei, fără şansa de a se mai ridica. Aţi distrus industria chimică, industria constructoare de maşini, industria navală, industria electrotehnică, industria de utilaj minier, industria extractivă, industria alimentară, etc.

  > 8. Aţi distrus toată agricultura, România ajungând dintr-un mare exportator, un mare importator.
  > 9. Aţi distrus tot sistemul de irigaţii şi toate serele renumite ale României.

  > 10. Aţi distrus toate livezile şi fondul genetic de excepţie al pomiculturii româneşti.

  > 11. Aţi transformat România dintr-un mare exportator într-o societate de consum, într-un importator care nu mai produce mai nimic în ţară şi importă până şi cereale, legume şi fructe.

  > 12. Aţi distrus toată industria turistică a ţării aducând în ruina toate hotelurile şi staţiunile turistice înfloritoare în 1990, cu scopul de a va autoîmproprietării voi cu ele, pe preturi de nimic.

  > 13. Aţi distrus tot sistemul economic privat înrobindu-l cu taxe care sa va asigure vouă bani pe care sa ii puteţi deturna prin bugetul de stat.

  > 14. Aţi sufocat sistemul economic privat cu o birocraţie nemaiîntâlnită nicăieri pe planetă cu scopul de a da de lucru, salarii mari nejustificate unor funcţionari, unei caracatiţe clientelare imense.

  > 15. Aţi dat străinilor toate bogăţiile naturale ale ţării, bogăţii pe care străbunii noştri le-au aparat vreme de 2.000 de ani cu preţul vieţii.

  > 16. Aţi îndatorat aceasta ţară cu peste 100 miliarde de euro fără să fi făcut absolut nimic pentru ţară cu aceşti
  bani.

  > 17. Aţi distrus învăţământul romanesc care a ajuns în 23 de ani de pe primul loc în Europa, pe ultimul loc.

  > 18. Aţi favorizat înmulţirea clanurilor interlope care
  terorizează oraşele ţării prin violenta, furt înşelătorie, jafuri, cămătărie, trafic de persoane,
  promiscuitate şi taxe de protecţie.

  > 19. Aţi batjocorit istoria acestei ţări impunând în scoli o istorie mincinoasă ce murdăreşte trecutul acestui popor cu scopul de a-i fura sufletul, demnitatea, mândria, patriotismul.

  > 20. Aţi
  distrus cultura acestui popor prin subfinanţare şi
  dezinteres, încurajând proliferarea culturii de cârciuma şi de maidan, a manelelor şi a filmelor de proastă
  calitate.

  > 21.
  V-aţi făcut facultăţi private prin care stoarceţi de
  bani poporul ca să vindeţi aşa zise diplome, în
  realitate hârtii fără valoare unor tineri dezorientaţi
  care nu mai înţeleg nimic din principiile selecţiei pe
  baza de cunoştinţe şi valoare.

  22. Aţi făcut de ruşine numele tării noastre, România fiind azi ruşinea Europei, iar românii cei mai dispreţuiţi cetăţeni din Europa.

  > 23. Aţi provocat cel mai mare exod din istoria acestei țări, aţi transformat românii în ultimul popor migrator al istoriei.

  > 24. I-aţi răpit unei întregi generaţii de copii dreptul la mama, dreptul la tata, dreptul la familie prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

  > 25. Aţi defrişat pădurile ţării ca să le daţi pe mai nimic străinilor, îmbogăţind doar câţiva politicieni.

  > 26. Aţi înstrăinat tot sistemul bancar al ţarii făcând din romani slugi la străini.

  > 27. Aţi distrus tot comerţul românesc aducând în ţara marile hipermarketuri care au transformat sute de mii de mici întreprinzători romani în sclavi de hipermarket.

  > 28. Aţi distrus cercetarea românească, una dintre cele mai competitive din lume în urma cu 23 ani.

  > 29. Aţi distrus un întreg sistem organizaţional care fusese construit cu mari sacrificii.

  > 30. Aţi înstrăinat tot sistemul energetic atentând în acest fel în mod grav la suveranitatea ţării

  > 31. Aţi făcut din România o ţară murdară şi poluată, după chipul şi asemănarea voastră.

  ​Corect, dar ce facem?-poate ajunge la DNA? Degeaba, se pare ca este in cirdasie cu ei. Atentie poporul acesta este un popor blind, dar stie sa fie si foarte rau , mai ales cind ii ajunge cutitul la os. Sa va fereasca sfintul sa-l cunoasteti la rau.Este foarte rabdator, dar la o adica…vai de cei care il batjocoresc.

  • Vasile

   HOTIA SI PROSTIA, GUVERNEAZA ROMANIA!

   SINGURA SOLUTIE, O ADEVARATA REVOLUTIE! :)

  • Precizare:
   La punctul 2. corect este mii de miliarde, nu miliarde. La p.5.: otrăvuri în loc de medicamente și tratamente sau intervenții medicale făcute în batjocură.
   La p.11 cereale românești plimbate pe la vămi, devin cereale importate.
   La p.20: conducerea instituțiilor centrale ale culturii și ale patrimoniului național a aparținut unor indivizi de la minoritățile *conlocuitoare* (șeful ICR susținea că Eminescu este depășit*! – patapievici).
   Există adresele de mail ale tuturor parlamentarilor cărora e bine să le trimiteți acest comentariu – ei sunt primii criminali ai distrugerii valorilor țării, create de-a lungul mileniilor de către popor.
   Peste 60% dintre persoanele nemulțumite doresc *o mitralieră ca să-i trimită pe toți acolo unde le este locul: nulități absolute.

 • NICOLESCU MARCEL

  COCARDA ALBA ,

  DE APROAPE O SAPTAMINA LA ANTENA 3, ATIT REPORTERII CIT SI INVITATII, POARTA IN PIEPTU-I STING O COCARDA ALBA .

  SEMIFICATIA ,,COCARDEI ALBE” NU ESTE ALCEVA, DECIT PROTEST INFANTIL, SI LUPTA FATISA, INPOTRIVA NEDREPTATILOR SOCIALE CE LE COMIT MAGISTRATII ( JUDECATORI SI PROCUROTI ) LA NOI IN TARA, DIND CA EXEMPLE; VIOLATORII DIN MOLDOVA, INTOCMAI CA SI VIOLATORII DIN OLTENIA, CA SI CAZUL LARINCA, INTOCMAI CA SI CAZUL MARCEL TUNDREA S.A.M.D.

  CAZURI OR FI ELE MULT MAI MULTE, DAR PRESA INCA NU LE-A DESCOPERIT ….

  BINE AR FI FOST, DACA ANTENA 3, LUA ACEASTA INITIATIVA ATUNCI CIND, S-A EMIS LEGEA ,,AMOVIBILITATII”, PENTRU MAGISTRATI, ADICA, LEGEA IRESPONSABILITATII ACESTORA FATA DE ACTUL JURIDIC.

  NOI PROSTIMEA, PLATIM BANI GREI, DREPT DESPAGUBIRI CELOR CARE AU CISTIGAT PROCESELE LA C.E.D.O.CA URMARE A UNOR HOTARIRI NEDREPTE, EMISE DE CATRE ACESTI MAGISTRATI, FARA CA ACESTIA SA SUPORTE NICI O SANCTIUNE FIE EA MORALA, SAU FIE EA MATERIALA DEOARECE ACESTIA, SINT AMOVIBILI, PRIN EFECTUL LEGII .

  NEMTII LA 3 ASTFEL DE GRESELI, LI SE DESFACE CONTRACTUL DE MUNCA ADICA SINT DATI AFARA DIN JUSTITIE

  LA NOI, IN LOC SA LI SE TAE DIN SALARIU PENTRU GRESELILE COMISE, ACESTORA LI S-A DAT CELE MAI MARI SALARII DIN ROMINIA . ( CITE 200 MILIOANE LEI VECHI PE LUNA, PLUS VACANTA JUDICIARA, APROAPE TOATA VARA)

  MAI DEPARTE, SCHIMBATI CULOAREA COCARDEI, DOMNILOR DE LA ANTENA 3, DIN ALBA CARE INSEAMNA PACE, IN ROSIE CARE INSEAMNA LUPTA CU AUTORII NEDREPTATILOR SOCIALE CE SE COMIT PE TERITORIU TARII NOASTRE ROMINIA .

  CU STIMA .

 • NICOLESCU MARCEL

  GRECII AU IESIT IAR IN STRADA ,

  TSIPRAS, N-A REUSIT SA-I POTOLEASCA PE GRECI, CU PLANURILE INPUSE DE CREDITORI DE AUSTERITATE, PLANURI, VOTATE SI APROBATE RECENT DE CATRE PARLAMENTUL GRECESC .

  AM INPRESIA CA, GRECILOR NU LE PLACE STRINSUL CURELEI….

  CRED CA, DACA GRECII FACEAU PRACTICA LA NOI IN TARA, PE TIMPUL GUVERNARII BOC-BASESCU, ATUNCI CIND NI S-AU TAIAT DIN PENSII SI SALARII, ACUM DOMNII GRECI, SEDEAU CUMINTI IN CASELE LOR, ASA CUM AM STAT NOI CUMINTI, IN CASELE NOASTRE, INFRUNTIND CU STOICISM CRIZA ….

  NOI APLICAM INTODEUNA DEVIZA :

  CAPUL PLECAT SABIA NU-L TAE…..

  • Vasile

   Ai auzit de vreun grec sa vina la munca in Romania pentru un salariu de 250 euro?
   Au venit doar mafiotii greci ca sa spele in banci banii furati! :)

  • madi

   Cu asemenea “devize” Romania a ajuns unde a ajuns, “Rusinea Europei”.
   Chiar nu mai exista oameni care sa-si tina capul drept in tara asta?
   Asta sa fie inceputul sfirsitului? Doamne da-le mintea cea de pe urma romanilor. Au emigrat multi, dar au ramas mai multi, nu putem fi badjocoriti de o mina de nemernici. Romani, faceti dreptate, vi se cuvine sa o faceti.

 • NICOLESCU MARCEL

  MI SE PAR PLAUZIBILE, CELE DOUA SCENARII, EVIDENTIATE PREGNANT DE CATRE CEI DOI GINDITORI, DOMNUL SONY SI DOMNUL VASILE, SCENARII EMISE IN DATA DE 22 IULIE A.C.

  FELICITARI DOMNILOR SONY SI VASILE SI TINETI-O TOT ASA ……

  NUMAI ,,ADEVARUL”, VA PUTEA SCOATE ACEASTA TERA ROMINIA, DIN MARASMUL IN CARE SE GASESTE SI DECE NU, NE GASIM CU TOTII……

  FORTE DINAFARA TARII CARE SA VINA SA NE SALVEZE …. SLABE SPERANTE….

  SINGURUL ADEVAR CATRE CARE, PUTEM SA NE INDREPTAM NU ESTE ALTUL DECIT ,,LEGEA COJOCARU”….

  CU STIMA .

  • Soni

   Daca eram atat de infocat precum altii pentru Legea Cojocaru, in locul cuvantului PUTEM scriam TREBUIE.

 • Constantin Cojocaru

  Diversiunea politică antiromânească numită NOUL COD FISCAL

  1. Sub ameninţarea dosarelor scoase din sertare de către binomul SRI-DNA, dar şi a apropierii alegerilor locale şi parlamentare din 2016, premierul penal, împreună cu şi mai penalul său ministru de finanţe, au aruncat în hora politică şi mediatică românească diversiunea pe care au botezat-o „Revoluţia” Codului Fiscal, dar şi Marea Relaxare Fiscală, menită să ducă, din nou, România pe cele mai înalte “culmi ale progresului şi civilizaţiei”.
  Au plagiat principalele prevederi referitoare la modificarea sistemului fiscal înscrise în „programul” celui care a fost propulsat în funcţia de Preşedinte al României, prin simulacrul de alegeri din octombrie 2014, şi în „programul de guvernare” al opoziţiei penelisto-pedeliste, le-au mai cosmetizat, pe ici pe colo, şi au obţinut aprobarea lor cu votul aproape unanim al Parlamentului, cu două voturi împotrivă şi o abţinere. Mişcare politică abilă, prin care Preşedintele şi partidul său au fost lăsaţi fără principala armă cu care vroiau să păcălească poporul român în alegerile locale şi parlamentare de anul viitor.
  2. Deşi propunerile de „relaxare” fiscală ale Guvernului au fost dezbătute şi paradezbătute prin presă, prin comisiile şi plenurile Parlamentului, timp de mai multe luni, Preşedintele României, mereu plecat să viziteze mapamondul, nu a găsit de cuviinţă să intervină în aceste dezbateri, deşi „cheia de boltă” a propunerilor Guvernului nu este alta decât „cheia de boltă” a programului său intitulat „România lucrului bine făcut”, adică reducerea TVA-ului de la 24% la 19%. Înainte de a pleca să se bucure de plaja de la Palatul Prezidenţial de la Neptun, Preşedintele a găsit timp să se repeadă până la Palatul Cotroceni pentru a semna hârtia prin care trimite înapoi, la Parlament, spre reexaminare, proiectul legii de modificare a Codului Fiscal, aprobat de Parlament.
  Preşedintele a refuzat să promulge Legea adoptată de Parlament nu pentru că nu ar fi de acord cu prevederile Legii, acestea fiind preluate din Programul său şi din programul partidului său, ci pentru că Guvernul nu a prezentat “măsuri” care să compenseze pierderile de venituri bugetare generate de „relaxare”, adică de reducerile de taxe şi impozite dispuse de Legea adoptată de Parlament, lucru care, mai departe, ar pune sub semnul întebării pragul de deficit bugetar asumat de statul român în faţa instituţiilor UE.
  Cu această „mişcare”, Preşedintele, mai exact, oamenii din spatele său, cei care au scris şi programul „România lucrului bine făcut” şi programul de guvernare penelisto-pedelist, speră să păcălescă, din nou, poporul român, să-l determine să înghită şi acest nou atentat la siguranţa statului său naţional. Guvernul premierului penal va încropi un plan de măsuri care va arăta românilor că reducerile de taxe vor determina creşterea „sustenabilă” a veniturilor bugetului şi vor asigura îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de statul român în faţa instituţiilor UE. Legea va fi adoptată, va intra în vigoare şi îşi va produce efectele, dezastruoase pentru români, efecte pe care politicienii ambelor tabere le vor prezenta ca fiind determinate de….situaţia conjuncturală regională etc.
  3. Legea privind modificarea Codului Fiscal reprezintă, realmente, un nou atentat la siguranţa statului român, o nouă încercare a forţelor antiromâneşti de slăbire a statului naţional al românilor şi de folosire a acestuia pentru deposedarea românilor de avuţia creată prin munca lor.
  Iată de ce.
  3.1. Indiferent de conţinutul „planului de măsuri” pe care guvernul Ponta îl va prezenta Parlamentului ca să dea satisfascţie observaţiilor prezidenţiale, punerea în aplicare a prevederilor „noului” Cod Fiscal va reduce veniturile bugetului general consolidat al statului român şi va umfla şi mai mult buzunarele şi conturile celor care au devenit proprietari ai capitalului românesc, prin „privatizări”, „restituiri” şi „retrocedări”. Cetăţenii ţării nu vor avea nimic de căştigat. Preţurile nu vor scădea, pentru că ele nu sunt determinate de taxe şi impozite, ci de cantitatea de bani pe care o manipulează banca de emisiune, în cazul nostru BNR.
  „Planul de măsuri” al Guvernului Ponta nu va produce schimbări în modul de distribuire a avuţiei create în economia naţională a României, nu va crea capacităţi de producţie şi locuri de muncă, nu va creşte veniturile românilor, nici ale statului lor, nu va scoate capitalul de sub controlul oligarhilor autohtoni şi transnaţionali, nu va scoate majoritatea populaţiei din starea de sclavie.
  3.2. Statul român a fost, deja, adus în situaţia de a fi cel mai slab finanţat din cele 28 state membre ale uniunii Europene. Conform datelor publicate de Ministerul de Finanţe al României şi de EUROSTAT, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, în anul 2014, totalul veniturilor bugetului general consolidat al României a reprezentat 32% din PIB-ul ţării, aceasta în timp ce, în Danemarca, de exemplu, ponderea veniturilor bugetare în PIB este de 59%, în Finlanda, de 56%, în Norvegia, de 55%, în Belgia şi Suedia, de 51%, în Austria de 50%. În cea mai mare parte a statelor Uniunii, ponderea veniturilor bugetare în PIB este de peste 40%, inclusiv foste state comuniste, Ungaria, 48%, Slovenia, 45%, Croaţia, 42%.
  3.3. România nu are nici cele mai mari taxe şi impozite din UE, nici cele mai mici. Există state membre ale Uniunii în care TVA este mai mare decât în România. În cea mai mare parte a statelor UE, veniturile, adică salariile şi profiturile sunt impozitate progresiv, cu cote mult mai ridicate decât cota unică, de 16%, din România. În multe state ale UE, contribuţiile de asigurări sociale sunt mult mai mari decât în România.
  3.4. România este statul UE cu cele mai mici venituri bugetare ca urmare, în principal, a uriaşei evaziuni fiscale la TVA şi la impozitul pe profit.
  În anul 2014, la TVA, evaziunea fiscală a fost de 64%. Din totalul de 31,5 miliarde de euro care ar fi trebuit încasate, au fost încasate numai 11,5 miliarde de euro.
  În anul 2014, din cele 97,4 miliarde de euro profituri şi venituri mixte, au fost declarate şi impozitate numai 47,9 miliarde, evatiunea fiscală ridicându-se la 51%.
  Cu banii care ar fi putut fi încasaţi la aceste două articole ale Codului Fiscal, veniturile statului român ar fi ajuns la 52% din PIB, adică la nivelul statelor civilizate ale Uniunii Europene.
  3.5. Evaziunea fiscală la TVA şi la impozitul pe profit nu este făcută nici de cetăţenii României, în calitatea lor de salariaţi şi pensionari, plătitori de TVA, nici de micii întreprinzători ai ţării, în calitatea lor de plătitori de impozite directe şi contribuţii de asigurări sociale. Această evaziune fiscală este făcută de oligarhi, adică marii proprietari de capitaluri, fie ei proveniţi din foştii securişti şi nomenclaturişti, fie din „transnaţionali”, ambele categorii făcuţi proprietari ai capitalului românesc de către statul român postdecembrist, prin „privatizări”, „rerstituiri”, „retrocedări” şi contracte pentru „borduri şi telegondole”.
  Noii oligarhi ai României au „externalizat” economia naţională, astfel încât importurile şi exporturile au ajuns să reprezinte peste două treimi din PIB, lucru care le permite să manipuleze preţurile de import şi export, să transfere în afara ţării o bună parte din avuţia creată în România, nedeclarată şi neimpozitată.
  Noul Cod Fiscal al binomului Iohannis-Ponta nu oferă soluţii pentru eradicarea evaziunii fiscale, pentru creşterea veniturilor bugetare, pentru întărirea statului naţional al românilor. Soluţiile sunt cele propuse în Constituţia Cetăţenilor, refuzată de cei doi, de fapt, de toată clasa politică actuală a României.

  Constantin Cojocaru
  21 iulie 2015

  • De azi, 22 iulie 2015 a reînceput prigoana împotriva patrioţilor şi creştinilor români. Preşedintele Klaus Iohannis, marioneta intereselor străine, a promulgat aşa-zisa Lege Anti-legionară, prin care din nou Sfinţii Închisorilor, martirii anticomunişti, luptătorii din munţi, mărturisitori ca Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa sau Iustin Pârvu şi intelectuali ca Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Emil Cioran, Constantin Noica sau Mircea Vulcănescu vor fi interzişi, din nou, ca în anii 50, de legea anticonstituţională şi antinaţională aprobată de Parlament, la iniţiativa Insitutului „Elie Wiesel”, condus de un neo-marxist, fiu de bolşevic, cu complicitatea parlamentarilor colaboratori ai securităţii comuniste. Deşi împotriva aplicării Legii Anti-legionare s-au ridicat Academia Română, societatea civilă, presa, urmaşii martirilor şi luptătorilor anticomunişti, călugării de la Mănăstirea „Petru Vodă”, inclusiv fiica marelui gânditor Mircea Vulcănescu, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea în dispreţul legislaţiei naţionale, a drepturilor omului, a Constituţiei, deciziilor Tribunalului de la Nurenberg şi împotriva valorilor naţionale şi religioase româneşti. În timp ce Guvernul aprobă ridicarea de moschei, biserica ortodoxă cu sfinţii martiri din perioada comunistă va fi prigonită. Clasa politică l-a pus din nou pe Crucea lui Hristos pe Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor.

   • madi

    Ce sa va fac, l-ati votat pe “neamt” pentru “lucru bine facut”, dar se vede ca ati avut “ghinion”.
    “Ghinion” va fi pentru 5 ani sau mai mult depinde de romanii care si-au “luat tara innapoi”.
    Un neamt presedinte si tara luata innapoi, mare realizare.

    • Soni

     .. Si eu care credeam ca toti romanii din diaspora l-au votat pe dl.Johanis, dar ce sa-i faci, te mai inseli, atunci cand trebuie !!!

 • Soni

  IPOTEZA
  E nunta mare-n PSD ! Conducerea partidului isi alege presedintele interimar pana la congresul extraordinar.
  Dupa retragerea nu demisia lui Ponta acesta ca simplu membru de partid a numit-o pe Rovana Plumb ca presedinte interimar. Deci repet: dupa retragere, nu inainte ! Logic, nu ? Da, de unde ! Concurenta acum este intre Rovana si Dragnea ( tot simplu membru de partid).
  Ponta are planurile sale: in viitorul apropiat vrea sa-si construiasca o noua formatiune de extrema stanga, gen premierul Greciei cu care va candida la noile alegeri din 2016. Crede el, ca numai asa cu formatiunea de extrema stanga va avea succesul scontat !
  Despre demisia din funcita de premier mai asteapta ceva timp pana la promulgarea Codului Fiscal pentru a lasa povara celor ce vor veni pentru a nu reusi mare scofala . Asa ca, … se pregateste intens acest Ponta pentru …” preamarire” .
  Sa nu uitam ca intotdeauna vicepriministrul Gabriel Oprea a spus si spune ca merge alaturi de Victor Ponta, fara a mentiona PSD-ul !
  O simpla ipoteza !

 • NICOLESCU MARCEL

  DOMNULE NISTOR ,

  DE MULT ASTEPTAM EU ACEASTA LISTA, A INTREPRINDERILOR DISTRUSE DE CATRE PARTIDELE CARE S-AU SUCEDAT LA PUTERE IN ROMINIA .

  SI TOTUSI, AM IMPRESIA CA, NU, NUMAI 1256 DE INTREPRINDERI AU FOST DISTRUSE, CI MULT MAI MULTE, DACA NE LUAM, DUPA CIFRELE FURNIZATE PE SURSE, CARE SPUN CA, CIAUSESCU NE-A LAST CA ZESTRE, 6.000 DE INTREPRINDERI, DINTRE CARE, SAU INSTRAINAT 4.000 SI AU MAI RAMAS 2.000 .

  CRED CA, DACA O SA MAI FACE-TI SAPATURI, O SA GASITI MULT MAI MULTE INTREPRINDERI DISTRUSE .

  BINE AR FI, DACA LE-ATI GRUPA PE ADMINISTRATII DE GUVERNARE, POATE CA IN FELUL ACESTA, VA DISPARE MITUL CA, PE TIMPUL LUI CIORBEA, S-AR FI VINDUT CELE MAI MULTE INTREPRINDERI .

 • NICOLESCU MARCEL

  RAZBOIUL CELOR DOUA ROZE ,

  RAZBOIUL DINTRE P.S.D. SI P.N.L. CONTINUA .

  CIT TIMP VA MAI TINE ACEST RAZBOI APROAPE NIMENI NU STIE .

  SI CIND TE GINDESTI CA MAI IN URMA CU CEVA TIMP, EREAU FRATI DE CRUCE, CISTIGIND INPREUNA ALEGERILE PARLAMENTARE .

  EU CRED CA, VINOVAT LA TOATA ACEASTA GILCEVA, NU ESTE ALTUL DECIT DOMNUL FOST PRESEDINTE P.N.L. DOMNUL CRIN ANTONESCU.

  DOMNIA SA, A SCHIMBAT RAPORTUL DE FORTE POLITICE, IN ROMINIA, INCIT URA DINTRE CELE DOUA PARTIDE P.S.D. SI P.N.L. A AJUNS LA MAXIM POSIBIL . CODUL FISCAL OGLIDESTE CU PRISOSINTA ACEST LUCRU .

  • Vasile

   Romania este dominata de DOUA GASTI MAFIOTE care se lupta PENTRU IMPARTIREA PRAZII NUMITA ROMANIA!
   Alegatorii s-au impartit in doua galerii, ca la fotbal.
   De 25 de ani, PROSTII AU DAT TARA PE MANA ESCROCILOR si tot nu s-au invatat minte!
   Romanii nu sunt in stare sa se elibereze singuri de Mafia Politica!
   Grupuri oculte precum MASONERIA, GRUPUL BILDERBERG, SERVICII SECRETE vazand ca romanii sunt neputinciosi, au luat initiativa si l-au propulsat pe Klaus Johannis la Presedintie!
   MASONERIA a avut contributii importante in Istoria Romaniei, Revolutia de la 1848, Unirea Principatelor, aducerea lui Carol I, Independenta, Unirea cea Mare din 1918.

 • NICOLESCU MARCEL

  C O D U L F I S C A L ,

  ERI, TOATA ZIUA S-A VORBIT IN MASMEDIA SCRISA SI
  VORBITA, DESPRE, NOUL COD FISCAL .

  EU, CA SIMPLU CETATEAN DE RIND, AM INTELES :

  1 – CODUL FISCAL NU E BUN, DEOARECE DOMNUL
  PRESEDINTE IOHANIS, L-A INTORS SPRE
  REEXAMINARE IN PARLAMENT .

  2 – CODUL FISCAL ESTE BUN, DEOARECE, TOATE
  PARTIDELE POLITICE, L-A VOTAT IN UNANIMITATE.

  3 – CODUL FISCAL NU E BUN, PENTU CA-I PREA BUN .

  • Vasile

   Iti spun eu un COD FISCAL si mai bun!
   Sa scada toate taxele la 5%!
   Ce zici, nu e bine? :)
   Va fi crestere pe toate planurile, si la productie, si la consum! Toata lumea va fi multumita!

  • Soni

   Codul Fiscal … este bun deoarece satisface doleantele multimii, aceasta pentru moment. Mai tarziu s-ar putea sa luam locul Greciei , cu atatea masuri de bunastare “populara” ale lui Ponta, acest catar crescut prin canale care nu stie si nu vrea altceva decat … preamarire.
   Pana cand ?

 • NICOLESCU MARCEL

  ERI, DOMNUL PRIMINISTREU VICTOR PONTA, A PRECIZAT LA UN POST DE TELEVIZIUNE CA :

  TOT CEIA CE SE INTIMPLA ACUM, PE SCENA POLITICA, CA SI DOMNIEI SALE, S-AR DATORA UNEI MIINI NEVAZUTE SITUATA INAFARA TARII…. .

  BINEINTELES CA, FOARTE MULTI ANALISTI POLITICI, DIN PRESA SCRISA SI VORBITA, AU COMBATUT ACEASTA TEORIE, MOTIVIND CA, ROMINIA, ESTE MEMBRA A UNIUNII EUROPENE, SI CA ASEMENEA FENOMENE POLITICE NU SE POT INTIMPLA….

  RAMINE CA, PE PARCURSUL DESFASURARII EVENIMENTELOR POLIRICE, CE SE PETREC CU REPEZICIUNE, LA NOI IN TARA, SA OBSERVAM DACA, MINA NEVAZUTA ESTE INTRADEVAR, DINAFARA TARII, SAU ESTE CHIAR DE LA NOI, DIN TARA….

 • madi

  Cît de potrivite sînt versurile lui Adrian Păunescu pentru micimile din Parlament!:
  „La muncă, derbedei, că trece anul/ Şi vin ăilalţi şi-o să vă ia ciolanul./ Făceaţi pe democraţii cei cucernici,/ [...] mamii voastre de nemernici!/ Scuipaţi-vă-ntre voi cum se cuvine/ Şi-apoi convingeţi-vă că e bine.// C-aţi luat o ţară de mai mare dragul/ Şi i-aţi distrus averile şi steagul./ S-ajungem colonia de ocară/ Care-şi va cere scuze în maghiară./ Şi, prin complicităţi cu demoni aprigi,/ Aţi desfiinţat uzine, câmpuri, fabrici”…
  La muncă, derbedei!

 • NICOLESCU MARCEL

  NU POT TRECE CU VEDEREA CELE DOUA ARTICOLE EPOCALE ALE DOMNULUI PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU CU PRIVIRE LA GRECI .

  EU L-AM TRAS PE INPRIMANTA SI CAUT SA APROFUNDEZ CIT MAI MULT FENOMENUL GRECESC, FENOMEN APROPIAT DE CEL ROMINESC.

  CRED CA, IN CAZUL GRECIEI SE APLICA INTELEPTUL PROVERB ROMINESC CARE SPUNE :

  ,,FRICA PAZESTE PEPENII”

  DACA GRECIA, NU SPERIA UNIUNEA EUROPEANA CU PUTEREA RUSEASCA ACEASTA NU MAI PRIMEA NICI UN SFANT,AJUTOR FINANCIAR ,

  TSIPRIDAS, SI-A JUCAT BINE ROLUL, DE DIPLOMAT. IN CIUDA FAPTULUI CA, L-A PARASIT MINISTRU FINANTELOR ( PERSONAJ ULTRARADICAL).

  SI TOTUSI GRECII CONTINUA LUPTA IN STRADA IN CIUDA AJUTORULUI FINANCIAR PRIMIT .

  DE CURIND, GAZELE LACRIMOGENE, AU FOST PUSE IAR IN FUNCTIUNE, CEIA CE INSEAMNA CA POPORUL ESTE INCA NEMULTUMIT .

  MAI DEPARTE, OM MAI VEDEA, CE SE VA MAI INTIMPLA IN GRECIA LEGANUL DEMOCRATIEI.

 • NICOLESCU MARCEL

  FELICITARI DOMNULE MADI, PENTRU TOATE OBSERVATIILE PERTINENTE .

  CU STIMA N.M.

 • madi

  Ce aventurieri, mon cher, ce aventurieri!, aceşti şcolari din Parlament, plătiţi din banii poporului. Aventurieri capabili de performanţe greu de egalat! Micimile lor – repetenţi la materiile de bază, au pe mînă şi la degetul mic legi şi decizii vitale pentru soarta poporului, dar o ţin din vacanţă în vacanţă. Cele douăsprezece luni ale anului se duc pe apa sîmbetei, în chiul, influenţă, corupţie, odihnă, desfătare şi privilegii, dar îşi încasează toate beneficiile financiare cu vîrf şi îndesat. Parlamentul şi-a încheiat sesiunea şi, de la 1 iulie, a intrat în vacanţă. Pînă la 1 septembrie prin sediile partidelor şi în Palatul Parlamentului cîntă cucuvelele. Aceşti şcolari bătrîni în ale trădării propriului popor au rămas corigenţi la peste 200 de iniţiative legislative nedezbătute, dar nu s-au dat înapoi de la a-şi salva colegii de anchetele D.N.A. şi de rechizitoriile procurorilor, cinci parlamentari fiind salvaţi în plen. În schimb, au grăbit votul pensiilor speciale pentru ei şi pentru funcţionarii parlamentari, iar poporul abandonat de un sfert de veac, e la mila lui Dumnezeu, cu cele mai mici salarii şi pensii din UE, iar sărăcia creşte alarmant în România. Oare pensionarii români cunosc faptul că pensionarii greci au o pensie medie de 850 de euro pe lună, în condiţiile în care economia elenă este slăbită considerabil? La noi, grija deosebita se manifestă doar pentru pensiile aleşilor.

 • madi

  Am auzit ca Americanii pregatesc din nu stiu ce punct de vedere, procurori romani. Ma intreb in ce sens ii pregatesc, in sens democratic sau ii invata cum sa bage in puscarii pe cei care le sunt potrivnici conducatorilor, conducatori care dupa cum se vede fac mai mult jocurile strainatatii, decit ale romanilor.
  Ar fi nespus de rau sa se intimple asa, dar cum in Romania se poate intimpla orice fara ca oamenii sa ia pozitie sau sa riposteze, as fi inclinat sa cred acest lucru.
  Vad cu o ingrijorare crescuta ca “jigodile conducatoare” cauta schimbari, dar numai intre ei, ceilalti care doresc arzator venirea la putere cred ca sunt si mai “jigodii” daca se poate spune asa decit actualii. Vor sa schimbe stinga cu dreapta aceluiasi corp care a furat tara de 25 de ani incoace. Si nimeni nu reactioneaza, sunt amortiti, aproape morti din punct de vedere cetatenesc, oameni care au pierdut calitatea de oameni si care se manifesta ca o masa inerta, care se misca de colo colo din 4 in 4 ani sau din 5 in 5 ani, atunci cind i se cere. Aici se intimpla un paradox. Dece romanii care au parasit Romania, in majoritate lor reusesc sa se integreze in colectivitatile tarilor adoptive, iar cei ramasi in tara se balacaresc intre ei, ne mai avind timp si puterea sa priveasca raul in fata, sa discearna si sa vada cine sunt adevaratii criminali ai democratiei sau sa inteleaga din ce motive 22,6% din populatie sunt sub pragul saraciei.
  Intelegind vor trebuii sa treaca la fapte. Sa inlature putin cite putin raul care a cuprins intreaga tara.
  Nu inteleg dece avind oameni care incearca din rasputeri sa-i faca sa inteleaga ce se petrece in tara si cum ar putea iesi din marasma urit mirositoare, creind premisele unui stat cu adevarat democratic in care puterea sa fie a poporului. Oare cind va venii aceasta zi. Dece trebuie ca Romania sa se afunde cit mai adinc in noroi. Foarte multe DECE-URI.

  • Vasile

   SCOPUL SCUZA MIJLOACELE! :)

   Romanii au dovedit de 25 de ani ca nu sunt in stare sa-si aleaga conducatori CINSTITI, COMPETENTI SI DEVOTATI!
   S-or fi plictisit si americanii sa tot astepte treierea valorilor. Daca la alegeri nu se da la o parte NEGHINA, si culturile viitoare vor fi napadite de buruieni. :)

  • Ați atins punctul forte al DC-ului și numai așa vedeți că sunt *foarte mulți*. Bravo madi! Cei care *se bălăcăresc* nu văd nici unul: curiozitatea și speranța le-a dispărut și rațiunea lor are preocupări primare.

   • madi

    D-le Petrache, ma gindeam la cele doua partide care domina viata “politica” din Romania. Se pare si spun asta cu o mare durere in suflet, celelalte “forte” politice abia mai misca. Motive ar fi multe, dar nu vreau sa le spunem acum.
    Am trait 10 ani cu un presedinte bisnitar pe care poporul in intelepciunea sa la ales de doua ori.
    Speram ca dupa o asa mizerabila experienta cu acest coate goale din punct de vedere intelectual, romanii vor incerca macar sa-si aleaga omul potrivit pentru ca aspiratiile lor spre o viata mai buna sa se indeplineasca. Nu a fost ajutat sa-si gasasca omul potrivit, el nefiind in stare sa faca acest lucru.
    Au trebuit sa vina romanii din exterior sa puna punctul pe i, alegind un om care nu este pentru Romania. O fi el un pic mai cizelat dar nu reprezinta interesele poporului roman. Aici prin interventia masiva a diasporei s-a gresit profumd.
    Pentru ce, cei care au domiciliul in strainatate trebuie sa aiba dreptul sa schimbe viata celor din tara dupa cum doresc ei. Ei nu traiesc acolo si nu ar trebuii sa aiba acest drept. Grecii din strainatate nu voteaza.
    Noi romanii am avea ceva de invatat de la Greci, faptul ca nu-si pleaca grumazul in fata nimanui este de laudat si de invatat. Nu-i va da nimeni afara din Europa, dar au aratat lumii intregi ca au coloana verticala.

    • Am adăugat că sunt DC-uri foarte multe, DEMOCRAȚIA FUNCȚIONALĂ (nu asta declarativă) nu limitează nr. de partide, nu pretinde liste de susținători pentru candidații unităților politice înregistrate legal, nu admite mai mult de două mandate eligibile…
     Este o uriașă diferență între viața grecilor și a românilor. Spre exemplu după război grecii au fost luați de imperialii englezi sub tutelă, cedând românii sub tutela imperiului invadator stalinist; tot atunci grecii au beneficiat de un sistem democrat, iar românii *au beneficiat* de teroarea temnițelor, deportărilor și deposedărilor de proprietăți prin așa zisa democrație populară/dictatură proletară – unul din cele mai tiranice sisteme care funcționează și în prezent, dar cu alte mijloace.
     Războiul grecilor a fost de vreo 6 luni, al românilor a fost de aproape 6 ani. Prizonierii greci au fost eliberați imediat de către nemți, prizonierii români și-au pierdut viața și sănătatea până în anul 1958 în gulagurile de exterminare sovietice. În plus, românii au plătit datorii de război împovărătoare prin cote sau materie primă la preț de nimic și au fost deposedați de tezaure și arhive. Oare sunt greci la muncă în străinătate!? Românii au plecat pentru că în țară ori nu mai au unde munci, ori nu sunt plătiți corect.

 • Constantin Cojocaru

  GRECIA ŞI ROMÂNIA.
  Asemănări şi deosebiri

  Conform datelor puse la dispoziţie de către EUROSTAT, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, poporul grec este cel mai sărac popor al Uniunii. 23,1% dintre greci trăiesc sub pragul sărăciei. Grecii sunt urmaţi, la mică distanţă, de către români, cu 22,6%. Urmează spaniolii, cu 22,2%, croaţii, cu 20,5%, italienii, cu 19,4%. La polul opus, se află poporul islandez, cu 7,9%, cel ceh, cu 9,6%, cel olandez şi cel norvegian, cu 10.1%.
  De observat că sărăcia nu ţine nici de mărimea statelor, nici de trecutul lor, nici de natura regimurilor politice prin care au trecut popoarele lor, “comunist”, respectiv, “capitalist”.
  Grecii conduc în clasamentul sărăciei, deşi nu au cunoscut “binefacerile” regimului comunist. Cehii sunt la polul opus, imediat după islandezi, deşi au cunoscut aceste “binefaceri”, ca şi românii.
  Nu este lipsită de interes precizarea că Cehia a fost singura ţară fostă comunistă care, în anul 1992, a adoptat şi pus în practică o lege de “privatizare” foarte asemănătoare cu “Varianta Cojocaru”, elaborată şi publicată în România, în anul 1990, respinsă, însă, de cei care se instalaseră la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989 şi boicotată, continuu, în ultimii 25 de ani, de către presa ticăloşită din România. Împroprietărirea cetăţenilor cehi cu cea mai mare parte a capitalului acumulat în aşa-zisa proprietate socialistă de stat a creat o economie cehă capitalistă, deci, bazată pe predominanţa proprietăţii private asupra capitalului, dar cu un pronunţat caracter DEMOCRATIC, cea mai mare parte a capitalului intrând în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, care face ca un mare număr de cetăţeni să obţină atât venituri din muncă, salarii, cât şi din capital, profituri, lucru care, iată, face ca, într-o astfel de economie. numărul celor care trăiesc în sărăcie să fie cel mai mic din întreaga Uniune Europeană, Islanda nefiind membră a Uniunii.
  Refuzând „Varianta Cojocaru”, guvernanţii României au adoptat „Varianta Roman”, au trecut capitalul acumulat în aşa-zisa proprietate socialistă de stat, mai întâi, în proprietatea PRIVATĂ a statului, apoi, de acolo, prin „privatizări”, „restituiri” şi „retrocedări”, marca Tăriceanu-Macovei, în proprietatea privată a guvernanţilor şi camarilelor acestora şi în proprietatea „transnaţionalelor”. În România, s-a creat, asrfel, o economie capitalistă, bazată pe predominanţa proprietăţii private asupra capitalului, dar cu un pronunţat caracter OLIGARHIC, în care 5% dintre cetăţeni, împreună cu transnaţionalele, deţin 90% din capital, în timp ce 90% dintre cetatăţeni nu au venituri din capital, fiind obligaţi să trăiască din salarii şi pensii de mizerie.
  În Grecia funcţionează tot o economie OLIGARHICĂ, una în care capitalul este concentrat în proprietatea privată a unei minorităţi, în „coabitare” cu transnaţionalele, în timp ce majoritatea cetăţenilor este lipsită de capital şi obligată să trăiască din salarii şi pensii atât de mici încât fiecare al patrulea grec trăieşte sub limita de sărăcie, ca şi românul.
  România a ajuns la economia OLIGARHICĂ prin îmbogăţirea guvernanţilor români, corupţi şi trădători, şi a transnaţionalelor, cu capitalul acumulat în proprietatea comună, prin aşa-zisa privatizare. Grecia a ajuns tot la economia OLIGARHICĂ, dar prin îmbogăţirea guvernanţilor şi a transnaţionalelor cu capitalul creat din împrumuturile acordate de Marea Finanţă guvernanţilor greci, corupţi şi trădători.
  Grecia a ajuns la o datorie publică de 317 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 177% din PIB-ul său, care este de 180 miliarde de euro. România are o datorie publică de numai 60 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 40% din PIB-ul său, care este de 150 miliarde de euro.
  În România, „băieţii deştepţi” nu au avut nevoie să îndatoreze statul român cu sute de miliarde de euro, din care să-şi „extragă” dobânzi, comisioane şi şpăgi de ordinul zecilor de miliarde de euro. În România au avut la dispoziţie capitalul, în valoare de peste 500 de miliarde de euro, acumulat în aşa-zisa proprietate socialistă de stat. Au avut nevoie numai de legile prin care acest capital să fie trecut în proprietatea lor privată. Legi pe care şi le-au dat, prin tragerea pe sfoară a poporului român.
  Oligarhii români au distrus o bună parte din capital, ca să facă rost de lichidităţi, pe care să le transforme în bunuri de consum de lux, sau să le transfere în afara ţării, dar a rămas în funcţiune suficient capital pentru a produce profituri uriaşe, peste 1.500 de miliarde, mult mai mult decât s-a extras de pe spinarea poporului grec, prin îndatorarea acestuia.
  Cele două popoare, grec şi român, sunt cele care au cei mai mulţi săraci, deoarece ele sunt cele mai jefuite popoare din Uniunea Europeană. În România, ponderea remunerării muncii, salariile, în PIB, este de 32,0%, cea mai scăzută din Uniunea Europeană. În Grecia ponderea salariilor este de 32,6%. Asta în timp ce, în Elveţia, ponderea salariilor este de 62,2%, în Anglia, de 54,0%, în Olanda, de 53,8%, în Franţa, de 53,6%, în Danemarca, de 53,4% etc.
  Şi în România şi în Grecia, oligarhii, marii proprietari de capitaluri îşi însuşesc aproape două treimi din PIB, în timp ce, în Elveţia, proprietarii capitalurilor, în cea mai mare parte mici proprietari, se mulţumesc cu o treime din PIB.
  Poporul român, ca şi poporul grec, a fost şi este sărăcit şi umilit, nu pentru că este leneş şi hoţ, cum încearcă să ne convingă presa aservită ticăloşită din cele două ţări, ca şi din altele, ci pentru că cele două popoare au încăput pe mâna unor guvernanţi incompetenţi, iresponsabili, corupţi şi trădători, aserviţi mafiei financiare transnaţionale.
  Cele două popoare, român şi grec, ca şi altele, nu vor scăpa de sărăcie şi de umilinţă decât dacă vor scăpa de oligarhi, de transnaţionale, decât dacă îşi vor recâştiga suveranitatea economică, suveranitatea asupra resurselor financiare şi naturale ale ţărilor lor.
  Pentru ca un popor să fie suveran nu este nevoie să numere sute de milioane, sau să aibă arme nucleare. El trebuie să fie stăpân pe resursele lăsate lui de Dumnezeu şi de strămoşi.
  Priviţi la mândrul popor al Elveţiei! Şi la cel al Cehiei!

  Constantin Cojocaru
  10 iulie 2015

  • madi

   Eu sunt convins ca toti romanii cunosc foarte bine situatia lor materiala, culturala si politica, dar nu fac nimic pentru a schimba ceva.
   Speram ca cei 22,6% din populatia Romaniei sa fie deja in strada, dar se pare ca “mamaliga romaneasca face explozie o data la un secol. Pacat ca “oamenii frumosi si liberi care si-au luat tara innapoi” stau nepasatori si nu-i intereseaza decit berea si “calupul” de manelele.
   Si-au facut “datoria” o data la 5 ani si timp de cinci minute au reusit sa devina adevarati cetateni, votind “omul lucrului bine facut” si “punct si de la capat”
   In rest nu este nimeni interesat sa schimbe ceva, stau pe “net” si scriu numai prostii, foarte greu de digerat, adica de inteles. Dar ei ramin aceiasi tineri frumosi si liberi, dar si stupizi in acelasi timp.
   Pacat, au avut o sansa, sansa care cu parere de rau a disparut de foarte mult timp. Au avut si au un om care ar putea sa rezolve ceva daca ar fi ascultat, daca ar fi urmat. Acel om a inteles bine ce s-a intimplat si chiar a venit in fata voastra cu solutii de indreptare a situatiei politico-economice a Romaniei.

 • Constantin Cojocaru

  ŞANSA GRECIEI ŞI A EUROPEI

  1. Prin votul dat în referendumul din data de 5 iulie 2015, poporul grec şi-a reluat locul pe care l-a avut acum 2.500 de ani, acela de deschizător de drumuri pentru civilizaţia europeană.
  În urma acestui vot, poporul grec a deschis lupta pentru eliberarea popoarelor Europei de sub tirania caracatiţei financiare transnaţionale, care este pe cale de a transforma Uniunea Europeană într-o nouă Uniune Sovietică, într-un nou lagăr al popoarelor europene, care vor fi puse să muncească pentru satisfacerea poftelor de putere şi de înavuţire a celor câteva zeci de familii care controlează caracatiţa.
  Rămâne de văzut dacă actualul conducător al poporului grec, premierul Alexis Tsipras, va reuşi să se ridice la înălţimea mandatului încredinţat de poporul său şi să devină un Pericle al întregii Europe contemporane.
  2. Incompetenţi, iresponsabili, corupţi şi trădători, guvernanţii Greciei din ultimele decenii au creat o datorie publică uriaşă, insuportabilă, nu numai de către poporul grec, ci de nici un alt popor al planetei.
  Guvernanţii Greciei nu au creat această datorie singuri ci în complicitate cu cei care le-au pus la dispoziţie sumele uriaşe de bani cu care s-a creat datoria.
  Guvernanţii şi complicii lor au fost singurii care au beneficiat de pe urma acestei îndatorări a poporului grec.
  3. Nici un cent din sutele de miliarde de euro împrumutate de guvernanţii Greciei de la băncile caracatiţei financiare transnaţionale nu a ajuns la poporul grec. În toţi aceşti ani, în care s-a acumulat datoria publică de 317 miliarde de euro, veniturile bugetului statului grec au fost mult mai mari decât totalul sumelor plătite de statul grec pentru salariile bugetarilor, pentru pensii şi pentru ajutoarele sociale. Statul grec a plătit salariile, pensiile şi ajutoarele sociale exclusiv din banii încasaţi de la poporul grec, prin sistemul naţional de taxe şi impozite. Aşa cum s-a întâmplat şi se întâmplă şi în România, de fapt. Toţi banii împrumutaţi de guvernanţii Greciei au fost folosiţi pentru achiziţii de bunuri, de lucrări şi servicii, contractate fie de firmele guvernanţilor, fie de firmele controlate de băncile împrumutătoare, la preţuri care le asigură încasarea de profituri uriaşe, suficient de mari încât să aibă şi bani de şpagă, pentru contractarea de noi şi noi împrumuturi. Aşa cum se întâmplă şi în România. Aşa cum se întâmplă şi în restul Europei şi al lumii.
  4. Datoria publică a Greciei, de 317 miliarde de euro, reprezintă nici mai mult nici mai puţin decât 2,6% din totalul datoriei publice a celor 28 state membre ale Uniunii Europene, care, în conformitate cu datele publicate de EUROSTAT, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, pe site-ul acestei instituţii, a ajuns la cifra de 2.100 MILIARDE de euro, ceea ce înseamnă 87% din PIB-ul însumat al acestor 28 de state.
  Cele 19 state ale zonei euro au o datorie publică de 9.300 miliarde de euro, adică 77% din totalul celor 2.100 miliarde, cât datorează toată Uniunea. Gradul de îndatorare în cadrul zonei euro este de 92%, mai mare, deci, decât cel de la nivelul întregii Uniuni. Ori, aderarea la euro ar trebui să conducă la reducerea gradului de îndatorare, nu la creşterea acestuia.
  5. Indiferent cum o calculăm, ca raport faţă de PIB, sau ca număr de euro pe cap de locuitor, datoria publică a Greciei este cea mai ridicată din întreaga Uniune Europeană. Toată Uniunea este, însă, îndatorată, excesiv, inutil şi foarte periculos, pentru viitorul celor 500 milioane de locuitori ai săi.
  Dacă datoria publică a Greciei, de 317 miliarde de euro, reprezintă 2,6% din datoria totală a Uniunii Europene, datoria publică a Germaniei, de 2.170 miliarde de euro, reprezintă 17,9%, cea a Italiei, de 2.134 miliarde de euro, 17,6%, cea a Angliei, de 2055 miliarde de euro, 17,0, cea a Franţei, de 2038 miliarde de euro, 16,8%, cea a Spaniei, de 1.035 miliarde de euro, 8,6%. În total, aceşti 5 „granzi” ai Europei, însumează o datorie publică de 9.432 miliarde de euro, adică 78% din întreaga datorie publică a Uniunii Europene.
  6. Printre „criteriile de convergenţă”, respectiv printre condiţiile impuse noilor state la aderarea în Uniunea Europeană, figurează şi condiţia ca datoria publică să fie de sub 60% din PIB-ul său. Ori, aceleaşi date publicate de EUROSTAT arată că 11 din cele 19 state ale zonei euro depăşesc, cu mult această limită. Datoria publică a Greciei este de 177,1 din PIB, dar şi a Italiei este de 132,1%, a Portugaliei, de 130,2%, a Irlandei, de 109,7%, a Ciprului, de 107,5%, a Spaniei de 97,7%, a Franţei, de 95,0%, a Austriei, de 84,5%, a Germaniei, de 74,7%, a Olandei, de 68,8%, a Maltei, de 68,0%. Anglia, în afara zonei euro, are şi ea o datorie publică de 89,4% din PIB.
  7. Datoria publică a statelor Uniunii Europene, mai vechi sau mai noi, mai mari sau mai mici, creşte de la un an la altul. Pe ansamblul celor 28 de state, datoria publică a crescut de la 80,9% din PIB, cât era în anul 2011, la 86,8%, în anul 2014. În statele zonei euro, creşterea a fost de la 86,8% la 91,9%, în Spania ponderea a crescut de la 69,2% la 97,9%, în Franţa, de la 85,2% la 95,0%, în Italia, de la 115,4% la 132,1%, în Portugalia, de la 111,1% la 130,2%, în Anglia, de la 81,8% la 89, 4%, în Croaţia, de la 63,7% la 85,0%, în Slovacia, de de la 43,4% la 53,4%.
  8. Îndatorarea statelor naţionale determină, implacabil, trecerea acestora sub controlul caracatiţei financiare transnaţionale şi, apoi, folosirea lor pentru preluarea controlului asupra capitalurilor naţionale şi asupra resurselor naturale ale statelor în cauză. În final, transformarea popoarelor Europei în sclavi ai caracatiţei financiare transnaţionale. Îndatorarea statelor este principala sursă a corupţiei şi a distrugerii moralităţii popoarelor. Dacă nu se iau măsuri radicale de oprire a acestui proces, pe rând, toate popoarele Europei vor fi aduse la situaţia în care se află, acum, poporul grec.
  Îndatorarea statelor, aservirea popoarelor de către mafia financiară transnaţională este cea mai mare ameninţare la adresa securităţii şi calităţii vieţii popoarelor Europei, nu tancurile şi rachetele lui Putin.
  Soluţia este aceea propusă de mine în proiectul de ţară pentru România, cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor. Statelor trebuie să li se interzică, prin Constituţie, să se împrumute, cu excepţia stărilor de calamitate, război, asediu etc.. În condiţii normale, statele trebuie să funcţioneze cu bugete echilibrate, astfel încât cheltuielile să nu fie mai mari decât veniturile încasate prin sistemul de taxe şi impozite, aprobat de popor.
  9. La aducerea Greciei în actuala situaţie au contribuit nu numai guvernanţii ţării şi băncile care au acordat creditele, prin care s-au îmbogăţit guvernanţii Greciei şi corporaţiile bancare, ci şi instituţiile Uniunii Europene, respectic Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană, precum şi Fondul Monetar Internaţional, aşa-numita „troică”. Acestea au aprobat împrumutarea Greciei din Fondul de Stabilitate al Uniunii Europene, pentru a se rambursa banii băncilor, deşi era evident că poporul grec nu poate suporta austeritatea impusă de troică, şi nu poate rambursa aceste noi credite, încălcându-se, însă, condiţia impusă prin tratatele constitutive ale Uniunii referitoare la pragul de 60% din PIB.
  A fost o gravă greşală a celor care au aprobat această „inginerie financiară”, pentru care trebuie să plătească.
  10. Domnul Alexis Tsipras, în numele poporului grec, este îndreptăţit să solicite reducerea datoriei la nivelul pragului stabilit prin tratatele constitutive ale Uniunii Europene, de 60%, adică la suma de 107 miliarde de euro şi să reeşaloneze plata acestei sume, în conformitate cu posibilităţile reale ale economiei greceşti.
  Chiar şi această sumă, de 107 miliarde de euro, va fi mult mai uşor de plătit dacă guvernul Greciei va pune în practică Legea Cojocaru, respectiv impozitarea progresivă a marilor proprietăţi şi constituirea, pe această cale, a unui fond naţional de investiţii, prin care să fie împroprietăriţi cetăţenii cu capital productiv şi să se asigure o creştere accelerată a economiei greceşti.
  11. Instituţiile financiare europene şi internaţionale să se angajeze să nu mai participe la inginerii financiare asemănătoare celei aplicate Greciei.

  Constantin Cojocaru
  8 iulie 2015

  • Domnule Cojocaru,

   Este reconfortant sa constati ca mai exista persoane pure care iau lucrurile asa cum par a fi.

   Eu, incepand cu 89, am inceput sa cred ca NIMIC nu este ce pare a fi.

   Asistand la modul in care o lovitura de palat a fost deghizata in revolutie, mi-am pierdut toata puritatea.

   Totul tine de psihologia multimilor. Multimile sunt formate, in majoritatea lor, din indivizi pe care nici macar “jumatatile” lor nu-i baga in sema si nu-i iau in serios. De aceea multimile devin foarte mandre cand li se spune ca ele FAC si DREG. De aceea majoritatea romanilor crede ca A INFAPTUIT O REVOLUTIE.

   Csipras si gasca lui de indivizi “fasonati” pe la Hardvard au exact aceasta misiune – sa convinga grecul de rand ca si el conteaza. Referendumul cu exact acest scop a fost facut.

   Grecul de rand are satisfactia morala de a fi fost bagat in sema. Mandria asta merita sa fie platita cu niscai strangere de curea.

   Grecul de rand va plati pana la ultima centima banii care au ingrasat oligarhia greceasca, cotizanta, la randul ei, pe la inalte porti.

   Tsipras este eroul grecului de rand – el da-i si lupta, lupta si da-i ca nu cumva creditorii sa fie lipsiti si de un euro. Grecia este o tara frumoasa si asezata strategic. Poate plati cu insule, porturi, statiuni la Mediterana etc.

   Apropo, stiati ca OTE, firma greceasca careia tzapu’ i-a facut cadou Romtelecomul, NU MAI ESTE GRECEASCA. Are actionariat majoritar GERMAN.

   • PS. Asta se cheama LUCRUL BINE FACUT – NEMTESTE.

 • madi

  De cind am plecat din tara am incercat sa merg pe ideea ca “ce tie nu-ti place, altuia nu-i face” dar mergind si mai departe pot spune ca am reusit ca sa aplic si alt principiu de viata si anume: cind imi place ceva la cineva incerc sa-l fac si eu la fel de bine ca si el. Aceste lucruri simple le-am invatat si recunosc ca a fost si este foarte bine.
  Cite nu s-ar putea face daca oamenii ar reusi sa inteleaga rostul lor in societate si nu s-ar mai lasa mintiti de dimineata pina sera de tot felul de politicieni de carton carem nu au nici cea mai mica legatura cu politica. Niste barbugii din tirg.
  Sunt oameni care incearca din toate puterile lor omenesti sa-i faca pe locuitorii acestui pamint sa inteleaga ca adevarata putere sta in unirea lor spre acelasi drum. Drumul spre bunastare, prin munca cinstita si nu prin furturi.
  D-ul Cojocaru parca se lupta cu morile de vint, nu-l asculta aproape nimeni cu toate ca toti doresc o schimbare spre o viata mai buna facuta cu propriile brate. Le explica la oameni cum ar fi mai bine pentru ei, oamenii care il asculta zic, bine am inteles, dar nu fac nimic concret, prin care sa demonstreze ca au inteles.
  Asta cum se numeste, eu cred ca, nepasare. Nu poate fi altceva decit nepasre. Nu le pasa de nimic, nu le pasa de viitorul copiilor si nepotilor. Nu le pasa de nimic.
  D-ul Chitu incearca pe de alta parte folosind si exemplificari de tot felul sa-i faca pe oameni sa inteleaga cit de mintiti sunt si ca singura solutie este ca oamenii sa-si ia soarta in mina lor. O spune de fiecare data doar doar vor intelege ca nu sunt numai o turma de votanti o data la patru ani, ci sunt oameni foarte multi care au posibilitatea sa schimbe multe nedreptati facute de “alesii poporului”.

  • Soni

   In “nemernicia” mea constat ca sunt facut din altfel de aluat fatza de altii. Am motivele mele sa cred asta ! Daca-n viata nu esti si putin hatru nu prea esti … luat in seama. Cel putin in politica nu sunt un sentimentalist ci un neutru care incerc sa ma detasez de tot ce ma-nconjoara ! Nu cunosc mass-media independent, ca atare nici chiar acest site nu poate fi … neutru !Tinerii cu care stati de vorba va spun ca nu-i mai intereseaza la ce se intampla in tara asta.
   Sunt doua aspecte total diferite: multi viitori intelectuali de marca merg in strainatate pentru a se afirma (si-n 1848 au fost situatii identice)
   altii merg la munca pentru a-si intregi veniturile dar sunt si categoria a II-a pe care nu-i intereseaza nicvi dce ei insasi , exemplul cel mai recent sunt cei peste 25% absolventi de liceu care nu s-au inscris la bac. Asteapta sa se inscrie in somaj pentru a colinda strazile.
   Comunistii au avut un singur merit: au dat de lucru la toti prostii ! Se schimba lumea domnule Madi ! Daca nu ne racordam si noi la aceste schimbari ramanem … primitivi. Cazul meu ! Am vazut televizor cand eram in liceu !
   De politica ce sa mai vorbesc ! Fiecare avem simpatiile si antipatiile noastre !
   Dupa cum am spus partidele politice “amaneteaza” constiinta membrilor sai ! Partidul este un intreg care isi urmareste scopurile si avantajele sale, mai putin pe cele ale cetateanului de rand. Multi am fost, putini am ramas pe acest site ! Cativa tauni care incearca din rasputeri sa spuna ce au de spus. Observ ca nici reprezentantii judeteni nu mai depun niciun efort, poate cu exzceptia adminului … a domnului Petrache si a domnului Cojocaru. Cateva nick-namuri pentru supravietuire si mai stiu eu ce !
   A trecut vremea partidelor, ciorba lor s-a acrit , este timpul … independentilor. Si poate a comitetelor cetatenesti pentru viitoarea supraveghere a parlamentarilor. Pensii speciale si atat , restul puterea este-n mana altora !
   Depsre Ponta, si c-un picior amputat venea inapoi iar dupa operatie de rupere de ligamente un sportiv dupa doua saptamani isi reia antrenamentele.
   Despre Johaniis, este omul din fierul care inrosit nu poate fi modelat. S-avem rabdare s-o vedem si pe-asta !

  • Vasile

   La faptul ca TOATA STRATEGIA ESTE PROST CONCEPUTA SI NU TINE SEAMA DE REALITATE v-ati gandit? :)

 • Constantin Cojocaru

  IDEI PENTRU UN POSIBIL PROGRAM DE GUVERNARE.

  16. Viaţă decentă pentru seniorii ţării, prin construirea unui sistem capitalizat de pensii publice.

  Continui publicarea propunerilor mele privind un posibil Program de Guvernare a României pentru următoarele două decenii, prin care am putea elimina decalajele care ne despart de ţările dezvoltate ale Europei.
  Aştept critici şi propuneri, pe care le vom lua în considerare la definitivarea textului Programului. Vom supune acest text aprobării Congresului Partidului Poporului şi, apoi, aprobării poporului român, în campania pentru alegerile parlamentare din anul 2016.
  Iată propunerile mele privind măsurile concrete, practice, prin care pensiile românilor ar putea ajunge la nivelul celor din ţările dezvoltate ale Europei.

  „În 1989, economia românească avea 8,0 milioane de salariaţi şi 2,2 milioane de pensionari. Acum, aceiaşi economie are 4,4 miloane de salariaţi şi 5,4 milioane de pensionari de asigurări sociale, la care se adaugă încă 1,6 milioane de beneficiari de pensii pentru agricultori, de pensii IOVR şi de ajutoare sociale, în total 6,1 milioane, după ce, în 2005, România ajunsese la 7,4 milioane de pensionari.
  Pensia medie de asigurări sociale este astăzi de circa 190 euro pe lună, adică 850 lei, exprimată în preţurile anului 2014, cam cât era şi în anul 1989, exprimată în aceleaşi preţuri.
  Pensiile românilor sunt de peste 2 ori mai mici decât cele ale cehilor şi polonezilor şi de peste 5 ori mai mici decât cele ale austriecilor, francezilor, olandezilor, suedezilor etc.
  În ultimii 25 de ani, salariaţii României au plătit contribuţii pentru pensii, pentru asigurări sociale, care au reprezentat peste o treime din valoarea salariilor lor. Este vorba de sute de miliarde de euro, actuali. Toate aceste sute de miliarde de euro au fost cheltuite pentru plata pensiilor. Nu s-a pus nimic de o parte, nu s-a economisit nici un cent.
  În România ultimilor 25 de ani, a fost practicat sistemul de pensii prin care actualii salariaţi sunt obligaţi la plata de contribuţii sociale care sunt folosite pentru plata pensiilor actualilor pensionari, ale căror contribuţii au fost folosite pentru plata pensiilor generaţiilor trecute. Pentru vorbitorii de limbă engleză, sistemul este cunoscut sub denumirea de PAYGO (Pay As You Go). Este un sistem de asigurare anacronic, inechitabil, care nu generează venituri suficiente şi sigure pentru contributori.
  România putea să-şi creeze un sistem capitalizat de pensii încă din anul 1990. După consultarea poporului, guvernanţii României puteau să treacă în administrarea Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publice o parte din capitalul aflat, la acea dată, în proprietatea publică şi în administrarea statului. Din cele peste 500 miliarde de euro, în preţurile actuale, puteau fi trecute în administrarea acestui Fond 100 de miliarde, suficiente pentru a asigura plata pensiilor celor 2,2 milioane de pensionari, existenţi la acea dată, din profiturile realizate de capitalul de 100 miliarde. Cu o rentabilitate de numai 5% pe an, cele 100 de miliarde de euro ar fi generat profituri egale cu suma de 5 miliarde de euro pe an, adică 417 milioane pe lună, care împărţite la cei 2,2 milioane de pensionari, ar fi asigurat o pensie medie lunară de 190 euro.
  În toţi aceşti ultimi 25 de ani, Fondul Naţional Capitalizat de Pensii Publice ar fi asigurat plata pensiilor, păstrând intactă valoarea capitalului său. Mai mult, toate contribuţiile de asigurări sociale plătite de salariaţii României ar fi fost capitalizate, s-ar fi adăugat la cele 100 miliarde iniţiale, ceea ce ar fi făcut ca astăzi, în anul 2015, valoarea capitalului acestui Fond să depăşească 1.000 de miliarde de euro. Cu acest capital, cu o rentabilitate de numai 5% pe an, Fondul ar fi fost capabil să plătească, astăzi, tuturor celor 3,3 milioane de români care au o vârstă de peste 65 de ani, o pensie medie de peste 1.000 de euro pe lună, adică o pensie similară cu cele de care beneficiază, acum, austriecii, belgienii, danezii, francezii, nemţii, italienii, spaniolii etc.
  Cei care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989 nu au vrut să aloce cele 100 de miliarde de euro la Fondul Naţional Capitalizat de Pensii Publice, ci le-au trecut, prin Legea 15/1990, în proprietatea PRIVATĂ a statului şi, de acolo, prin “privatizare”, în proprietatea lor şi a “transnaţinalilor”. Nu s-au mulţumit să fure capitalul poporului, de sute de miliarde de euro, dar l-au şi distrus, pentru a face rost de lichidităţi, cu care să-şi cumpere bunuri de consum de lux, sau să-şi umfle conturile bancare, în străinătate. Au distrus, astfel milioane de locuri de muncă. Au izgonit din ţară 4 milioane români şi au pensionat anticipat, sau pa caz de boală, alte 4 milioane. Aşa am ajuns să avem, în anul 2005, 7,4 milioane de pensionari, dacă îi luăm în calcul şi pe beneficiarii de pensii pentru agricultori, pensii IOVR, şi ajutoare sociale.
  Începând cu anul 2006, numărul total al pensionarilor a scăzut continuu, astfel că, în anul 2014 el ajunsese la 5,9 milioane, din care 5,4 milioane cu pensii de asigurări sociale, 500 mii pensii pentru agricultori, 4 mii pensii IOVR.
  În anul 2014, pentru cei 5,4 milioane de pensionari de asigurări sociale, pensia medie a fost de 190 de euro pe lună, adică 847 de lei pe lună. La această MEDIE, ajungem, însă, luând în calcul şi pensiile de mii şi zeci de mii de lei pe lună ale celor câteva zeci de mii de procurori, judecători, sereişti, sieişti şi alţii asemenea, dar şi pensiile de 3-400 de lei pe lună ale marii majorităţi a actualilor pensionari ai României. Cu astfel de pensii nu se poate trăi decent, aşa cum prevede, demagogic, Constituţia ţării.
  Propun românilor să începem construirea unui sistem capitalizat de pensii publice care să asigure viitorilor seniori ai ţării un trai cu adevărat decent.
  În construcţia acestui sistem trebuie să prnim de la faptul că, în prezent, şi, cu mici modificări, şi în următoarele două decenii, populaţia în vârstă de peste 65 de ani, reprezintă circa 16%, adică 3,3 milioane de cetăţeni. Putem crea un sistem de pensii publice care să asigure creşterea treptată, dar continuă, a pensiilor, astfel încât pensia medie a celor 3,3 milioane de seniori ai ţării să ajungă la peste 1.000 de euro, pe lună, în anul 2025, şi la peste 2.100 de euro pe lună, în anul 2035.
  Calculele arată că o persoană care îşi începe cariera la vârsta de 23 de ani şi cotizează la un fond de pensii cu o contribuţie reprezentând numai 20% din salariul său, timp de 42 de ani, până la împlinirea vârstei de 65 de ani, luând în calcul o dobândă de 5% pe an, pentru contribuţiile sale la fond, acumulează un capital suficient de mare, care, la o dobândă de 5% pe an, îi asigură o pensie cel puţin egală cu salariul mediu realizat de el în cei 42 ani de activitate. Asta înseamnă că un român care şi-a început cariera cu un salariu de 600 de euro pe lună şi a terminat-o cu 1.400 euro pe lună, realizând un salariu mediu de 1.000 de euro pe lună, pe perioada celor 42 de ani de activitate, este îndreptăţit să beneficieze de o pensie de cel puţin 1.000 de euro pe lună.
  Construcţia sistemului capitalizat de pensii necesită luarea următoarelor măsuri:
  1. Înfiinţarea Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publice, ca instituţie publică, aflată în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate administrarea capitalului format din contribuţiile la acest fond ale cetăţenilor României.
  2. Oprirea, imediată, a vânzărilor din capitalul aflat, acum, în proprietatea privată a statului român. Trecerea acestuia în proprietate publică şi în administrarea Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publice.
  3. Creşterea treptată a pensiilor românilor, astfel încât pensia medie să ajungă la 1.100 de euro, în anul 2025, şi la 2.100 de euro, în anul 2035.
  4. Trecerea în administrarea Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publice a întregului capital care va fi recuperat prin răscumpărarea de către statul român a capitalului pe care l-a vândut, în ultimii 25 de ani.
  5. Sporirea continuă a capitalului administrat de Fondul Naţional Capitalizat de Pensii Publice prin surplusurile rămase din contribuţiile de asigurări sociale după plata pensiilor şi prin alocaţii de la Fondul Naţional de Capital Distributiv, astfel încât capitalul Fondului să poată asigura seniorilor ţării o pensie medie egală cu salariul mediu din economia naţională.
  6. Vor beneficia de pensii plătite de la Fondul Naţional de Pensii Publice numai persoanele care vor contribui la acest Fond. Pensia va fi proporţională cu contribuţia fiecăruia.
  7. În momentul în care capitalul Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publica va ajunge la o valoare care va permite plata unei pensii medii egală cu salariul mediu pe economie, contribuţiile la Fond vor fi reduse la câteva procente din valoarea salariilor şi veniturilor, astfel încât să se asigure creşterea veniturilor (profiturilor) Fondului proporţional cu creşterea demografică şi cu creşterea generală a salariilor şi veniturilor în economia românească.”

  Constantin Cojocaru
  29 iunie 2015.

  • madi

   D-le Cojocaru, dupa tot ce am vazut in ultimul timp ce se petrece in tara cred ca as putea sa va recomand sa o lasati mai moale cu ideile despre o posibila guvernare.
   Nu ca nu ar fi bune (parerea mea este ca sunt foarte potrivite pentru poporul roman), ci pentru simplul motiv ca nimeni nu va asculta. Oamenii din tara asta sunt atit de superficiali si neinteresati incit am inpresia ca vorbiti unei babe surde. Imi pare rau ca am ajuns la aceasta concluzie dar vazind ca pina si presedintele ales se inhaiteaza cu tot felul de tradatori de tara, ce as pUtea sa mai cred. In tara asta care a incaput pe mina tradatorilor nu se mai poate face nimic din ceea ce a-ti propus sau propuneti. Raul s-a incetatenit si nu cred ca-l mai poate scoate cineva. Oamenii sunt asa cum sunt, parlamentul nu este decit o adunatura de nemernici, presedintele este vindut strainilor. Ce mai este bun in tara asta? Poate numai sa se fure ce a mai ramas, sau sa devina carne de tun pentru “aliatii nostri NATO”.

   • Tudor

    Referitor la comentariul de mai sus propun urmatoarele:
    1. prezentarea Proiectului de Tara al Partidului Poporului in filmulete de cate 40 minute, maximum( nu va sta nimeni sa urmareasca ore in sir un videoclip); cu cat sunt mai concise, mai scurte, cu atat va fi mai bine
    Mesajul trebuie sa fie clar, concis si la obiect, sa poata fi inteles de oricine, cu grafice, tabele, explicate pe intelesul tuturor, cum este cel cu analiza comparativa a distributiei PIB, Romania cu Elvetia, Slovenia… explicate la tabla, asemanator cu ceea ce ati facut la OTV dar mult mai profesionist
    Spre exemplu:
    A. CAUZELE REALE care au generat dezastrul actual in care ne aflam :
    A1.Colectivizarea…….
    A2. Trecerea ilegala a capitalului productiv creat in comunism in proprietatea statului si vanzarea la pret de nimic…………
    A2.1 Inflatia galopanta generata de BNR cu efectele binecunoscute………. avandu-l in frunte pe EVREUL, asasin economic Mugur ISARescu
    ………….
    B.Solutia, respectiv PROIECTUL DE TARA ……

    C.Impactul, pe termen scurt, mediu si lung; cate locuri de munca vor fi create, cum vor fi afectate pensiile, salariile, nivelul de trai intr-un final…………
    Vor fi prezentate atat avantajele, care vor predomina cat riscurile plus MASURILE DE CORECTIE care vor fi luate in cazul unor derapaje de la ce s-a planificat si ce s-a realizat.
    In afara PROIECTULUI DE TARA va fi adusa in prim plan realitatea curenta si se va explica, de cate ori apare o situatie care impune acest lucru, prin comparatie, de ce este atat de important punerea in practica a PROIECTULUI DE TARA al PARTIDULUI POPORULUI
    2. Apelati la un specialist in siteuri si modificati-l intr-un format care sa reprezinte interes, schimbati-i formatul la fiecare 4 luni
    Daca va este refuzat, in mod intentionat, accesul la presa folositi LA MAXIMUM INTERNETUL prin intermediul videoclipurilor, filmuletelor.
    Cat va costa sa gasiti o camera dotata corespunzator pentru a realiza in mod frecvent aceste filmulete; un flipchart, 3,4 carioci, un laptop, sa apara in permanenta alaturi de dumneavoastra tineri de care am discutat in comentariile anterioare, viitoarea echipa…..
    In mod frecvent, la fiecare, 3, 4 zile sa putem gasi pe internet filmulete cu Partidul Poporului; ce noutati mai sunt
    FOARTE MARE ATENTIE cine face filmuletele, cum filmeaza, ambianta…….
    Am vazut un filmulet in care e prezentata Constituia Cetatenilor, in care apareti alaturi de cineva care CU SIGURANTA nu va mai trebui sa se gaseasca langa PRESEDINTELE PARTIDULUI POPORULUI in viitor; nu are aspect comercial,POLITIC, .
    In cazul in care veti reusi sa valorificati aceasta OPORTUNITATE IMENSA numita INTERNET folosind VIDEOCLIPURI,umplute toate siteurile cu ele; youtube, facebook, twitter….. SUNT CONVINS CA VA FI UN MARE PLUS in lupta cu PUTREGAIURILE INCOMPETENTE, AVARE, FARA SUBSTANTA, FARA FUNDAMENT care au condus si conduc ROMANIA SPRE DEZASTRU.
    In ziua de azi, oamenii isi pierd interesul cand vad o carte de 600 si ceva de pagini necesar a fi citita pentru a fi inteleasa DAR LI SE TREZESTE BRUSC INTERESUL cand aceasta carte e prezentata, profesionist in videoclipuri scurte, clare, concise, pe intelesul tuturor, videoclipuri care nu pot fi gasite doar pe http://www.variantacojocaru.ro ci si pe orice alt site.

    • Constantin Cojocaru

     Domnule Tudor,
     Puteti ajuta cu ceva la punerea in practica a propunerilor dumneavoastra?

   • Constantin Cojocaru

    Domnule Madi,
    Poate aveti drptate.
    Voi reflecta la propunerea dumneavoastra.

  • Domnul Madi descrie un adevăr cumplit despre implicarea cetățenească a locuitorilor care sunt *cetățeni* doar câteva minute, o dată la patru ani.
   Au trecut 25 de ani de înșelăciune, trădare, corupție și injustiție; poporul român continuă să-și mărească mulțimea nemulțumiților față de clasa politică, să înțeleagă cacialmaua despre democrația declarativă.
   Despre DEMOCRAȚIA FUNCȚIONALĂ, despre principiile de bază – prevăzute în Constituția Cetățenilor… este impusă tăcere absolută în sistemul mediatic.
   Pentru ca membrii Comitetului de Inițiativă al MCC să poată promova proiectul de lege în actualul sistem mediatic, aservit corupției și dictaturii, este musai necesară obligarea prin hotărâre judecătorească.
   Din nenorocire, în România nu există JUSTIȚIE, doar abureli și materie primă pentru presa clasei politice.
   SPER, ca această opinie să-mi fie postată de domnul administrator.

   • Soni

    Multumiti-mi ca v-am dat cale libera acestui comentariu… tic-tac… tic-tac, dar altdata numai criticati justitia ci uni oameni din justitie, care poate sa fie si-n proportie
    de 98 %. Tatal nostru care esti in ceruri …

    • Exact, pentru că excepția de cca 2% atinge mia – adică o mulțime de magistrați corecți, aflați pe un drum paralel cu al lui Ponta-Șova, Quintus-Predoiu..

 • NICOLESCU MARCEL

  MESAJ PENTRU DOMNUL COBZARU :

  VA MAI ADUCE-TI AMINTE, DOMNULE COBZARU, DE ANUL 2000, CIND MAI APROAPE TOATE PARTIDELE, DE PE ESICHERUL POLITIC STRIGAU IN GURA MARE :

  – VINDETI INTREPRINDERILE. VINDETI INTREPRINDERILE!

  – VINDETI INTREPRINDERILE, CHIAR SI PE UN LEU, DEOARECE, STATUL ESTE CEL MAI ,,PROST MENEGER” ….

  – IATA CA, ACUM, VENITI DUMNEAVOASTRA SI OBSERVATI CA, LA DACIA PITESTI, STATUL FRANCEZ, DA AFARA 300 DE MUNCITORI, DATORITA ROBOTIZARII, A O SERIE DE OPERATIUNI MECANICE SI CARE INLOCUESC CEI 300 DE MUNCITORI .

  – DUMNEAVOASTRA, OBSERV CA, VA AUTOCRITICATI PUNINDU-VA INTREBAREA FIREASCA CUM CA, ATI BATE CUMVA CIMPII???…

  – EU SPUN CA NU BATETI CIMPII DELOC, CI SPUNE-TI O REALITATE OBIECTIVA DE NE TAGADUIT….

  – CEI CARE AU BATUT CIMPII, AU FOST CEI DIN ANUL 2000, CARE NE-AU INDEMNAT, STRIGIND IN GURA MARE, SA VINDEM CELE APROXIMATIV 2.000 DE INTREPRINDERI SI PE UN LEU !!??…

  – IATA CA, PRIN ACEASTA ROBOTIZARE, STATUL FRANCEZ FACE, PROGRES TENIC,ACESTA NE FIIND DELOC UN ,,PROST MENEGER”, ASA CUM, AU INCERCAT MAI TOATE PERTIDELE DE PE ESICHERUL POLITIC DE LA NOI DIN TARA, SA NE INDUCA IN EROARE .

  – PENTRU CEI CE NU CUNOSC CA, DACIA PITESTI, ESTE DE FAPT RENAULT (RENO) PITESTI, DAT FIIND FAPTUL CA, UZINA DACIA PITESTI, A FOST CUMPARATA DE FRANCEZI RESPECTIV CONCERNUL RENAULT ( RENO ).

  – cONCERNUL RENAULT ( RENO ) INSEMNIND REGIE AUTONOMA DE STAT FRANCEZA .

  – IATA CA SI STATUL ( ADICA NOI TOTI) POATE FI UN BUN MENEGER, STATUL FRANCEZ DESMINTIND ASTFEL, SLOGANELE FALSE, LANSATE DE PARTIDELE DIN ROMINIA ANILOR 2.000!?,,,

  CU STIMA : N.M.

 • madi

  Iata ce ne spune Maria Diana Popescu AGERO, Stuttgart:
  Oare are dreptate, vom vedea.

  “Cultura şi literatura română se află în pragul unei demult aşteptate revoluţii, generată de super talentul scriitoricesc al preşedintelui Ţării. Să nu fie de deochi! Tace, scrie şi citeşte atunci cînd trebuie să vorbească. Şi cît de mirific şi nevinovat trăieşte inegalabilul scriitor Werner Klaus Iohannis în lumea laicurilor de pe feisbuc! Cu ce hobby măreţ şi-a cheltuit primele luni de mandat! Bravo! Are sfătuitori, pe cinste, care-l îmbrobodesc nemţeşte. După „Pas cu pas” scoate de sub tipar „Primul pas”, deşi, invers se cădea a fi. Faimoasa scriitoare de origine germană, Anna Seghers editează în anul 1955 o carte exact cu acelaşi titlu, „Primul Pas”. Vine, aşadar, fireasca întrebare: cui aparţine dreptul de proprietate intelectuală asupra titlului? Cine a fost mai întîi? Oul sau găina? Seghers sau Iohannis? Asta, apropo de moda plagiatului. Volumul e deja un best-seller! Ca şi la primul, va fi cod roşu de cumpărători, aduşi, probabil, cu autocarele la stand. Ghinion! Maculatura tot pe oala cu lapte ajunge, în cel mai fericit caz. Sau, poate, se va vinde pe sub mînă, mai ştiţi? Cine sînt cumpărătorii? Cei care pînă în urmă cu cîteva luni habar n-aveau cine e Iohannis, dar au pus ştampila pe el doar ca să nu iasă Ponta. Trăiască feisbook-ul şi „serviciile”! Iar a doua zi, ca nişte mahmuri după o beţie, ştiau despre Iohannis doar că e „unul care a fost primar în Sibiu”. Inutil să ne mai întrebăm cînd are timp să scrie!”

  • Soni

   Saracutul de tine ! Se vede ca faci pasul asa cum ti se ordona ! Unde erai cand Ioana, fiica lui Basescu a inregistrat la OSIM ” Miscarea Populara”. Oare aceasta nu a sechestrat un bun al poporului ? Nu cumva te intrebi de unde are Johanis nu patru ci sase case ? Iti spun eu : in prima casa a avut cu chirie sucursala unei banci. Chiria lunara in acele timpuri era aproximativ 3000 dolari iar cu 7-8 mii dolari se putea cumpara o casa. Cauta, cauta-n ungherele internetului si poate mai gasesti ceva, Sisifule !

   • madi

    Imi pare rau dar nu meriti raspuns. Esti subtire rau de tot.

    • Soni

     Astept sa-ti treaca si-o luam de la inceput !

     • madi

      Bine cum vrei, putem sa o luam si de la inceput daca ai cu cine, dar te intreb, tu crezi ca ai cu cine?
      Cu cine am stat de vorba, foarte multi tineri, toti imi spuneau ca nu-i intereseaza ce se intimpla in Romania, atunci ce sa credem despre ce se intimpla, sa fim optimisti ca cei care si-au luat “tara inapoi” vor face ceva pentru a indrepta lucrurile. So vedem si pe asta!

   • Destept mai esti d-le inginer Soni.

    Ai dreptate in 1990 un apartament era 1000 de dolari.
    Cine a fost destept atunci a dat lovitura.
    Eu nu am fost. Eu am cumparat ARO pe care am platit in Aprilie 1991 banii cat pe patru apartamente.

    Iohannis a fost destept si a investit in case si bravo lui.

    Acum daca ti-am dat dreptate sa nu ti se urce la cap ca sunt de acord cu celelalte ideei de ale tale.

    • Soni

     Ce sa-i faci Nick ?! Fiecare idiot cu ideile lui, adica… in cazul meu !
     Oare au trecut cele sase luni cat ai promis ca vei sta pe tusa ? Ai mai activat de vreo doua ,trei ori .
     Curaj gaina, ca te tai !

1 ... 34 35 36
Lăsaţi un Comentariu