CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR

Implica-te si tu: CITEŞTE, ANALIZEAZĂ ŞI CONTRIBUIE! Click aici

AFLĂ AICI CUM POŢI SUSŢINE CONSTITUŢIA CETĂŢENILORAFLĂ AICI CUM POŢI DEVENI REPREZENTANTUL NOSTRU TERITORIALRESURSE PENTRUPARTENERI MEDIA, ZIARIŞTI ŞI BLOGGERI

PREAMBUL

Noi, poporul român,

Conştienţi de răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare

Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR!

Descarcă şi distribuie de aici cartea CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte prezentarea video a cărţii cu cele mai importante aspecte abordate de Constituţia Cetăţenilor aici

Urmăreşte primele cursuri publice de educaţie constituţională din istoria României având la baza Constituţia Cetăţenilor

 • Distribuie pe retele de socializare
Comentarii
 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (21).

  Dreptul de proprietate. Partea V-a. Ce prevederi trebuie incluse în Constituţia României care să garanteze că tot capitalul creat de cetăţenii ţării va intra şi va rămâne în proprietatea lor privată şi publică, împreună cu toate veniturile create de acest capital.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, arăt ce prevederi trebuie incluse în Constituţia României care să garanteze că tot capitalul creat de cetăţenii ţării va intra şi va rămâne în proprietatea lor privată şi publică, împreună cu toate veniturile create de acest capital.

  Dreptul de proprietate. Partea V-a.

  10. Am adăugat trei noi alineate la articolul 44, menite să definească şi să garanteze dreptul de proprietate al românilor asupra capitalului creat de ei, cu următorul cuprins:
  (14) Numai presoanele fizice care au cetăţenie română pot cumpăra şi deţine în proprietate valori mobiliare emise de persoane fizice şi juridice române.
  (15) Statul Român face excepţie de la prevederile alinatului (14)
  (16) Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale este şi rămâne în întregime abrogată, ca şi toate actele normative adoptate în aplicarea ei. Statul român este obligat să recupereze întregul capital trecut din proprietate publică în proprietate privată prin aplicarea prevederilor acestei legi.“
  Aparent, norma propusă de noi la alineatul (14) intră în contradicţie cu alineatul (1) al articolului 63 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), care are următorul text:
  “(1) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe“.
  La prima vedere, prevederea din TFUE pare cât se poate de firească. Ce este rău în faptul că statele membre au căzut de acord să nu restricţioneze în nici un fel libertatea celor care au bani de a-şi folosi aceşti bani ca să creeze capital, să construiască fabrici, uzine, bănci etc., în oricare stat membru al Uniunii? Ar fi bine şi pentru investitor, care s-ar alege cu profiturile de pe urma investiţiei, şi pentru ţara în care s-ar construi noile capacităţi de producţie şi locurile de muncă.
  La o privire mai atentă, lucrurile nu mai sunt atât de fireşti şi de dorit.
  În primul rând, banii cu care investitorul american, de exemplu, vrea să construiască o fabrică în România au fost creaţi în America, sau Franţa, sau în Germania, este adevărat, cu capitalul investitorului “îndrăgostit” de România, dar cu forţa de muncă americană, franceză, germană, care nu este foarte fericită să constate că banii la crearea cărora a contribuit şi ea, în loc să fie folosiţi pentru a crea noi capacităţi de producţie şi locuri de muncă în America, în Franţa, în Germania, sunt duşi în altă ţară, pentru a crea acolo noi capacităţi de producţie şi locuri de muncă.
  Actualul Preşedinte al Statelor Unite tocmai a înţeles cum vine treaba cu această “liberă circulaţie” a capitalurilor, pe care a numit-o “fals globalism” şi a început să adopte măsuri restrictive împotriva ei.
  Lucrurile nu se opresc aici.
  Birocraţii care au ticluit articolul 63 din TFUE, de fapt, mafia financiară transnaţională din spatele lor, nu înţeleg prin libera circulaţie a capitalurilor ceea ce ne spun nouă, adică libertatea investitorilor de a crea capital nou în statele membre ale UE, ci libertatea transnaţionalilor de a acapara capitalurile create de alţii, prin “cumpărarea” acestor capitaluri la preţuri de zeci de ori mai mici decât valoarea reală a capitalurilor în cauză.
  Membrii mafiei financiare transnaţionale nu bagă mâna în buzunar şi nici nu sparg bănci. Ei înşeală. Ei şi-au creat un sistem financiar diabolic, în care se pot înfiinţa bănci private care crează bani din nimic, în baza principiului aşa-numitelor rezerve fracţionare.
  Banii fictivi sunt împrumutaţi membrilor mafiei, cu care aceştia înfiinţează aşa-zise fonduri de investiţii, care nu au nici o trabă cu investiţiile, deoarece nu crează noi capacităţi de producţie, ci sunt, de fapt, fonduri speculative, scheme ponzi, prin care sunt jefuiţi cetăţenii planetei de micile lor economii, laolaltă, aceste mici economii înseamnând, însă, mii de miliarde.
  Banii fictivi împreună cu profiturile obţinute cu ajutorul lor sunt folosiţi, mai departe, pentru finanţarea şi coruperea guvernelor, pentru finanţarea loviturilor de stat şi a războaielor, pentru declanşarea crizelor financiare, pentru împingerea în faliment a capitalurilor popoarelor şi scăderea valorii acestor capitaluri, pentru a putea fi, apoi, „cumpărate”, cu preţuri de nimic, de către membrii mafiei.
  Mafia financiară transnaţională este aceea care a pus la cale şi executat, prin serviciile secrete, loviturile de stat din fostele ţări comuniste din Europa de Est, a pus la conducerea celor mai multe din aceste state cozi de topor, cu ajutorul cărora a preluat controlul aspra sistemului financir, inclusiv asupra băncilor centrale, care au fost puse să arunce în circulaţie cantităţi uriaşe de bani fictivi, au generat hiperinflaţie, au împins în faliment capitalurile acumulate de popoarele acestor state, scăzându-le dramatic valoarea „de piaţă”, astfel încât să poată fi „privatizate”, deci, cumpărate la preţuri de zeci de ori mai mici decât valoarea lor reală.
  În România, de exemplu, corporaţiile transnaţionale au cumpărat de la statul român un capital cu o valoare de peste 400 miliarde de euro pentru care au plătit suma de 7 miliarde de euro, conform datelor publicate de către Banca Naţională a României. Au mai investit alte 7 miliarde de euro, au mai cheltuit câteva milioane pentru mituirea guvernanţilor vânzători de ţară, au demolat şi vândut la fiare vechi fabrici şi uzine în valoare de peste 300 miliarde de euro, rămânând proprietarii unui capital de peste 100 de miliarde de euro, prin care scot din ţară mai mult de o treime din PIB-ul creat de români, în fiecare an, în timp ce salariile românilor sunt de 10 ori mai mici decât ar putea să fie, tinând seama de capitalurile, de resursele naturale şi de forţa de muncă pe care România le avea la sfârşitul anului 1989.
  Acestea sunt, pe scurt, pentru România, rezultatele aplicării prevederilor tratatului UE referitoare la „libera circulaţie” a capitalurilor.
  Articolul 63 din TFUE trebuie revizuit, modificat, astfel încât să împiedice mafia financiară transnaţională să mai acapareze capitalurile create de popoarele statelor membre ale UE. Această modificare s-ar putea face prin adăugarea unei a doua teze le alineatul (1) al articolului 63, cu următorul text „Sunt exceptate restricţiile referitoare la cumpărarea de terenuri şi de valori mobiliare emise de persoanele fizice şi juridice ale statelor membre.”
  Dacă nu vom obţine o astfel de modificare a articolului 63 din TFUE şi nici o drogare care să permită statului român să interzică străinilor dreptul de a cumpăra valorile mobiliare emise de persoanele fizice şi juridice române, nu ne rămâne altă soluţie decât să ne retragem din Uniunea Europeană.
  Refuzul de a ni se acorda această derogare sau de a se accepta modificarea propusă de noi a articolului 63 din TFUE va fi o dovadă clară că obiectivul REAL urmărit de „părinţii” tratatelor constitutive ale UE prin acest articol nu este „libera circulaţie a capitalurilor” ci acapararea de către mafia financiară transnaţională a capitalurilor create de popoarele Europei.
  Propunerea noastră nu aduce nici o atingere liberei circulaţii a capitalurilor, libertăţii cetăţenilor Uniunii Europene de a-şi investi banii oriunde vor ei, înţelegând prin investiţie ceea ce înţeleg toţi economiştii şi statisticienii profesionişti ai planetei, adică cheltuirea unei sume de bani pentru crearea de noi capacităţi de producţie, pentru crearea de capital real nou.
  Cumpărarea de capital financiar, de valori mobiliare, nu este investiţie, nu crează noi capacităţi de producţie, nu crează nou capital real, nu face să circule capitalul de la o ţară la alta. Cumpărarea de capital financiar nu face decât să schimbe proprietarul capitalului real.
  Noţiunea de “investiţie financiară”, creaţie a mafiei, este o mare înşelătorie, în spatele căreia se ascunde maşinăria de manipulare a preţurilor valorilor mobiliare, prin care milioane de oameni sunt deposedaţi de drepturile lor de proprietate asupra capitalurilor create de ei.
  Prin alineatul (14) la articolul 44, noi propunem ca numai persoanele fizice care au cetăţenia română, deci numai cetăţenii români, să aibă dreptul de a cumpăra şi deţine în proprietate privată valori mobiliare emise de persoanele fizice şi juridice române.
  La formularea acestei propuneri, am avut în vedere următoarele:
  a) Capitalul financiar, respectiv, valorile mobiliare – acţiuni, obligaţiuni etc – exprimă drepturi de proprietate asupra capitalului real utilizat în economie – terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc.
  b) Drepturile de proprietate asupra capitalului se exercită fie direct, asupra capitalului real, când tractorul, sau autobuzul, de exemplu, se află în proprietatea unei persoane fizice, fie indirect, prin capitalul financiar, când acelaşi tractor, sau autobuz, se află în patrimoniul societăţii comerciale care a emis acţiunile intrate în proprietatea celor care au adus ca aport banii cu care s-a cumpărat capitalul real al societăţii, în care intră şi tractorul şi autobuzul din exemplul nostru.
  c) Capitalul real utilizat, la un moment dat într-o economie naţională, se compune din capital naţional, creat prin investiţii realizate din economisirea unei părţi din venitul naţional al ţării respective şi din capital străin, creat prin investiţii realizate din economisirea unei părţi din venitul naţional al altor ţări.
  d) Venitul naţional al unei ţări este creat numai de cetăţenii ţării. Nu şi de străini. În consecinţă numai ei, cetăţenii ţări, pot avea drepturi de proprietate asupra capitalului naţional, creat din veniturile lor, indiferent că acestea îmbracă forma economiilor din salarii, din profituri, sau din veniturile bugetului public şi indiferent că aceste drepturi de proprietate se exercită direct asupra capitalului real, sau indirect, asupra capitalului financiar.
  e) Venitul naţional al unei ţări este creat prin colaborarea dintre munca cetăţenilor ţării şi capitalul naţional aflat în proprietatea aceloraşi cetăţeni. Numai ei, cetăţenii, în calitatea lor de persoane fizice, participă la crearea de venituri şi, prin economisirea şi investirea veniturilor, la crearea capitalului. În consecinţă, numai ei, cetăţenii, ca persoane fizice, pot fi proprietari ai capitalului creat de ei, real, sau financiar.
  Societăţile comerciale sunt persoane juridice create de grupuri de persoane fizice care îşi asociază capitalurile pentru a realiza venituri prin producţia de bunuri şi/sau servicii a căror vânzare să aducă profituri, care să fie împărţite între asociaţi, proporţional cu capitalul adus în asociere.
  Societatea comercială exercită drepturile de proprietate asupra capitalului aflat în patrimoniul său în numele şi în interesul asociaţilor săi, adevăraţii proprietari ai acestui capital.
  Cum raţiunea de a fi a societăţii comerciale este aceea de a realiza venituri prin producţia şi vânzarea de bunuri şi/sau servicii, ea nu ar trebui să aibă în proprietate capital financiar, adică valori mobiliare emise de alte persoane juridice, sau de persoane fizice.
  Toate celelalte persoane juridice, create, legal, prin asocierea persoanelor fizice, indiferent de scopurile şi mijloacele pe care le folosesc pentru a-şi realiza scopurile, nu crează venituri şi capitaluri şi nu pot avea capital financiar în proprietate.
  f) Ţinând seama de rolul pe care va trebui să-l aibă în restabilirea drepturilor de proprietate ale românilor asupra capitalului naţional, în democratizarea şi românizarea acestui capital, este necesar ca, pentru o perioadă de timp, statul român să aibă dreptul, înscris în Constituţie, de a crea, dar şi de a cumpăra şi vinde capital financiar.
  Statul român trebuie să aibă dreptul să folosească o parte din venitul naţional pentru crearea regiilor autonome care să exploateze resursele naturale ale ţării, precum şi activităţile economice cu caracter strategic.
  Statul român trebuie să aibă dreptul să folosească o parte din venitul naţional pentru crearea de societăţi comerciale ale căror acţiuni să poată fi vândute, apoi, cetăţenilor ţării, prin mecanismul prevăzut în proiectul de lege privind construcţia economiei democratice.
  Statul român trebuie să aibă dreptul să răscumpere capitalul vândut de statul român prin aşa-zisa privatizare şi să-l transfere, apoi, în proprietatea cetăţenilor ţării.

  Noul alineat (16) al articolului 44, propune abrogarea Legii 15/1990 şi obligarea statului român să recupereze capitalul pe care l-a furat de la poporul român prin această lege şi l-a vândut, apoi, prin aşa-zisa privatizare.
  Prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990, ale legilor privatizărilor şi retrocedărilor şi ale tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în România, a fost creată o economie oligarhică, în care străinii, corporaţiile transnaţionale, au ajuns să deţină în proprietate mai mult de jumătate din capitalul utilizat în economia naţionala şi să-şi însuşească mai mult de jumătate din avuţia creată de români, care rămân cu salarii şi pensii de mizerie, fără posibilitatea de a face economii, de a investi, a crea noi capacităţi de producţie şi locuri de muncă, condamnaţi la sărăcie şi umilinţă, forţaţi să-şi părăsească ţara, în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit.
  Prin Legea 15/1990, capitalul acumulat de poporul român în timpul regimului comunist a fost trecut din proprietatea publică, a întregului popor, în proprietatea privată a statului român, de unde a fost, apoi, vândut, prin aşa-zisa privatizare.
  Acest capital – uzine, fabrici, spaţii comerciale şi de birouri, hoteluri, bănci etc – în valoare de peste 500 miliarde de euro actuali, a fost creat din banii cetăţenilor României, din veniturile cărora statul comunist a preluat o bună parte, circa o treime, pe care a investit-o pentru crearea capitalului în cauză, aflat, conform Constituţiei în vigoare la data adoptării Legii 15/1990, în proprietate publică, a întregului popor.
  Normal şi firesc, în 1990, acest capital trebuia trecut, gratuit, în proprietatea privată a tuturor cetăţenilor României, aşa cum, de fapt, am propus, atunci, în 1990, prin proiectul de lege cunoscut sub denumirea de Varianta Cojocaru. Guvernaţii de atunci ai României au respins proiectul de lege propus de mine şi au adoptat şi pus în aplicare Legea 15/1990.
  Cea mai mare parte a capitalului furat de statul român de la cetaţenii săi, prin Legea 15/1990, a fost distrusă, mii de fabrici şi uzine fiind demolate şi vândute, ca fier vechi, vânzare din care s-au realizat, însă, profituri uriaşe, din care o parte au fost transferate în afara ţării şi o altă parte au fost transformate în capital nou, intrat în proprietatea privată a oligarhiei financiare transnaţionale şi a slugilor puse de ea la conducerea statului român.
  În prezent, anul 2018, aproape 90% din capitalul utilizat în economia românească este controlat de străini, de corporaţii transnaţionale. Aceasta în ciuda faptului că, în ultimii 28 de ani, investiţiile din capital străin nu reprezintă decât 1% din totalul celor circa 500 miliarde de euro investiţii realizate în ţară în această perioadă.
  În perioada 1990-2017, prin exploatarea capitalului rămas în funcţiune şi a celui creat din profiturile realizate din această exploatare, noii proprietari ai capitalului românesc, cea mai mare parte, străini, au obţinut profituri uriaşe, de peste 2.000 de miliarde de euro actuali, cele mai multe fiind transferate în afara ţării, nedeclarate şi neimpozitate, prin foarfeca preţurilor la importuri şi exporturi.
  În exercitarea suveranităţii sale, poporul român are dreptul şi stă în puterea lui să abroge Legea 15/1990, ca fiind neconstituţională şi nelegitimă, şi să oblige statul său să recupereze capitalul pe care şi l-a însuşit prin această lege şi să-l dea înapoi celor de la care l-a luat, adică cetăţenilor României.
  Recuperarea a ceea ce a mai rămas din capitalul furat de stat prin Legea 15/1990 şi “privatizat”, apoi, se va putea realiza prin confiscare, în toate cazurile în care se va putea dovedi că “privatizarea” s-a făcut prin încălcarea legii, sau prin răscumpărare, în toate celelalte cazuri.
  Să reţinem că din “privatizare”, adică din “vânzarea” capitalului românesc, în valoare de peste 500 miliarde de euro, statul român a încasat suma de 7 miliarde de euro, aşa cum ne spune Banca Naţională a României. Să mai reţinem că aceste 7 miliarde de euro nu reprezintă decât 6% din valoarea profiturilor realizate în România în anul trecut, 2017.
  Cea mai mare parte a capitalului existent astăzi în economia românească nu a existat în momentul adoptării Legii 15/1990. Mai sunt în funcţiune terenurile şi o mică parte din construcţiile existente în anul 1989. Partea cea mai valoroasă a capitalului – maşini, utilaje, echipamente etc – nu mai există.
  Capitalul creat în ultimii 28 de ani provine din economiile cetăţenilor ţării, din salarii şi profituri, din fondurile de amortizare şi din profiturile realizate cu capitalul care a făcut obiectul Legii 15/1990, dar care, între timp, a fost distrus.
  Mulţi cetăţeni au beneficiat de salarii şi pensii mari, multe nemeritate, dar legale, din care au putut face economii şi crea capitaluri noi. Mulţi cetăţeni au pus pe picioare “afaceri” cu statul prin care au câştigat profituri mari, din care au putut face economii şi crea capitaluri noi. Unii dintre ei vor putea fi judecaţi pentru incălcarea legii, cei mai mulţi nu.
  Toţi cei care au devenit proprietari de capital în ultimii 28 de ani, indiferent că acest capital a provenit din capitalul care a făcut obiectul Legii 15/1990 sau a fost creat după anul 1989, au profitat de costul foarte scăzut al forţei de muncă, impus de economia oligarhică creată prin „privatizare”, şi au încasat venituri din capital uriaşe, pe care le-au folosit ca să-şi sporească necontenit valoarea capitalului.
  În 28 de ani, în România, s-au acumulat capitaluri în proprietate privată mai mari decât s-au acumulat în ţări civilizate în 280 de ani.
  Toate aceste mari capitaluri provin, însă, din venituri create de poporul român înainte şi după 1989.
  Poporul român este îndreptăţit să fie despăgubit nu numai de capitalul care a făcut obiectul Legii 15/1990, distrus sau, încă, existent, ci şi de veniturile de care a fost deposedat după 1989.
  Această despăgubire poate fi realizată prin impozitarea progresivă a marilor capitaluri acumulate după 1989 şi folosirea banilor colectaţi prin acest impozit pentru împroprietărirea cu capital a tuturor românilor.
  Impozitarea progresivă a marilor capitaluri ar asigura nu numai banii necesari despăgubirii românilor pentru capitalul şi veniturile de care au fost deposedaţi, dar ar reprezenta şi o piedică permanentă împotriva oligarhizării, a concentrării capitalului în proprietatea privată a unui număr mic de oameni, cu toate conecinţele care decurg din această oligarhizare în plan economic, politic, social, moral şi naţional, ca şi o sursă permanentă de bani pentru crearea de capital nou, de locuri de muncă, cu toate consecinţele ce decurg de aici în plan economic, politic, social, moral şi naţional.

  Constantin COJOCARU
  20 iunie 2018

 • Nelu Stiuca

  In Romania democratia este mimata:
  Anumite teze referitoare la democratie specifica ca, separarea puterilor in stat este un principiu fundamental al statului de drept si presupune o distribuire a puterii sale catre instante diferite, independente, inzestrate cu atribute si prerogative de executie si de conducere supreme in stat. Scopul separarii puterilor in stat este acela de a impiedica acumularea, detinerea sau exercitarea abuziva ori absoluta a puterii.
  Divizarea puterii poate garanta adoptarea si aplicarea corecta a legilor precum si respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceasta divizare este caracterizata prin existenta a trei puteri si anume: puterea legislativa, puterea executiva si puterea judecatoreasca (rezervata) a statului. .
  Puterea legislativa este exercitata de catre Parlament, institutie care reprezinta principiul suveranitatii poporului, este organul reprezentativ, suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii. .
  Atributiile cele mai importante sunt: adoptarea legilor obligatorii pentru toti cetatenii, organizarea armatei si apararii nationale, organizarea administrativ teritoriala a tarii, organizarea invatamantului si adoptarea bugetului.
  Puterea executiva este realizata de Guvern, care trebuie sa urmareasca aplicarea intocmai a legilor si sa asigure pe baza STRATEGIILOR elaborate pe termen scurt, mediu si lung realizarea politicii interne si externe a tarii precum si conducerea generala, teritoriala si locala a administratiei publice.
  Puterea judecatoresca (rezervata a statului) este realizata de Instantele Judecatorestie si autoritatile care respectand principiile obiectivitatii, oportunitatii si moralitatii vegheaza la respectarea legilor. .
  Separarea celor trei puteri, Parlament, Guvern, Putere Judecatoreasca, desi au organizare proprie, functii si atributii specifice, nu inseamna izolarea totala a acestora, ci interdependenta si controlul reciproc. Potrivit acestui principiu nici una deintre cele trei puteri nu trebuie sa prevaleze asupra celeilalte, nu se subordoneaza una alteia si nu isi asuma prerogative specifice celorlalte. Intre ele nu exista vreo ierarhie. .
  Constitutia consemneaza acest principiu, pentru a impiedica pe cei ce ar dori concentrarea puterii in mainile unui grup cat mai restrans sau unui singur om, ceea ce ar duce la instaurarea unui regim politic totalitar. .
  Cand puterea autoritatilor isi pastreaza limitele legitime normale, drepturile celor care sunt condusi sunt mult mai respectate deoarece detinatorul ei suprem este poporul.
  Doar Statul de drept garantează libertatea individului şi protecţia minorităţilor, îndeplinind astfel regulile democraţiei. Prin STATUL DE DREPT se certifică faptul că democraţia se sprijină pe convingerile comune şi pe acordul intern al tuturor cetăţenilor în ceea ce priveşte respectarea şi prezervarea drepturilor omului. Numai aşa poate supravieţui democratia si normalitatea sociala divina pe termen lung.
  In Ro, dupa 1989, DEMOCRATIA este mimata, deoarece nu se poate vorbi de o separatie a puterilor in stat, ci numai de amestecul dintre ele, de ingerinte si influiente reciproce de tip imoral, neortodox sau MAFIOT. COABITAREA impusa este o acceptare HAIDUCEASCA balcanica si nicidecum o aplicatie constitutionala sau morala.
  Premierii si ministri isi pastreaza de 28 de ani functiile de conducere detinute in partidele din care provin, in loc sa se autosuspende, activeaza si ca parlamentari exercitand in acelasi timp atributii legislative cat si executive contrar principiului separatiei puterilor in stat incasand unii dintre ei cumulat pensii nesimtite, salarii de la Guvern si de la Parlament. Politruci ca acestia cum sa se mai gandeasca la saraci ori sa mai conceapa si sa implementeze PROIECTE de TARA progresiste ori STRATEGII de DEZVOLTARE generala si SECTORIALE sau de combaterea a CORUPTIEI ori a imoralitatii in cadrul procesului de guvernare a tarii?????
  Parlamentarii si Guvernantii activeaza si exercita functii in Sistemul Judiciar ( fie ca avocati, experti, membrii ai unor comisii ori asociatii juridice, etc) sau in organisme de DECIZIE nerespectand principiul separatiei puterilor.
  Parlamentarii si falsii revolutionari sustinuti de baronii locali isi atribuie fara nici o rusinare in mod abuziv si discretionar drepturi si facilitati imorale (anormale) ignorand orice nuanta a demnitatii umane, in timp ce profesorii, medicii, inginerii, artistii, functionarii, etc traiesc din miciunile si glumele proaste spuse (promise) de guvernanti. Numarul emigrantilor supravietuitorilor si cersetorilor romani in tarile U.E si respectiv in localitatile din Ro a crescut exagerat. Administratia statului Ro nu are nici o strategie privind ingrijirea in sistem organizat a handicapatilor, nejutoratilor, bolnavilor cronici, oamenilor strazii etc……..In Ro cheltuielile, tarifele si preturile sunt aliniate la nivelul tarilor europene iar salariile si veniturile a 85% din populatia Ro sunt comparabile cu lumea a treia din Asia sau Africa.
  Parlamentul si Presedintia exercita ingerinte in functionarea puterii judiciare si executive prin numirea Avocatului poporului, a unor membri in CCR, la Curtea de Conturi, in CSM sau la ANI, etc. ceea ce permite promovarea unor jocuri de interese nelegitime.
  Alesii pentru functii publice (exculs cea de presedinte a Ro) au mandate fara numar, perioade nelimitate, situatie ne mai intalnita in tarile civilizate, ceea ce ofera posibilitatea creerii unui sistem social plurii dictatorial.
  Nerespectarea principiilor independentei, competentei si moralitatii precum si neprevenirea conflictelor de interese sau a unor incompatibilitati cu ocazia ocuparii unor functii in stat de catre demnitari sau functionari a condus la situatia in care la nivelul national al structurilor centrale si teritoriale ale administratiei se regasesc doar clanuri ce au la baza grade de rudenie, relatii de prietenie si interese nelegitime ce au ca scop devorarea economiei nationale si fraudarea fondurilor bugetare.
  Fosta nomenclatura comunisto – securista (in majoritatea ei) si cea formata in postcomunism (falsi revolutionari si politicieni impostori sau ticalosi), intr-un mariaj deplin, au reusit sa-si transforme puterea politica in capital financiar si active economice, si sa detina astfel controlul sau influienta asupra oricarui tip de decizie publica cu riscul pierderii SUVERANITATII si FALIMENTARII Romaniei deoarece saracia “populimii” romane sub toate aspectele este in crestere alarmanta.
  Acesti MUTANTI ,curiozitati biologice balcanice (DEGENERATI ce dovedesc URA si LACOMIE fara limite) dintre care unii autointitulati POLITRUCIENI, anormalitati aparute dupa 1989, nu pretuiesc nici una din valorile sistemului democratic, dovedindu-se in mod dezastros ca gena poporului roman cu toate segmentele vietii sale sociale, este grav afectata de “amprenta celor ce ne-au cotropit de-a lungul istoriei acest teritoriu” precum si de instinctele animalice numite ura si lacomie.
  Cu sprijinul nefast al unei parti din SOCIETATEA CIVILA cumparata de EXCROCI nationali ori internationali si al unei bune parti din PRESA slujita si subordonata prin tot felul de meschinarii s-a ajuns la MAFIOTIZREA rapida a societatii romanesti.
  Sistemul legislativ nu are nimic comun cu necesitatea de a exista in mod obiectiv si moral ca intr-o societate democratica moderna deoarece legile emise de paralamentari cu preponderenta puscariabili ori impostori sunt modificate frecvent invocandu-se motivele puneri lor in aplicare prin O.U.G.-uri, O.G.-uri sau de cele mai multe ori de catre H.G.-uri care la randu-l lor foarte des sunt “mutilate” prin ordine de ministru si dispozitii ale prefectilor ori directorilor, astfel legile cu denumiri interesante ce dau bine in fata celor ce urmaresc cuprinsul acquis-ului comunitar sunt traduse pe intelesul si in interesul celora care au mafiotizat societatea romaneasca.
  In Romania notiuni precum coruptie, manelism, cocalarism, fite, dive, gunoaie umane, sistem sanitar la pamint, invatamint prabusit, interne distruse, nepotism exacerbat, lipsa previziunilor, economie imaginara, datorii uriase, lipsa de perspectiva si strategii etc, sunt caracteristici endemice.
  Romania în toate timpurile sale istorice a avut nevoie de OAMENI de STAT cu vocatie, talent si daruire pentru interesul general. Ghinionul nostru, ca popor, spre deosebire de alte natiuni este ca in decursul miilor de anii parcursi oamenii de stat adevarati existenti la carma cetatii pe aceste meleguri pot fi numarati pe degetele la o mana. Acum mai mult ca oricand trebuie sa fie depuse eforturi concertate, din partea OAMENILOR care pot dovedi CLAR VIZIUNE, CAPABILITATE si BUNA CREDINTA iluminati, romani apolitici, pentru a concentra energiile pozitive la nivel national si a pune în operă gandirea si proiectele lor valoroase in vederea REDRESARII ROMANIEI care de 27 de ani datorita, SUBMEDIOCRITATILOR, SEMIDOCTILOR, IMPOSTORILOR din SISTEMUL POLITIC, se află într-o continuă prăbuşire ABISALA.
  Cultura, ADN-ul istoriei neamului romanesc si stiinta (invatamantul)cea mai importanta resursa a progresului general, in Ro sunt batjocorite si tratate cu indiferenta ori lasate arbitrariului de catre POLITRUCII infantili pentru indobitocirea neamului romanesc. Acum in vremuri tulburi pentru guvernarea tarii poate intelege orice roman de ce marii oamenii de cultura si de stiinta ai neamului nostru au emigrat fiindca nu au putut vietui in Ro, pentru a fi patrioti desavarsiti, ei s-au dăruit omenirii cu pasiune pe teritoriul altor tari.
  Numai valorile umane superioare, adevarate, inzestrate cu talent, inteligenta, mestesug competitional, harnicie si moralitate, omenie, sentimente de compasiune, impreuna cu procesul complex de instruire superioara a membrilor societatii pot constituii resursele si caile pasnice sigure si garantate ce pot aduce Romaniei progres si modernitate, caracteristici mult dorite si necesare in cultura, economie, industrie, agricultura, turism, educatie, sistem de sanatate publica, administratie centrala si locala, justitie etc.
  Avand in vedere stadiul avansat al decaderii Romaniei, CA VARIANTA SALVATOARE UNICA, ESTE NECESITATEA VALORIFICARII INTENSIVE A EXPERIENTEI SI POTENTIALULUI UMAN INVENTIV PRECUM SI A STIINTEI POPORULUI ROMAN, in exercitarea actului politic, al administratiei publice si in vederea reducerii riscurilor economice si ai instabilitatii sociale. Aceste implementari (asimilari) in managementul public al societatilor moderne si statelor civilizate ale lumii care au dovedit practic ritmuri intense de progres in conditii democratice se realizeaza pe doua cai si anume:
  a) – Una in care stiinta si potentialul cultural inventiv sunt asimilate direct sectorial prin intermediul colectivelor permanente de specialisti independenti consacrati – ceea ce in Romania ar corespunde actualmente cu clientela diversa formata din asa-zisi consilieri, chibitari pe post de experti tunari si aranjori de ponturi, pentru “ fraudarea legala” a banului public prin, achizitii publice si ocuparea de functii sau posturi vacante din ministere si structurile Guvernamentale si este foarte dificil, daca nu imposibil, de reformat.
  b) – A doua cale, consta in valorificarea factorilor potentiali, in cadrul actului politic si de administratie publica sau pentru reducerea riscurilor economie si ai instabilitatii sociale, printr-un organism central, total apolitic format din colective permanente de specialisti independenti consacrati. Aceasta este varianta optima, oportuna si pretabila tarii noastre avand in vedere conditiile obiective in care aceasta se regaseste.

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (19).

  Dreptul de proprietate. Partea IV-a. Cum au definit guvernanţii proprietatea PUBLICĂ şi PRIVATĂ a STATULUI astfel încât să poată deposeda poporul român de avuţia sa naţională. Cum putem repune poporul român în drepturile sale de proprietar?

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, arăt cum au definit guvernanţii proprietatea PUBLICĂ şi PRIVATĂ a STATULUI astfel încât să poată deposeda poporul român de avuţia sa naţională şi cum putem repune poporul român în drepturile sale de proprietar.

  Dreptul de proprietate. Partea IV-a.

  Am adus în articolul 44, alineatele (2), (3) şi (4) de la articolul 136, propunând modificarea tuturor.
  Am renunţat la alineatul (5) din articolul 136, cel care preciza că „Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice”, deoarece nu mai are obiect, având în vedere noul cuprins al articolului 44.
  În actuala Constituţie a României, alineatul (2) al articolului 136 are următorul cuprins:
  „(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.”
  Ne găsim, din nou, în faţa uneia dintre cele mai nocive norme cuprinse în actuala Constituţie a României.
  Pentru punerea în aplicare a acestei norme constituţionale, a fost adoptată Legea 213/1998, care, pe de o parte, a extins obiectul proprietăţii publice cu mult peste limitele prevăzute de Constituţie, iar, pe de altă parte, încălcând, brutal, Constituţia, a creat o nouă formă de proprietate, PROPRIETATEA PRIVATĂ a statului şi a autorităţilor locale, a creat şi dreptul autorităţilor statului, respectiv al Parlamentului, al Guvernului şi al autorităţilor locale, de a trece bunurile din „domeniul public” al statului în „domeniul privat” al statului şi invers, după bunul lor plac.
  Trecerea unui bun în proprietatea privată a statului sau a autorităţilor locale înseamnă, automat, supunerea lui regimului de drept comun, deci posibilitatea de a fi înstrăinat, vândut, supus jafului.
  Acest alineat din Constituţia României, împreună cu legile adoptate în baza lui, referitoare la proprietatea STATULUI, PUBLICĂ şi PRIVATĂ, s-au dovedit a constitui un mecanism legislativ odios, diabolic, de uzurpare a suveranităţii naţionale şi a drepturilor de proprietate ale poporului român.
  Merită să zăbovim puţin asupra Legii 213/1998, care, ca şi Legea 15/1990, ne ajută să înţelegem de ce, la alineatul (5) al articolului 1 din Constituţie, noi am adăugat teza prin care condiţionăm obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti, de legitimitatea acestor legi şi hotărâri. Nu orice lege este şi legitimă. Aceste două legi, ca şi altele, puse în aplicare în timpul regimului comunist şi în ultimii 28 de ani, au fost adoptate prin încălcarea suveranităţii poporului şi au avut efecte dramatice asupra poporului român, asupra intereselor, a drepturilor cetăţenilor ţării.
  Ca şi la Legea 15/1990, al cărei titlul se referă la „reorganizarea” unităţilor economice de stat, iar în text se face, de fapt, deposedarea poporului român de capitalul aflat în patrimoniul acestor unităţi economice şi împroprietărirea cu acest capital a statului român, titlul Legii 213/1998 se referă la „proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”, dar în textul legii se face cu totul altceva, adică se creează o instituţie nouă, neprevăzută în Constituţie, PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI, fără consultarea poporului, instituţie care va fi folosită pentru trecerea „legală” în proprietatea PRIVATĂ a guvernanţilor şi străinilor a capitalului furat de la popor prin Legea 15/1990, dar şi a celorlalte componente ale avuţiei naţionale a românilor.
  După ce, la articolul 3 al Legii 213/1998, ni se spune că proprietatea publică este tot una cu DOMENIUL PUBLIC şi că acesta se împarte în domeniul public al statului, domeniul public al judeţelor şi domeniul public al comunelor şi oraşelor, la articolul 4, ne întâmpină definiţia domeniului PRIVAT al statului, fără nici o legătură cu articolul anterior, sau cu titlul legii.
  Iată textul acestui articol:
  “Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de PROPRIETATE PRIVATĂ.”
  Astfel s-a născut dreptul de proprietate PRIVATĂ al statului român şi al autorităţilor locale, fără de care uriaşa hoţie numită “privatizare” nu ar fi fost posibilă.
  Prin alineatul (2) al articolului 5, Legea 213/1998 precizează şi ce înseamnă, de fapt, acest drept de proprietate PRIVATĂ al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, anume că, spre deosebire de bunurile aflate în domeniul public, adică în proprietate publică, care sunt inalienabile, care nu pot fi vândute, bunurile aflate în proprietatea PRIVATĂ a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, adică pot fi vândute, scoase la mezat.
  Exact dezlegarea de care aveau nevoie guvernanţii pentru a-şi “trece” în propria proprietate privată bunurile “trecute” în proprietatea statului, prin Constituţie şi prin legile adoptate în baza acesteia.
  Deoarece, până în 1998, au observat că au rămas multe bunuri, de mare valoare, intrate în proprietatea statului român, în perioada 1945-1989, care nu erau cuprinse în patrimoniul unităţilor economice de stat, deci care nu puteau fi acaparate prin Legea 15/1990, au completat Legea 213/1998 cu alineatul (1) al articolului 6, care are următorul text:
  “(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România este parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.”
  În baza acestui alineat, nu numai capitalul, deci, bunurile utilizate în activitatea economică, ci toată avuţia creată de poporul român în timpul regimului comunist, bunuri în valoare de sute de miliarde de euro, a fost pusă la dispoziţia guvernanţilor, ei creându-şi, prin lege, şi puterea de a stabili ce intră şi ce rămâne în proprietate publică, precum şi ce intră în proprietatea PRIVATĂ a statului şi a autorităţilor locale şi pleacă de acolo şi intră în proprietatea lor şi a străinilor.
  Dacă în Constituţia României, adoptată în 1991 şi revizuită în 2003, s-ar fi prevăzut că proprietatea publică aparţine poporului, nu statului, atunci nu ar fi fost posibilă nici punerea în practică a prevederilor Legii 15/1990, nici adoptarea şi aplicarea Legii 213/1998 şi a altor legi prin care s-a înfăptuit jaful numit „privatizare”.
  Nici statul, nici autorităţile locale nu produc bunuri.
  Autorităţile statului şi cele locale sunt create de cetăţeni nu pentru a PRODUCE bunuri, ci pentru a furniza cetăţenilor servicii sociale, de uz şi de interes public. Şi statul şi autorităţile locale CONSUMĂ bunuri puse la dispoziţie, gratuit, de către cetăţeni.
  Numai cetăţenii produc bunuri. Numai ei, cetăţenii, pot dobândi şi exercita dreptul de proprietate privată asupra bunurilor. Bunurile puse la dispoziţia autorităţilor statului şi a celor locale sunt ale cetăţenilor, indiferent de modalitatea prin care s-a făcut această punere la dispoziţie. Aceste bunuri nu pot face decât obiectul proprietăţii publice. Iar această proprietate publică nu poate aparţine decât cetăţenilor, constituiţi în naţiune, popor, sau în comunităţi locale.
  Acestea sunt motivele pentru care propunem ca acest alineat să fie modificat şi să devină alineatul (10) al articolului 44, cu următorul cuprins:
  „(10) Proprietatea publică aparţine poporului român, sau comunităţilor locale, şi este administrată de stat sau de autorităţile locale.”
  Legat de dispoziţiile acestui alineat, se ridică întrebarea, care parte a proprietăţii publice aparţine poporului român, în ansamblul său, şi care parte aparţine comunităţilor locale.
  În principiu, în proprietatea publică intră bunurile necesare statului şi autorităţilor locale pentru îndeplinirea atribuţiilor încredinţate lor prin Constituţie.
  Terenurile folosite de autorităţile locale, sau cele folosite în comun şi gratuit de cetăţenii localităţilor (drumuri, străzi, parcuri, islazuri etc) aparţin comunităţilor locale, sau întregului popor român?
  Toate aceste terenuri există şi pot fi folosite de autorităţile locale şi de membrii comunităţilor locale din România ca urmare a jertfei de sânge a întregului popor român, nu numai al celor din localitatea X, sau Y.
  Construcţiile, echipamentele, maşinile, utilajele etc folosite de autorităţile locale au fost achiziţionate din bani de la bugetul local, care, în mare măsură şi timp îndelungat, a fost subvenţionat cu bani de la bugetul de stat, cu bani ai întregului popor român.
  La articolul 135.1 al Constituţiei, noi propunem constituirea Fondului Naţional de Capital Distributiv, care va colecta o cincime din avuţia produsă de întregul popor român şi o va redistribui tuturor cetăţenilor ţării, pentru a fi investită, pentru a crea capacităţi de producţie, locuri de muncă şi venituri bugetare în TOATE localităţile ţării, fără nici o discriminare.
  Prin crearea acestui Fond, urmărim nu numai sporirea bunăstării tuturor românilor, dar şi întărirea coeziunii noastre naţionale.
  Iată, deci, că raţiuni care ţin şi de imperativul întăririi coeziunii naţionale a poporului român, dar şi de temelia economică a provenienţei bunurilor aflate în proprietate publică şi în folosinţa autorităţilor şi comunităţilor locale, susţin opinia noastră că aceste bunuri aparţin întregului popor român şi sunt date în folosinţa, sau în administrarea autorităţilor şi comunităţilor locale.
  Comunităţile locale, pot, desigur, prin munca membrilor lor, sau din fonduri colectate de la aceştia, să creeze bunuri care să fie folosite gratuit şi în comun de către aceşti membri. În acest sens, am propus introducerea alineatului (12), cu următorul cuprins:
  „(12) Fac obiectul proprietăţii publice şi bunurile create prin munca voluntară, neremunerată, a membrilor asociaţiilor comunitare, precum şi bunurile achiziţionate din fondurile asociaţiilor comunitare. Aceste bunuri aparţin comunităţilor locale şi sunt administrate de autorităţile locale.”

  În actuala Constituţie, alineatul (3) al articolului 136 are următorul cuprins:
  „(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.”
  Am arătat cum a fost modificat acest alineat prin revizuirea din anul 2003, astfel încât să devină posibilă jefuirea resurselor naturale ale ţării, ca şi a altor componente ale economiei naţionale, îndeosebi a căilor de comunicaţii, prin trecerea lor în domeniul PRIVAT al statului şi, de acolo, în proprietatea oligarhiei autohtone şi transnaţionale, prin „privatizare”.
  Propunem modificarea substanţială şi a acestui alineat, care va deveni alineatul (11) al articolului 44, cu următorul cuprins:
  „(11) Bogăţiile DE ORICE NATURĂ ale subsolului, MINELE, TERENURILE ŞI PĂDURILE DIN FONDUL FUNCIAR AL POPORULUI, spaţiul aerian, CĂILE DE COMUNICAŢIE, DE UZ ŞI INTERES PUBLIC, APELE, IZVOARELE DE ENERGIE NATURALĂ, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, BAZA MATERIALĂ A AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE, precum şi alte bunuri stabilite de LEGE, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.”

  În actuala Constituţie, alineatul (4) al articolului 136 are următorul cuprins:
  (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
  Raţiunea de a fi a bunurilor proprietate PUBLICĂ este ceea ca ele să fie folosite de autorităţile de stat şi cele locale pentru producerea şi furnizarea de servicii PUBLICE către cetăţenii ţării: educaţie, sănătate, asistenţă socială, ordine publică, justiţie, apărare etc.
  Cetăţenii pun aceste bunuri la dispoziţia statului şi a autorităţilor locale nu pentru ca statul şi primăriile să facă “afaceri” cu ele, să le vândă, să le concesioneze, sau să le închirieze, ci ca să le folosească pentru furnizarea de servicii publice, de care să beneficieze ei, cetăţenii, în calitatea lor de adevăraţii proprietari ai bunurilor respective
  În prima teză a acestui alineat se afirmă, demagogic, faptul că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, adică nu pot fi înstrăinate, nu pot fi trecute din propriatatea publică în cea privată, pentru ca în a doua teză a aceluiaşi alineat să se dispună că dreptul de folosire a aceloraşi bunuri proprietate publică poate fi alienat, înstrăinat, prin punerea lor la dispoziţia unor proprietari privaţi, contra unor sume de bani, prin concesionare ori închiriere. Mai mult, că respectivale bunuri por fi puse, gratuit, la dispoziţia unor proprietari privaţi, care au fost declaraţi „de utilitate publică” de către guvernanţi.
  Prin această prevedere constituţională s-a creat dreptul guvernanţilor de a concesiona şi închiria, la preţuri de nimic, către firmele lor, ale camarilei lor şi ale transnaţionalilor, bunuri cu valori de miliarde de euro, cu care s-au produs profituri uriaşe, transformate în bunuri de consum de lux, în capitaluri, sau transferate în afara ţării. Aceleaşi profituri au fost realizate şi de ong-urile care au beneficiat de bunurile proprietate publică puse la dispoziţie gratuit de guvernanţi, a căror „utilitate publică” a constat în deziformarea şi manipularea voinţei politice a electoratului.
  Sa creat astfel un nou focar de corupţie, cu toate consecinţele pe care această boală le are asupra societăţii româneşti.
  Acestea sunt motivele pentru care propunem modificare conţinutului acestui alineat, care va deveni alineatul (13) al articolului 44, cu următorul cuprins:
  “(13) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în folosinţă sau în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice.”

  Constantin COJOCARU
  13 iunie 2018

 • DECEBAL

  RAZBOIUL ROMINO-ROMIN ,

  SE PARE CA ODATA CU MARELE MITING AL P.S.D. RAZBOIUL ROMINO-ROMIN A INCEPUT…..

  DEZVALUIRI NEASTEPTATE SI COMENTATE DE CATRE, DECIDENTII ACTUALI, CUM CA, IN SPATELE ,,STATULUI PARALEL” AR STA U.E. SI N.A.T.O. NE FACE SA CREDEM NOI PROSTIMEA CA, ROMINIA ESTE OCUPATA DE STRAINI, PRIN FORTA BANULUI SI NICI DECUM AJUTATA DE ACESTIA, SA CONSTRUIASCA ,,DEMOCRATIA”, ASA CU NI SE PROMISESE, ATUNCI CIND AM ADERAT LA SPRIJINUL CELOR DOUA MARI SI IMPORTANTE ORGANISME….

  SE IMPUNE CA, ATIT ANALISTII, CIT SI CHIAR DECIDENTII, SA VINA SA CLARIFICE ACESTE ACUZE… PREZENTIND DOVEZI CONCRETE, DIN CARE SA REZULTE CA U.E. SI N.A.T.O. SPRIJINA STATUL PARALEL ? ? ? ? ?…….

  • Nelu Stiuca

   MAREA UMILINŢĂ
   de Corneliu Vadim Tudor.

   Ferice, dar, de voi, prieteni morţi
   Că nu vedeţi cum ni se sparge ţara,
   Cum lupii trag cămaşa ei la sorţi
   Şi-n iarnă ni se schimbă primăvara.

   Eu pe-ntuneric scriu acest poem,
   Nişte nemernici iar ne-au stins lumina,
   Pe cine să înjur sau să blestem
   Cînd noi, românii, purtăm toată vina?

   Şi gazele, ca mîine, s-or opri,
   Pe urmă vom bea apă ruginie,
   Trăim calvarul ăsta zi de zi.
   Drum bun spre Evul Mediu, Românie!

   Nici n-ai unde să suni, toţi se ascund,
   Eşti prizonierul neamurilor proaste.
   La Primărie? Eşti prea rupt în fund!
   La Minister? Te bate la trei coaste!

   Nici o instanţă nu te bagă-n seamă,
   Nici nu exişti, tu, cetăţean de rînd,
   Ţesutul societăţii se destramă,
   Iar statul e doar un vampir flămînd.

   Tu nu mai ştii ce-i aia “trai decent”.
   În beznă stai, te speli cu apă rece.
   Mai cald e-afară ca-n apartament,
   Exterminaţi sîntem, din zece-n zece.

   Îmi beau cafeaua trist şi gînditor,
   Nu mai fumez, dar viciul tot mă muşcă.
   Regret profund că sînt doar scriitor
   Aş da stiloul astăzi pe o puşcă.

   Aprind o lumînare şi mă văd
   În casa scundă, a copilăriei,
   Cînd vijelia-n pomi făcea prăpăd,
   Dar îngeri zdraveni ţineau piept urgiei.

   Însă atunci era după război
   Rănită era ţara, şi datoare -
   Acum, ea este pradă la strigoi
   Şi sclava unei Mafii-ngrozitoare.

   Am dat lumina, gazele şi apa
   Pe mîna unor mercenari străini.
   Zic că-s prieteni, dar ne sapă groapa
   Scot bani din piatră seacă şi din spini.

   Nu ne putem gospodări în viaţă?
   Ajuns-am un popor de retardaţi?
   Atunci e clar: scuipaţi-ne în faţă!
   Ne place să fim viermi? Să fim călcaţi!

   Umilitoare e această stare,
   Să nu mai ai nimic în ţara ta,
   Să vezi cum ultima redută moare
   Şi să te rogi de moarte să te ia.

   Eu vă invidiez, amici plecaţi
   În altă lume, unde e lumină.
   Acolo sînteţi, toţi, surori şi fraţi
   Şi beţi nectar, nu apă cu rugină.

   V-a luat la vreme Dumnezeu la cer,
   Eu văd în asta, poate, o răsplată,
   El v-a ferit de acest timp mizer,
   Cînd ţara noastră e crucificată.

  • Nelu Stiuca

   SA VEDETI CUM ESTE OMORATA DEMOCRATIA

   https://www.cotidianul.ro/judecatoare-democratia-a-murit/

 • Constantin Cojocaru

  Iată ce vor să facă eleveţienii în anul 2018:
  https://www.activenews.ro/stiri/Referendum-soc-in-Elvetia-vor-sa-puna-botnita-bancilor-151282

  Şi iată ce scrie la alineatul (4) al articolului 134.4 din Constituţia Cetăţenilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523/12 iulie 2016, pag. 36:
  “(4) În teritoriul naţional al României nimeni nu poate crea bani, în afară de Banca Naţională a României.”
  Românii ar fi pus botniţă băncilor transnaţionalilor de pretudindeni, cu mult, mult timp înaintea elveţienilor, DACĂ…

  • banii “virtuali”, fara eschivalent in masa monetara reala, sunt o problema pe plan mondial si nu se rezolva printr-un articol de constitutie. cam 70% din sumele tranzactionate pe plan mondial sunt pe “veresie”.
   mai corect romaneste ar fi – “pe teritoriul Romaniei…”.

   • SUA traieste pe veresie de multe decenii.

    • Steaua SUA isi va continua drmul catre apus.

     Numai un razboi ar putea AMANA aceasta evolutie, cu toate ca e cam tarziu.

     Chiar tarziu fiind, SUA vor recurge la aceasta solutie care au ferit-o, frecvent in istoria secolului XX, de marasm.

     Acum marasmul este foarte aproape.

     De multa vreme SUA traiesc PE DATORIE.

     Poti trai asa numai daca esti “batausul scolii”.

     Batausul scolii poate cere tuturor colegilor lui sa-i dea gustarea. Toti isi vor scoate pachetelele si batausul scolii va alege si se va ghiftui.

     Batausul scolii poate cere “cu imprumut” si bani de film. Cine va indrazni sa-si ceara banii inapoi?

     Lasat de capul lui, batausul scolii va sfarsi, pur si simplu, prin a impune, nu a cere.

     Asa au procedat cu noi cand ne-au impus sa renuntam la datoria istorica pe care Iraqul o avea la noi (cateva miliarde de dolari).

     La fel, cand ne-au impus sa le cumparam harburile (f 16) la pretul cu care am fi putut cumpara avioane europene nou-noute si la fel de performante.

     Dar niste harburi sunt o gaura neagra care inghite, cu nemiluita, piese de schimb. De unde le poti procura?

     Din SUA.

     Uite asa, pana la urma vom plati de sute de ori pretul unor avioane noi, uite asa noi vom cotiza, la nesfarst, la industria de armanent a SUA, uite asa vom crea si vom sustine NOI, LA EI, locuri de munca.

     Ne-au mai impus sa nesocotim si regulile democratiei si sa nu tinem seama de rezultatele unui referendum.

     Ne-au impus – in secret – sa le cedam si platforma continentala a Marii Negre.

     Samsarul Tariceanu le-a dat-o. Ce putea sa faca daca dorea sa ramana in topul politicii romanesti!?!

     Si cate si mai cate…

     Visul americanilor a fost mereu sa devina unicul pol de putere al lumii.

     Mintea lor mititica nu poate intelege dialectica (heraclitiana, hegeliana, marxista) care presupune, intotdeauna, pentru echilibru, existenta a cel putin doi poli.

     Incearca, pe orice cale, sa obtina dominatia globala.

     Cu rusii, americanii au fost smecheri. I-au determinat pe sovietici sa se autodizolve si sa dizolve si Pactul de la Varsovia, fara ca ei sa dizolve, in contrapartida, NATO.

     Dimpotriva, au extins NATO catre rusi si i-au incoltit bine.

     Un dramaturg (rus, parca) a facut urmatoarea remarca – “Daca intr-o piesa de teatru, in actul I, in decor se afla o pusca, cu siguranta, in ultimul act, se va trage cu acea arma”.

     In “decorul” umanitatii, armele nucleare “fac figuratie” cam de vreo 70 de ani (exclud experimentarea lor pe japonezi – aia n-a fost decat repetitia cu recuzita).

     Cred ca se apropie ultimul act.

     Deocamdata, batausul scolii o duce binisor.

     Dar il pandeste marasmul.

     VA TREBUI SA-SI ARATE MUSCHII…

    • 1,3 MILLION CHILDREN WILL BE SLEEPING ON THE STREETS OF AMERICA TONIGHT…

     1,3 MILIOANE DE COPII AMERICANI VOR DORMI PE STRAZILE AMERICII IN NOAPTEA CARE URMEAZA

     6 MILLION (AMERICAN) CHILDREN DIE BEFORE THEIR FIFTH BIRTHDAY AS A RESULT OF MALNUTRITION FROM LIVING ON THE STREETS.

     6 MILIOANE DINTRE COPIII AMERICANI MOR INAINTE DE A IMPLINI VARSTA DE 5 ANI DE FOAME (MALNUTRITIE)…

     • O PARTE A POPULATIEI AMERICANE S-A MUTAT IN… AFRICA.

 • Soni

  ha…ha… tot…Sonel !

  Dupa ce promisesera miting de sprijinit premierul, timp in care mi-am tocit mintea cu fel de fel de abtibilduri,acum pe 9 iunie miting mare fratioare pentru … gulere albe !!!

  Didesti, ia spune, magarul cand simte ca moare pleaca de acasa cumva ?
  Concluzie, Teleormanul reprezentat prin magar, vine la Bucuresti la ultima reprezentatie … simte sfarsitul .
  Mai vorbim peste cateva luni !
  Purebista, si asta este tot o lege a naturii !

  Apropo, stii cum se traduce Burebista dincolo de a fi numele unui rege ?

  • Soni

   Dupa bibilica mea,facand calcule de progresie aritmetica, prin acest miting PSD-ul pierde cel putin un milion de aderenti, votanti. Tocindu-se absolut toate partidele actuale, lider national ramane .. presedintele meu Johannis Werner ! Cata ratiune are omul acesta,mai frate ?!

   • Johannis nu sade 2 mandate la Cotroceni.

    • Soni

     La al doilea mandat, va fi obligat de 8 milioane
     de votanti,sa ramana nu ca presedinte ci ca un dictator ! Partidele politice absolut toate, vor avea credibilitate mai putina decat cel al contelui de Zambra si … Cartof !
     Daca mai traim, mai vorbim !

  • Tudor

   România a reușit în 30 de ani performanța să aibă aproximativ 6 milioane de cetățeni, forță de muncă activă, în afara granițelor.
   marea majoritate plecați de sărăcia generată de intelectuali rasați ca tine, care cred că le știu pe toate.
   Ați nenorocit viitorul României promovând aceleași valori bolșevice; nepotism, incompetență, fariseism…
   Eu, spre deosebire de tine, nu am lucrat niciodată la stat și nu am nicio legatură cu politica, în mod direct.

   • Soni

    Am spus doar ca sunt taran batran de 70 de ani cu palmele crapate si nu intelectual ratat.
    Intreb, de n-ai lucrat la stat, probabil ai lucrat la statul…paralel sau subteran !!! Numai acolo sunt institutii care iti interzic sa fi politician sau sa faci politica.In rest de la opinca la vladica, tocam ..politica !!!

  • Soni

   Referitor la mitingul din 9 iunie a.c. , unde lozinca de baza va fi .. vrem prosperitate, nu securitate.., cred ca purtatorii lozincii mele ar depasi jumatate din manifestanti. Cam asa .. vrem prostituate, nu prosperitate ! Lozinca pe care ar trebui sa o rosteasca fiecare cetatean,ar trebui sa fie ..vrem eternitate,nu prosperitate ! Apropo de presedintele meu, referitor la motivatia CCR-ului, care efectiv este mai lunga decat Constitutia ,133 pagini, nu as face si nu as raspunde nimic. Este total amputat ! Sau, cel putin as spune ca aceste intrebari adresati-le Ministrului Justitiei !

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (19).

  Dreptul de proprietate. Partea III-a. Cum şi de ce a ajuns România singurul stat membru al Uniunii Europene în care Constituţia prezumă dobândirea licită a averilor făcând imposibil controlul şi confiscarea averilor care nu pot fi justificate?

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, arăt cum şi de ce a ajuns România singurul stat membru al Uniunii Europene în care Constituţia prezumă dobândirea licită a averilor făcând imposibil controlul averilor care nu pot fi justificate.

  Dreptul de proprietate. Partea a III-a

  La alineatul (8) al articolului 44, am propus abrogarea tezei a doua, care, în actuala Constituţie are următorul text: „Caracterul licit al dobândirii se prezumă”.
  Ne găsim în faţa unei norme constituţionale în totală contradicţie cu realitatea.
  În România postdecembristă, lucrurile au stat şi stau exact invers. Caracterul ILICIT al dobândirii se prezumă. Cele mai multe din averile dobândite, în România, în ultimii 28 de ani, au fost dobândite ilicit. Dobândirea licită de avere a fost şi este excepţia, nu regula.
  Această normă, prin care se prezumă caracterul licit al dobândirii averii, nu este înscrisă în Constituţia nici unui stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia României
  Această normă este cheia de boltă a statului, a regimului politic instalat în România în urma loviturii de stat din decembrie 1989. Este cheia de boltă a statului creat pentru a jefui poporul român de capitalul acumulat de el până în decembrie 1989 şi de profiturile realizate cu acest capital în ultimii 28 de ani. Este norma constituţională prin care jefuitorii îşi apără prada, averea dobândită prin furt săvârşit „cu legea în mână”, cu „Constituţia în mână”.
  La alineatul (9) al aceluiaşi articol 44, am completat norma existentă, adăugând propoziţia “ca şi cele a căror provenienţă nu se justifică”, am înlocuit POT FI cu SUNT confiscate, şi am introdus o nouă teză, cu textul „Prin justificarea provenienţei bunurilor se înţelege obligaţia persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor.”
  În baza acestei norme constituţionale propuse de noi, va putea fi adoptată noua lege a controlului averilor, prin care cetăţenii cinstiţi îşi vor putea justifica averile şi îşi vor putea exercita dreptul de proprietate asupra lor, iar averile care nu vor putea fi justificate vor fi confiscate şi trecute în proprietate publică.
  În Avizul lor nr. 609/2016, juriştii Consiliului Legislativ resping aceste două propuneri ale noastre, invocând acelaşi motiv, cel al „suprimării” unei garanţii a dreptului de proprietate. De data asta, juriştii Consiliului nu mai fac o „apreciere” proprie, ci apelează la Decizia nr. 799/2011 a Curţii Constituţionale, care se referă la proiectul de revizuire a Constituţiei iniţiat de Preşedintele României în anul 2011.
  Iată textul punctului 6.7 din Avizul Consiliului Legislativ nr. 609/2016:
  „6.7. Cu privire la alin. (8) al art. 44, astfel cum este propus la art. I pct. 46, care are ca finalitate eliminarea din Constituţie a prezumţiei caracterului licit al dobândirii averii, semnalăm că norma s-a regăsit şi în proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei, asupra căruia Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 799/2011, reţinând că această prezumţie < Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 152 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca efect suprimarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora, Curtea a constatat că eliminarea tezei a doua a art. 44 alin. (8) din Constituţie, potrivit căreia "Caracterul licit al dobândirii se prezumă" este neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie.
  Curtea a subliniat în acest context cele reţinute în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996, sau prin Decizia nr. 453 din 16 aprilie 2008, şi anume că reglementarea acestei prezumţii nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii, sarcina probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în care partea interesată dovedeşte dobândirea unor bunuri, a unei părţi sau a întregii averi a unei persoane în mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a averii dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în condiţiile legii>>.
  Pe cale de consecinţă, nici norma propusă pentru art. 44 alin. (9) nu poate fi acceptată, întrucât răstoarnă sarcina probei în raport cu reglementarea actuală, impunând persoanelor să probeze “caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor”. O astfel de soluţie legislativă constituie, la rândul ei, o suprimare a garanţiei dreptului de proprietate prevăzută în prezent de art. 44 alin. (8) din Constituţie, care impune dovedirea caracterului ilicit al dobândirii bunurilor celui care invocă acest caracter.”
  Pentru a arăta cât de şubredă este argumentarea juriştilor Consiliului Legislativ, redau, mai jos, extrase din “Opinia separată”, formulată de unul sau mai multi judecători ai Curţii Constituţionale, la Decizia nr. 799/2011. Decizia nu ne spune câţi şi care au fost judecătorii Curţii care au semnat această “Opinie separată”, dar ea există, fiind publicată în Monitorul Oficial al României.
  Iată extrasele din această “Opinie separată”:
  “OPINIE SEPARATA
  În dezacord cu opinia Curţii Constituţionale exprimată prin decizia de mai sus, considerăm că propunerea de modificare vizând eliminarea tezei a doua din alin. (8) al art. 44 din Constituţie potrivit căreia *caracterul licit al dobândirii se prezumă* nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate sau a garanţiilor acestuia.
  Menţionam că în niciunul dintre statele Uniunii Europene nu se regăseşte prezumţia caracterului dobândirii licite a averii, a se vedea, de exemplu, constituţiile Franţei, Germaniei, Italiei, Portugaliei, Spaniei şi Ciprului….
  “Prezumţia caracterului licit al dobândirii averii contravine tratatelor internaţionale pe care România le-a ratificat, respectiv Convenţia din 8 noiembrie 1990 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor având legătură cu infracţiunea şi Convenţia ONU din 12 decembrie 2000 împotriva criminalităţii organizate transnaţionale. Astfel, în conformitate cu art. 12 din Convenţia ONU, statele părţi pot analiza posibilitatea de a solicita autorului unei infracţiuni să demonstreze originea licită a unor produse presupuse ca având legătură cu infracţiunea sau a altor bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări, în măsura în care această solicitare este conformă cu principiile dreptului lor intern şi cu natura procedurii judiciare……”
  “Propunerea de revizuire a art. 44 alin. (8) teza a doua din Constituţie nu numai că nu aduce nicio atingere dreptului de proprietate, ci a fost făcută pentru respectarea tratatelor internaţionale anterior menţionate şi a dreptului comunitar, în sensul art. 148 alin. (4) din Legea fundamentală.
  În concluzie, apreciem că respingerea de către Curtea Constituţională a propunerii de modificare vizând eliminarea tezei a doua din alin. (8) al art. 44 din Constituţie poate atrage răspunderea Statului român pentru nerespectarea obligaţiilor pe care acesta şi le-a asumat prin tratatele la care este parte…….”
  Acum, lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Şi Curtea Constituţională şi Consiliul Legislativ interpretează prevederile Constituţiei într-o manieră potrivnică intereselor poporului român, neconformă cu prevederile Constituţiei şi ale tratatelor la care România este parte, cu scopul, evident, de a apăra averile dobândite nelegitim, prin procesul de “privatizare”, adică de spoliere a poporului român de capitalul acumulat în timpul regimului comunist şi de profiturile realizate cu acest capital după 1989.
  Suntem singurul popor din Uniunea Europeană în a cărui Constituţie a fost introdusă această ticăloşie. Numai şi numai pentru a nu se permite controlul averilor acaparate prin aşa-numita privatizare, cea mai mare hoţie săvârşită împotriva poporului român, cea mai mare crimă economică săvârşită vreodată împotriva unui popor.
  Ce-i de făcut? Aici nu se mai pune problema argumentării logice, ştiinţifice, doctrinare a normelor constituţionale, ci, pur şi simplu, a dreptului poporului român de a-şi aproba normele constituţionale care să-i permită să-şi ia înapoi ceea ce i s-a furat, norme care să-i apere drepturile, prin care să-şi poată exercita suveranitatea, furată de nişte instituţii care îi sunt ostile, în mod evident.

  Constantin COJOCARU
  6 iunie 2018

  • Tudor

   E incredibil de greu, La momentul ăsta, avem America, Israel, Rusia.
   Cine are personalitate să mute.

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL VASILE (2)

  M-ATI CONVINS… SUSTINETI IN CONTINUARE HOTII….HOTI CE-I MENTINEM PE ARENA POLITICA DE 28 DE ANI INCONTINUU….. SI NU NE MAI SATURAM, SA FIM FURATI, IN PERMANENTA ? ? ?…. AJUNGIND ASTFEL CA ROMINIA, SA NU MAI FI A NOASTRA, CI A STRAINILOR, IAR ROMINII SA AJUNGA CU NIVELUL DE TRAI CA : UNUL DIN 2 ROMINI SA FIE SARAC….

  M=AM PRINS DECE, DORITI CA IN CONTINUARE SA MENTINTI TARA IN MINA, ASA ZISILOR, REPREZENTANTII AI NEMULUI …..

  MAI SINT 1000 DE INTREPRINDERI DE VINDUT, DIN CELE 7000 LASATE ZESTRE DE COMUNISTI SI LA ASEMENEA VINZARI,ESTE BINE STIUT CA SE PRIMESC PARADARATURI MARI SI GRASE….

  EU RAMIN, LA FERMA CONVINGEREA CA, NUMAI CONDUCIND POPORUL DIRECT DESTINELE SALE, CA-N ELVETIA, VOM PUTEA SCAPA DE INVADATORII, CE NE-AU OCUPAT TARA, PRIN FORTA BANULUI…..ASTFEL CA LA ORA ACTUALA, TARA,ESTE IN MINA STRAINILOR, OCUPATIE FACUTA, SI CU AJUTORUL SI SPRIJINUL DIRECT SI NEMIJLOCIT, A COZILOR DE TOPOR …..

  • Vasile

   SPUI NUMAI MINCIUNI!
   NICI NU MERITI SA PURTAM UN DIALOG!
   NU SUSTIN HOTII, NU SUSTIN STRAINII, NU VREAU SA SE VANDA INTREPRINDERILE, ETC.
   TU SUSTII MAFIA CARE A ACAPARAT ROMANIA!
   PROSTII AU DAT TARA PE MANA ESCROCILOR SI TOT NU S-AU INVATAT MINTE! :)

 • DECEBAL

  PENTRU DOMHUL SONI :

  SCUZE DOMNULE SONI, AVETI PERFECTA DREPTATE, ELVETIENII NU MAI DETINE LOCUL 1 DIN EUROPA, LA NIVELUL DE TRAI AL POPULATIEI, CI LOCUL 1 DIN LUME, (DUPA ULTIMELE CERCETARI) .

  STIMA.

  • Soni

   Nu-ti cere scuze, eu am spus ,SE PARE ,parerea ta,ca Elvetia detine locul 1 in Europa la nivelul de trai.
   Asa cum ai scris mataluta, la acel com.m-am adresat.
   Stiam de zeci de ani si nu dupa ultimele cercetari , ca Elvetia detine locul 1 in lume la nivelul de trai.
   Si daca Finlanda a intrecut-o recent,dupa constatarile mass media, televiziuni,aici cred ca am spus totul.

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL VASILE :

  NU ESTE ADEVARAT CEIA CE SUSTINETI DUMNEAVOASTRA DEOARECE C.C.R APARA ACTUALA CONSTITUTIE SCRISA IN 1991 DE CATRE DOMNUL ION ILIESCU, PE FONDUL DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE DEMOCRATIE REPREZENTATIVA CE INTODEAUNA, A DAT DICTATORI, PRECUM, HITLER,MUSOLINII,LENIN,STALIN SI ALTII…

  CE ACESTI DICTATORI NU AU VENIT LA PUTERE PE FONDUL DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE CU ACESTI ALESI AI NEAMULUI ? ?

  POATE VRETI SA SPUNETI CA, TREBUE SCHIMBATA ACTUALA CONSTITUTIE IN CARE POPORUL SA NU LE MAI ACORDE ATITA INCREDERE, ACESTOR ALESI AI NEMULUI, ALESI, CE NE CONDUCE DE 28 DE ANI SI CARE DE ATITA CONDUS DE BINE, AM AJUNS CA UNUL DIN 2 ROMINI SA FIE SARAC SI TOTODATA DEPOSEDATI DE BUNURILE MATERIALE ALE TARII, PRECUM: PETROLUL, AURUL,6.000 DE INTREPRINDERI, 70% TEREN AGRICOL VINDUT STRAINILOR,
  5 MILIOANE DE MUNCITORI SI SPECIALISTI, PLECATI IN PRIBEGIE,ETC.ETC.ETC….. DECI MAI DEGRABA SINTEM O TARA OCUPATA DE CARE STRAINI…. URMARE ACESTEI ,,DEMOCRATII REPREZENTATIVE”,MAI DEGRABA TREBUIND SA NE LUOM TARA INAPOI DIN MINA STRAINILOR CE NE-A OCUPAT.

  DAR PENTRU A NE PUTEA LUA TARA INAPOI TREBUE CA POPORUL SA IA PUTEREA SI SA NU O MAI DEA LA INTERMEDIARI, PRECUM ACESTI ALESI AI NEAMULUI, CE UITA CA POPORUL I-A DELEGAT SA-L REPREZINTE….

  DECI, IN CONCLUZIE, CONSTITUTIA TREBUE SCHIMBATA, SCRIIDU-SE PE FONDUL DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE, IN CARE POPORUL CONDUCE DIRECT, POTRIVIT DEFINITIEI GRECESTI :
  DEMOS-CRATIS=POPORUL CONDUCE….

  • Vasile

   FACI PREA MULTE GRESELI, SI GRAMATICALE, SI DE LOGICA!
   1) Actuala Constitutie a fost “aprobata” in 2003.
   Eu sunt convins ca nu a fost votata conform legii! Romanii nu s-au prezentat la vot!
   2) “Democratia” originala a lui Ilici, este de fapt DICTATURA ESCROCILOR, CU AJUTORUL PROSTILOR!
   3) Nu e nici o democratie reprezentativa!
   LICHELELE COMUNISTE AU RAMAS LA PUTERE, S-AU TRANSFORMAT IN LICHELE CAPITALISTE SI AU JEFUIT SI AU TICALOSIT ROMANIA!
   ROMANII AU FOST MINTITI, DEZBINATI, INTOXICATI, TICALOSITI, MANIPULATI! Asta inseamna democratie, la fel de mult pe cat esti tu Decebal! :)
   4) Actuala Constitutie trebuie schimbata in sensul ca VREM REPUBLICA PREZIDENTIALA, LA FEL CA IN FRANTA! PRESEDINTELE SA POATA DEMITE UN MINISTRU SAU INTREG GUVERNUL, DACA ESTE INCOMPETENT SI CORUPT! :)
   5) PROSTII AU DAT TARA PE MANA ESCROCILOR SI ACUM SE MIRA CA TARA A FOST FURATA!
   TEORIA CONDUCERII DIRECTE DE CATRE POPOR, ESTE O MARE TAMPENIE!
   TARA TREBUIE CONDUSA DE OAMENI CINSTITI, COMPETENTI, DEMNI SI DEVOTATI POPORULUI ROMAN!
   SINGURA SOLUTIE, ESTE-O REVOLUTIE!!! :)

   • Pe vremea tzapului presedintele a avut toata puterea de a schimba guvernele cum i-a placut. Si ce a realizat?
    Mai vasilica, mihaita, nelutule, fugi cu proasta d-aci ca sparii lumea!

 • Soni

  Sa radem sau plangem cu … Sonel

  Miting mare

  Decat un miting de amploare,
  De sprijinit pe premier,
  Mai bine-un scaun cu rotile,
  Sa aiba … echilibru in gandire !

  Decizia Cur…Cur..tii Constitutionale

  De il obligi pe Presedinte,
  Sa nu aiba drepturi ca inainte,
  Ma-nchin si-mi spun in gand,
  AJUTA-I DOAMNE ! INREGISTREAZA-I LA OSIM !

  • Soni

   Repet ca si Burebista. La mine, amanuntele conteaza!
   Presedintele a spus ca asteapta nu motivarea ci MOTIVATIA. Puteti sa-mi traduceti si mie/

   • Vasile

    Nici nu ma mir ca TU TII CU MAFIA CARE A ACAPARAT ROMANIA! :)

    • Soni

     Ti-am spus, eu sunt taran batran cu palmele crapate, nu sunt icoana ca sa te inchini la mine!

     • Vasile

      TU ESTI “TARAN BATRAN” SI TII LECTII DE RELATII PUBLICE LA BANCA NATIONALA!
      CRED CA AI VRUT SA SPUI MAFIOT BATRAN! :)

      • Soni

       Vasile, eu am scris ca nora mea preda candva lectii de comunicare la BNR. Acum ca si atunci,preda la Universitatea de Stat Bucuresti,avand si alte job/uri.

    • Soni

     N-as vrea sa fiu icoana ta sau … a altora !

  • Mai clar nici ca se poate!
   Partidul nascut din acuplarea pdl cu pnl este partidul mahalalei parvenite, ori numai cu ambitii de parvenire.
   Soniko, tot cu versuri schioape iti manifesti pretentiile ‘telectuale? Dar ce te faci ca mahalaua trazneste din ele.
   Mihaita, vasilica, nelutzu macar este cu simbrie libertinist.

   • Soni

    da bey, cu pamflete de inalta … telectualitate, ca pana la urma… mahalaua te ridica si apoi daca-si da seama ca o tradezi te baga-n canale…
    Tzutzea a spus ca a stat la inchisoare 13 ani pentru un popor de …. , iar Dan Puric a spus ,, popor roman, nu te-ai saturat sa fi condus de toti tampitii, eu spun

    Cand omenirea nu mai poate, intervin legile naturii, facand echilibrare. Exemplu cazul catarului, care nu se inmulteste, ba chiar se imputineaza. Hibridul in prezenta elementului superior din care a fost format .. dispare.
    Magarul si armasarul, sunt parintii lui.

    De intrebi trei doamne, mama , fiica si bunica
    Dar nu pe fiecare in parte, pe toate deodata,
    Ce isi iubesc mai mult, ruda apropiata ,
    Le spun ca se insala! Iubesc pe cea mai departata!

    Aceiasi persoana poate fi mama, fiica si bunica. Isi va iubi cel mai mult nepotul, urmeaza fiul sau fiica si abia pe locul trei ..mama mneai.
    Legea naturii, perpetuarea speciei!

    • Asa se vad, de la mahala, legile naturii?

     • Soni

      ..doar n-ai vrea sa se vada din canale sau de la Polul Sud, cum spuneai tu !!!

 • DECEBAL

  EU, NU INTELEG DECE, ATITA STROFOCARE, PE DOMNII DISTINSI ANALISTI POLITICI, CUM CA, ACTUALA DECIZIE LUATE DE C.C.R AR FI NEDREPTA ?… CIND DE FAPT C.C.R=UL CITESTE DIN ACTUALA CONSTITUTIE, VOTATA DE NOI, CUM CA ,,PROCURORII SINT SUBORDONATI MINISTRULUI DE JUSTITIE”…..

  UNDE ESTE GRESEALA ?… LA C.C.R.?…. SAU LA CONSTITUTIE ?

  EU ZIC CA GRESEALA NU ESTE NICI UNDE…. NICI LA C.C.R. SI NICI LA CONSTITUTIE….

  IN PRIMUL RIND C.C.R. A CITIT CORECT, ARTICOLUL DIN CONSTITUTIE, CHIAR DACA ACESTI MEMBRII AI CURTII CONSTITUTIONALE AU SI VITRSTE DE 74 DE ANI…

  IN AL DOILEA RIND CONSTITUTIA ESTE SCRISA PE FONDUL ,,DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE”, CU ALESI AI NEAMULUI, IN CARE NOI PROSTIMEA, LE-AM DAT TOATA PUTEREA PRIN VOTUL NOSTRU, SA FACA TOT CE VOR EI CU EA….

  CUM ACUM, DUPA 28 DE ANI DE ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA” CU ALESI AI NEMULUI, NE TRZIM CA REPREZENTANTII NOSTRII, ALESI DE NOI PRIN VOT, NU NE MAI REPREZINTA ? ?…..SI ACUZAM CURTEA CONSTITUTIONALA CA ESTE PREA BATRINA SI N-AR STI SA CITEASCA CA PROCURORII SINT SUBORDONATI MINISTRULUI JUSTITIEI ? ? ? …

  CITA IPOCRIZIE ?…

  VREM ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA”, CU ALESI AI NEMULUI, DAR, CIND CONSTITUTIA SCRIE CLAR CA PROCURORII SINT SUBORDONATI MINISTRULUI JUSTITIEI CE INTREDEVAR, ESTE PERSOANA POLITICA, NU MAI SINTEM DE ACORD ?….

  ELVETIENII, S-AU PRIS DE ACESTE ,,ANOMALII DEMOCRATICE”, CE SE INTIMPLA IN ,,DEMOCRATIILE REPREZENTATIVE” SI AU ABANDONAT, FARA MILA, ACEASTA ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA” SI AU TRECUT LA ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, IN CARE POPORUL CONDUCE DIRECT DESTINELE SALE….

  DE CIND, ELVETIA A TRECUT LA ACEASTA FORMA DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVA, A AJUNS CA POPULATIA TARII, SA DETINA LOCUL 1 IN EUROPA, LA NIVELUL DE TRAI… ~ NOI DECE NU VREM SA TRAIM BINE ?…

  • Soni

   Se pare ca la ora actuala, pe primul loc la nivelul de trai in Europa, este Finlanda. Si alti locuitori ai Europei, suedezii, au inceput sa-si implaneze cip-uri.

  • Vasile

   PROSTII AU DAT TARA PE MANA ESCROCILOR SI TOT NU S-AU INVATAT MINTE!
   ACUM SE MIRA CA TARA A FOST JEFUITA! :)

   • Lozinca asta o vanturi de pe vremea cand erai doar mihaita…
    Tu nu mai cresti (mintal)?

    • Vasile

     ADEVARUL NU SE SCHIMBA, CHIAR DACA ESCROCII NU VOR SA-L AUDA! :)

     • Cei pe care tu ii numesti tu prosti au absentat de la vot mult peste 50%. Asa ca adevarul tau este un adevar de propagandist submediocru, dar daca asa va invata sefii…

 • Vasile

  CCR S-A PUS IN SLUJBA MAFIEI PSD CARE A JEFUIT ROMANIA!
  CCR SE FACE VINOVATA DE INALTA TRADARE FATA DE POPORUL ROMAN!
  HAIDETI SA SEMNAM O RECLAMATIE PENALA LA ADRESA CCR!!! :)

  • Tudor

   Membrii CCR sunt aleși politic.
   Șefa DNA e aleasă politic.
   Toate secăturile FSNiste sunt mână în mână.
   Un prost aruncă o piatră și alții imbecili se chinuie să o scoată.
   România, o țară de imbecili condusă de secături. :) )))))
   FSN, ciuma roșie.

   • Vasile

    LCK A INDRAZNIT SA SE LUPTE CU MAFIA, PENTRU BINELE NOSTRU! :)

   • Nelu Stiuca

    @ Tudor. FOARTE BINE SINTETIZAT.

    • Mai vasilica, tudorica, mihaita, tu centrezi, tu marchezi, tu te aplauzi.
     Intr-o alta postare, mai veche, te mirai cat de genial esti…
     Meriti toti banii lui soros!
     Insista ca prosti gasesti pe toate drumurile…

     • Nelutule, mihaita, vasilica, tudorica, certificatul tau de destept are intinderea unei monede de 50 de bani, exact cat iei pentru o postare.

      • Pardon! Tu nu esti ca toti prostii aia de pe fb care nu stiu decat sa injure agramat si sa puna poze scabroase.
       Tu ai certificat de destept care, cred, are intinderea unei bancnote de 1 leu.
       Iti dau o veste proasta – marele licurici (inclusiv soros), la el acasa, plateste de 10 ori mai bine postacii. Si in RO plateste la fel, dar sefii de ong-uri sunt lacomi – isi opresc 9/10 din bani, asa ca la voi ajunge doar 1/10.

       Ar trebui sa intrati in greva de protest, sa primiti macar dublu…

       • Tudor

        Nu am nicio legatură cu postacii.
        Nu sunt membru în vreun partid politic.
        Nu am făcut niciodată politică până acum.
        Nu am luat bani de la nimeni.
        Nu am avut și nu am legatură cu vreun ong sau altă organizație similară.
        Nu am lucrat niciodată la stat.
        În schimb:
        – sunt inamicul principal a ceea ce eu consider PERICOLUL NUMĂRUL UNU PENTRU ROMANIA:
        – NEPOTISMELE, NEPOTISMELE, NEPOTISMELE; oameni angajați, promovați și menținuți în funcție pe pile, relații, cunoștințe.
        – susțin competența, profesionalismul, performanța
        – susțin mătrășirea impostorilor cu diplomă in poziții decizionale, tâlharilor, repetenților, agramaților.
        UNDE SUNT INVESTIȚIILE CU EFECT MULTIPLICATIV ÎN ECONOMIE, GENERATOARE DE NOI LOCURI DE MUNCĂ, SINGURELE CARE POT GENERA DEZVOLTARE REALĂ.
        BOLȘEVICII DE LA PSD + ALDE au luat în 2017 cea mai mare sumă din buget, de la inveștiţii, din ultimii 30 de ani.
        România, o țară de IMBECILI, condusă de SECĂTURI.
        FSN, CIUMA ROȘIE.

       • vasilica, tudorica, mihaita, nelutule, daca e cum spui, scrie aici – “jos ciuma rosie, jos dragnea si dancila si jos macelarul johannis, traficant de organe de copii si falsificator de acte dovedit in instanta!”

        daca scri asta, mai ca te cred ca nu esti postac simbrias…

       • dar n-ai sa scri nici stropit cu ulei incins. ti-ai pierde painea…

       • Tudor

        Nu e destul de clar când spun FSN,toate partidele politice din România și partidulețele.
        Johanis ca și Dragnea, Dăncilă, Kovesi și restul lichelelor sunt creații ale bolșevismului.
        Omule,intelege că nu sunt postac. nu am legatură în mod direct cu politica.
        Proiectul propus de Constantin Cojocaru este singurul care m-a impresionat și a cărui implementare o susțin.
        Nu mă cheamă nici Mihăiță sau alte bazaconii de genul ăsta.

       • QED.
        nici fiert in plumb topit n-ai sa scrii “jos johannis, jos kovesi”.
        painica e sfanta, mai mihaita, vasilica, tudorica, nelutule!

 • Nelu Stiuca

  Pentru eliminarea deficienţelor existente in aplicarea JUSTITIEI in Ro este necesară, DEPOLITIZAREA (decuplarea ei de sistemul politic ticalosit) sau respingerea amestecului deciziei politice in functionarea sistemului judiciar.
  Drept urmare normele ce reglementează “compoziţia” structura memebrilor Curţii Constituţionale a României(CCR) precum şi unele proceduri judiciare trebuie revizuite astfel:
  A. Pentru normalizarea activităţii C.C.R. se impun următoarele modificări;
  - nr. membrilor să fie mărit de la 9 la 11, vârsta acestora să nu depăşească 65 de ani;
  - membrii să fie alesi pentru o perioadă de cel mult 5 ani, un singur mandat;
  - 8 din nr. total de 11 membrii, să fie desemnaţi de către cele 16 Curţi de Apel din România (prin unul din algoritmii existenti, fie primele 8 C.A. în primul mandat şi urmatoarele 8 în al doilea mandat, fie grupate câte două Curţi de Apel să-şi desemneze în comun cate un candidat de fiecare data), 1 candidat să fie desemnat de I.C.C.J. şi 2 din partea senatelor Universităţilor de Drept din Romania care se clasează în primele 2 locuri oferite de numărul mai mare de absolvenţi admişi la I.N.M. în ultimii 5 ani.
  B. Componenţa C.S.M. trebuie sa asigure “conectarea sau racordarea” justiţiei la nevoia socială de dreptate si ordine publică firească. Pentru aceasta este necesar ca cei 25 de membri să fie aleşi pe un termen de 3 ani, un singur mandat (unii cu prezenţă permanentă-funcţie de nevoile impuse de buna funcţionare a structurii, alţii doar atunci când sunt necesare, consultări, dezbateri ori adoptari de hotărâri în plen). Din motive de obiectivitate si eficienta se impune ca structura C.S.M. să aibă urmatoarea componenţă;
  - 14 jurişti competenti si integri (situaţi pe funcţii de execuţie sau de comandă cu o vechime de cel puţin 5 ani în structurile respective) desemnaţi de către colegiile de conducere din fiecare minister şi de catre liderii de sindicat ;
  - 2 şefii ai direcţiilor de personal (cadre) din M.J. şi respectiv din Parchetul General;
  - 3 membrii desemnaţi de colegiile de conducere ale Poliţiei Romane, S.R.I. şi S.I.E.;
  - 1 membru desemnat de forul superior al I.N.M.;
  - 1 membru din partea Uniunii Barourilor de Avocaţi din România;
  - 2 membri desemnaţi de Universităţile de Drept din România care se clasează în primele 2 locuri datorită numărului mai mare de absolvenţi admişi la I.N.M. în ultimii 5 ani;
  - 1 membru marcant desemnat de Clubul Roman de Presă;
  - 1 membru desemnat de instituţia Avocatul Poporului a cărui rol activ în societate lipseşte cu desăvârşire, deoarece are un statut confuz competenţele sale nu sunt clar delimitate, administrative sau de justiţie.
  Inspectiile judiciare pentru judecatori si procurori din C.SM. trebuie sa ramana cu acelasi statut existent in prezent.

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (18).

  Dreptul de proprietate. Partea II-a. Eradicarea unei hoţii „constituţionale”, a unei surse de îmbogăţire necuvenită şi a unui important focar de corupţie.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, continui prezentarea modificărilor propuse de noi în definirea drepturilor de proprietate, arătând cum am putea eradica o sursă de îmbogăţire necuvenită a guvernanţilor şi camarilei lor şi un important focar de corupţie.

  Dreptul de proprietate. Partea a II-a

  În actuala Constituţie, alineatul (6) al articolului 44 are următorul text:
  „(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.”
  Cele două alineate, (3) şi (5), au următoarele cuprinsuri:
  (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
  (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.
  Noi am păstrat, integral, alineatele (3) şi (5), fără nici o modificare.
  Propunem, însă, ca alineatul (6) să aibă următorul text: „(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc potrivit legii, cu luarea în considerare a preţurilor practicate pe piaţă.”.
  Propunem, deci, ca despăgubirile să nu mai fie stabilite de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie, ci să fie stabilite prin lege, cu luarea în considerare a preţurilor practicate pe piaţă.
  Aceste „despăgubiri” s-au transformat într-o sursă uriaşă de îmbogăţire pentru mafia politică şi financiară şi unul dintre cele mai toxice focare de corupţie din societatea românească. Prin trafic de influenţă, prin mită şi şpagă, rechinii imobiliari cunosc, cu mult timp înainte, terenurile care vor fi expropriate „pentru o cauză de utilitate publică”, cumpără, la preţuri de nimic, aceste terenuri şi le vând, apoi, statului, la preţuri de sute de ori mai mari decât cele cu care le-au cumpărat.
  A existat şi continuă să existe şi soluţia „schimbului de terenuri” cu statul, prin care terenuri ale statului, ce urmează a fi expropriate pentru o cauză de utilitate publică, sunt schimbate cu cele deţinute de „băieţii deştepţi”, care le revând, apoi, tot statului, la preţuri astronomice.
  Aşa s-au „dobândit” multe din marile averi, multe din drepturile de proprietate „constituite” în România după 1989.
  Trebuie să punem capăt acestei hoţii desfăşurate pe baza unei norme constituţionale.
  Poporul şi statul român pot şi trebuie să stabilească, prin lege, preţurile care urmează să fie plătite proprietarilor pentru terenurile expropriate pentru o cauză de utilitate publică, ca şi despăgubirile pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, ca urmare a executării de către autorităţile de stat sau locale a unor lucrări de interes general, care implică folosirea subsolurilor proprietăţilor imobiliare.
  Preţurile vor fi stabilite prin lege, adoptată de Parlament, sau de popor, prin referendum, şi vor fi aceleaşi pentru toate terenurile de aceiaşi categorie de folosinţă, amplasate în aceiaşi zonă. Cu luarea în considerare a preţurilor practicate pe piaţă.
  Fără informaţii confidenţiale, fără ” negocieri”, fără trafic de influenţă, fără mită, fără şpagă. Nici pentru funcţionarii publici, care ştiu ce terenuri urmează să fie expropriate, nici pentru judecători, nici pentru avocaţi, nici pentru notari etc.
  Stoparea acestei hoţii „constituţionale” ar avea ca efect economii de multe miliarde la bugetul public naţional, care ar putea fi folosite pentru îmbunătăţirea serviciilor publice de care ar beneficia cetăţenii ţării: educaţie, sănătate, ordine publică, apărare etc.

  Constantin COJOCARU
  30 mai 2018

  • Vasile

   GATA!
   Incepand de astazi, 30 mai 2018, prin decizia CCR,
   ROMANIA A DEVENIT OFICIAL UN STAT DE TIP MAFIOT!
   - PRESEDINTELE DEVINE UN SIMPLU SECRETAR, SUBORDONAT DECIZIILOR MAFIEI!
   - PROCURORUL GENERAL NU MAI ARE PROTECTIA PRESEDINTELUI SI DEVINE SUBORDONAT MAFIEI!
   - PROCURORUL SEF DNA NU MAI ARE PROTECTIA PRESEDINTELUI SI DEVINE SUBORDONAT MAFIEI!
   - CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII NU MAI ARE NICI O PUTERE IN FATA DECIZIILOR MAFIEI!
   - CELE 6,5 MILIOANE DE VOTURI ACORDATE PRESEDINTELUI NU MAI SUNT LUATE IN CONSIDERARE!
   - IN ROMANIA ESTE DICTATURA ESCROCILOR, CU AJUTORUL PROSTILOR!
   CONSECINTELE SE VOR VEDEA IN CURAND!
   ROMANIA ESTE ACAPARATA DE MAFIE!
   ROMANIA ESTE ATAT DE GRAV AFECTATA INCAT NU MAI POATE FI REPARATA PRIN “ALEGERI” CONTROLATE DE MAFIE!
   SINGURA SOLUTIE, ESTE-O REVOLUTIE!
   FARA VIOLENTA, DAR CU INTELIGENTA!
   Restul “solutiilor” nu sunt decat
   BOALA LUNGA, MOARTE SIGURA!

   • DNA-UL A FOST, ESTE SI VA FI O SPALATORIE DE BANI NEGRI. NU FACE DOSARE DECAT PENTRU O PEDEAPSA DE 2-3 ANI (EXCEPTIE A FACUT VARANUL – O RAZBUNARE PERSONALA A LUI BASE). PROSTIMEA VREA CIRC? LULUTA-ZUZUTA LE DA. IN ROMANIA E MAI PERICULOS SA FURI O GAINA DECAT SA FURI MILIOANE DE EUROI. LA O GAINA IEI 6-7 ANI. LA MILIOANE IEI 2-3 ANI, EVENTUAL CU SUSPENDARE SI RAMAI SI CU BANII. ASTA CAND DOSARUL ESTE BINE INSTRUMENTAT DE PROCURORI. CAND E INSTRUMENTAT “IN DORUL LELII”, INCULPATUL E ACHITAT. ASA CA DNA-UL ALBESTE AVERILE FACUTE ILICIT IN PERIOADA POSTDECEMBRISTA. ASTA-I MISIUNEA DNA-ULUI. MELTENII SUNT FERICITI, AVAND ILUZIA CA SE FACE DREPTATE. HOTII STAU CATEVA LUNI “LA CASA DE ODIHNA” SI APOI SE BUCURA, PRIN MONACO, DE BANUTII FURATI … EI SI URMASII LOR… 10 GENERATII… CEL PUTIN…

 • Soni

  Tot… SONEL

  Madame Viorica Vasilica a fost lovita rau de tot … de soarta , de cand a ajuns premier..

  Miting mare organizat pe 9 iunie de catre PSD pentru sustinerea actualului premier.

  Toti pentru unul, unul pentru … hoti !

  Anumite surse vorbesc totusi de verdictul care urmeaza a se pronunta Curtea Constitutionala a Romaniei pe 30 mai precum ca presedintele are voie sa sustina pe sefa DNA de la demitere, o singura data. De ministrul justitiei … absolut nimic , probabil rapoarte de demitere de n ori pe zi.
  Asta-i viata !
  Toti membrii actualului guvern, parca-s nepotii lui … Zarani – un fost ministru al agriculturii, vizitiu la conacul lui Petru Groza, fost premier la inceputurile comunismului. Zaroni se iscalea cu sugiucul atarnat cu sfoara de brau !!!
  Si nu numai atat, am urmarit robotul umanoid Sophia, care la ultima intrebare referitoare la cea mai mare dorinta a ei, a raspuns ca si-ar dori sa poata distruge civilizatia actuala.
  Cat despre poza trucata cu Olguta Vasilescu , continui… veniti de luati lumina, acesta-i statul subteran !
  Ei, Purebista, ce mai zici cu mahalaua mea ?
  Trage capacul de la canalul subteran sa nu te calce masinile ….

  • Era un mahalagiu asa de prost, incat si-au dat seama si vecinii lui.

   • Soni

    aici e chichita Purebista, vecinii care au recunoscut prostul de langa ei, erau experti in depistarea prostiei, cu alte cuvinte….

    • Ai inteles gresit. Iti traduc. Cat de prost poate fi cineva, daca prostia lui devine evidenta si pentru alti prosti?

 • DECEBAL

  DACA, DOMNUL ION ILIESCU, PIERDE PROCESUL CU ,,REVOLUTIA” INSEMNA CA, ACTUALA CONSTITUTIE ESTE LOVITA DE NULITATE ABSOLUTA, SI NECESITA INTREBAREA POPORULUI PRIN ,,REFERENDUM” CU CELE DOUA INTREBARI DISTINCTE, RESPECTIV:

  1 ~ VRETI ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA”, CU ALESI AI
  NEMULUI? (asa cum este acum ?)

  SAU

  2 ~ VRETI DEMOCRATIE PARTICIPATIVA IN CARE POPORUL SA
  CONDUCA DIRECT ?… (asa cum este in Elvetia?)

 • Nelu Stiuca

  ZEFLEMEAUA
  de CAMIL PETRESCU

  Motto: „Românii e deştepţi !!!“.
  Când va veni sfârşitul lumii
  Românii nu vor fi atenţi
  Isus a spus: „Talita kumi“
  Dar nu pentru inconştienţi.

  Iar Ziua Domnului, ca hoţul
  În miez de noapte va sosi
  Femeia va dormi, iar soţul
  Reviste porno va citi.

  N-avem conştiinţa tragediei
  Si totul luăm „à la légere“
  Noi, campionii băşcăliei
  Am compromis orice mister.

  Avem o scuză de faţadă:
  „Lasă, că merge şi aşa!“
  Trădăm la primul colţ de stradă
  Şi-apoi încălecăm pe-o şa.

  Senzaţia e de plutire
  De infinit paraşutism
  Noi am făcut mişto subţire
  Şi de marxism, şi de fascism.

  Ce Decebal şi Burebista?
  Ce patriotul cărturar?
  Trăiască Miţa Biciclista
  Şi berea rece la pahar!

  Mitică veşnic să trăiască
  Şi noi pe lângă el, noroc!
  Filozofia chelnărească
  E tot pe loc, pe loc, pe loc!

  Întreaga drojdie se scurse
  Din mahalale de Fanar
  Şi-n loc să fim un roib de curse
  Noi am ajuns din cal – măgar.

  Pe primul loc e-njurătura
  Ea pentru toate e un leac
  Simţi cum îţi umple gura
  O moştenim din veac în veac.

  Noi „facem“ şi „băgăm“ de-a valma
  Noi suduim neîncetat
  Iar la al meu popor, sudalma
  E o religie de stat.

  La treburile serioase
  Noi nu ne concentrăm destul
  Avem o somnolenţă-n oase
  Şi-o zeflemea de prost fudul.

  Ceac-pac! Dar la reluări de faze
  Parcă ne mai trezim puţin
  N-avem profil de kamikaze
  Tiparul nostru-i byzantin.

  Apocalipsa furtunoasă
  Îi sperie pe pământeni…
  Pe noi nu ne-o găsi acasă –
  Vom fi la meci, sau la pomeni.

  Aceasta, poate, ne e soarta
  S-o tragem şi pe asta-n piepţi
  N-aveţi decît să-nchideţi poarta
  Hai, că românii e deştepţi!!!

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL NELU STIUCA :

  DACA, DOMNUL ION ILIESCU, FACEA IMEDIAT DUPA REVOLUTIE, UN REFERENDUM, IN CARE SA INTREBE PE ROMINI, CE FEL DE DEMOCRATIE DORESTE?…. RESPECTIV, ,,DEMOCRATIE DIRECTA” (PARTICIPATIVA) SAU ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA”, ASA CUM ESTE ACUM…. IN MOD SIGUR, NU NE MAI VAITAM, DE TOATE DEPOSEDARILE TARII, ASA PRECUM BINE LE PRECIZATI DOMNULE NELEU STIUCA ….DEOARECE, IN MOD SIGUR, POPORUL ROMIN VOTA ,,DEMOCRATIA DIRECTA” RESPECTIV, ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”….. DAR CUM DOMNUL ION ILIESCU VROIA SA DETINA FUNCTIA DE PRESEDINTE, A DAT LA SCRIS, CONSTITUTIA ACTUALA, CONCEPUTA PE FONDUL DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE, CEIA CE OBSERVAM CU TOTII, CA ESTE PERMISIVA INTRONARII PE NESIMTITE A DICTATURII….

  STIMA .

1 ... 47 48 49
Lăsaţi un Comentariu