CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR

Implica-te si tu: CITEŞTE, ANALIZEAZĂ ŞI CONTRIBUIE! Click aici

AFLĂ AICI CUM POŢI SUSŢINE CONSTITUŢIA CETĂŢENILORAFLĂ AICI CUM POŢI DEVENI REPREZENTANTUL NOSTRU TERITORIALRESURSE PENTRUPARTENERI MEDIA, ZIARIŞTI ŞI BLOGGERI

PREAMBUL

Noi, poporul român,

Conştienţi de răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare

Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR!

Descarcă şi distribuie de aici cartea CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte prezentarea video a cărţii cu cele mai importante aspecte abordate de Constituţia Cetăţenilor aici

Urmăreşte primele cursuri publice de educaţie constituţională din istoria României având la baza Constituţia Cetăţenilor

 • Distribuie pe retele de socializare
Comentarii
 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (4).
  Relaţia cu Uniunea Europeană

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic care este şi care ar trebui fie relaţia dintre statul suveran al românilor şi Uniunea Europeană

  În Constituţia actuală a României, relaţia dintre statul român şi Uniunea Europeană este definită la articolul 148 din cadrul Titlului VI, Integrarea euroatlantică.
  Iată textul integral al acestui articol:
  „Integrarea în Uniunea Europeană
  ARTICOLUL 148
  (1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
  (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
  (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
  (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătoreasca garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
  (5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea sa fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.”

  Acest text a fost introdus în Constituţia României în anul 2003, cu doi ani înainte de anul 2005, când va fi semnat protocolul de aderare a României la Uniunea Europeană şi cu 4 ani înainte de anul 2007, când România va deveni stat membru al Uniunii Europene.
  Acest articol 148, plus următorul, 149, care se referă la aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord şi partea a doua a alineatului (2) al articolului 44, prin care s-a acordat străinilor şi apatrizilor dreptul de a cumpăra terenuri în România, reprezintă, de fapt, principalele motive pentru care poporul român a fost scos la vot timp de două zile, 18 şi 19 octombrie 2003, pentru a aproba revizuirea Constituţiei României.
  În octombrie 2003, guvernanţii României nu au prezentat poporului român nici conţinutul tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care nici nu existau la acea dată, în forma în care au fost adoptate, ulterior anului 2003, nici consecinţele pe care „aderarea” le va avea asupra poporului român.
  Ca şi la toate alegerile „libere şi corecte” de după 1989, la referendumul din anul 2003, guvernanţii României au înşelat poporul român, cu ajutorul televiziunilor, şi au obţinut aprobarea acestuia pentru revizuirea Constituţiei, în baza căreia au negociat şi ratificat Protocolul de aderare a României la Uniunea Europeană, au transferat instituţiilor Uniunii o bună parte din atributele suveranităţii naţionale, au pus la dispoziţia transnaţionalelor capitalul acumulat de români, resursele naturale ale ţării, ca şi teritoriul naţional, care, în baza prevederilor Protocolului de aderare, în condiţiile sărăcirii poporului român, poate fi cumpărat de străini, la preţuri de zeci de ori mai mici decât cele practicate în ţările dezvoltate ale Europei.
  „Aderarea” României la Uniunea Europeană s-a dovedit total potrivnică intereselor poporului român.
  În cei zece ani scurşi de la aderarea României la Uniunea Europeană, contribuţia României la bugetul Uniunii Europene este mai mare decât sumele băneşti obţinute de România de la bugetul Uniunii.
  Cea mai mare parte a capitalului acumulat de români în timpul regimului comunist, în valoare de peste 500 miliarde de euro, a fost trecută în proprietatea transnaţionalelor, la preţuri derizorii.
  Profiturile realizate cu acest capital, reprezentând mai mult de jumătate din avuţia creată în România, sunt însuşite de noii proprietari ai capitalului şi transferate în afara ţării.
  Deposedaţi de capital, românii sunt obligaţi să trăiască din salarii şi pensii de mizerie care nu le permit să economisească, să investească, să creeze capital şi locuri de muncă.
  Mai mult de jumătate din populaţia activă a ţării a părăsit România. Tineretul român învaţă în ţară cu gândul părăsirii ei.
  Ca urmare a „aderării”, regiile autonome înfiinţate pentru exploatarea resurselor naturale ale ţării au fost desfiinţate, „reorganizate” ca societăţi comerciale, împinse în faliment şi vândute pe nimic străinilor, astfel că resursele naturale ale României sunt exploatate de transnaţionale.
  A fost trecută în proprietatea transnaţionalelor şi cea mai mare parte a terenurilor agricole şi silvice ale ţării.
  România a acumulat o datorie externă de 100 miliarde de euro, ceea ce face ca serviciul acestei datorii, adică ratele şi dobânzile, să fie de peste 50 miliarde de euro, în fiecare an. O treime din avuţia pe care o creăm, în fiecare an, trebuie schimbată pe euro, pentru plata ratelor şi dobânzilor la datoria externă.
  Prin revizuirea Constituţiei în anul 2003, guvernanţii României au deposedat poporul român nu numai de dreptul său suveran de a decide el, poporul, aderarea la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, dar l-au deposedat şi de dreptul de a aproba revizuirea acestor tratate. Şi-au însuşit ei acest drept.
  Noi credem că popoarele Europei îşi pot apăra mai bine interesele în Uniunea Europeană decât în afara acesteia. Suntem, deci, proeuropeni.
  Cu condiţia ca această Uniune să fie o uniune de state naţionale suverane.
  Cu condiţia ca această Uniune să nu se transforme într-o nouă Uniune Sovietică.
  Uniunea Europeană trebuie să fie o uniune vamală, o uniune monetară, o uniune comercială, o uniune militară, o uniune diplomatică. Nimic mai mult.
  Instituţiile Uniunii Europene nu trebuie investite cu atribute care pot fi exercitate mult mai bine de statele membre.
  Instituţiile Uniunii Europene au, deja, mai multe atribuţii decât ar trebui să aibă.
  Instituţiile Uniunii Europene nu trebuie investite cu atribuţii în stabilirea regimului proprietăţii, în distribuţia şi însuşirea veniturilor create de cetăţeni, în stabilirea regimului fiscal, în stabilirea regimului exploatării resurselor naturale ale popoarelor.
  Reglementările şi instituţiile Uniunii Europene nu trebuie subordonate intereselor corporaţiilor transnaţionale de acaparare a capitalurilor, a resurselor naturale şi a teritoriilor popoarelor europene.
  Este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru poporul român ca statul său să obţină anularea acelor prevederi ale tratelor constitutive ale UE care au permis şi permit transnaţionalelor să cumpere şi să deţină în proprietate capitalul şi teritoriul naţional al românilor.
  Dacă nu vom obţine anularea acestor prevederi, nu ne rămâne decât să ne retragem din UE şi să ne recuperăm capitalul şi pământul de care am fost deposedaţi. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Acestea sunt motivele pentru care propunem abrogarea articolelor 148 şi 149 din Constitutţia României şi introducerea, după articolul 1, cu denumirea „Statul român”, a unui nou articol, articolul 1.1, cu denumirea “Uniunea Europeană”, cu următorul cuprins:
  „(1) România este stat membru al Uniunii Europene.
  (2) România aplică prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, stabilite în conformitate cu prevederile tratatelor constitutive.
  (3) Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se aprobă de poporul român, prin referendum.
  (4) Poporul român poate hotărî, prin referendum, retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care consideră că reglementările sau acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii.”
  Recunoaştem, deci, prin Constituţie, că România este stat membru al Uniunii Europene, cu drepturile şi obligaţiile pe care le conferă această calitate, de stat membru.
  Recunoaştem obligaţia de a aplica prevederile tratatelor constitutive, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, DAR numai ACELE reglementări stabilite ÎN CONFORMITATE cu prevederile tratatelor constitutive.
  Recunoaştem dreptul suveran al poporului român de a aproba el, poporul, eventualele revizuiri ale tratelor constitutive, prin referendum, astfel încât politicienii, oricare ar fi ei, să nu ne mai impună obligaţii contrare intereselor noastre.
  Mai mult, exprimăm dreptul suveran al poporului român de a hotărî retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care el, poporul român, ajunge la concluzia că reglementările şi acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale. Evident, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive referitoare la retragere.

  Constantin COJOCARU
  21 februarie 2018

 • DECEBAL ~ RAZBOIUL ROMINNO-ROMAN

  (2)

  PENTRU CEI CE NU SIU, CUM S-A DESFASURAT RAZBOIUL ROMINO-ROMIN DIN FATA ,,D.N.A,” SI ,,PRESEDENTIE” IN ULTIMELE ZILE, PUTETI VEDEA RELUAREA MAGISTRALA, EXPUSA DE, PAMFLETARU PATRARU, PE YUTUBE, DIN DATA 19 FEBRUARIE A.C. ….

 • Petrache Boboc

  Drepturile și obligațiile poporului/cetățenilor.
  Un titlu din actuala *Constituție* face precizări INCOMPLETE cu privire la drepturi și obligații.
  Despre DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI susțin că acestea sunt batjocorite prin vicleniile criminale ale aleșilor impostori:
  - dreptul la INFORMAȚIE CORECTĂ nu există,
  - cenzura suprimă DREPTUL LA OPINIE,
  - JUDECATA ECHITABILĂ nu există în justiție – magistrații fac ceea ce vor ei, fără a fi răspunzători pentru nimic,
  - dreptul de a fi răsplătit corect pentru MUNCĂ lipsește,
  - DREPTUL SUVERAN de a prezenta proiecte de legi pentru referendum este supus unor hărțuiri criminale. Etc…

  Obligațiile nu sunt limitate după puterea naturală a fiecăruia – taxele și impozitele iau proporții criminale, obediente.
  Statul permite – prin faimoasa economie de piață – comiterea unui genocid complex asupra sănătății poporului:
  - alimente cu otrăvuri numite conservanți,
  - aer, apă și pământ poluate cu noxe extrem de periculoase sănătății,
  - drogurile de orice fel sunt o sursă de îmbgățire nelimitată pentru aleși. Etc…

  Propunerile pentru Proiectul de Constituție a Cetățenilor la transmit președintelui și membrilor Comitetului de Inițiativă întrucât aici se comentează -mai mult – diverse aparențe fără atentă profunzime, într-un mod ambiguu ori caracteristic zurbagiilor. Amănunte prezint și la telefon: 0744 435 445.

 • DECEBAL ~ RAZBOIUL ROMINNO-ROMAN

  ASISTAM DE CITEVA ZILE BUNE, CUM ROMINI DE TOATA ISPRAVA, IES IN STRADA, SA MANIFESTE PASNIC, CERINDU-SI DREPTURILE CONSTITUTIONALE, DE LA ACTUALII GUVERNANTI, CE-I REPREZINTA SI IN LOC CA ACESTE GRUPURI POPULARE, SA SE SUSTINA RECIPROC, AU INCEPUT SA SE SCUIPE SI SA SE JIGNEASCA TOTRECIPROC….

  DE AICI CONCLUZIA CERTA CA, DRACU SI-A BAGAT COADA, INTRE ROMINI ? ? ? ? ? …….

  DEALTFEL, DACA SINTEM MAI ATENTI, LA HIRTIILE SCRISE, CE UNII MANIFESTANTI, LE TIN IN MINA, FARA SA VREI, INTELEGI CA TOTUL ESTE, UN FEL DE ,,PLECATI VOI CA SA VENIM NOI”…

  BRUIAJUL RECIPROC, PRIN URLETE CA SI FLUERATURI A PAGUMA, CONFIRMA CA A INCEPUT CU ADEVARAT RAZBOIUL ROMINO-ROMIN .

  PENTRU MINE UNUL, NU ESTE NICI-O SURPRIZA, ACEASTA INCAERARE FORMALA, DEOARECE, STIU BINE CA ASA SE INTIMPLA IN ,,DEMOCRATIA REPREZSNTATIVA”, EXPUSA CU ATITA ACURATETE, DE MARELE NOSTRU DRAMATURG, I.L. CARAGIALE…

 • Iohannis traficant de copii pentru organe.
  Relatii intime cu Kovesi.

  https://m.ro.sputnik.md/analytics/20180219/17376470/iohannis-kovesi-relatie-intima.html?mobile_return=no

 • DECEBAL ~ MONICA TATOIU

  PENTRU PRIMADATA, DISTISA DOAMNA, MONICA TATOIU, OBSERVA CA, LA SATE, ALEGATORII, MAI PRECIS TARANII SATULUI, INCA N-AU O CULTURA POLITICA, PRIVIND ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, DEMOCRATIE, CE LA SATE, LE STA LA INDEMINA SI CARE TREBUE, NUMAI SA O INTELEAGA ACESTI TARANI…

  ~ ESTE SI NORMAL, DISTINSA DOAMNA, MONICA TATOIU, CA, TARANII, SA NU INTELEGA ,, DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”,ATITA TIMP CIT, PRIMARUL SATULUI, ESTE BRUIAT, DE ASA ZISII CONSILIERI, RESPECTIV DE REPREZENTANTII, UNOR FORMATIUNI POLITICE, IN CARE ACESTIA BRUEAZA,MAI INTODEAUNA PRIN VOT, PRIMARUL,ORI DE CITE ORI ESTE VORBA DE, BUNUL MERS AL COMUNEI, INFIRIPIND ASTFEL, SI MAI MULT, ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”…..

  NUMAI ELIMININD ACESTI INUTILI CONSILIERI, DIN ACESTE CONSILII, POATE CA PRIMARUL SATULUI, SA CAPETE O RESPONSABILITATE ONORABILA, FATA DE ALEGATORII SAI, PUTIND, CA ACESTA, SA FIE ALES SI IN MANDATUL URMATOR, DACA FACE LUCRURI BUNE, PENTRU SATUL RESPECTIV…

 • Petrache Boboc

  Participând la Comitetele de Inițiativă, am intervenit cu puncte de vedere care nu erau numai personale pentru că reprezentau și opinia cunoscuților mei din orice categoria socială. La redactările transmise Autorității Legislative pentru avizare n-am regăsit opiniile propuse și nu m-am lăsat convins de altele existente în PROIECT. Exemple:
  - Am susținut cu tărie VOTUL OBLIGATORIU și îl susțin;
  - Am susținut UN SINGUR MANDAT PENTRU ALEȘI și îl susțin cu argumentele scrise și spuse la orice prilej;
  - Susțin că actualii *aleși* sunt IMPOSTORI ȘI NEAVENIȚI din cauză că mizeria care se pretinde constituție este lovită de NULITATE ABSOLUTĂ, acesta fiind motivul JAFULUI CU ACTE ÎN REGULĂ (și alte crime abominabile);
  - Art. 1 (2): GUVERNAREA ROMÂNIEI ESTE REPUBLICA DEMOCRATĂ.
  Această propoziție rămâne sub interdicția modificărilor sau completărilor de orice fel, pentru că:
  - Democrația necesită să fie APĂRATĂ – din momentul întemeierii – de orice tentative de distrugere prin
  *rebotezări* meșteșugite prin vicleșug,
  - Pleonasmul *democrație-populară* produce confuzie,
  - *Democrația socialistă* a generat o DICTATURĂ CRIMINAL TOTALITARĂ,
  - Combaterea MONARHIEI să aibă o susținere clară și concisă: modelează moravuri de SUPUNERE, SERVILISM, CORUPȚIE și nu NU ADMITE LOGICA.

  PÂNĂ LA DECIZIA OFICIALĂ DE NULITATE A ACTUALEI CONSTITUȚII ȘI A ANULĂRII MANDATELOR IMPOSTORILOR – CREATĂ DE AUTORII LOVITURII DE STAT DECEMBRISTE – NU POATE FI REALIZAT NICI UN REFERENDUM FĂRĂ FRAUDĂ
  ELECTORALĂ și nici o lege pentru buna conviețuire.

  Pentru amănunte: 0744 435 445

  • Petrache Boboc

   Susținând că ÎN SISTEMUL DEMOCRATIC EXISTĂ O SINGURĂ PUTERE – A POPORULUI, am argumentat că – în sistemul democratic – statul nu are voie să uzurpe puterea poporului. În același timp am găsit susținere la înlocuirea expresiei *PUTERILE STATULUI* cu Autoritățile Statului, lucru care îl regăsim în Constituția Cetățenilor.

   • Nelu Stiuca

    Dumnezeu a daruit popotului roman un tinut numit GRADINA MAICII DOMNULUI, se pare ca este de fapt pentru altii…

 • DECEBAL ~ DE CE HITLER ? ? ?

  PENTRU CA ,,HITLER” CIND A VENIT LA CONDUCERE IN 1933, PE FONDUL ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVE”, PRIMUL LUCRU CE L-A FACUT, A FOST SA INABUSE JUSTITIA, PORNIND APOI DICTATORIAL CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL UNDE AU MURIT, MILIOANE DE OAMENI….

  IATA DE CE NU ESTE BUNA LA NIMIC, ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA” SI CA TOATA LUMEA TREBUE SA SE INDREPTE CATRE ,,DEMOCRATIA DIRECTA” (PARTICIPATIVA), CA-N ELVETIA….

 • Din vremea cand ” IMPĂRAT ESTE PLOPUL”, și la povești de adormit, cu

  “prostul satului” și “ințeleptul satului”, pe canale alăturate…
  N-am văzut și auzit in viață atata minciună, prostie și sfidare, dublate de o aroganță moștenită și intreținută in asemenea specimene, exprimate de un Johannis, pe post de Președinte al Romaniei și procurorul șef al DNA.
  Mărturisesc că in conștiința și sufletul meu, prestațiile lor au lăsat o rană adancă și cum nu se poate mai urată, fără ca aportul altor demnitari sau actori mediu să aibă ca amprente, măcar așa zisa vorbă romanească: ” a pune sare pe rană”. Prestațiile jalnică, a Președintelui și cea “atăt de senilă”, a șefei DNA, a nu știu cata oară, dar ultimile ca și cum “baloanele li se desumflau”, sau mai degrabă, intr-o sfidare concertată, jucau un fel de tenis la perete, au fost imediat amendate de jurnaliștii prezenți, de data asta la unison, uitand parcă de proprii stăpani, romanismul cea mai rămas in fiecare dintre ei, parcă, ca și ghioceii, nu pregetă nimic pentru a răsări și scoate capul la lumină.
  Și ca și cum n-a fi trăit așa de urat in aceste seri, vine, ca in fiecare seară, mai puțin in acelea in care “il chiamă strada și Neamțu…pentru a asmuți și eventual mușca…cine “haltul” decat rareș bogdan, omul cu taverna, dublat de unul ca horeste, omul cu mancarea și băutura, și alții asemenea, intr-o adevărată tavernă a vorbelor, in care face cinste horeste, cu “mici și bere in ligheane și butoaie, mancați cu mana și băută cu borcanul, toți imbătanduse seară de seară cu un “impărat”, care il descoperim pe zi ce trece și mai gol. In tot acest timp, majoritatea telespectatorilor am dormit dea binelea, cu televizorul deschis, iar cand ne trezim, pe la miezul nopții, il vedem din pe rareș bogdan, cum iși freacă mainile de bucurie că iarăși “are” cea mai mare audiență, in timp ce pe canalul următor, gidea este adormit de mult, iar ințeleptul satului, bădică de la a3, ne face demonstrația că tot ori cat ne-am imbăta, albul este alb și negrul este negru, chiar dacă Președintele ne spune că nu vede și aude ce spun alții, ci numai ce spune el…și pană cand o spune…procurorul șef a DNA, rămane tot in funcție și primește NUP, cu un ministru al justiției care se vede clar că “nu are sange in instalație”, nici măcar după ce a băut un ceai japonez, spunandu-ne după atata fugă inapoi…mai așteptați…”pană joi”….care joi?
  Asta, in timp ce ADMINISTRAREA ȚĂRII NU EXISTĂ, NU CONTEAZĂ ȘI NICI NU ARE CINE S-O FACĂ…poate și pentru că mult prea multora, s-a ajuns să nu le pasă…mulți ocupați cu mancatul rației de “minciunele”, “grăunțe”, “mici și bere”, mancate și băute, la “televizorele”. Urmand ca chiar in fiecare zi să muncim, ca să putem intreține și aste “haimanele”…

  • Petrache Boboc

   Stimate domnule Iancu vă spun cu tot respectul că am citit comentariul și vă dau dreptate. Ați formulat ideile cam alambicat.

 • DECEBAL ~ COMPLETARE :

  LA CEL DEA-AL 3-lea ALINIAT IN CARE SE SPUNE CA:

  Constitutia Cetatenilor propune Rominilor, o Republica Prezidentiala Democratica si Suverana .

  acest aliniat inperativ ar trebuii sa sune cam in felul urmator:

  ~ Constitutia Cetatenilur propune, Poporului Romin, prin Referendum, sa fie Reprezentat de catre o persona numita Presedinte, cunoscind ca in Europa avem o tara, precum Elvetia, in care aceasta functie o exercita poporul direct, si nu prin Reprezent Prezidential .

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (3). Statul.

  Ce fel de stat ne trebuie: monarhie sau republică, parlamentară sau prezidenţială ori semiprezicenţială, oligarhică sau democratică, suverană sau vasală?
  În prezent, românii trăiesc într-o republică semiprezidenţială, oligarhică şi vasală.
  Constituţia Cetăţenilor propune românilor o republică prezidenţială, democratică şi suverană.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic ce fel de stat ne trebuie pentru ca să trăim în prosperitate şi demnitate.
  Definirea statului român face obiectul primului articol din Constituţia României.

  Iată, textul articolului 1:

  În Constituţia actuală:
  (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
  (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
  (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.
  (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

  În Constituţia propusă de MCC:
  „(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic.
  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Forma de guvernământ poate fi modificată prin referendum naţional.
  (3) Statul român este clădit pe temelia valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.
  (4) Statul român se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului, separaţiei, independenţei şi echilibrului autorităţilor statului – legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, statistică, morală, ştiinţifică – în cadrul democraţiei constituţionale. Autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie. Între ele nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai relaţii de colaborare şi de control reciproc.
  (5) România este stat de drept, în care respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care legile şi hotărârile judecătoreşti sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului. Caracterul abuziv al legilor şi hotărârilor judecătoreşti este stabilit de popor, prin referendum.”

  1. La alineatul (1), la cele 5 calificative ale statului (naţional, suveran, independent, unitar, indivizibil), precizate în Constituţia actuală, am adăugat şi calificativul „democratic”, pe care l-am preluat din alineatul (3), unde nu îi era locul.
  2. La alineatul (2), am adăugat o a doua teză, care stabileşte că forma de guvernământ poate fi modificată prin referendum naţional. Introducerea acestei teze, în acest alineat, a determinat şi modificarea articolului 152, care includea forma de guvernământ printre elementele care nu pot fi revizuite, modificate.
  Vom analiza, în detaliu, acest articol, 152, referitor la revizuirea Constituţiei, atunci când vom ajunge la el. Prin acest articol, care încălcă în mod grosolan suveranitatea poporului, politicienii şi-au creat “baza legală”, constituţională, prin care ţin în captivitate statul român şi-şi apără averile şi privilegiile dobândite pe căi necinstite.
  3. Am reformulat, complet, alineatul (3). Am considerat că este potrivit să renunţăm la expresia „valori supreme”, în general, şi să aşezăm la temelia statului român valorile morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti, acelea care credem noi că exprimă cel mai bine specificul nostru naţional.
  Am renunţat la trimiterea la idealurile revoluţiei din decembrie 1989. Idealurile poporului român au fost exprimate în multe alte momente ale istoriei noastre, nu numai în revoluţia din decembrie 1989.
  Am renunţat la calificativul de „stat social”, deoarece este redundant. Statul este creat de societate, ca slujitor al societăţii, deci nu poate fi decât social.
  4. Am reformulat şi alineatul (4). Am înlocuit expresia „puteri”, imprecisă, cu „autorităţi ale statului”. Am adăugat, la principiile separaţiei şi echilibrului componentelor statului, încă două noi principii ale organizării statului: principiul independenţei componentelor statului şi principiul controlului poporului asupra statului, principii care stau la baza multora dintre amendamentele incluse în proiectul nostru.
  Am introdus două teze noi, una prin care am precizat că autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie, astfel încât “reprezentanţii”, adică politicienii, să nu mai poată crea şi desfiinţa instituţii ale statului după cum dictează interesele lor, şi a doua, prin care se stabileşte că între componentele statului nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai raporturi de colaborare şi de control reciproc, astfel încât să nu mai existe nici o putere „supremă” în statul român, prin care să se impună interesele aceloraşi politicieni.
  În Avizul nr. 609/2016, în legătură cu aceste propuneri formulate de noi, Consiliul Legislativ al României spune următoarele:
  „Cu privire la textul propus la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (4), precizăm că principiul consacrat de dreptul constituţional este acela al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, şi nu al separaţiei şi echilibrului “autorităţilor statului”, aşa cum se prevede în proiect. În acest context, precizăm că autorităţile statului sunt acele persoane juridice de drept public prin care puterea se exercită în stat. Aşa cum s-a subliniat în doctrină*8), cele trei funcţii principale ale puterii sunt funcţia legislativă, cea executivă şi funcţia judecătorească. Or, textul propus face referire la autorităţi care exercită funcţii ce nu pot fi asociate cu “puterea de stat” (autoritatea mediatică, financiară, electorală, statistică, morală sau ştiinţifică).”
  Juriştii Consiliului Legislativ nu au argumente JURIDICE cu care să respingă propunerea noastră şi recurg la „precizări” formale care ocolesc fondul problemei puse în discuţie.
  Noi ştim foarte bine că puterea poporului are trei funcţii PRINCIPALE, indiferent de ce a subliniat „doctrina”.
  Ştim foarte bine că aceste funcţii PRINCIPALE se exercită prin autorităţi ale statului, care sunt persoane juridice de drept public.
  Noi spunem, însă, că, pe lângă cele trei autorităţi clasice împuternicite să îndeplinească cele trei funcţii principale ale puterii politice, recunoscute de Constituţie, există multe alte autorităţi ale statului, create prin legi, de către Parlament, de către politicieni, cărora le-au fost încredinţate puteri foarte mari, care influenţează dramatic viaţa oamenilor.
  Aceste autorităţi sunt folosite de politicieni pentru deposedarea poporului de drepturi şi libertăţi, dar şi de avuţia deţinută sau creată de cetăţeni.
  Există, de exemplu, Consiliul Naţional al Audiovizualului, persoană juridică de drept public, autoritate AUTONOMĂ a statului român, care supraveghează activitatea mijloacelor de comunicare în masă, mijloace cu ajutorul cărora politicienii controlează voinţa politică şi electorală a cetăţenilor.
  Există, de asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară, tot persoană de drept public, tot autoritate AUTONOMĂ a statului român, care supraveghează sistemul financiar al ţării, cu ajutorul căruia politicienii au jefuit poporul român de capitalul acumulat până în 1989 şi de cea mai mare parte a avuţiei create cu acest capital după 1989.
  Există multe alte astfel de componente, autorităţi ale statului român.
  Ceea ce propunem noi este ca aceste componente ale statului român să îşi găsească locul în Constituţie, să fie recunoscute ca autorităţi ale statului român, separate şi independente de celelalte componente ale statului, să fie scoase de sub controlul politicienilor şi trecute sub controlul poporului.
  Asta este problema care produce, de fapt, durere juriştilor Consiliului Legislativ.
  5. Am reformulat alineatul (5), pe care l-am transformat într-o definiţie a statului de drept, pentru a nu mai lăsa la latitudinea politicienilor să folosească paravanul statului de drept pentru a-şi apăra ei interesele şi privilegiile.
  Statul de drept este statul care este creat prin lege şi care funcţionează respectând legea.
  Statul de drept nu este statul în care politicienii adoptă legi care nu respectă Constituţia şi nici statul în care funcţionarii publici încalcă legea.
  Ordinea de drept este ordinea stabilită de lege, nu ordinea stabilită de cei aleşi sau numiţi să asigure respectarea legii.
  Ultimul cuvânt în adoptarea legii trebuie să-l aibă poporul, nu reprezentanţii acestuia. Altfel, avem stat de drept, dar nu şi democratic, ci unul oligarhic, mafiot, cum este cel din România actuală.
  Experienţa noastră din ultimii 70 de ani ne-a arătat că nu întotdeauna legalitatea are legitimitate, că este posibil ca, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului, să fie adoptate legi care încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  Întreaga legislaţie a regimului comunist a fost una nelegitimă.
  La fel ca şi multe legi adoptate, în România, după 1989.
  Exemplul cel mai elocvent este Legea 15/1990, despre care am mai vorbit şi vom mai vorbi până când vom elimina, complet, efectele ei criminale.
  Acesta este motivul pentru care am completat alineatul (5) cu precizarea că respectarea Constituţiei, a supremaţiei ei, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti este obligatorie, CU EXCEPŢIA cazurilor în care legile şi hotărârile judecătoreşti sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului.
  Iată ce spun juriştii Consiliului Legislativ al României, în Avizul lor nr. 609/2016, referitor la această propunere făcută de noi:
  „Norma propusă la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (5), spun juriştii Consiliului, potrivit căreia respectarea hotărârilor judecătoreşti nu este obligatorie în cazul în care acestea “sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului” aduce atingere independenţei justiţiei, valoare fundamentală avută în vedere de art. 152 alin. (2), întrucât lasă la aprecierea unei entităţi nedefinite valabilitatea respectivelor decizii, care ar urma să fie supuse “judecăţii populare”. În plus, adoptarea unui astfel de criteriu şi în ceea ce priveşte supremaţia Constituţiei şi obligativitatea legilor relativizează până la eliminare principiile de bază ale statului de drept, anulând, practic, principiile stabilite în cuprinsul întregii Constituţiei, care devine astfel o simplă declaraţie de intenţii.
  Să ne înţelegem, independenţa justiţiei înseamnă independenţa acestei componente a statului – justiţia – faţă de celelalte componente ale statului – componenta legislativă, componenta executivă etc.
  Independenţa justiţiei nu însemnă şi independenţa acestei componente a statului faţă de popor.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea judecătorilor de a încălca prevederile Constituţiei, ori ale legii.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea procurorilor şi a judecătorilor de a încălca drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea procurorilor şi judecătorilor de a adopta decizii contrare adevărului.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă puterea procurorilor şi judecătorilor de a aproba jefuirea cetăţenilor şi a poporului român, în ansamblul său, prin legi neconstituţionale, abuzive, aşa cum a fost Legea 15/1990, legile privatizărilor, legile retrocedărilor etc.
  Juriştii Consiliului Legislativ pun între ghilimele judecata poporului, care, pentru ei este o „entitate nedefinită”. Este evident că pentru aceşti jurişti democraţia, puterea poporului, suveranitatea acestuia, rămân nişte vorbe frumoase, puse în Constituţie pentru păcălirea poporului.
  Care principiu „de bază” al statului de drept este „relativizat” de propunerea noastră, ca legile să nu fie adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului? Principiul democraţiei, al puterii poporului, al suveranităţii poporului, al controlului poporului asupra statului, al subordonării statului intereselor cetăţenilor?

  Constantin COJOCARU
  14 februarie 2018

 • Petrache Boboc

  Domnule Dr. Constantin Cojocaru,
  Cunoașteți bine că alături de dumneavoastră suntem câteva sute de cetățeni – din toate categoriile sociale și zonale ale țării – pentru că ideile și opiniile sunt foarte apropiate. Mai știți că am făcut numeroase deplasări la București – din nordul țării, pe propriile cheltuieli din veniturile salariale și pensii de mizerie – pentru a participa la diversele întruniri, la mitingul din 9.5.2014 și la Comitetele de inițiativă pentru Constituția Cetățenilor. V-am invitat și ați venit de trei ori la Iași la mitinguri, la consultări cetățenești și la un post local de televiziune. La fel, ați participat aproape în toate județele țării pentru popularizarea Constituției Cetățenilor. O tipografie din Iași a tipărit cartea și am transmis-o în foarte multe localități – la cererea celor interesați (colete cu 2-10 cărți). O parte din membrii primelor Comitete de Inițiativă și-au pierdut viața (cauza = sistemul poluat) și chiar ne aflăm în diverse faze de tratament al sănătății fizice, dar nu cedăm. Alții, inițial presupuși, au dovedit că erau adepți ai unor formațiuni mafiote (Mihăilă, Știrbu) și câte unul avea interese personale IMEDIATE. Diversitatea de caractere este reală de când există lumea. E bine de reținut vanitatea caracteristică unora mai tineri (Frențiu) și viclenia (Caia/Neamț). PUTEREA ORICUI SE AFLĂ ÎN CUNOAȘTEREA ADEVĂRURILOR, SEPARAȚIA ACESTORA DE MINCIUNILE IMPUSE (de nemernici) ca fiind adevăruri. Puterea material/bănească este demonică. Un popor este puternic printr-o educație sănătoasă, o instrucție competentă și având respect divin pentru valorile morale. Respingerea toleranței față de răufăcători este cea mai mare lipsă a românilor – din cauză că de-a lungul a două milenii au tot fost înșelați cu promiscuități, au fost supuși la munci neplătite corect, OMORÂȚI PRIN DIVERSE SUBTERFUGII, din cauza impostorilor/trădători, iar conducătorii pentru unitate și prosperitate au fost îndepărtați prin LOVITURI DE STAT CRIMINALE.
  Am scris aici pentru a înțelege și colegii comentatori că nu sunteți singur sau cu 2-3 (…cum răutăcios afirma Soni). Așa cum nu-mi pierd SPERANȚA în refacerea sănătății fizice, tot așa rămân consecvent că România poate fi condusă având o CONSTITUȚIE DEMOCRATICĂ vis-a-vis de actuala Constituție a tâlharilor; de fapt este o porcărie mizerabilă LOVITĂ DE NULITATE, cu art. care se contrazic, incorect redactate, cu omisiuni. La prima mea lecturare – 30.11.1991 – confuzia m-a dus într-o stare profundă de vomă. Totuși a trecut printr-un referendum la 8.12.1990 unde au votat-o CHIORII – habar nu aveau ce votează – printre aceea se află încă un procent de vre-o 10% rămași susținători ai nucleului de trădători FSNiști.
  Și atunci a fost o flagrantă FRAUDĂ ELECTORALĂ ca și la Duminica Orbilor, ca și la ulterioarele alegeri organizate pe baza unei legi electorale batjocoritoare.
  Voi continua cu mult respect.

 • Tudor

  Caderea Berlin
  https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ

1 ... 46 47 48
Lăsaţi un Comentariu