CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR

Implica-te si tu: CITEŞTE, ANALIZEAZĂ ŞI CONTRIBUIE! Click aici

AFLĂ AICI CUM POŢI SUSŢINE CONSTITUŢIA CETĂŢENILORAFLĂ AICI CUM POŢI DEVENI REPREZENTANTUL NOSTRU TERITORIALRESURSE PENTRUPARTENERI MEDIA, ZIARIŞTI ŞI BLOGGERI

PREAMBUL

Noi, poporul român,

Conştienţi de răspunderea noastră în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare

Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR!

Descarcă şi distribuie de aici cartea CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte prezentarea video a cărţii cu cele mai importante aspecte abordate de Constituţia Cetăţenilor aici

Urmăreşte primele cursuri publice de educaţie constituţională din istoria României având la baza Constituţia Cetăţenilor

 • Distribuie pe retele de socializare
Comentarii
 • Constantin Cojocaru

  COMUNICATUL Grupului pentru România (GpR)
  privind necesitatea schimbării Constituţiei şi a întregului sistem juridic al ţării
  CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR – element central al proiectului de ţară propus de GpR

  Cu ajutorul Constituţiei şi al legilor adoptate pe baza acestei Constituţii, poporul român a fost adus în situaţia de a fi cel mai sărac popor din Uniunea Europeană, în ciuda uriaşelor resurse naturale, pe care ni le-au lăsat Dumnezeu şi strămoşii noştri.
  Am fost deposedaţi de toată avuţia productivă pe care o acumulasem până în anul 1989.
  Am fost deposedaşi de fabrici, de uzine, de bănci. O bună parte au fost distruse, demolate, vândute ca fier vechi, banii încasaţi fiind transformaţi în vile şi jeep-uri, sau transferaţi în afara ţării.
  Cea mai mare parte a fabricilor, uzinelor şi băncilor noastre a fost vândută străinilor, la preţuri simbolice, contra comisioane care au îmbogăţit clasa politică.
  Aproape toate resursele naturale ale ţării sunt exploatate de corporaţii străine, care câştigă profituri uriaşe şi provoacă distrugeri devastatoare mediului înconjurător.
  Aproape jumătate din teritoriul agricol al ţării a fost vândut străinilor.
  Suntem poporul cel mai jefuit din Uniunea Europeană. În România, noii proprietari ai capitalului, încasează două treimi din Produsul Intern Brut (PIB), ca profituri, astfel încât nouă ne rămâne o treime, ca salarii şi pensii. Aceasta, în timp ce, în Elveţia, de exemplu, proprietarii capitalului se mulţumesc cu o treime din PIB, restul, de două treimi, revenind salariaţilor.
  Mai mult de jumătate din uriaşele profituri realizate în România nu sunt declarate şi nu sunt impozitate. România a ajuns statul european cu cele mai mici venituri la bugetul public naţional, ceea ce determină lipsa cronică de bani pentru finanţarea serviciilor publice: învăţământ, sănătate, apărare, ordine publică, gospodărirea localităţilor etc.
  De la poporul cu cel mai mare grad de alfabetizare am ajuns poporul cu cel mai ridicat analfabetism funcţional.
  Suntem singurul popor european care, în ultimul sfert de veac, ne-am redus numărul cu peste 15%.
  Suntem singurul popor european în care jumătate din populaţia activă a fost obligată să-şi părăsească ţara, în căutarea unui loc de muncă.
  Suntem singurul popor european care trăieşte în două state diferite.
  Suntem singurul popor european care are un guvern conceput în afara ţării.
  Suntem cel mai umilit popor european.
  Iată unde ne-au adus actuala Constituţie şi legile adoptate în baza acesteia.
  Iată de ce ne trebuie o nouă Constituţie, una pe baza căreia să adoptăm lagile prin care să ne luăm ţara înapoi.
  Iată de ce GRUPUL PENTRU ROMÂNIA (GpR) susţine iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886/26.11.2015, cunoscută sub denumirea de CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR, care prevede schimbarea radicală a modului de organizare a societăţii româneşti şi a statului român, Constituţie prin care românii vor redeveni proprietarii ţării lor, România.
  Iată, câteva din principalele prevederi ale Constituţiei Cetăţenilor:
  1.Schimbarea raportului dintre democraţia directă şi aceea reprezentativă, prin transformarea referendumului în forma principală de exercitare a suveranităţii poporului.
  Poporul român îşi recapătă dreptul de a legifera, de a vota legile, normele de convieţuire socială. Parlamentul adoptă legi numai în limitele stabilite de popor, prin Constituţie.
  Poporul îşi recapătă dreptul de a vota, prin referendum, legi prin care să modifice, să completeze, sau să anuleze legile anticetăţeneşti şi antinaţionale adoptate de Parlament.
  Poporul îşi recapătă dreptul de a demite pe toţi cei aleşi în funcţii publice care nu îşi respectă angajamentele asumate prin contractul electoral.
  2. Autorităţile statului sunt complet separate şi independente unele faţă de altele. Ele se află sub controlul direct al poporului.
  3. Preşedintele României numeşte şi conduce Guvernul. El răspunde în faţa poporului pentru calitatea guvernarii, pentru modul în care pune în practică Planul Naţional de Dezvoltare a României, aprobat de popor.
  4. Autoritatea Judecătorească devine complet separată de Parlament şi de Preşedintele României. Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti este ales de popor, ca şi Preşedintele României. El poate fi demis de popor. El este cel care numeşte în funcţie judecătorii şi procurorii.
  5. Pe lângă cele trei existente – legislativă, executivă, judecătorească – se crează şase noi autorităţi ale statului – financiară, mediatică, electorală, morală, statistică, ştiinţifică – complet separate şi independente. Preşedinţii lor sunt aleşi de popor, ca şi Preşedintele României. Pot fi demişi de popor, dacă încalcă prevederile Constituţiei sau ale contractului electoral.
  6. Avocatul Poporului, Preşedintele Curţii Constituţionale, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Preşedintele Curţii de Conturi, Preşedintele Consiliului Legislativ, Directorul Serviciului Român de Informaţii, Directorul Serviciului Public de Presă, Radio şi Televiziune sunt aleşi de popor, ca şi Preşedintele României. Pot fi demişi de popor, dacă încalcă prevederile Constituţiei sau ale contractului electoral.
  7. Parlamentul se compune dintr-o singură cameră, cu maxim 300 de membri.
  8. Nimeni nu poate ocupa aceiaşi funcţie publică electivă pentru mai mult de două mandate, a câte 4 ani.
  9. Cu excepţia funcţiilor de consilier local şi judeţean, toate celelate funcţii publice elective sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată. Funcţiile de consilier local şi judeţean sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică.
  10. Se constituie asociaţiile comunitare, din care fac parte toţi cetăţenii cu drept de vot ai localităţilor, conduse de persoane fără apartenenţă politică. Asociaţiile comunitare au drept de control asupra tuturor organelor reprezentative ale statului, asupra tuturor autorităţilor statului şi asupra tuturor autorităţilor locale.
  11. Construcţia economiei democratice, prin impozitarea progresivă a marilor averi şi împroprietărirea cetăţenilor ţării cu capital productiv – terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc. În economia democratică, majoritatea capitalului intră şi rămâne în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, evitându-se, astfel, concentrarea capitalului în mâinile oligarhilor.
  12. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii, ca şi cele a căror provenienţă nu se justifică, sunt confiscate, în condiţiile legii. Prin justificarea provenienţei bunurilor se înţelege obligaţia persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea bunurilor.
  13. Este interzisă finanţarea partidelor politice de la bugetul public, sau din fonduri private. Ele se finanţează exclusiv din cotizaţiile membrilor, aduse la cunoştinţa electoratului.
  14. Autorităţile statului şi cele locale nu se pot împrumuta. Ele trebuie să funcţioneze cu veniturile colectate la bugetul public, potrivit legii.
  15. Persoanele fizice şi juridice române se pot împrumuta numai în moneda naţională.
  16. Căsătoria se poate încheia numai între bărbat şi femeie, aceştia având vârsta de cel puţin 18 ani.
  17. Tratatele internaţionale în care România este parte pot intra în vigoare numai după aprobarea lor de către popor, prin fererendum.
  18 Toate resursele naturale ale ţării sunt exploatate de întreprinderi româneşti dotate cu capital public, în beneficial românilor.

  Textul complet al Constituţei Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886/26.11.2015, poate fi citit pe http://www.variantacojocaru.ro.

  3 februarie 2016.

  • Ioan Puscasu

   Autoritatile romane abilitate nu au reusit sa aplice corect si eficient nici CONFISCAREA individuala a inculpatilor, BA au BA nu au CHEF sa se conformeze unei legislatii existente. Confiscarea existinsa se va putea aplica in Ro probabil in secolul urmator.
   MARILE AVERI FACUTE de MAFIOTII NEAMULUI si nu numai DIN FURTUL AVUTIEI NATIONALE NICI MACAR NU SUNT IMPOZITATE CA IN STATELE CIVILIZATE CE SA MAI DISCUTAM DE CONFISCARE .

 • Constantin Cojocaru

  GRUPUL PENTRU ROMÂNIA

  Către
  GUVERNUL ROMÂNIEI
  În atenţia Domnului Prim-ministru Dacian CIOLOŞ

  Ref: MORATORIU pentru cumpărarea de terenuri agricole şi silvice de către persoane fizice şi juridice străine

  Domnule Prim-ministru,

  Având în vedere situaţia actuală legată de cumpărarea de teren agricol şi silvic de către persoane fizice şi juridice străine conexată cu contextul actual de insecuritate la nivel european generat de criza imigranţilor şi refugiaţilor, situaţii care generează riscuri la adresa securităţii agroalimentare şi a securităţii naţionale a României, GRUPUL PENTRU ROM|NIA solicită Guvernului României instituirea unui Moratoriu de 3 ani asupra vânzării de terenuri către persoane fizice şi juridice străine.
  Pe durata moratoriului sunt necesare următoarele acţiuni:
  1. Inventarierea tuturor suprafeţelor de teren cumpărate de persoane fizice şi juridice străine prin diferite mecanisme: cumpărare notarială; cumpărare prin avocat de terenuri nentabulate; cumpărare prin intermediari români; alte mecanisme legale sau ilegale;
  2. Auditul actelor de cumparare în vederea stabilirii legalităţii lor;
  3. Finalizarea cadastrului naţional pentru terenurile agricole şi silvice;
  4. Crearea condiţiilor pentru cumpărarea de către statul Român a tuturor suprafetelor de teren agricol şi silvic cumpărate de către străini ce depăşesc 5% din suprafaţa arabilă sau silvică a României pe baza unui drept de preemţiune al statului ce trebuie instituit prin viitoarea lege de vânzare a terenurilor agricole si silvice;
  5. Iniţierea unei dezbateri publice naţionale finalizată cu un referendum naţional în privinţa viitoarei forme a legii de vânzare a terenurilor agricole şi silvice.

 • În componența GPR sunt asimilați NUMAI ROMÂNI patrioți și cinstiți. Există și tentative ale corupților (vicleni) care au scopul de a tulbura această realizare a grupului de inițiativă chemat de domnul dr. Constantin Cojocaru. Unii profani, nihiliști cu atitudine de negare absolută se chinuie cu diverse presupuneri; *marii analiști* Ion Cristoiu și Rareș Bogdan presupun o acțiune politică a acestei grupări civice naționale. Scopul este cât de poate de limpede: ÎNLOCUIREA ACTUALEI CONSTITUȚII LOVITĂ DE NULITATE CU O CONSTITUȚIE CLARĂ ȘI PENTRU DEMOCRAȚIE.

  • Soni

   Daca incepem de pe acum a tria cetatenii tarii pentru GPR, practic, pentru inlocuirea actualei Constitutii, nu stiu zau daca vom reusi sa infaptuim ceva. Criteriile de selectare a romanilor se fac cumva … dupa indicatii ???
   Cand omul va invata si va sti sa ierte atunci vom realiza ceea ce ne propunem !

   • V-am cunoscut că vă repugnă jefuitorii României care guvernează fără nici o lege rațională și fără nici un Dumnezeu. Ce vă face să presupuneți că un oricare v-ar sări la gât pe motiv că nu sunteți un bun cetățean? Nu-mi imaginez că dumneavoastră aveți o problemă de *triere* acolo în județ. Susțin că este logic să-și explice declarațiile făcute contra demnității naționale domnul profesor – numit aici recent, Cr. Pârvulescu – doritor să facă parte din GPR. E posibil să-și facă o sinceră *mia culpa* și să se corecteze prin prezentarea mediatică a Constituției Cetățenilor. Singura problemă ar fi auto mobilizarea prin comunicare și participare. Cu stimă. 0744 435 445.

    • Remus

     Pârvulescu nu e cumva analistul de pe la “antene” sau de la “realitatea”? Dacă despre el este vorba, mai degrabă îi dați salariu pentru PR, sau o felie de salam vreo ceva, căci asocierea dintre d-lui și GPR nu știu dacă ar fi chiar benefică. D-sa ar trebui să-și facă “MEA maxima culpa” și tot nu aș reuși să-mi schimb părerea: fripturistul- fripturist rămâne toată viața. Dacă s-ar fi retras într-un schit devenind sihastru poate l-aș fi crezut peste 25 de ani de ascetism ai acestuia, în schimb așa…pare că se crăcănează pentru a-și propti mai bine picioarele-n două bărci, căci nu se știe viitorul val ce poate aduce.

 • Legea fundamentală a României este lovită de nulitate. Din acest motiv este necesară o corectă Constituție, fără articole care se contrazic, fără omisiuni (nr. de mandate al aleșilor), fără erori, fără repetarea precizărilor, etc.

  ARTICOLUL 1
  Statul român
  (4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale.

  Această propoziție este CONTRAZISĂ de următoarele:

  - SUBORDONAREA PRIN *SEPARAȚIE* A GUVERNULUI:
  ARTICOLUL 85 (3) se referă la “compoziția politică a guvernului” și astfel dovedește că politicienii trebuie să guverneze – contrazicând definiția cuvântului GUVERN.
  ARTICOLUL 103 (1) – consultarea Parlamentului pentru numirea primului ministru; (2) – votul de încredere al Parlamentulului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. (3) – …Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.
  ARTICOLUL (2) – deputatul sau senatorul poate fi și ministru și ARTOCOLUL 105 (1) – ministrul poate fi și deputat sau senator – în contradicție logică cu separația.
  ARTICOLUL 110 (2) *Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate…*.
  ARTICOLUL 113 Moțiunea de cenzură și ARTICOLUL 114 Angajarea răspunderii Guvernului. Aceste articole întăresc ABERAȚIA CU PRIVIRE LA *PRINCIPIUL SEPARAȚIEI* specificat la art.1.

  - SUBORDONAREA PRIN *SEPARAȚIE* A *PUTERII* JUDECĂTOREȘTI:
  ARTICOLUL 133 Rolul și structura. CSM este format din (n.a.):
  (2) A – 14 aleși în adunările generale ale magistraților și validați de Senat; B) 2 reprezentanți ai societății civile (…), aleși de Senat; C) ministrul justiției, președintele I.C.C.J. și procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ (3 inși din guvern).
  Adică, Consiliul Superior al Magistraturii este un ghiveci condimentat cu politicieni din Senat și din executiv. Stupidă separație și *garant al independenței justiției*!

  • Basic Law of Romania is invalid. *For this reason
   it is necessary to correct a Constitution without contradicting articles without
   omissions (no. of mandates of elected officials), without error, without repeating
   specifications, etc.

   * ARTICLE 1 *
   *Romanian state*
   (4) The state is organized on the principle of separation * and *
   balance of powers – legislative, executive and judicial –
   framework of constitutional democracy.

   * This sentence is contradicted by the following: *

   * – * Separation * subordination BY GOVERNMENT: *
   * Article 85 (3) * refers to “political composition of the government” and
   thus proving that politicians should govern – contradicting * definition
   GOVERNMENT word. *
   * Article 103 (1) – * consulting Parliament for the appointment of the first
   Minister; * (2) * – vote of confidence on the program Parlamentulului
   and the entire list of the Government. * (3) – * … Parliament grants confidence
   Government by a majority vote of deputies and senators.
   * Article (2) – * Deputy or Senator may be the minister and * ARTOCOLUL
   105 (1) * – Minister and Deputy or Senator may be – inconsistent
   * logical separation. *
   * Article 110 (2) ** Government sacked by the date of withdrawal
   Parliament reliance … *.
   * Article 113 and Article 114 Motion of censure contractual liability
   Government. * These articles reinforce aberration PRINCIPLE ON *
   * Separation specified in Article 1.

   - Subordination BY * separation * A * POWER * COURTS:
   * Role and structure ARTICLE 133 *
   * (2) – * 14 elected at general meetings of the magistrates, and validated *
   Senate; B) 2 representatives of civil society (…) * elected by the Senate; C)
   Minister of Justice and Attorney General of ICCJ President
   HCCJ Prosecutor’s Office. *
   I mean, Superior Council of Magistracy is a pot spicy
   the politics of the Senate and the executive.

 • PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI,

  – DACA, MAI APROAPE, TOATE PARTIDELE SI-AU FIXAT CANDIDATUL LA POSTUL DE PRIMAR GENERAL AL CAPITALEI, CRED CA, A SOSIT TIMPUL CA P.P.-L.C. SA FACA ACELAS LUCRU .

  • Nu înțelegi nimic manipulatule! Numai clasa politică (partidele parlamentare) se află în campanie electorală prin televiziunile aservite, motiv pentru care nu sunt sancționate de către faimosul CNA.

 • PREDUT ION

  PE DATA DE 13 IAN S-A INFINTAT GPR SI EU PE 14 IAN AM COMPLETAT FORMULARUL DE INSCRIERE ….,DAR N-AM PRIMIT RASPUNS ?!(DA SU NU)INSCRIEREA AM FACUT-O PE INTERNET….VA ROG SA-MI RASPUNDETI?

  • Sic…tir na turbinca! completează *formulare* unde vrei, nu pentru GPR.

 • P R O P U N E R E ,

  – PENTRU CA P.P.-L.C. RESPECTIV, ,,PARTIDUL POPORULUI LEGEA COJOCARU”, SA CISTIGE ALAGERILEM PARLAMENTARE SI CELE LOCALE, PROPUN DOMNULUI PRESEDINTE AL PARTIDULUI, DOMNULUI CONSTANTIN COJOCARU, CA ,,IMNUL PARTIDULUI” P.P.-L.C. SA FIE ,,LERUL LER”, COMPOZITOR: TUDOR GHEORGHE .

 • AVETI DREPTATE, DOMNULE VASILE, V-AM MINTIT,

  DA, V-AM MINTIT, ATUNCI CIND AM SPUS CA, CEI CE NU AU VENIT, (SOMERII) SA NU PLATEASCA CEI 55 LEI, TAXA CATRE STAT, FARA CA EU SA=MI POT DA SEAMA CA. ACESTI SARACI (SOMERI) SI-A SCHIMBAT MENIUL, SI-A TRECUT DE LA CAUTATATORI PRIN GUNOAE (TOMBEROANE) LA MINCAT RADACINI DE PLANTE.

  ASA ESTE DACA EU N-AM SCOALA DUMNEAVOASTRA DE MANIPULATORI, MA-AM PRINS GREU, LA AFIRMATIA DOMNULUI BIRIS, CA ACESTI ,,FARA VENIT” (SOMERI) A TRECUT LA A MANICA, RADACINI DE PLANTE, PE SATURATE ?

  ALTADATA AM SA FIU MAI ATENT SA NU MAI CAD IN PATIMA ,,MINCIUNII” .

  DOMNUL BIRIS ARE DREPTATE, CIND CERE ACESTOR SARACI SA PLATEASCA CEI 55 DE LEI, DEOARECE DACA INMULTIM CEI 55 LEI, CU CEI 40% DE SARACI SI FOARTE SARACI, CE SINT IN NUMAR DE 8 MILIOANE AR REZULTA O SUMA DESTUL DE FRUMUSICA SI ANUME:

  8.000.000 x 55 LEI = 440.000.000 LEI

  EXACT SUMA NECESARA, MARIRII SALARIILOR DEMNITARILOR

 • Ilie

  Atentie! Impostorii, slugile strainilor, apar imediat cand este vorba de un proiect nationalist.
  Cel mai bun exemplu este anti-romanul Cristian PÂRVULESCU.

  1. Lista lui George Soros. Cine sunt oamenii care au schimbat România, cu sau fără voia noastră: miniștri, demnitari de rang înalt, jurnaliști

  http://www.activenews.ro/stiri-politic/Lista-lui-Soros.-Cine-sunt-oamenii-care-au-schimbat-Romania-cu-sau-fara-voia-noastra-ministri-demnitari-de-rang-inalt-jurnalisti-112622

  2. Cristian Pârvulescu, șeful Pro Democrația, se plânge că SRI nu face rapoarte și despre “fundamentalismul ortodoxist”

  http://www.activenews.ro/stiri/Cristian-Parvulescu-seful-Pro-Democratia-se-plange-ca-SRI-ca-nu-face-rapoarte-si-despre-fundamentalismul-ortodoxist-125391

  3. VUVUZEAUA Cristian Pârvulescu de acord ca limba MAGHIARĂ să devină oficială în justiția din România

  http://www.dantanasa.ro/vuvuzeaua-cristian-parvulescu-de-acord-ca-limba-maghiara-sa-devina-oficiala-in-justitia-din-romania/

  4. Cristian Pârvulescu: În societatea românească există un antisemitism difuz și ascuns

  http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Cristian+Parvulescu+societatea+romaneasca+antisemitism

  5. Cristian Pîrvulescu vrea să federalizeze, electoral, România. Preşedintele pe viaţă al Pro Democraţia reintroduce, pe şest, tema regionalizării

  http://www.ziaristionline.ro/2015/02/07/cristian-pirvulescu-vrea-sa-federalizeze-electoral-romania-presedintele-pe-viata-al-pro-democratia-reintroduce-pe-sest-tema-regionalizarii/

  Puneti-va intrebari si cautati informatii despre oricine pretinde ca vrea binele Romaniei!

 • EU, DECEBAL, SCURSURA SOCIETATII, ASA CUM MA NUMESTE ABSOLVENTul FACULTATII ,,STEFAN GHIORGHIU”, ,,MARELE TUDOR”, CER RESPECTOS, ,,GRUPULUI PENTRU ROMINIA” CA IN MAXIMUM O SAPTAMINA, SA VINA IN FATA NATIUNII, SI SA ARATE, CUM POT FI SALVATI, CEI 40% ROMINI, ADICA 8 MILIOANE CETATENI, CE TRAIESC SUB PRAGUL SARACIEI .

  ESTE BINE CUNOSCUT CA, ,,SARAC”, ESTE ACEA PERSOANA, CARE MANINCA CARNE ODATA PE LUNA .

  DE RETINUT CA, COSUL LUNAR CU APROVIZIONAREA SI INTRETINEREA, ESTE DE 1600 LEI .

  – CRED CA, DOMNUL FLORIN ZAMFIRESCU, A UITAT SA VORBEASCA IN CELE DOUA SPICIURI LA TELEVIZIUNE si DE ACEASTA CATEGORIE SOCIALA DE ROMINI, SARACI SI FOARTE SARACI .

  CU STIMA : DECEBAL

  • Dai de înțeles că mănânci carne odată/lună, în rest ce mănânci? Din postările tale se înțelege ce mănânci: ceea ce-ți dau cei care te-au numit ^să ai grijă de această pagină^ (un fel de bălegar rămas după plecarea mistreților și a crocodililor din arena mediatică).
   În plus, în loc să-ți asumi observațiile noastre, continui să ieși în față cu insulte și jigniri.
   @Tudor și @Vasile te atenționează corect dar, nu te poți rupe de grupul celor fără rușine.
   Dacă ai răspuns la un comentariu, răspunde-i autorului și nu mai batjocori aici LIMBA ROMÂNĂ.
   Îl rog foarte frumos pe domnul administrator să nu mai posteze mizeriile acestui personaj ridicol. Răspund în fața LEGII pentru știind că noi, ROMÂNII, nu permitem nici un fel de poluare.

   • Scuze, pentru omitere: …LEGII pentru această interdicție…

 • MESAJ, DOMNULUI FLORIN ZAMFIRESCU ,

  – AM URMARIT CU VIU INTERES, INTERVIUL DUMNEAVOASTRA DE ASEARA, DE LA POSTUL DE TELEVIZIUNE, ,,REALITATEA TV” <

  AM FOST FOARTE BUCUROS, CIND IN DISCUTIA CU DOMNUL RARES BOGDAN, V-ATI AXAT PE SUFERINTA POPORULUI ROMIN, ARATIND, TOTUROR ROMINILOR, CAUZELE IN CARE ACEST incercat POPORUL ROMIN A AJUNS IN MOMENTUL DE FATA, CA SA NU MAI FIE STAPIN PE CEIA CE ESTE AL LUI, DIN MOSI STRAMOSI .

  AM OBSERVAT CA, DE DATA ACEASTA, PUNETI ACENT PE ,,DEMOCRATIE" SI NU PE ,,DICTATURA"

  - N-ATI MAI PUS ACENT NICI PE ,,PASTRAVARIE" CEIA CE ARATA CA, ODATA INTRAT IN ,,GRUPUL PENTRU ROMINIA"
  ATI AJUNS LA CONCLUZIA CA:

  POPORUL ROMIN, TREBUE SPRIJINIT, IN INTEGRITATEA LUI INTRINSECA IN A RECUPERA BOGATIILOR, CE I-AU FOST FURATE.

  CU STIMA : DECEBAL

  • Vasile

   Bai “DECEBAL”, de ce scrii mai pe romaneste?
   Ia scrie tu pe daceste, ca altfel, tot ce scrii tu e lovit de MINCIUNA SI PREFACATORIE!

   TRAIAN :)

 • Ioan Petrila

  Buna seara Grupului Pentru Romania.
  Si Tuturora celor ce simt can vene le circula Singe de Dac si sunt Legati Moral si Spiritual de Locurile Natale .De Romania Mama .Casa Dulce Casa Pentru Toti Daci Liberi de Pretutindeni .
  Sunt o Persoana Total Nemultumit Cum a fost Gestionat Patrimoniul National dupa anul .24.12.1989.Si cum sa interpretat Democratia in Rominia .Sunt un EX. Miner .Ani Tinereti iam Lasat in Subteranele Vai Jiului .Sunt un Slujitor Dreptati si Adevarului cu o viziune largita a Lucririlor datorita careia am intimpinat tot felu de piedici Persecutii si Marginalizari .Datorita faptului ca am Spus Lucrurilor pe Nume si am militat si Militez cu Demnitate siResponsabilitate pentru Protectia Sociala a Cetateanului Pentru o Supraviventa Decenta
  In decursul Anilor Am Cunoscut cunoscut persiane din Toate Categoriile Sociale.Din Popoate si culturi Diferite
  ..imi Doresc sa putem sa Colabora sa comunicam sa ne expunem ideile si sa Gasim Solutiile Optime pentru un Trai Decent a Poporului . Romin. Dumnezeu o Bine Cuvintat Poporul Dac.Io dat in Dar Pasune . Ape .Codri . Muntii .cu Aur .Fer.Carbune si Arama ..E.T.c.Iar noi cersim di Poarta inPoarta. Ca Suntem Rau Gestionati .Cu Acordul Dumneavoastra Ma voi Retrage pe Moment Dorinduva Noapte Buna si Prosperitate in tot ce se va desfasura in Viitorul Apropiat.

  . cu Mare Respect. Dacul Liber .
  . IOAN PETRILA .

  • Vasile

   “Dacule”, de ce scrii pe romaneste?
   Ia scrie-ne ceva pe daceste, ca sa aud si eu cum suna!
   :)

 • Emisiune nouă !

  https://youtu.be/hjgx-jenwKM

  • Actuala constituție are DEFECTE – noi o considerăm LOVITĂ DE NULITATE – care sugerează o acțiune DELIBERATĂ de proiectare a cadrului pentru DESFIINȚAREA statului și a poporului ROMÂN.
   Precizez unul din defecte: CONTRAZICEREA dintre prevederea art. 1 (4) cu prevederile art. 85 (3), art. 103 (1), 110 (2), 113, 114, 133 (2) A), B) și C).

   Sunt mulți cetățeni, din toată țara, care solicită un exemplar al cărții Constituția Cetățenilor. Cele 5 Comitete de Inițiativă au lansat chemarea de participare cu o sumă de bani, ca investiție RAMBURSABILĂ, pentru plata tipăririi unui tiraj mărit al cărții comentată pe înțelesul tuturor de domnul dr. Constantin Cojocaru. La secțiunea *contact* și la telefon 0744 435 445 se pot afla amănunte.

 • catalin nistorescu

  Foarte de bun augur aparitia unei miscari nationaliste care apara interesul national(mai degraba invierea interesului national) … insa mare atentie la oportunisti ! . Apropos … “stegarul dac” isi reevalueaza pozitia ?

 • Constantin Cojocaru

  COMUNICAT
  Urmare întâlnirii constitutive din data de 10 decembrie 2015, astăzi, 13 ianuarie 2016, Comitetul de Iniţiativă a hotărât înfiinţarea unei entităţi civice de dezbatere cu privire la problemele fundamentale cu care se confruntă societatea noastră, care se va numi GRUPUL PENTRU ROMÂNIA (GPR).

  Obiectivul fundamental al GPR este să elaboreze un proiect de ţară pentru România, care să asigure restabilirea drepturilor de proprietate ale românilor asupra ţării lor, să apere valorile identitare ale civilizaţiei româneşti.

  GPR susţine proiectul reprezentat de Constituţia Cetăţenilor, fiind deschis participării şi implicării în promovarea acestui proiect a tuturor celor care pun interesele naţionale mai presus de cele personale.

  Au fost prezenţi: Cezar AVRAMUŢĂ, Virgil BĂLĂCEANU, Constantin COJOCARU, Florin COLCEAG, Dinu CRISTE, Avram FIŢIU, Viorel GLIGOR, Marian ILIE, Tudor IONESCU, Miron MANEGA, Marian MUNTEANU, Ion PUŞCAŞU, Florin ZAMFIRESCU.

  Şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la acest proiect şi alte personalităţi, printre ca şi: Dinu GIURĂSCU, Ilie BĂDESCU, Dan PURIC, Cristian PÂRVULESCU.

  • Vasile

   SINGURA SOLUTIE, O ADEVARATA REVOLUTIE!
   O REVOLUTIE PASNICA, FARA VIOLENTA, DAR CU INTELIGENTA!
   Atunci cand romanii vor fi in stare sa se uneasca si sa se organizeze in jurul unor conducatori CINSTITI, COMPETENTI SI DEVOTATI!

   MAFIA POLITICA a construit un SISTEM POLITIC format din DOUA PARTIDE MAFIOTE, care se rotesc la guvernare! Partidele mici, n-au alta sansa decat sa se lipeasca de unul din cele doua partide. Impreuna detin peste 80% din locurile din Parlament! Un partid mic si independent nu va avea sansa de a schimba ceva! De 26 de ani, fraierii spera ca la viitoarele alegeri vor face SCHIMBAREA! Pana acum n-au facut nimic si la fel si pe viitor!
   ROMANII S-AU OBISNUIT CU MINCIUNA SI HOTIA SI LI SE PARE CEVA NORMAL!
   Presedintele Johannis incearca sa faca reforme PAS CU PAS, dar dureaza prea mult, sunt incomplete, nu desfiinteaza MAFIA POLITICA, nu recupereaza ce s-a furat SI ROMANII NU MAI AU RABDARE!

   Actuala clasa politica e LIPSITA DE LEGITIMITATE deoarece:
   - s-a format dupa LOVITURA DE STAT din dec.89,
   - s-a consolidat prin MINERIADE!
   - a dezinformat, dezbinat, manipulat, corupt, ticalosit cetatenii romani!
   - A JEFUIT SI A TICALOSIT ROMANIA!
   - a incalcat Constitutia!
   - a incalcat VOINTA POPORULUI SUVERAN DE A AVEA UN PARLAMENT UNICAMERAL CU 300 DE MEMBRII!

 • Tudor

  Intrebare:
  Se poate face in asa fel incat scursuri ale societatii cum e acest DECEBAL- DIURPANEUS, Nicolescu Marcel si alti diversionisti sa nu li se mai permita sa publice comentarii pe acest site; sa se puna in aplicare un filtru al comentariiilor?
  Sunt de acord ca fiecare are dreptul si libertatea sa-si exprime punctul de vedere si consider ca e cel mai democratic site pe care il stiu dar asta nu inseamna ca orice putregai rau intentionat in a devaloriza, decredibiliza, minimiza CEL MAI IMPORTANT PROIECT PENTRU ROMANIA sa-si bata joc.
  La fiecare comentariu important facut de Constantin Cojocaru apar trepadusi ca Decebal cu alte 3,4 comentarii peste, sa devalorizeze, sa decredibilizeze.
  Domnule administrator al siteului retezati de la radacina aceste uscaturi; faceti un filtru al comentariilor si ati rezolvat imediat situatia care nu e nici macar problema.
  Nu e posibil asa ceva.
  Multumesc!

 • Tudor

  Nota Bene:
  Astazi am platit la Directia de Taxe si Impozite pentru un apartament de 2 camere in suprafata construita de 51,84 metri patrati un impozit de 130 de lei, cu 25% mai mare fata de anul trecut cand era 104 lei:
  ATENTIE; cu 25% MAI MARE
  Acestuia i se adauga in 2016 un impozit de 6 lei pentru pamantul de sub locuinta.
  Morala:
  Dormiti linistiti, statul roman vegheaza somnul Dumneavoastra.
  :) )))))))))

 • SIRIANUL ,,BOMBA” ,

  – DE FELUL CUM RELATEAZA, UNELE AGENTII, SIRIANUL ,,BOMBA” S-A INFILTRAT INTR-UN GRUP DE NEMTI EXCURSIONISTI, SI S-A ARUNCAT IN AER CU NEMTI CU TOT .

  – DE AICI CONCLUZIA E CA, TERORISTII N-AR AVEA NIMIC CU TURCII, CI ARE, CE ARE CU EUROPENII.

  REAMINTINDU-NE IN ACEST SENS, ATIT DE ATACURILE RECENTE, DIN PARIS, CIT SI CELE MAI VECHI, CU TRENUL DE NAVETISTI DIN SPANIA .

  OARE CE-OR FI AVIND CU NOI EUROPENII, ACESTI TERORISTI?

 • MUGUR ISARESCU ,

  DE FELUL CUM EXPLICA NASUL TV, PE SITE-UL DOMNIEI SALE, DOMNUL GUVERNATOR, MUGUR ISARESCU, A FOST ATENTIONAT DE CATRE BANCA EUROPEANA, INCA DIN ANUL 2009 DE DEZASTRU CE SE VA INTIMPLA CU FRANCUL ELVETIAN CA SI ALTE VALUTE.

  MAI MULTE AMANUNTE, CITITI PE SITE-UL NASU T.V. ,,NAS” CARE ESTE LA CUTITE CU DOMNUL GUVERNATOR MUGUR ISARESCU.

 • Remus

  Mă uitam prin presă și mi-a sărit în ochi articolul despre Isărescu care trebuie să se întâlnească cu cei de la FMI să discute nu știu ce despre economie. Stau și eu și mă întreb mai rău decât prostul: dar domnul acesta chiar o să moară în sediul BNR-ului? Dar nu mai are și el nepoți de jucat pe genunchi, nu se mai duce șie el la băi, în croazieră …să se pensioneze dracului odată. DNA-ul ăsta care e tare “curat” chiar nu are nimic de găsit nelalocul lui în ultimii 26 de ani de activitate a acestuia? Mai comentează cei din presă că românul e predispus la acceptarea cu brațele deschise a teoriei conspirației, dar într-o țară democrată cu partide ce rup hălci vii din corpul țării, ce se împing unele pe altele de pe lângă ciolan ăsta e deasupra oricăror reguli scrise și nescrise de te face să crezi fără cel mai mic dubiu că există cercuri de putere care fac ce vor cu țara asta- și poate chiar și jocurile la nivel mondial.

 • ROMSILVA .

  PROPIETARUL ROMSILVA, A EXPULZAT PE DOMNUL ION TIRIAC DIN DOMENIUL DE VINATOARE SPORTIVA DE LA BALC, URMARE TRANSFORMARII ACESTUI DOMENIU DE VINATOARE SPORTIVA INTR-O MACELARIE, URMARE INPREJMUIRII CU GARD DE SIRMA A ACESTUI DOMENIU AL STATULUI, ADICA AL NOSTRU, AL TUTURORA,

  – DA DOMNULE FLORIN ZAMFIRESCU, INTRADEVAR ATIT REGII, CIT SI INPARATII, VINAU, DAR VINAU SPORTIV, NU INPREJMUIT DOMENIUL DE VINATOARE, CU GARD, PRECUM ACEASTA MACELARIE DE LA BALC, IN CARE VINATUL NU POATE SA SE APERE PRIN FUGA .

  – ATI VAZUT DESTUL DE BINE CA, FICA DOMNULUI TOPESCU, A SPUS, CU SUBIECT SI PREDICAT CA, DOMNIA SA, S-AR FI OPUS, ACESTUI MACEL, PRACTICAT CU NONSALANTA DE CATRE DOMNUL ION TIRIAC LA BALC.

  – DESIGUR CA, E GREU PENTRU dUMNEAVOASTRA DE INTELELES ACEST LUCRU, IN CARE SA DISTINGI, CE ESTE ACELA UN VINAT SPORTIV SI CE ESTE ACELA UN MACEL CRIMINAL, AL ANIMALELOR SALBATICE.

  - SI MAI VORBITI DE MULTICULTURALISM SI FRUMUSETEA NATURII, CIND DUMNEAVOASTRA VA OPUNETI, CHIAR SI PRIN ACEST EXEMPLU DE VINATOARE CRIMINALA, LA LIBERTATE, NU NUMAI A ANIMALELOR, DAR CHIAR SI A OMULUI, NE VROIND DE-A ACEPTA, NICI MACAR NOBILA TRASATURA CARACTERISTICA A POPORULUI ROMIN DE FRATERNITATE SI CU ATIT MAI MULT, DE EGALITATE DE SANSE A INDIVIDULUI, CU CARE COMVETUITI, ZI DE ZI, CONSIDERIDU-VA PE NEDREPT, CA ATI FI DE FAPT SUPRAOM.

 • DOMNUL MITICA DRAGOMIR ,

  DOMNUL MITICA DRAGOMIR, FOST PRESEDINTE LA LIGA DE FODBAL, A PRECIZAT ASEARA PE UN POST DE TELEVIZIUNE CA, ,,SISTEMUL CAPITALIST”, INSTAURAT LA NOI IN TARA, NE-A ADUS DOUA MARI CADOURI DISTINCTE SI ANUME :

  1 – NE-A LASAT FARA INDUSTRIE
  SI
  2 – 4.000.000 DE CONATIONALI AU PLECAT DIN TARA .

  • Cobzaru

   Tu nu stiai ce zice MD? Afli de la el?

   El face parte dinte cei care au participat la marele jaf.

   Grozavi sunteti voi “oamenii simpli”!

   Sunteti gata sa lesinati de admiratie daca cineva va spune ce vreti sa auziti.

 • DACA, CEI 40% (8 mil) CETATENI ROMINI, TRAIESC SUB PRAGUL SARACIEI, SINGURA SOLUTIE DE-A SCAPA ATIT DE SARACIE, CIT SI DE TAXA PE SARACIE A DOMNULUI BIRIS, ESTE CA, ACEASTA CLASA SOCIALA DE SARACITI, SA-SI INSTALEZE LA CONDUCEREA TARII, CU OCAZIA ALEGERILOR, PROPRIU SAU PARTID, P.P.-L.C.

  ESTE DEALTFEL, BINECUNOSCUT CA, PARTIDUL P.P.-L.C. ARE PREVAZUT IN PROGRAMUL SAU DE GUVERNARE, ATRIBUIREA A
  20.000 DE EURO PENTRU VIECARE CETATEAN CARE INCEPE O ACTIVITATE PRODUCTIVA ECONOLICA .

 • MESAJ PENTRU DOMNUL BIRIS, MINISTRU SECCRETAR DE STAT,

  DOMNULE BIRIS .
  VA ROG RESPECTOS, SA VA DATI ,,DEMISIA DE ONOARE” PENTRU AFIRMATIA DUMNEAVOASTRA FACUTA ANTERIOR, DE-A TAXA CETATENII ACESTEI TARI, FARA CA ACESTIA SA AIBE VENITURI, ASA CUM SINT CEI 40%, CETATENI ROMININI, CE TRAESC SUB PRAGUL SARACIEI, ADICA 8 MILIOANE, DACA NE RAPORTAM LA POPULATIA TARII DE 20 DE MILIOANE .

  ,,DEMISIA DE ONORE” ESTE NECESAR SA O DATI, DATORITA FAPTULUI CA ATI INCALCAT ARTICOLUL 1 DIN CONSTITUTIA ROMINIEI RESPECTIV; ALINIATUL 2, IN CARE SE SCRIE :

  ,, ROMINIA, ESTE STAT DE DREPT, DEMOCRATIC SI

  S O C I A L ”

  PRIN ,,SOCIAL” SE INTELEGE CA TOTI ACEI CETATENI, FARA VENITURI, TREBUESC SA FIE SPRIJINITI SI AJUTATI DE CATRE STATUL ROMIN, PENTRU A AVEA SERVICII DECENTE SI NICI DECUM FORTATI DE CATRE STAT, SA SE DUCA LA FURAT, SAU TILGARIE, PENTRU A FACE ROST DE BANI, CA SA-SI PLATEASCA TAXA DE 55 LEI.

  – CIFRA DE 8 MILIOANE REZULTIND DIN CIFRA POPULATIEI ACESTEI TARI, CARE DUPA UNII AUTORI AR FI DE 20 MILIOANE LOCUITORI, 1IAR DUPA ALTI AUTORI, AR FI NUMAI 18 MILIOANE DE LOCUITORI.

  – IN CAZUL CIND, AR FI NUMAI 18 MILIOANE DE LOCUITORI CEI 40% DE SARACI AR FI NUMAI DE 7,2 MILIOANE DE SARACI .

 • DOMNUL PRIM mINISTRU DACIN CIOLOS, A CAM VENIT CU TOLB GOaLA DE LA BERLIN >

  DOAMNA MERKAR, NU_IPOATE PROMITE NIMIC, PINA CE JUSTITIA DE LA NOI DIN TARA, NU VA INTRA IN NORMALITATE .

  – EU AM SPUS SI REPET CA, PINA CE JUSTITIA ROMINA, NU VA FI CONTROLATA DIRECT, DE CATRE POPOR NU SE VA PUTEA VORBII DE O JUSTITIE CORECTA SI IMPARTIALA .

  – SINGURA SOLUTIE, CA JUSTITIA ROMINA, SA POATA DEVENII CORECTA SI INPARTIALA, PENTRU MOMENTUL ACESTA, ESTE DE_A SE INTARII COMPLETELE DE JUDECATA, CU ,,JURATI”, INTOCMAI CA IN AMERICA >

 • BISERICA ORTODOXA ROMINA ,

  – BISERICA ORTODOXA ROMINA, A STRINS SEMNATURILE NECESARE, PENTRU MODIFICAREA CONSTITUTIEI PRIVIND, CASATORIILE ,

  BISERICA ORTODOXA ROMINA, DORESTE SA SE PREVADA DISTINCT SI EXPRES, CA ,,CASATORIILE” SE FACE INTRE, UN BARMAT SI O FEMEE, ADICA CASATORIA INTRE SEXE DIFERITE SI NICI DECUM INTRE ACELAS SEXE(BARBAT CU BARBAT SAU FEMEE CU FEMEE), ASA PRECUM CER UNII BONLAVI MINTALI…. .

 • INCA UN PAS CATRE SCLAVAGIZM,

  – PRIMUL PAS, SPRE SCLAVAGISM, L-A FACUT DOAMNA MINIASTRU AL FINANTELOR, CIND DOMNIA SA A ASPUS CA:

  – SINT TARI IN CARE, SE LUCREAZA PE 2 LEI, SUBINTELEGINDU-SE CA ROMINII AR FI FOARTE PRETENTIOSI CIND ACESTIA CER, CA SALARIU MINIM PE ECONOMIE SA FIE DE 1200 LEI .

  – CEL DEA-AL DOILEA PAS, SPRE SCLAVIE, IL FACE DOMNUL ,,BIRIS” CIND DOMNIA SA CERE, CA CEI CE NU AU VENITURI ADICA CEI CARE SINT SARACI SI FOARTE SARACI, SA PLATEASCA 65 LEI TAXA DE SANATATE .

 • ERI, TOATE POSTURILE DE TELEVIZIUNE, AU VORBIT FOARTE MULT DESPRE, COLONELUL STS DOMNUL ENACHESCU, CIT SI DESPRE INCENDIUL DE LA ,,CLUBUL COLECTIV” .

  MULTI DINTRE COMENTATORII TELEVIZIUNILOR. NU LE VINE SA CREADA. CUM CA, PRIN CONVORBIRI TELEFONICE, DINTRE ANUMITE PERSONALITATI DECIDENTE, INCENDIUL DE LA CLUBUL COLECTIV, AR FI FOST DINAINTE CUNOSCUT .

  IN ACEST SENS UNII DINTRE COMENTATORI IL FACE PE DOMNUL COLONEL ENACHESCU CA AR FI CEVA PATOLOGIC.

  DOMNUL FOST PRESEDINTE, DOMNUL TRAIAN BASESCU, VINE SI INFIEREAZA, CELE AFIRMATE DE CATRE DOMNUL COLONEL ADAUGIND CUM CA :

  TOCMAI DEACEIA AR TARAGANA, CHIPURILE, INSTITUTUL DE CERCETARI EXPLOZIVI DE LA PETROSANI, RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICO-STIINTIFICA, INTRUCIT IN SPATELA ACESTUI INCENDIU, S-AR ASCUNDE CEVA MISTERIOS….

  RAMINE CA ANCHETATORII, SA-SI SPUNA CUVINTUL PRIVIND ADEVARUL ADEVARAT AL ACESTUI INCENDIU DE LA ,,COLECTIV”.

 • Vasile

  Gura pacatosului, adevar graieste!

  Colonelul STS care a luat spaga 30.000 de euro pentru a face trafic de influenta, spunea la telefon ca are Romania la picioare!
  MAFIA POLITICA, MAFIA SECURITATII, MAFIA ECONOMICA, INTREPATRUNSE, AU ACAPARAT TOATA ROMANIA, SPARLAMENT, GUVERN, ADMINISTRATIE LOCALA, INSTITUTII PUBLICE, SERVICII, TELEVIZIUNI, CONDUCTELE DE BANI, ETC.

 • Constantin Cojocaru

  CONSTITUTIA CETATENILOR – o adevarata revolutie, nu numai in lumea financiara.

  Iata, mai jos, articolul publicat in editia de astazi a ziarului Cotidianul.
  http://www.cotidianul.ro/elvetia-la-un-pas-de-a-revolutiona-lumea-financiara-in-2016-273854/
  Reamintesc cititorilor ca alineatul (4)al articolului 134.4 din Constitutia Cetatenilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 886/26.11.2015, are urmatorul text:
  “(4) In teritoriul national al Romaniei nimeni nu poate crea bani, in afara de Banca Nationala a Romaniei.”
  Este numai una din prevederile Constitutiei Cetatenilor care ar plasa Romania in plutonul fruntas al democratiilor lumii contemporane.
  Iata de ce presa aservita din Romania refuza cu atata inversunare sa ne ajute in promovarea acestui proiect constitutional.
  Constantin COJOCARU
  4 ianuarie 2016

  • E clara treaba elvetienii au tradus Constitutia Cetatenilor in limba lor si dupa o lectura amanuntita au inceput sa preia ceea ce au considerat benefic pentru ei.
   Romani voi ce mai asteptati?
   Bineinteles ca eu am glumit dar la modul cel mai serios vorbind acesta este un exemplu ca si alte popoare se lupta cu mafia transnationala pentru a-si proteja interesele nationale, diferenta dintre ei si noi este ca ei mai si castiga bataliile….ROMANIA TREZESTE-TE!

 • S-au strans 110 000 de semnaturi pentru validarea referendumului privind interzicerea crearii de bani de catre banci in ELVETIA!

  Les Suisses voteront pour ôter aux banques leur pouvoir de création monétaire :: http://www.latribune.fr/economie/international/les-suisses-voteront-pour-oter-aux-banques-leur-pouvoir-de-creation-monetaire-539180.html#xtor=EPR-2

  [FR] Initiative populaire fédérale ‘Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)’ :: https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis453t.html

  [AL] Eidgenössische Volksinitiative ‘Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)’ :: https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis453t.html

  [IT] Iniziativa popolare federale ‘Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)’ :: https://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis453t.html

  Constitution fédérale de la Confédération suisse : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html

  BCE : un taux négatif, pour quoi faire ?:: http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/bce-un-taux-negatif-pour-quoi-faire-533961.html

  Prise de position de l’Association suisse des banquiers (ASB) relative à l’initiative Monnaie pleine /Basel, 1 décembre 2015 :: http://www.swissbanking.org/fr/stellungnahme-20151201

  [FR][DOCUMENT PDF ][ critique : think tank libéral Avenir Suisse]]Monnaie pleine: des espoirs vains. Pourquoi il serait plus sûr de réformer le système financier par petits pas mesurés plutôt que par un bond téméraire:: http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2014/03/pdv_monnaie-pleine.pdf?3fae72

  L’idée choc étudiée en Islande : et si on retirait aux banques la capacité de créer de la monnaie ?:: http://www.latribune.fr/economie/international/l-idee-choc-etudiee-en-islande-et-si-on-retirait-aux-banques-la-capacite-de-creer-de-la-monnaie-470824.html

  [EN][DOCUMENT PDF][ The Chicago Plan Revisited / Prepared by Jaromir Benes and Michael Kumhof / Authorized for distribution by Douglas Laxton] [C'est la crise de 2007-2008 qui la fait revivre avec notamment une étude de deux économistes du FMI, Jaromir Benes et Michael Kumhof, qui reprennent et valident les thèses d'Irving Fisher, voyant dans le retrait aux banques de la création monétaire, un moyen de dynamiser la croissance en réduisant les risques de crise.] :: http://www.nouaconstitutie.info/download-documente/finish/10-studii-analize-teze/104-the-chicago-plan-revisited-jaromir-benes-and-michael-kumhof-milton-friedman-irving-fisher/0.html

  [en]- MONETARY REFORM – A BETTER MONETARY SYSTEM FOR ICELAND :: :: http://www.nouaconstitutie.info/download-documente/finish/10-studii-analize-teze/105-monetary-reform-a-better-monetary-system-for-iceland/0.html

 • S-au strans 110 000 de semnaturi pentru validarea referendumului privind interzicerea crearii de bani de catre banci in ELVETIA!

  [EN][DOCUMENT PDF][ The Chicago Plan Revisited / Prepared by Jaromir Benes and Michael Kumhof / Authorized for distribution by Douglas Laxton] [C'est la crise de 2007-2008 qui la fait revivre avec notamment une étude de deux économistes du FMI, Jaromir Benes et Michael Kumhof, qui reprennent et valident les thèses d'Irving Fisher, voyant dans le retrait aux banques de la création monétaire, un moyen de dynamiser la croissance en réduisant les risques de crise.] :: http://www.nouaconstitutie.info/download-documente/finish/10-studii-analize-teze/104-the-chicago-plan-revisited-jaromir-benes-and-michael-kumhof-milton-friedman-irving-fisher/0.html

  [en]- MONETARY REFORM – A BETTER MONETARY SYSTEM FOR ICELAND :: :: http://www.nouaconstitutie.info/download-documente/finish/10-studii-analize-teze/105-monetary-reform-a-better-monetary-system-for-iceland/0.html

  Les Suisses voteront pour ôter aux banques leur pouvoir de création monétaire :: http://www.latribune.fr/economie/international/les-suisses-voteront-pour-oter-aux-banques-leur-pouvoir-de-creation-monetaire-539180.html#xtor=EPR-2

  [FR] Initiative populaire fédérale ‘Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)’ :: https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis453t.html

  [AL] Eidgenössische Volksinitiative ‘Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)’ :: https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis453t.html

  [IT] Iniziativa popolare federale ‘Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)’ :: https://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis453t.html

  Constitution fédérale de la Confédération suisse : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html

  BCE : un taux négatif, pour quoi faire ?:: http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/bce-un-taux-negatif-pour-quoi-faire-533961.html

  Prise de position de l’Association suisse des banquiers (ASB) relative à l’initiative Monnaie pleine /Basel, 1 décembre 2015 :: http://www.swissbanking.org/fr/stellungnahme-20151201

  [FR][DOCUMENT PDF ][ critique : think tank libéral Avenir Suisse]]Monnaie pleine: des espoirs vains. Pourquoi il serait plus sûr de réformer le système financier par petits pas mesurés plutôt que par un bond téméraire:: http://www.avenir-suisse.ch/wp-content/uploads/2014/03/pdv_monnaie-pleine.pdf?3fae72

  L’idée choc étudiée en Islande : et si on retirait aux banques la capacité de créer de la monnaie ?:: http://www.latribune.fr/economie/international/l-idee-choc-etudiee-en-islande-et-si-on-retirait-aux-banques-la-capacite-de-creer-de-la-monnaie-470824.html

1 ... 36 37 38
Lăsaţi un Comentariu