CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR

Implica-te si tu: CITEŞTE, ANALIZEAZĂ ŞI CONTRIBUIE! Click aici

AFLĂ AICI CUM POŢI SUSŢINE CONSTITUŢIA CETĂŢENILORAFLĂ AICI CUM POŢI DEVENI REPREZENTANTUL NOSTRU TERITORIALRESURSE PENTRUPARTENERI MEDIA, ZIARIŞTI ŞI BLOGGERI

PREAMBUL

Noi, poporul român,

Conştienţi de răspunderea noastră #1 facebook marketing agency în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, mulţumind strămoşilor pentru că au creat pentru noi România şi civilizaţia românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea şi fericirea noastră şi a urmaşilor noştri, să construim un stat al nostru, naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic, clădit pe temelia valorilor civilizaţiei româneşti, slujitor competent şi responsabil al drepturilor şi intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene,

Ştiind că singura cale prin care putem stăpâni şi apăra libertatea, bunăstarea şi fericirea, drepturile câştigate prin sângele strămoşilor asupra teritoriului naţional, asupra resurselor naturale ale acestui pământ şi asupra avuţiei pe care am creat-o şi pe care o creăm, prin munca noastră, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor,

Înţelegând că numai deţinând puterea economică, poporul român va deţine şi puterea politică, va controla şi statul său şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare

Am hotărât, prin referendum, să adoptăm prezenta Constituţie a României, CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR!

Descarcă şi distribuie de aici cartea CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte prezentarea video a cărţii cu cele mai importante aspecte abordate de Constituţia Cetăţenilor aici

Urmăreşte primele cursuri publice de educaţie constituţională din istoria României având la baza Constituţia Cetăţenilor

 • Distribuie pe retele de socializare
Comentarii
 • Constantin Cojocaru

  URARE,

  La mulţi ani, sănătoşi şi frumoşi, tuturor românilor care îşi sărbătoresc astăzi ziua numelui.

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (9).
  Regiunile de dezvoltare. Ce prevederi trebuie incluse în Constituţia României care să-i împiedice pe guvernanţii trădători să „regionalizeze” ţara conform intereselor transnaţionalilor.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic ce prevederi trebuie incluse în Constituţia României care să-i împiedice pe guvernanţii trădători să „regionalizeze” ţara conform intereselor transnaţionalilor.

  Regiunile de dezvoltare.

  Propunem ca, după articolul 3. 1, “Reîntregirea Patriei”, să fie introdus un nou articol, 3.2, cu denumirea “Regiunile de dezvoltare”, cu următorul cuprins:
  „(1) Pe teritoriul României sunt constituite regiuni de dezvoltare, care sunt unităţi de planificare a dezvoltării regionale şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările legale.
  (2) Atribuţiile, denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare sunt stabilite prin lege, care poate fi modificată prin referendum naţional.”
  Imediat după câştigarea alegerilor parlamentare din decembrie 2012, a fost declanşată o amplă campanie mediatică pentru “regionalizarea” României.
  Mesajul transmis cetăţenilor a fost acela că, în România, trebuie musai să fie create regiuni, deoarece altfel nu pot fi accesate fondurile europene. Mai mult, că respectivele regiuni trebuie create, neapărat, până la sfârşitul anului 2013, înainte de începerea execuţiei bugetului Uniunii Europene pe perioada 2014-2020.
  Într-un interviu acordat publicaţiei Jurnalul Naţional din data de 11 ianuarie 2013, Liviu Dragnea, vicepremier la acea da dată, afirma că: “Exerciţiul financiar al Uniunii Europene 2014 – 2020 trebuie să găsească regiunea administrativă în România, în aşa fel încât regiunea să devină partener direct cu Comisia Europeană şi nu Guvernul României.
  Reţinem, deci, că obiectivul era ca REGIUNEA să devină partener DIRECT al Comisiei Europene (guvernul UE), nu Guvernul, nu STATUL român.
  La dezbaterea organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale, la Academia Română, pe data de 2 aprilie 2013, acelaşi vicepremier declara următoarele: “Dacă vrem ca România să aibă o şansă la dezvoltare echilibrată trebuie să facem această regionalizare.” Mai departe, domnia sa îşi punea întrebarea: “De ce trebuie sa facem regionalizarea in acest an?”, la care răspundea astfel: “Vă spun foarte sincer, foarte deschis: într-adevăr, nici Comisia Europeană, nici Uniunea Europeană nu ne forţează cu aceste regiuni, dar, în acelaşi timp, sunt nişte adevăruri nescrise, nerostite. Va fi aproape imposibil ca, după ce începe noul exerciţiu financiar 2014-2020 [n.r. al UE], să mai putem schimba actuala structură administrativă, pe baza căreia noi negociem în acest an Acordul de parteneriat şi să spunem, la mijlocul următoarei perioade de programare, că sistemul administrativ trebuie schimbat, pentru că atunci trebuie să începem un proces serios de reacreditare a tuturor instituţiilor şi structurilor din mecanismele de absorbţie a fondurilor europene”.
  În cadrul aceleiaşi dezbateri, premierul Victor Ponta declara că:
  “Tot efortul nostru de a găsi procedura depinde de primul pas – de a trece în Constituţie existenţa regiunilor, competenţele, după aceea să convingem oamenii să vină la referendum să valideze.”
  De fapt, preocuparea guvernanţilor noştri, inclusiv a celor doi mai sus citaţi, nu era aceea de a „regionaliza” România, de a împărţi România în „regiuni”. România este împărţită în regiuni de dezvoltare de 20 ani, din anul 1998. Această regionalizare s-a făcut prin legea nr. 155/1998 privind dezvoltarea regională în România, înlocuită, apoi, cu legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.
  Conform prevederilor Legii 315/2004, în România sunt constituite opt regiuni de dezvoltare: patru regiuni sunt constituite din câte 6 judeţe, una din şapte judeţe, una din cinci judeţe, una din patru judeţe şi una din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
  Iată, integral, textul capitolului II din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România:
  „Art. 5. – (1) În aplicarea prezentei legi, în concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.
  (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică.
  (3) Denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  Art. 6. – (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judeţelor în cauză, respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în baza unor convenţii încheiate între reprezentanţii consiliilor judeţene şi, după caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi funcţionează în baza prevederilor prezentei legi.
  (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea Europeană.
  (3) Regiunile, judeţele şi/sau localităţile din judeţe care fac parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale şi/sau interjudeţene.”
  Reţinem, deci, că România este regionalizată, că ţara este împărţită în regiuni, că aceste regiuni sunt unităţi de planificare şi de raportare statistică, care au fost constituite şi funcţionează „în concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională”.
  Mai reţinem, însă, că aceste regiuni nu sunt unităţi ADMINISTRATIVE şi nu au personalitate juridică. În cadrul fiecărei regiuni funcţionează, însă, o Agenţie de Dezvoltare Regională, care ARE personalitate juridică şi care poate, deci, intra în relaţii contractuale cu oricine, cu respectarea prevederilor legii.
  Problema care îi preocupă pe guvernanţii noştri nu este “regionalizarea” României, aceasta fiind, de mult, regionalizată, conform cerinţelor Uniunii Europene, ci regionalizarea ADMINISTRATIVĂ a României, adică transformarea regiunilor din unităţi de planificare şi raportare statistică în unităţi ADMINISTRATIVE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, cărora să le poată fi transferate atribuţii ale suveranităţii naţionale, atribuţii care, acum, sunt exercitate de Guvernul României, parte componentă a statului român, naţional şi unitar.
  Vă invit să mai citim încă o dată, cu şi mai multă atenţie, declaraţia premierului Ponta, care ne spunea că: “Tot efortul nostru de a găsi procedura depinde de primul pas – de a trece în Constituţie existenţa regiunilor, competenţele, după aceea să convingem oamenii să vină la referendum să valideze.”
  Deci, primul pas este acela al introducerii în Constituţie a existenţei regiunilor, al doilea al convingerii cetăţenilor să vină la referendum, să “valideze” existenţa regiunilor, ca unităţi administrative. Primul pas a fost făcut. În proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei adoptat de Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu, alineatul (3) al articolului 3 a fost modificat şi ar urma să aibă următorul cuprins:
  “(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe ŞI REGIUNI. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.”. Deci după judeţe, rămase pe aceiaşi linie cu comunele şi oraşele, s-a adăugat „şi regiuni”.
  În baza acestei prevederi constituţionale, „reprezentanţii” ar putea, oricând, să adopte legi prin care să facă ce vor ei cu organizarea administrativă a României. Să înfiinţeze şi să desfiinţeze judeţe. Să înfiinţeze şi să desfiinţeze regiuni, inclusiv pe criterii etnice, sau religioase. Să deposedeze statul român de atributele suveranităţii naţionale, pe care să le transfere regiunilor. În final, să distrugă statul naţional şi unitar al românilor.
  În afară de obiectivele pe care le-am menţionat mai sus, acela al slăbirii şi, mai apoi, al destrămării statului naţional şi unitar al românilor, nu există nici un alt motiv pentru modificarea organizării administrative a României, pentru crearea unui nou nivel ierarhic în cadrul organizării administrative existente.
  Actuala organizare administrativă a României, cu o singură autoritate coordonatoare a comunităţilor locale, judeţul, este în deplină concordanţă atât cu dimensiunile teritoriului naţional, cu numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei ţării, ca şi cu nivelul de dezvoltare economică a ţării şi a comunităţilor locale.
  Actuala organizare administrativă a ţării este rezultatul unui îndelungat proces istoric, ea constituindu-se într-o componentă organică a statului român şi a societăţii româneşti.
  Ţara Românească şi Moldova au fost organizate pe judeţe. Această organizare a fost menţinută şi dezvoltată după unirea celor două Principate, a fost, apoi, extinsă la întregul stat naţional constituit în anul 1918. A fost desfiinţată, vremelnic, de statul aservit ocupantului sovietic, între 1950 şi 1968, când judeţele au fost înlocuite cu raioane, deasupra cărora fiind instalate REGIUNI. Organizarea impusă de ocupant a fost înlocuită cu aceea românească, tradiţională, în 1968, când au fost desfiinţate raioanele şi regiunile, fiind reinstituite judeţele, ca autorităţi de coordonare a comunităţilor locale.
  Crearea unui nou nivel ierarhic în organizarea administrativă a ţării, regiunile, nu se justifică nici din punct de vedere organizatoric, nici din punct de vedere economic, al eficienţei. Organizatoric, crearea regiunilor ar avea ca efect, direct, centralizarea deciziilor, îndepărtarea acestora de locul în care trebuie aplicate. Regiunile nu pot prelua decât atribuţii de coordonare, care, acum, sunt exercitate de către judeţe.
  În prezent, conform Constituţiei, Guvernul nu exercită atribuţii de coordonare, nici pentru judeţe, nici pentru localităţi. Guvernul exercită numai atribuţii executive ale suveranităţii naţionale, în domeniul apărării naţionale, al ordinii publice, al învăţământului, al asistenţei medicale şi sociale etc. Guvernul nu poate descentraliza, nu poate ceda regiunilor decât ceea ce are, adică atribuţii ale suveranităţii naţionale, ceea ce înseamnă, însă, subminarea statului naţional.
  Economic, crearea regiunilor, ca unităţi administrative, înseamnă crearea unor noi instituţii birocratice, consumatoare de fonduri bugetare, suportate de cetăţeni, instituţii care nu îmbunătăţesc, ci, dimpotrivă, slăbesc calitatea serviciilor pe care cetăţenii se aşteaptă să le primească de la autorităţile statului şi de la autorităţile locale.
  Nu există nici un fel de legătură între primirea fondurilor care se cuvin României de la Uniunea Europeană şi organizarea administrativă a ţării. A fost o nouă minciună a guvernanţilor, aşa cum au fost multe altele, prin care au obţinut votul românilor în ultimii 28 de ani. România a îndeplinit, încă din 2004, înainte de aderare, toate cerinţele impuse de reglementările Uniunii în ceea ce priveşte constituirea regiunilor de dezvoltare, ca unităţi de planificare şi raportare statistică.
  Acestea sunt motivele pentru care propunem introducerea articolului 3.2, prin care, pe de o parte, precizăm că, în România, sunt constituite şi funcţionează cele 8 regiuni de dezvoltare, ca unităţi de planificare şi de raportare statistică, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, iar pe de altă parte, că atribuţiile, denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare nu pot fi modificate decât prin lege adoptată de popor, prin referendum. Astfel încât să stopăm orice pornire a guvernanţilor, oricare ar fi ei, prin care să „regionalizeze” ţara conform intereselor mafiei financiare transnaţionale..

  Constantin COJOCARU
  28 martie 2018

  • Tudor

   Sună frumos dar, să revenim la realitatea curenta:
   Psd+Alde au decis în 2017 și 2018, până acum.
   Care sunt rezultatele analizei acestei guvernări catastrofale prin care au fost ingenuncheati angajatii din sectorul privat?

   • Tudor

    Nu o să ne mai prostiti niciodată.
    Avem cunoștințe, avem tot ce trebuie să nu mai muscam toate mizeriile.
    O să ne facem un partid politic.
    Maturam cu toate scursurile

 • DECEBAL

  DEMOS-CRATIS = DEMOCRATIE = POPORUL COMDUCE (2)

  DOUA GRESELI FUNDAMENTALE, FACUTE DE POPORUL ROMIN, CE NU POT FI ERTATE…

  ~PRIMA GRESALA A FOST ACEIA CIND, ACEST POPOR, GREU INCERCAT, A ACEPTAT ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”, DESI LA REVOLUTIE, S-A STRIGAT ,,JOS DICTATURA”…..

  CE-A DE-A GOUA GRESEALA, A FOST ATUNCI CIMD, POPORUL ROMIN, A DAT ,,BUTOIUL CU MIERE” ADICA ROMINIA, IN BRATELE ACESTOR ,,REPREZENTANTI AI NEMULUI” SA FACA CE VOR EI CU EA, ADICA CU TARA NOASTRA, SPRIJINITI NEMIJLOCIT, DE LEGEA 15/1990.

  REZULTATELE ACESTOR GRESELI CRASE, POT FI VAZUTE ACUM DUPA 28 DE ANI DE ,,DEMOCTATIE REPREZENTATIVA”, IN CARE :

  ~ PETROLUL NU MAI ESTE AL NOSTRU ~ 7 MILIOANE HECTARE, DE TEREN ARABIL NU MAI SINT ALE NOASTRE, ~ 5 MILIOANE DE MUNCITORI SI SPECIALISTI,AU FOST ALUNGATI DIN TARA, ~ UNUL DIN 2 ROMINI ESTE SARAC, ~ PADURILE DFRISATE LA BLANA, AURUL VINDUT LA STRAINI, ETC. ETC. ETC…..

  SI CU TOATE ACEASTEA, ERI, II INVITAM IN PARLAMENTUL ROMINESC, DE ZIUA UNIRII, (27 MARTIE 1918) PE FRATII NOSTRII, BASARABENI, SA SE UNEASCA CU NOI, CA SA PATEASCA SI EI LA FEL CA NOI….

  CITA IPOCRIZIE ? ? ? ? ? …..

 • DECEBAL

  DEMOS-CRATIS = DEMOCRATIE = POPORUL CONDUCE ? ? ? ? ? …

  CITA IPOCRIZIE ? CITA NESIMTIRE POLITICA ? CITA NERUSINARE?
  CITA ? CITA ? SI IAR CITA ? ? ? ? ….

  SCRIE IN CONSTITUTIE CA, SINTEM TARA ,,DEMOCRATICA” ADICA ,,POPORUL CONDUCE” SI DE FAPT, NE CONDUCE O MINA DE INSI ADICA NISTE DELEGATI, TRIMESI SA NE REPREZINTE, IN PARLAMENT, DAR FARA SA FIM INTREBATI, DACA NOI POPORUL IN TOTALITATEA SA, DE 20 DE MILIOANE DE LOCUITORI, SINTEM DE ACORD, SA NE CONDUCA ACESTI DELEGATI, SAU VREM CA NOI POPORUL ROMIN , SA NE AUTOADMINISTRAM, PRECUM DISTINSA SI APROPIATA TARA EUROPEANA, NUMITA ELVETIA, TARA, CARE ARE CEL MAI MARE NIVEL DE TRAI DIN EUROPA, SI SE PARE CA AR FI SI PRIMA DIN LUME, DUPA ULTIMELE STUDII MAI APROFUNDATE….

  STIMA.

  • Nu mai suntem 20 de milioane nici daca numeri si mortii din ultimul an.

 • Nelu Stiuca

  “Mesajul” MARELUI Mihai Eminescu către poporul român, dincolo de mormânt…

  A fost odată ca-n povești
  A fost, de-ar mai fi iară
  Din neamuri tracice, regești
  O prea frumoasă țară
  Și era una pe pământ
  Și mândră-n toate cele
  Cum e icoana unui sfânt
  Și Luna între stele
  Mă doare-n suflet, când privesc
  La tot ce se întâmplă
  Și în mormânt mă răsucesc
  Și cuie-mi intră-n tâmplă
  Eu nu mai simt miros de tei
  În viața mea postumă
  Nu văd nici vajnici pui de lei
  Doar mucegai și humă
  Luceferi nu mai strălucesc
  Când țara e o rană
  Copiii mamele-și bocesc
  Că n-au în blide hrană
  Cântat-am graiul românesc
  Această dulce limbă
  Dar astăzi, cei ce-o mai vorbesc
  Prin alte țări o schimbă
  Degeaba le-am lăsat cu dor
  O “Doină”, să tresară
  Trecutul nu e viitor
  Și viața li-i amară
  Nici harta nu-i ca-n alte dăți
  Din Nistru până-n Tisa
  Moldova-i astăzi jumătăți
  Cât rău făcutu-ni-s-a
  Degeaba scris-am eu scrisori
  Din vremuri de urgie
  Și m-am rugat de-atâtea ori
  Mai bine să vă fie
  Avut-am piatră la hotar
  Și-n țara noastră singuri
  Cules-am holde din brăzdar
  Acum n-aveți nici linguri
  O, biet popor român sărac
  Cu-o țară prea bogată
  Tu vino-i răului de hac
  Să nu ți-o vândă toată
  Și dă-i afară pe străini
  Cu toți îmburgheziții
  Să nu-ți mai fie-n alte mâini
  Guverne și poliții
  Cu trupe de comedianți
  Numindu-le partide
  Sunteți românii emigranți
  Din Rai în țări aride
  Pierduta-ți banii țări-n vânt
  Și-i goală visteria
  Mai dați și ape și pământ
  Și vindeți Romania
  Mihai Viteazul v-a lăsat
  O țară mai rotundă
  Voi azi ați scos-o la mezat
  Străinii vă inundă
  Aveți întinsul Bărăgan
  Și nu aveți o pâine
  Aveți și turme de ciobani
  Dar duceți vieți de câine
  Aveți bogații munți Carpați
  Și dulcea Mioriță
  Păduri de brazi, ce vă sunt frați
  Și flori în poieniță
  Aveți o deltă ca-n povești
  Vedeți să nu v-o fure
  Atâtea ape, atâția pești
  Și nu mâncați nici mure
  Nici vii pe deal nu mai zărești
  Livezile se-uscară
  Când mărul Țării Românești
  Se-aduce de afară
  Nu vine Mircea cel Bătrân
  Nici Ștefan de la Putna
  Să vi-l alunge pe păgân
  Când voi lăsat-ați lupta
  Albastrul cerului senin
  Se-ntunecă mai tare
  De-atâta nouri de venin
  De-atâta delăsare
  Nu voi a vă-nvăța de rău
  Ci-ncerc a vă-nțelege
  De ani și ani cădeți în hău
  Nimic nu vă mai merge
  Rușine să vă fie-n veac
  Că v-ați uitat străbunii
  De parcă n-ați fi pui de Dac
  Ci rude-ați fi cu hunii
  Lăsați pe-ai voștri guvernanți
  Să vă înece-n smoală
  Să fiți doar simpli figuranți
  În țara voastră goală.

  • Mai mihaita, mai, poezia asta e impotriva strainilor!
   Ai cerut permisiunea sefilor tai s-o distribui? Fii atent ce faci ca iti pierzi painea!

 • DECEBAL

  RESTANTA F.S.N.

  F.S.N.-ul S-AU FRONTUL SALVARII NATIONALE, INSTAURAT IMEDIAT, LA CONDUCEREA TARII, DUPA REVOLUTIE, ESTE RESTANT, LA POPORUL ROMIN, CU UN REFERENDUM, CE TREBUIA SA FIE INTREBAT ACEST INCERCAT POPOR ROMIN CU 2 INTREBATI SIMPLE SI ANUME :

  1 ~ SINTETI DE ACORD, CU INSTAURAREA LA NOI, IN TARA, A ,,DEMOCRATIEI DIRECTE, RESPECTIV PARTICIPATIVE” ?

  SI

  2 ~ SINTETI DE ACORD CU INSTAURAREA LA NOI IN TARA A ,,DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE” ?

  IN FUNCTIE DE, REZULTATUL REFERENDUMULUI, SE ELABORA CONSTITUTIA ROMINIEI, FUNDAMENTATA FIE PE ,,DEMOCRATIA DIRECTA, RESPECTIV DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, FIE SE FUNDAMENTATA PE ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”…

  ~ CUM PRESEDINTE, AL ACESTUI COMITET F.S.N. A FOST DOMNUL ION ILIESCU, DOMNIA SA, CU DE LA SINE PUTERE, A TRANSMIS ORGANELOR DE SPECIALITATE, SA SE ELABOREZE CONSTITUTIA FUNDAMENTATA PE DEMOCRATIA REPREZENTATIVA, CONSTITUTIE, CE O AVEM SI ASTAZI SI CARE A FOST VOTATA DE CATRE POPORUL ROMIN IN NE CUNOSTINTA DE CAUZA, ADICA SA FIE INTREBAT PRIN ACEST RESTANT REFERENDUM, CE FEL DE DEMOCRATIE DORIM ?….

  ANALIZIND ACEST GEST, AL DOMNULUI ILIESCU, CE POATE FI NUMIT SINTETIC, O TRAGERE PE SFOARA, A POPORULUI ROMIN SI TININD CONT CA, CURTEA CONSTITUTIONALA, NU DETINE UN DOCUMENT, CU REZULTATELE UNUI REFERENDUM,REALIZAT PE ACEASTA TEMA, EREA INPERIOS NECESAR, CA ACEASTA CURTE CONSTITUTIONALA, SA CEARA ATIT PRESEDINTELUI, EMIL CONSTANTINESCU, CIT SI PRESEDINTELUI TRAIAN BASESCU,SA INITIEZE REFERENDUMUL RESTANT, PENTRU A PUTEA INTRA IN LEGALITATE, CU ACTUALA CONSTITUTIE….

  CUM, ACEST REFERENDUM INCA NU EXISTA, NICI LA ORA ACTUALA, SE IMPUNE CU NECESITATE CA, CURTEA CONSTITUTIONALA ACTUALA SA CEARA DOMNULUI PRESEDINTE CLAUS IOHANIS WERNAR, INITIAREA ACESTUI RESTANT, REFERENDUM……

  STIMA .

 • Soniko,

  Cum bine zice BUREBISTA, ia spune-mi ce principiu face sa se ridice baloanele cu aer cald. De ce apa-i uda si de ce ploua de sus in jos? Cum dracu cei ce merg la polul sud pot sta cu capul in jos? Nu li se face rau?
  Mai am o multime de intrebari si astept luminare de la tine!

  • Soni

   Pe timpul meu orice elev iscusit din clasele gimnaziale stia aceste adnotari stiintifice ale mariei tale. Oriunde, fie pol nord, sud sau ecuator, se merge cu capul in jos sau in sus , fiind vorba de legea gravitatiei . Si de rarefierea aerului prin incalzire la baloane sau condensarea vaporilor de apa.
   Asa ca … numai mere cu capul SUS !

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL NELU STUCA ,

  RASPUNSUL CORECT SI FARA OCOLISURI, LA DEZIDERATELE, EXPUSE MAI JOS, DE CATRE DOMNIA VOASTRA, ESTE UNUL SINGUR :

  ~ CIND VOM TRECE LA ,,DEMOCRATIA DIRECTA (PARTICIPATIVA)”, CA IN ELVETIA ……

  STIMA.

  • Este drept ca intre elvetieni si romani exista o oarecare asemanare.
   Inca din antichitate, atat dacii cat si hevetii au fost popoare de munteni.
   Inca din antichitate, principala ocupatie a helvetilor, dar si a dacilor, a fost sa coboare la campie si sa-i jefuiasca pe agricultorii de acolo.
   Acest “narav” al helvetilor il face pe Iulius Cezar sa-i infranga pe helveti in bătălia de la Bibracte, in anul 15 iC.
   Intre timp, dacii au reusit, sub Burebista si Decebal, sa se constituie intr-un regat puternic care a amenintat serios atat Republica Romana cat si Imperiul Roman.
   In Evul Mediu, se pare ca urmasii helvetilor si-au continuat indeletnicirea predilecta, jaful la campie urmat de refugierea in munti.
   Si banditii de la campie, cei care traiau din jaf, se refugiau in munti, pentru a scapa de urmarire si de pedeapsa si erau primiti cu “drag” de urmasii helvetilor care, fiind banditi, sprijineau orice bandit care se refugia la ei.
   Solidaritatea dintre banditi razbate si in deviza Federatiei Helvetice – “unul pentru toti, toti pentru unu” (unus pro omnibus, omnes pro uno).
   Tot datorita faptului ca helvetii i-au primit, cu bratele deschise, pe toti banditii din teritoriile limitrofe, in Federatia Helvetica exista nu mai putin decat 4 limbi oficiale – franceza, italiana, retoromana si germana.
   In evul mediu si urmasii dacilor au incercat sa pastreze “traditia”. Marturie sunt legendele despre o multime de haiduci, dar teritoriul tarii noastre a fost pus la rascruce de drumuri intre est si vest si a fost supus unor capricii istorice greu de traversat.
   Intre timp, locuitorii Elvetiei devenisera atat de bogati in aur incat nu mai stiau ce sa faca cu el. Asa au devenit, mai intai camatarii Europei si, mai tarziu, bancherii intregii lumi.
   Cu deosebit respect ii voi atrage atentia domnului DECEBAL ca in Elvetia NU EXISTA SARACI. Nu exista decat o clasa de mijloc care are un nivel de viata foarte ridicat si o patura de bogati.
   Ceea ce este posibil de realizat in societati omogene din punct de vedere socio-economic este imposibil de realizat in societati extrem de polarizate, cum este societatea romaneasca.
   Sau cum zice nepotul nostru, latinul, – “quod licet jovi, not licet bovi” (ce-i permis lui Jupiter, nu-i permis si boului…)

   • RESPECT…!

    • NB. Atat dialectele retoramane (vorbite in nord-estul Italiei si in Elvetia) cat si valona (vorbita in Belgia) sunt mult mai apropiate, ca structura gramaticala si ca lexic, de limba romana decat de italiana sau franceza.
     De altfel denumirea de valon pare a deriva din denumirea de vlah/valah.
     Helvetii din antichitate par a fi fost daci din partea de vest a marii TRACII.

  • Nelu Stiuca

   Dl DECEBAL RASPUNSUL CORECT, CA SA AJUNGEM LA “DEMOCRATIA DIRECTA(PARTICIPATIVA” CA IN ELVETIA, in Romania vis a vis de DEZIDERATELE EXPUSE MAI JOS trebuie sa rezolvam dilema “CINE A APARUT INTAI OUL SAU GAINA …?”.Dvs ce varianta sustineti?

 • La anul, din nou apare o sansa mirifica pentru ca formatiunile mici sa-si poata pripulsa candidatii la presedentie.
  Alianta PSD-ALDE isi va pierde coerenta din cauza incapacitatii de a sustine un candidat comun.
  Johannis este in scadere si va continua sa scada.
  USR va avea, probabil, un candidat propriu.
  Vor exista si alti candidati, independenti sau sustinuti de partide obscure.
  Va fi momentul in care veti putea arata CE PUTETI, dragi sustinatori ai d-lui Cojocaru.

  • In caz de esec oare ce scuze veti mai inventa?

  • Soni

   De aproape 10 ani acesti viteji , sergenti de la Vaslui,au plecat sa cucereasca Everestul dar nici muntii Dobrogei nu i-au escaladat.
   Probabil merg pe principiul lui Molliere/ copacii care cresc incet, dau cele mai bune roade/.
   Nicio grija/ JOHANNIS are asigurat viitorul sau, in lume nu in tara.
   Salut initiativa mataluta dar … in copilaria mea exista un cantec/ Costica, Costica, de ce lasi lampa mica ?!

   • Viitorul lui johannis nu-i deloc asigurat. Il ajung blastamatiile trecutului din urma.

   • Genul asta de umor l-ai invatat in tren, cand faceai naveta, Soni, baiatule?

 • Nelu Stiuca

  PENTRU A COMBATE O PARTE DIN CAUZELE “cancerului care macina societatea romaneasca”, PENTRU A IMPLEMENTA UN MODEL DE TARA, UN PROIECT DE TARA sau O STRATEGIE NATIONALA TREBUIE CA INAINTE DE TOATE SA GASIM RASPUNSURI LA CATEVA INTREBARI DE NUATURA CIVIC-SPIRITUALA, ESENTIALE PENTRU VIITORUL NEAMULUI ROMANESC si anume:
  1. – Cind vom fi in stare ca cetateni romani, intr-un nr. foarte insemnat (milioane), sa protestam simultan, public, cateva ore sau zile, avind ca motiv incalcarea unui drept sau a unor drepturi elementare ale oricarui semen(roman) de catre autoritatile statului roman sau altele straine, facind astfel dovada sau proba existentei unei coeziuni sociale de neam ?
  2. – Cind, oricare persoana publica, edil sau politician (independent) roman ales ori purtator de autoritate statala va putea sa manifeste aceeasi atitudine, grija (atentie) atat pentru omul bogat cat si fata de cel sarac, tot atata fata de cel performant cat si fata de cel neputiincios(nu prefacut) facind dovada sau proba existentei omeniei si a unei moralitati in viata civica, sociala?
  3. – Cind vom fi capabili (ca romani) sa intelegem ca indiferent de postura sau functia in care suntem trebuie sa manifestam intelegere si omenie in rationalitate unul fata de celalalt pentru ca fiecare dintre noi sa primim la rindul nostru tot atatea ajutoare (sau fascicole de energii pozitive) cati romani suntem pe planeta Pamint, facind astfel dovada sau proba existentei unei intelepciuni desavirsite?
  4. – Cand va dispare ura, dusmania, comportamentul neamului prost dintre romani facand astfel dovada existentei unei armonii desavarsite?
  Aceste intrebari au raspunsuri asemanatoare si se vor indeplini atunci cind si in Romania se vor realiza cele trei nazuinte fundamentale ale existentei umane, sa devenim un popor, lipsit de rautate si lacomie, credincios unor idealuri sau teluri nobile si cu inteligenta colectiva de nivel superior pentru a descoperi, intelege si aplica mecanismul pe baza caruia turmele de animale isi “desemneaza” conducatorii din rindul celor mai viguroase si „talentate” exemplare pentru a fi ferite de primejdii sau pericole.
  In Romania FIRESCUL – ANORMAL existent in prezent va deveni NORMAL, atunci cand cele patru institutii fundamentale ale unei societati moderne, civilizate JUSTITIA, BISERICA, SCOALA si PRESA vor functiona respectand SI adevarul nascut din moralitate.

  • Noua SFANTA SCRIPTURA dupa micul propagandist nesemnificativ mihaita, zis si vasilica, zis si nelutzu… etc.

  • Soni

   Sincer, imi place.FELICITARI !
   Vin cu o completare . Atunci,cand fiecare cetatean matur va respecta cele 10 porunci biblice, ceea ce reprezinta efectiv cei 7 ani de acasa si fiecare ins va reusi sa fie propriul sau Dumnezeu, atunci va exista , poate ,zic eu, perfectiune. Pana atunci,hotii se inhina la Dumnezeu sa nu fie prinsi la furat !!!

  • Nelu Stiuca

   Intr-o democratie reala, UN POLITICIAN DE ELITA (model) necesar unei societati moderne bazate pe cunoastere, trebuie sa fie un intelept, sa priveasca particularul prin prisma generalului si intr-un acelasi elan de gindire sa cuprinda deopotriva abstractul si concretul. Trebuie sa vada prezentul in lumina trecutului, pentru scopuri situate in viitor. Nici o parte a naturii umane sau a institutiilor omenesti nu trebuie sa-i scape cu totul din vedere. El trebuie sa fie dezinteresat si in acelasi timp sa vizeze un scop; sa fie distant si incoruptibil dar cu picioarele pe pamint ca un om de stiinta. Sa aiba viziuni si spirit dezvoltat pentru afaceri publice si voluntariat si nu pentu afaceri mafiote. (Indivizi cu discernamintul afectat, incompetentii si cei cu instincte de rechin nu au ce cauta in politica sau in viata publica).
   Un popor nu se poate dezvolta fara a avea repere sau propriile modele de oameni valorosi a caror exemplu sa le fie urmat sau care sa constituie seva de unde sa se hraneasca spiritual. Lipsa unor asemenea valori sau principii inseamna dezradacinare si apoi pieirea neamului respectiv. Din acest punct de vedere politica romaneasca postcomunista are o manifestare nefasta, dezastroasa.

 • DECEBAL

  OBSERVATIUNE :

  EU NU INTELEG DECE, NU SE PLEACA DE LA ANUL 1918 CUND, TARA ROMINEASCA, EREA COMPUSA DIN 10 PRINCIPATE, PRINCIPATE CE, LE-AM SPECIFICAT MAI JOS, IAR ACUM, LA ,,APELUL DE SEARA”, OBSERVAM CA UNA ESTE LIPSA SI DOUA SINT CIUNTITE, DE CATRE SACALI ?….

  ~ DA ASA ESTE, CE-A CARE LIPSESTE, ESTE ,,BASARABIA” SI CELE DOUA, CIUNTITE DE SACALI, SINT ,,DOBROGEA” SI ,,BUCOVINA DE NORD” …..

  CE, DOMNUL MELESCANU, NU POATE INTREPRINDE ACTIUNI DIPLOMATICE, CA ACESTE 3 PRINCIPATE, SA REVINA LA PATRIA MUMA, (MAMA) ASA CUM S-A HOTARIT, DE MARILE PUTERI ALE LUMII IN 1918 ? ? ? ? ? ….

  ~ IAR DACA, DOMNUL MELESCANU NU REUSESTE, RECUPERAREA PE CALE DIPLOMATICA, ATUNCI, PROCES LA CURTEA INTERNATIONALA DE LA HAGA…..DOR SINEM STAT DE DREPT, INTRAT IN RINDUL STATELOR DE DREPT NUMITE U.E. ?….

  • Petrache Boboc

   Meleșcanu este agent al Înaltei Porți de Est. Terminat.

   • Melescanu este agentul portii la care se-nchina toata Romania. De mult a schimbat papucul de pupat.

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (8).
  Reîntregirea Patriei. De ce trebuie să înscriem acest obiectiv în Constituţie şi cum am putea să îl realizăm.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic de ce trebuie să includem în Constituţia României obiectivul Reîntregirii Patriei şi cum am putea să realizăm acest obiectiv.

  Reîntregirea Patriei.

  Propunem ca, după articolul 3, Teritoriul, să fie introdus un nou articol, 3.1, cu denumirea Reîntregirea Patriei, cu următorul cuprins:
  “(1) Statul român este continuatorul statului dac întemeiat de Regele Burebista în secolul I î.Hr. şi al statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu România citit şi semnat în Sfatului Ţării la Chişinău pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu România aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi în 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.
  (2) Poporul român militează şi acţionează, necontenit şi paşnic, pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional, în vigoare, şi a consimţământului liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe teritoriile desprinse de statul român.”
  Suntem singurul popor european a cărui ţară a rămas destrămată ca urmare a celui de al doilea război mondial declanşat de regimurile criminale nazist şi comunist.
  Poporul român a fost nedreptăţit de învingătorii din acest război mondial, care ne-au impus raptul făcut de regimul comunist sovietic prin ultimatul din 28 iunie 1940 şi prin celelalte abuzuri făcute de ocupantul sovietic, în timpul şi după încheierea războiului.
  Este dreptul nostru, al poporului român, să milităm şi să acţionam pentru Reîntregirea Patriei, pentru eliminarea acestei mari nedreptăţi.
  Este un drept recunoscut de comunitatea internaţională, de dreptul internaţional.
  Din nefericire, cei care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989, laşi şi trădători, nu au folosit prilejul oferit de destrămarea imperiului comunist sovietic şi nu au acţionat pentru Reîntregirea Patriei cu teritoriile smulse din trupul ţării de ocupantul sovietic.
  Reîntregirea României este un obiectiv fundamental al întregului popor român. Nu este un subiect care să fie lăsat pe mâna politicienilor, să fie folosit de aceştia pentru manipularea voinţei politice a românilor din interiorul şi din afara statului lor naţional. Acest obiectiv primordial al neamului nostru trebuie înscris în Legea Fundamentală a României.
  Ne vom reîntregi ţara dacă şi numai dacă noi, toţi românii, ne vom trezi, în fiecare dimineaţă cu gândul la ziua în care ţara va fi reîntregită, numai dacă vom vrea acest lucru, cu toată fiinţa noastră şi vom acţiona, cu toate puterile, pentru a obţine reîntregirea.
  Sunt de partea noastră şi dreptul istoric şi dreptul internaţional.
  Teritoriile rupte din trupul României de către ocupantul sovietic au fost locuite mii de ani de populaţie majoritar românească, în ciuda acţiunilor de deznaţionalizare la care a fost supusă de către cotropitorii vremelnici ai acestor teritorii.
  Dreptul internaţional contemporan admite următoarele modalităţi de modificare a teritoriilor statelor: modificări intervenite ca urmare a procesului de decolonizare; desprinderea unor teritorii de la un stat şi formarea unui nou stat sau a mai multor state independente; alăturarea la teritoriul unui stat ori alăturarea unor state, în întregul lor, la alte state.
  Condiţia fundamentală impusă de dreptul internaţional pentru toate aceste posibile modificări teritoriale este respectarea consimţământului liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe teritoriile în cauză.
  Să reţinem, deci, că Reîntregirea Patriei nu poate fi realizată fără consimţământul liber exprimat al românilor din stânga Prutului pentru ALĂTURAREA teritoriilor locuite de ei la statul român. Este nevoie ca fraţii noştri din aceste teritorii să ceară ei, prin referendum, unirea cu ŢARA. Pentru ca ei să ceară unirea, este nevoie ca România să fie o ŢARĂ MODEL, o ţară în care oamenii să se bucure de libertate şi prosperitate, nu de sărăcie şi umilinţă.
  Dacă în 1990, în România, ar fi fost adoptată Legea Cojocaru, în versiunea de atunci, şi nu Legea Brucan (Legea 15/1990), astăzi, în 2018, România ar fi fost o ţară liberă şi prosperă, de mult reîntregită. Guvernanţii României au vrut altfel, au vrut să se îmbogăţească, au furat, au distrus, au înstrăinat capitalul şi teritoriul naţional, au adus ţara în stare de colonie, de sărăcie şi umilinţă, împiedicând, astfel, şi Reîntregirea Patriei.
  Acum, trebuie să o luăm de la capăt, să ne reconstruim ţara şi să o şi reîntregim.
  Obiectivul Reîntregirii Patriei trebuie, iată, să se înscrie ca parte integrantă a PROIECTULUI DE ŢARĂ al românilor, concretizat în noua Constituţie a României, elaborat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor.
  Este în interesul întregului popor român ca şi românii din Republica Moldova să adere la Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), să militeze pentru adoptarea Constituţiei propuse de MCC, nu numai în România, ci şi în Republica Moldova, să acţionăm, astfel, împreună, pentru accelerarea procesului de Reîntregire a Patriei.
  Să nu uităm că poporul german rămas în partea de ţară numită Republica Federală a Germaniei şi-a înscris obiectivul reunificării patriei în Constituţia adoptată în 1949 şi a urmărit realizarea acestui obiectiv naţional cu tenacitate şi perseverenţă, până când l-a şi realizat, în împrejurările favorabile generate de destrămarea imperiului sovietic.
  Iată, acum, în anul 2018, aniversarea Centenarului Marii Uniri ne-a oferit un nou prilej, istoric, de care ne puteam folosi pentru Reîntregirea Patriei, pe care guvernanţii noştri, incompetenţi şi trădători, sunt pe cale de a-l rata, din nou.
  Prin declaraţii şi acţiuni nesăbuite, guvernanţii României slăbesc forţa economică şi militară a ţării, înrăutăţesc relaţiile noastre cu vecinii şi cu statele care ne pot ajuta în realizarea obiectivului Reîntregirii Patriei.

  Constantin COJOCARU
  21 martie 2018

  • Soni

   Este foarte greu sa aduci trecutul la prezent. Era mult mai usor ca in decembrie 1989 sa fiti in tara nu in tarile caldute si sa fiti vocea ce prevedea dezastrul Romaniei.

   • exact

    Ai scris două vorbe și opt tâmpenii pentru că ești manipulator manipulat. Rușinică.

    • Soni

     De obicei, tampeniile sunt emanatii spuse sau scrise ale… tampitilor .Prefer sa raman in lumea mea, domnul …. EXACT !
     N-am coloana vertebrala atat de flexibila incat sa se incline la orice adiere de vant,precum trestia si nici alte interese, nu am !
     Acesta-i adevarul meu, altii au adevarul lor.

  • Petrache Boboc - solidar

   1. Presupun că în penultima frază cuvântul *puteam* apare în loc de PUTEM.
   2. Condider că reunificare este o atribuție a diplomaților din România și din R. Moldova – țară apărută forțat în anul 1990 și recunoscută de *aleșii*-impostori din Duminica Orbului.
   3. Statele interesate – prin rezilierea/anularea Pactului Ribentrop-Molotov, act care a generat ultimul măcel mondial(și holocaust) – deja AU RECUNOSCUT FRONTIERA ROMÂNIEI AȘA CUM A FOST ÎN PERIOADA 01.12.1918-28.06.1940. Numai trădătorii/criminali, din cele TREI palate bucureștene, refuză respectarea unui DREPT NATURAL RECUNOSCUT INTERNAȚIONAL – inclusiv de către cele două Porți ale păpușarilor lumii. Cu stimă.

 • DECEBAL

  ELVETIA :

  DOMNUL MALIN BOT, A PUTUT SA INTRE IN TRASA, LA VEDEREA MINUNATIILOR REALIZATE DE ELVETIENI, CU OCAZIA EXCURSIEI FACUTE INOPINANT FACUTA DE ACEST DOMN MALIN BOT, IN ACEASTA TARA MINUNATA, NUMITA ELVETIA, TARA CE SI-A FUNDAMENTAT ORGANIZAREA SOCIALA, PE MULT TRIBITATA ,, ,,DEMOCRATIE DIRECTA” RESPECTIV ,,DEMOCRATIE PARTICIPATIVA”, DEMOCRATIE CARE SI LA NOI, ESTE ELOGIATA DE CATRE MARELE GINDITOR, DOMNUL PROFESOR COLCEAG, CA SI DE CATRE DOAMNA ANALISTA POLITIC, DOAMNA MONICA TATOIU…

  CELE AFIRMATE MAI SUS, POT FI VAZUTE CU MULTA ACURATETE, PE SITE-UL, DOMNULUI MALIN BOT INTITULAT ,,ELVETIA”…..

  STIMA .

 • Nelu Stiuca

  Acum mai mult ca oricand este nevoie sa se intocmeasca LISTA cu cei cca 5-6 mii de banditi care au capturat si distrus Ro dupa 1990 , apoi distribuita atat in tara cat si la diaspora pentru a fi valorificata, pastrata de fii, nepoti si stranepotii nostri, ei au mai multe sannse sa ne razbune dar si sa ne acuze de LASITATE si ADORMIRE.
  In fiecare,institutie(structura) a statului, localitate cat de saraca din Ro, dupa 1990, s-a autoimpus cate cel putin un bandit sau mai multi devoratori ai neamuluji care trebuie pusi pe liste, centralizate pentru ca acestia sa fie responsabilizati de catre cineva chiar daca nu vom fi lasati de catre STAPANII nostri de SCLAVI MODERNI.

 • Precar Roman

  Varianta Cojocaru porneste de la o analiza corecta si ofera solutii viabile. Ar trebui ca promovarea ei sa fie facuta mai profesionist.! Ideile fundamentale ar trebui sa fie prezentae si intr-o forma succinta,pe intelesul tuturor. Este pacat ca astfel de proiecte, in fapt, nu ajung sa fie cunoscute de catre cei intereseti!

  • VEZI-TI DOMNULE DE TREABA!
   ROMANII AU DREPTUL SA CUNOASCA IN AMANUNT CE VOTEAZA!

  • Exact asta le spuneam si eu la ultimele prezidentiale. Am si prevazut pe ce loc va ajunge candidatul sustinut de ei.
   Dar degeaba le spui ca ambalajul vinde marfa.

  • Constantin Cojocaru

   Veniti sa dati o mana de ajutor?

 • Constantin Cojocaru

  TAGMA TRĂDĂTORILOR DE ŢARĂ

  Deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, deocamdată, singurul candidat la funcţia de Preşedinte al României în alegerile ce vor avea loc în anul 2019, scrie, pe pagina sa de facebook, următoarele:

  „Laura Codruța KOVESI nu trebuie doar revocată, Florian Coldea nu trebuia doar trecut în rezervă, George Maior nu trebuie doar rechemat din postul de ambasador în… SUA (ce chestie!). Toţi trei ar trebui judecaţi pentru TRĂDARE sau, după caz, ÎNALTĂ TRĂDARE!

  Conform articolului 394 din Codul penal, TRĂDAREA este “Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului”.

  În cazul celor trei (Kovesi, Maior, Coldea), sunt întrunite trei din cele patru elemente constitutive ale infracţiunii de TRĂDARE, conform aceluiaşi articol 394 din Codul penal:

  “b) subminare economică, politică sau a capacităţii de apărare a statului;

  c) aservire faţă de o putere sau organizaţie străină;

  d) ajutarea unei puteri sau organizaţii străine pentru desfăţurarea unei activităţi ostile împotriva securităţii naţionale”

  Iar pedepsele pentru TRĂDARE sunt următoarele: “se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”. În cazul membrilor CSAT (Directorul SRI), este vorba despre ÎNALTĂ TRĂDARE, iar pedepsele cresc: “se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
  Este foarte posibil ca nişte procurori adevăraţi să pregătească dosarele cerute de lege şi să-i aducă pe Maior, Coldea şi Kovesi în faţa judecătorilor.
  Deputatul pesedist se face a nu cunoaşte faptul că exact aceleaşi acuzaţii ar putea fi aduse tuturor celor care au îndeplinit funcţia de Preşedinţi ai României, funcţiile de miniştri şi prim-miniştri, de senatori şi deputaţi.
  Toate aceste personae au participat la adoptarea şi punerea în aplicare a legilor prin care a fost subminaţă economia, politica şi capacitatea de apărare a statului român, a fost aservită ţara faţă de puteri şi organizaţii străine, au fost ajutate puteri şi organizaţii străine să desfăşoare activităţi ostile împotriva securităţii naţionale.
  Mai mult, chiar, pentru persoanele instalate în funcţiile menţionate ar putea fi întrunit şi al patrulea element constitutiv al infracţiunii de TRĂDARE, cel înscris la litera a) a articolului 394, nemenţionat de deputatul pesedist, care are următorul text:
  a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine;

  Constantin COJOCARU
  19.03.2018

  • Nelu Stiuca

   Perioada de dupa 1989 traita de romani este caracterizata de TRADARE,IPOCRIZIE,PERVERSITATE SI IPOCRIZIE. TRADAREA, in societatea romaneasca a devenit o parte permanenta a cotidianului politico-social si economico-administrativ. Majoritatea romanilor tradeaza ca ticalosii pe toate planurile si sunt tradati continuu de cei carora le acorda incredere. Tradarea este dureroasa atunci cind simtim cum suntem tradati de oamenii falsi, ticalosi, dar nu si cand noi tradam cu multa usurinta curveasca.
   Ignorind aspectul public negativ poate exista si tradare justificata de alegerea interesului propriu in realizarea celui mai simplu instinct, acela de a supravietui.
   Actul de trădare semnifica in primul rand lipsa, unei valori umane esentiale, a credintei, a unor convingeri, pentru ca nici un om cu crez adevarat nu poate trada. Tradeaza cel ce nu are nici o credinta si care se ascunde sub masca servilismului, ipocriziei si a falsitatii.
   Tradarea este considerata un mare pacat, deoarece viata a dovedit-o ca nu este usor sa decidem impotriva vointei noastre, a tentatiilor ticaloase sau a interesului nostru marsav si putini sunt cei care au vocatia de martiri.
   In politica romaneasca postdecembrista nu s-a remarcat nici un caz de loialitate politica cu finalitate glorioasa sau virtute, in schimb s-a putut vedea foarte frecvent tradarea calificata, prin aplicarea diferitelor moduri de operare imorala in interese meschine de partid, de grup sau personal.
   In existenta oricarei intelegeri(contract) politice, in drumul spre realizarea tintelor nobile trambitate pentru a fi auzite de creduli, totdeauna au aparut situatii in care cel putin un politician, animat de ganduri negre dusmanoase, imorale a demonstrat ca interesul lui este altul mult mai important, mai presus decat al celorlalti de langa el si atunci a intervenit ruptura in urma caruia s-a urzit tradarea politica ca o alegere egoista, fara a mai interesa ca aceasta este de fapt facuta impotriva, celor cu care a mers impreuna pina in acel punct al unui traseu comun sau a celor care i-au acordat increderea.
   Datorita TRADARII, incompetentei si imoralitatii putine obiective politice de interes general, national au mai fost finalizate conform intelegerilor stabilite initial in mod demagogic.
   Politicienii romani, pentru a fi alesi, au promis si cautat sa convinga prin viclenie, siretenie si mecanisme demagogice cat mai multi alegatori pentru a le castiga votul sau pentru a le fura picatura de putere publica. Dupa castigarea mandatului marea majoritate a acestor IMPOSTORI (mai ales daca au si imunitate) au tradat, acoperindu-se cu justificarea politicii personale, ridicata mult mai sus decat rangul oricarui votant sau semen de-al sau. Ei nu pot dovedi spirit de voluntariat ori de sacrificiu.
   In acest context este clar ca majoritatea POLITRUCILOR care acorda TRADARII rang de virtute nu mai pot dovedi DEMNITATE deoarece, sunt lipsiti de anumite valoari umane, cinste, merite morale si de instictul politic suprem de a preţui omul sau de a manageria destine umane.
   In cazul unor conflicte sociale, niciodata nu se poate clarifica situatia despre cine a tradat primul, pentru ca frustrati de pierderea suferită, cei care se simt sacrificati, se arata a fi tot politicienii stapaniti de ura si egoism, plini de sine si incapabili de a-si recunoaste propriile tradari. Astfel ei devin victime artificiale si razbunatori crunti in numele unei moralitati lipsite de orice constiinta a tradarilor pe care le-au facut.
   “Calea TRADARII NATIONALE totdeauna a fost croita de/prin politica”. Cateva maxime cu referire la tradare sustin cele consemnate: “Servilismul este masca tradarii”- Francesco Orestano ; “Nu este credincios faţă de nimeni şi de nimic cel ce-şi poate trăda tovarăşul de trudă”- Antoine de Saint-Exupery; “Trădarea niciodată nu-nfloreşte desi e un spin. De ce oare? De-ar înflori n-ai mai putea să-i spui trădare” – John Harington

   • Ce faci mai mihaita, vasilica, gheoghita? Te-a apucat filosofarea de 3 parale?

 • DECEBAL

  PROPUNERE :

  AVUND IN VEDERE, PRECIZARILE DOMNULUI PROFESOR COLCEAG,CIT SI PRECIZATIILE ANTERIOARE, FACUTE SI DE CATRE DOMNA ANALISTA POLITIC, DOAMNA MONICA TATIU, CU PRIVIRE LA BINEFACERILE ,,DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE” INTOCMAI CA SI DESAVANTAJELE CE LE OFERA ,,DEMUCRATIA REPREZENTATIVA” SUBSEMNATUL DECEBAL,PROPUN DOMNULUI PROOCTOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, CA PROIECTUL DE CONSTITUTIE, A CETATENILOR SA FIE INBUNATATIT POTRIVIT NOULUI SI MODERNULUI CONCEPT PROGRESIST, RESPECTIV IMPLEMENTAREA
  ,,DEMOCRATIEA PARTICIPATIVA” ABANDONIND CONCEPTUL INVECHIT AL ,, DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE”……

  CUM LA DOI PASI DE NOI, AVEM O TARA CU CEL MAI INALT NIVEL DE TRAI, DIN EUROPA, NUMITA ELVETIA, CE ARE IMPLEMENTATA ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA” ACESTI ELVETIENI NUMIND-O ,,DEMOCRATIE DIRECTA”, SE MERITA STUDIATA SI CONSTITUTIA ACESTORA, MAI ALES CA ACEASTA, SE GASESTE TRADUS IN ROMINA PE NET…

  SIMA SI RESPECT.~ DECEBAL.

  • Unde esti, Soniko?
   Uite-l pe DECEBAL cu “SE MERITA”, exact ca tine!
   Sunteti vecini?

   • Soni

    Brezent, asa pot sa_ti zic, de acum inainte ! AM FOST LA CURSURI DE RECICLARE PENTRU ERADICAREA PROSTIEI MELE , ASA CUM SPECIFICA asa zisul Nick de Galati si acum m-am DESTEPTAT !!!!
    Vezi mataluta, acum vreo 60 si ceva de ani, in clasele mele primare nu exista atata PERFECTIUNE in gramatica precum exista astazi. Din fericire eu am alte principii, NU FORMA CONTEAZA CI FONDUL. O rugaminte am , scrie mataluta corect

    COCOS,COCOS …GAINUA NU!!!!!

    • Soniko, nu mai da vina pe scoala! Recunoaste ca ati fost vecini si ati mers la aceeasi scoala.
     Chiar asa rau te-a suparat Dorus?

     • Soni

      Nici vorba, nu m-a suparat DORUS! Am fost ocupat si inca sunt,cu productia floricola de primavara.
      Permite-mi o intrebare| ti se pare ca mataluta cunosti perfect gramatica limbii romane?
      Cu tehnica, cum stai? Poate discutam despre portanta din fizica.

      • Si despre rachete. Sau despre baloanele cu aer cald.
       Numai ca cunoastera din aceste domenii nu este “sine qua non” necesara in comunicarea scrisa.

       • Soni

        Si mai stiu un lucru, ca si mataluta. Cei cu ratiune mai si glumesc , mai si … batjocoresc, pentru ei viata este o comedie. Pentru ceilalti,fara .., viata este o tragedie !!! S-auzim de bine!

        Apropo,corect scris cocos-cocos !

 • DECEBAL

  INCA UN ADEPT :

  ASEARA, LA POSTUL DE TELEVIZIUNE ,,REALITATEA T.V.”, DOMNUL PROFESSOR COLGEAG, A ELOGIAT CU MULT APLOMB SI ACURATETE,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, DEMOCRATIE, ADUCATOARE DE PROGRES CIVILIZATIE SI BUNASTARE, PENTRU POPORUL ROMIN SI-A IGNORAT CATEGORIC, ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”. ADUCATOARE DE CORUPTIE CA SI DICTATURA, DEMOCRATIE CE GUVERNEAZA ACUM, LA NOI IN TARA……

  FIIND SI ZIUA ONOMASTICA A DOMNIEI SALE, II UREZ ANI MULTI SI FERICITI, INTOCMAI CA SI MULTA STIMA….

 • DECEBAL

  BRAVO DOMNULE BUREBISTA NOTA 10 + !

  IN SFIRSIT ATI PUS PUNCTUL PE I.

  PAMINTUL, NU ESTE UN ACTIV, CI ESTE UN BUN DAT DE BUNUL DUMNEZEU CARE TREBUE APARAT, CU PRTUL VIETII, ASA CUM BUNII SI STRABUNII NOSTRI, L-AU APARAT SI CARE ACUM, COZILE DE TOPOR A FACUT PE DRACU IN ZECE, CA TARANII, SA-SI VINDA PAMINTURILE LA STRAINI.

  DAR NU, NUMAI ISRAELU, ISI APARA PAMINTURILE CI SI VECINII NOSTRII UNGURI, NU VIND O PALMA DE PAMINT STRAINILOR…

  CUM AM FOST NOI PACALITI ? NU STIU ?????…

  CEI RESPONSABILI, TREBUE SA PLATESCA CHIAR SI CU VIATA…..

  STIMA .

 • DECEBAL

  ADUNAREA CONSTITUANTA 7
  COMENTARII (2)

  CINDVA, UN DOMN MOLDOVEAN, PE NUME DOMNUL ROSCA, LASA SA SE INTELEAGA PE ACEST SITE, CA O TARA FARA PAMINT AGRICOL, ESTE O TARA SORTITA PEIRII…..

  SI ITA CA ACUM DUPA 28 DE ANI DE DEMOCRATIE, II DAM PERFECTA DREPTATE DOMNULUI ROSCA, DE-SI UNII DIN ANALIST L-A CONTRAZIS…..

  A NU AVEA PAMINT AGRICOL, ESTE A NU AVEA ,,MINCRE” CEIA CE FACE CA, POPULATIA SA PLEACE DIN TARA DUPA MINCARE….

  EXEMPLUL CONCLUDENT, IN ACEST SENS, IL CONSTITUE PLECAREA DUPA MINCARE PENTRU EI SI COPII LOR A 4 MILIOANE DE ROMINI…..

  CUM DE A PUTUT AJUNGE 7 MILIOANE DE HECTARE TEREN ARABIL IN MINA STRAINILOR ?…. EU UNUL NU-MI POT EXPLICA ? ? ? ?….

  ACUM, CHIAR SI SA VREA, SA SE INTOARCA ACESTI 4 MILIOANE DE ROMINI ACASA, NU POT, DEOARECE, NE AVIND PAMINT AGRICOL, N-AU UNDE SA CULTIVE CERIALE ? ? ? …..

  BINE CA, GRINELE NOASTRE, PLEACA AFARA, IAR NOI MICAM PINE DIN COCA CUNGELETA ? ? ? ? ….

  STIMA .

  • Da, domnule, de pe site-ul asta a plecat PRIMUL SEMNAL DE ALARMA cu privire la pericolul instrainarii pamantului romanesc, cu mult inainte ca domnia ta sa fi descoperit acest site.
   “telectualu’ Rosca a facut ce stie sa faca orice ‘telectual. Multa vreme a tot pritocit ideile care faceau parte din DRESAJUL LUI. La mult timp dupa ce alarma, pe acest site, fusese trasa si ‘telectualu’ Rosca a avut niscai ziceri pe aceasta tema.
   In general, dupa ce si-a terminat programul de invatare a dresurii, orice ‘telectual devine refractar la orice idei noi care nu fac parte din bagajul lui de “gimbuslucuri” cu care l-au dotat DRESORII.
   De exemplu, DRASATII intr-ale stiintelor economicesti considera ca pamantul este un ACTIV ca toate celelalte, deoarece si cu ajutorul pamantului se produc bunuri…
   In miopia dresajului lor, nu baga de seama ca intre pamant si orice alt activ exista o diferenta FUNDAMENTALA…
   Daca un tractor este un activ care se poate strica si poate fi inlocuit, daca o uzina intreaga este o suma de active care se pot strica si pot fi inlocuite, fiind rodul creatiei omenesti, PAMANTUL este rodul CREATIEI DIVINE si, odata pierdut, NU MAI POATE FI INLOCUIT.
   De aceea PAMANTUL intra in definirea unei NATIUNI.
   O natiune este definita ca fiind o colectivitate umana care stapaneste un TERITORIU COMUN (PAMANT), are o LIMBA COMUNA si are o CULTURA COMUNA (OBICEIURI, DATINI, CREDINTE).
   Evreii, cand au purces sa-si recupereze tara pe care o considerau ca fiind a lor inca din antichitate, au purces si la reinvierea unei limbi moarte – ebraica – si au facut ca aceasta limba (denumita acum ivrit), sa fie limba oficiala a statului Israel. De asemenea, pentru a evita orice pericol de instrainare, PAMANTUL Israelului este, in proportie de 93%, proprietate publica (de stat) iar restul de 7% nu poate fi vandut decat NUMAI STATULUI ISRAEL.
   Noi, in 89, aveam toate premisele sa ne pastram pamantul, dar DRESATII ne-au impus cliseele lor, adica ne-au IMPUS sa socotim pamantul UN ACTIV OARECARE…

   • DECEBAL

    DE CAND TE CUNOSC, AM INCERCAT DOUA LUCRURI. SA TE INVAT SA VORBESTI SI SA SCRII SI SA TE INVAT SA GANDESTI.
    CU SCRIS-VORBITUL AI FACUT, CU MARE GRUTATE, OARECE PROGRESE. MAI TII MINTE CA ACU’ CATIVA ANI, DACA TE LUA CINEVA REPEDE, FACEAI GRESELI DE ORTOGRAFIE PRECUM BULA, CARE TOT REPETA CLASA I-A. AI INDRAZNIT O DATA CHIAR SA TE CONTREZI CU MINE PE FB. MAI TII MINTE CUM TE-AI FACUT DE RAS?
    CU VORBITUL, DUPA MULTA STRADUINTA DIN PARTEA MEA, AI REUSIT SA SCAPI DE UNELE DITRE CLISEELE TALE DE SFERTODOCT, DAR NU STIU, ZAU, DACA ESTI LUAT REPEDE NU INCEPI IAR CU – DA?….DA?….DA? SAU CU “ATENTIE!” – CUVANTUL IMPOTENTULUI MINTAL, INCAPABIL SA CAPTEZE ATENTIA PRIN CEEA CE SPUNE, SAU SA “DUCI LA COPII” (SA DUCI COPIILOR)!

    IN CEEA CE PRIVESTE GANDIREA, STRADANIA MEA A FOST IN ZADAR. PRODUSELE GANDIRII TALE GALINACEICE RAMAN SUBPRODUSE AVIARE IZVORATE DIN AMBITII DE SCROAFA.

    NU POTI FACE DIN RAHAT BICI, CARE SA SI POCNEASCA…

    TE-AI SCUTI DE DEZAMAGIRI DACA AI INCETA SA MAI SPERI CA SCROAFA VA ZBURA VREODATA-N CORCODUS…

   • exact

    Bună ziua.
    Nu-i posibil să ducem lipsă de “‘telectuali” pesimiști care tulbură activitățile grupurilor de români consecvenți în cauza națională. Au constatat și alții cât de mult bine face MCC-ului persoana pe care ați nominalizat-o. Este trist că cine este abordat direct nu remarcă scopul abject.

 • DECEBAL

  ADUNAREA CONSTITUANTA 7
  COMENTARII

  AR TREBUI CA DOMNUL, MINISTRU AL AGRICULTURII, DOMNUL DAIA, SA DEA PUBLICITATII, SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL, CE A AJUNS IN MINA STRAINILOR, SI CE, SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL A MAI RAMAS SI CARE, SE MAI GASESTE IN POSESIA ROMINILOR ?….

  DUMNIAVOASTRA DOMNULE PROFESOR, PRECIZATI CA, PE BAZA UNOR SURSE, AR FI VORBA DE 50% TEREN AGRICOL, AJUNS IN POSESIA STRAINILOR, PE CITA VREME EU, AM AUZIT LA TELEVIZOR CA, AR FI VORBA DE 70%….

  DACA LUAM IN CONSIDEATIE CIFRELE VEHICULATE, DUPA REVOLUTIE, CAUM CA, ROMINIA, AR AVEA 10 MILIOANE HECTARE TEREN AGRICOL, (DE-SI UNII SPUN CA, AR FI VORBA DE 13 MILIOANE HECTARE) REZULT CA, IN CAZUL CIND SE ADMITE CIFRA DE 10 MILIOANE, S-AR GASII IN MINA STRAINIOR, DUPA COEFICIENTUL DE 50%, CIRCA 5 MILIOANE HECTARE, IAR DUPA CIFRA AUZITA DE SUBSEMNATUL DE 70% AR FI AJUNS IN MINA STRAINILOR, CIRCA 7 MILIOANE DE HECTARE…..

  IN PRIMUL CAZ, AM MAI AVEA, IN POSESIE, NOI ROMINII, DOAR 5 MILIOANE HECTARE, IAR IN CEL DE-AL DOILEA CAZ NUMAI 3 MILIOANE HECTARE….. .

  DOMNUL MINISTRU AL AGRICULTURII, DOMNUL DAIA, SA FACA BINE, SA CLARIFICE PROBLEMA INSTRAINARII PAMITURILOR TARII, IAR CEI CE, AU FACILITAT ACESTE VINZARI BARBARE, SA NU LI SE DEA PIINE SA MANINCE, IN CAZUL UNEI FOAMETE,FOAMETE CE NOI ROMINII, AM TRAVERSAT-O ODATA, DUPA RAZBOI, CIND SE MINCA ODATA PE ZI, SAU DELOC,NUMAI MAMALIGA SAU PINE…

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (7).
  Teritoriul. Ne-au impus o Constituţie care a permis transnaţionalilor să devină proprietarii României. Propunem o Constituţie prin care să ne luăm ţara înapoi.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic cum am ajuns o ţară cu proprietari străini şi cum am putea să ne recuperăm teritoriul naţional

  Teritoriul.

  În actuala Constituţie a României, Articolul 3, Teritoriul, are următorul cuprins:
  „(1) Teritoriul României este inalienabil.
  (2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
  (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
  (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.”
  Prin Constituţia Cetăţenilor propunem ca acest articol să fie modificat, astfel:
  Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  “(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.”
  Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  “(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în localităţi – comune şi oraşe – şi judeţe. Comunele sunt compuse din unul sau mai multe sate. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
  După alineatul (3), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  „(3.1) Reorganizarea teritoriului naţional, sub aspect administrativ, se aprobă prin referendum naţional.”
  La alineatul (2), am propus să înlocuim „lege organică” cu „lege”, deoarece legile organice sunt numai legile adoptate cu votul a două treimi din numărul parlamentarilor, în timp ce legile ordinare sunt adoptate cu votul majorităţii parlamentarilor, deci cu un cvorum mai mic.
  Aşa cum se poate vedea studiind întregul text al proiectului propus de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, noi am recunoscut dreptul poporului de a adopta legi, prin referendum, în toate domeniile vieţii societăţii româneşti. De aceea, peste tot, unde, în actuala Constituţie, se face trimitere la “legea organică”, noi facem trimitere la „lege”, lăsând, astfel, posibilitatea ca legea respectivă să fie adoptată fie de Parlament, fie de popor, prin referendum.
  La alineatul (3), deoarece judeţele sunt unităţi administrative compuse din comune şi oraşe şi nu unităţi administrative de acelaşi rang cu comunele şi oraşele, am reformulat această teză, precizând că, sub aspect administrativ, teritoriul naţional este organizat pe localităţi – comune şi oraşe – şi judeţe. Am introdus o teză nouă, prin care precizăm, de fapt, că satul nu este o localitate, ci o componentă a comunei.
  Am introdus un nou alineat, (3.1), prin care propunem ca reorganizarea teritoriului naţional, sub aspect administrativ, să poată fi aprobată numai de popor, prin referendum naţional, nu şi prin lege adoptată de Parlament.
  Aceasta, deoarece considerăm că, în contextul presiunilor exercitate de corporaţiile transnaţionale pentru destrămarea statelor naţionale, având în vedere şi vulnerabilitatea organelor reprezentative ale statului în faţa acestor presiuni, organizarea administrativă a ţării nu mai poate fi lăsată la latitudinea „reprezentanţilor”, oricare ar fi aceştia.
  În acest sens, atrag atenţia asupra faptului că în proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României propus de Comisia parlamentară condusă de Crin Antonescu, alineatul (3) ar fi urmat să aibă următorul cuprins:
  “(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.”.
  Deci, după judeţe, rămase pe aceiaşi linie cu comunele şi oraşele, s-a adăugat „şi regiuni”.
  În baza acestei prevederi constituţionale, „reprezentanţii” ar putea, oricând, să adopte legi prin care să facă ce vor ei cu organizarea administrativă a României.
  Să înfiinţeze şi să desfiinţeze judeţe.
  Să înfiinţeze şi să desfiinţeze regiuni, inclusiv pe criterii etnice, sau religioase.
  Să deposedeze statul român de atributele suveranităţii naţionale, pe care să le transfere regiunilor.
  În final, să distrugă statul naţional şi unitar al românilor. Totul va fi făcut… constituţional.
  Să revenim asupra alineatului (1) al acestui articol, care stabileşte că „(1) Teritoriul României este inalienabil”.
  Am păstrat neschimbat acest alineat deaorece noi considerăm că teritoriul naţional chiar trebuie să fie inalienabil, neîstrăinabil.
  În limba română, cuvântul „inalienabil” înseamnă „care nu poate fi înstrăinat”, „care nu poate fi vândut”.
  Mai departe, verbul „a înstrăina” înseamnă „a trece cuiva, prin vânzare, stăpânirea unui lucru, a aliena”, sau „a face să intre în posesia altcuiva prin cedarea oficială a dreptului de proprietate, a aliena”.
  Şi mai departe, în sens strict constituţional, „străin” înseamnă „o persoană care nu este cetăţean al României”.
  Punând cap la cap cele de mai sus, ajungem la concluzia că, în conformitate cu prevederile acestui alineat (1) al articolului 3 din actuala Constituţie a României, terenurile care fac parte din teritoriul României nu pot fi trecute în STĂPÂNIREA, în PROPRIETATEA străinilor, adică a persoanelor care nu sunt cetăţeni ai României.
  Din nefericire, aşa cum am mai semnalat şi cum voi mai semnala, în aceste comentarii, actuala Constituţie a României se dovedeşte a fi plină de teze contradictorii, rezultatul final fiind deposedarea românilor de libertăţile şi drepturile înscrise, de formă, în Constituţia lor, dar încălcate chiar de Constituţie.
  Prin revizuirea făcută în anul 2003, la alineatul (2) al articolului 44 (Dreptul de proprietate privată), a fost introdusă o nouă teză, cu următorul cuprins:
  „Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeana şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.”
  Această teză anulează complet teza de la alineatul (1) al articolului 3. Teritoriul României nu mai este inalienabil. El este alienabil, el poate fi înstrăinat, trecut în stăpânirea, în proprietatea străinilor.
  Evident, ne găsim în faţa unei grave infracţiuni constituţionale. Din păcate, o infracţiune acoperită cu votul poporului român, obţinut, însă, prin fraudă, de către cei care au organizat referendumul din 18-19 octombrie 2003 pentru aprobarea revizuirii Constituţiei.
  Votul a fost obţinut prin fraudă, deoarece, până la sfârşitul zilei de 18 octombrie, nu se realizase cvorumul de 50% plus 1, prevăzut de lege. Durata referendumului a fost prelungită, ilegal, cu încă o zi, tocmai pentru a se obţine, pe căi necinstite, aprobarea poporului pentru o Constituţie care încalcă libertăţile şi drepturile românilor, în primul rând, dreptul lor de proprietate asupra teritoriului naţional.
  Obţinând introducerea în Constituţie a acestei teze, contrară intereselor poporului român, obţinând, prin acelaşi referendum ilegal, dreptul de a negocia şi ratifica tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, guvernanţii trădători au încheiat Protocolul de aderare, din care face parte şi alineatul (2) al paragrafului 1 din Anexa VII, care are următorul cuprins:
  „Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, România poate menţine în vigoare, timp de şapte ani de la data aderării, restricţiile stabilite de legislaţia sa, existente la momentul semnării tratatului de aderare, privind dobândirea proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere de către resortisanţii statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi de către societăţi constituite în conformitate cu legislaţia altui stat membru sau a unui stat parte a ASEE şi care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în România. În nici un caz, un resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat mai puţin favorabil în ceea ce priveşte dobândirea de teren agricol, păduri sau teren forestier decât la data semnării Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat în mod mai restrictiv decât un resortisant al unei ţări terţe.
  Fermierii care desfăşoară activităţi independente care sunt resortisanţi ai unui alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă reşedinţa în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, în afara celor care se aplică resortisanţilor români.”
  Tratatul de aderare a fost semnat în anul 2005. La data semnării acestui tratat, Constituţia adoptată prin referendumul ilegal din 2003 era, deja, în vigoare. România nu mai avea nici un fel de “restricţii” privind dobândirea proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere de către străini.
  Toate restricţiile fuseseră anulate prin noua teză introdusă în alineatul (2) al articolului 44.
  Trimiterea la cei „şapte ani de tranziţie” a avut ca scop „liniştirea”, de fapt, manipularea opiniei publice româneşti. Practic, chiar în anul 2005 a intrat în vigoare teza din tratatul de aderare care prevede că “Fermierii care desfăşoară activităţi independente care sunt resortisanţi ai unui alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă reşedinţa în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, în afara celor care se aplică resortisanţilor români.”
  În baza acestei prevederi, imediat după semnarea tratatului de aderare, guvernanţii români au adoptat Legea nr. 312/2005, prin care orice persoană fizică cetăţean al oricărui stat membru al Uniunii Europene a căpătat dreptul de a cumpăra orice suprafaţă de teren agricol sau silvic în România, cu condiţia să prezinte a “adeverinţă” că este “fermier independent”.
  În baza acestei legi, străinii au cumpărat, deja, conform informaţiilor publicate în presa din România, mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă a ţării.
  Ne găsim în faţa unui proces fraudulos de deposedare a românilor de teritoriul lor naţional.
  Deşi ne este prezentat ca “libertatea de circulaţie” a capitalurilor, adică libertatea celor care au bani de a cumpăra, liber, cee ce se oferă la vânzare, în realitate avem de-a-face cu o uriaşă escrocherie financiară, care a început cu adoptarea Legii 18/1990, cu desfiinţarea CAP-urilor şi fărâmiţarea proprietăţii asupra terenurilor agricole, fără a se oferi milioanelor de mici propriatari agricoli şi capitalul necesar, a continuat cu sărăcirea acestor proprietari şi izgonirea lor din ţară, cu punerea lor în situaţia de a-şi vinde terenurile la preţuri de sute de ori mai mici decât valoarea lor reală.
  Prin alţi guvernanţi decât cei pe care îi avem acum, va trebui să negociem cu Uniunea Europeană fie obţinerea unor derogări, aşa cum au obţinut şi alte state membre, în diverse domenii, fie revizuirea tratatelor constitutive, astfel încât fiecărui popor european să-i fie garantate drepturile de proprietate asupra teritoriului naţional şi asupra resurselor naturale ale acestui teritoriu.
  Dacă nu vom putea obţine nici derogările de care avem nevoie nici revizuirea tratatelor constitutive, nu ne rămâne decât să ne retragem din Uniune, să ne recuperăm capitalurile şi teritoriul naţional şi să începem reconstrucţia ţării.
  În noua Constituţie a României trebuie să includem prevederi clare, care să interzică înstrăinarea teritoriului naţional şi să permită recuperarea terenurilor acaparate de străini.
  Altfel, rămânem fără ţară.
  Acestea sunt motivele pentru care, la articolul 44 din Constituţia Cetăţenilor, al cărui titlu este „Dreptul de proprietate”, am introdus un nou alineat, cu următorul cuprins:
  (17) Numai persoanele fizice care au cetăţenie română pot cumpăra şi deţine în proprietate privată terenuri situate în extravilanul localităţilor..

  Constantin COJOCARU
  14 martie 2018

  • Tudor

   Care sunt acei cetățeni români care beneficiaza; Scursurile gen Basescu, Dragnea, tariceanu….

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL BUREBISTA :

  AM INPRESIA CA CINEVA, V-A INERVAT ASA DE TARE, INCIT, CEIA CE STIATI, MAI DEMULT, N-ATI MAI REZISTAT SI LE-ATI DAT SPRE DOCUMENTATE PUBLICULUI LARG, CE SE UITA SI CITESTE PE ACEST SAIT AL DREPTATII SOCIALE, AL DOMNULUI PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU….

  SINT INTRUTOTUL DE ACORD CU PREVIZIUNILE APOCALIPTICE ALE DOMNIEIVOASTRE CU PRIVIRE LA DESCOMPUNEREA TARII NOASTRE, LA CARE EU MAI ADAUG SI LA DISPARITIEA ROMINILOR SI-AL ROMINISMULUI, IN LOCUL NOSTRU VENIND ALTE NATII SI NATIUNI…..

  DACA, INTELECTUALITATEA, CE INCA MAI SIMTE ROMINESTE, NU SE MOBILIZEAZA ACUM SI NU MINE, IN A PRELUA TARA DIN MINA STRAINILOR, SINTEM CU TOTII PIERDUTI, ATIT NOI, CIT SI COPII NOSTRII…..

  SINGURUL MOD, DE-A INTRA IN DREPTURILE LEGITIME, DE POSESOR AL TARII, CU 10 PRINCIPATE UNITE, ASA CUM NE-A FOST LASATA DE BUNII SI STRABUNII NOSTRII IN 1918, ESTE,TRECEREA IMEDIATA LA ,,DEMOCRATIA DIRECTA (PARTICIPATIVA)”SI CARE TRCERE,LA ACEASTA NOUA FORMA DE ORGANIZARE, ESTE FOARTE USOR DE REALIZAT, PE CALE JURIDICA……

  STIMA .

  • Singura solutie TEORETICA ar fi o conducere din care sa nu faca parte cei carora le tremura genunchii in fata vestului. O astfel de conducere ar putea denunta, in fata instantelor internationale, furturile denumite PRIVATIZARE. Ar putea cere restituirea tuturor bunurilor furate si uzufructul pe care aceste active l-au produs, in perioada in care au produs pentru hoti. Ar putea cere despagubiri pentru activele distruse.
   Dar asta-i numai TEORIE. Niciodata nu va exista o astfel de conducere.
   Vestul cumpara constiinte, pentru a putea lua pe nimic, active.
   Partea stricata a marului creste pe zi ce trece!

   • Alte solutii sunt simple ANESTEZIANTE, cu care ne mai pacalim durerile…

  • NU astepta ceva de la ‘TELECTUALI!
   Astia se prind in discutii fara sfarsit, etalandu-si, fiecare, cliseele care fac parte din DRESURA (“educatia”) LOR.

  • Ei na! Cel mai mult au furat liberalii. Mult mai mult decat psd.
   Daca-l socotim numai pe Patriciu (cu Petromidia “mostenita de la tac-su”) si daca ii contrapunem plevusca psd, din cei care au furat numai cate un milion de euroi, tot avem nevoie de peste 2 mii de hoti psd-isti, pentru a egala performanta marelui hot liberal…

  • Tu vrei ca Romania sa deschida doar un ochi, nu sa se trezeasca de-a binelea si sa vada si HOTII CEI MARI.

   #REZIST, #INSIST, #PERSIST, sunt UN mare #TROMBONIST!

   • Precis, salvarea RO vine de la WERNER, LUDOVIC ori SIEGFRIED, toti ROMANI VERZI aflati in mare suferinta, topiti de mila romanilor…!

    • Spaima lui WERNER si a acolitilor sai este ca psd va reusi sa treaca, prin lege, toate centralele electrice (hidro, termo si nucleare) la “Fondul Suveran de Investitii” si el si ai lui nu le vor mai putea MATRASI.
     Dac-ar fi reusit sa le dea strainilor, WERNER ar fi putut, dupa mandat, sa fie REGE neincoronat in TENERIFE… iar Carmencita REGINA…

     • Cu ce a furat pana acum, in special de la paduri si petrol, va reusi sa fie numai un PRINTISOR… ca multi altii…
      Spumega WERNER de furie, mai ales ca Carmencita nu-i da pace deloc.

      • Si MERKEL il preseaza tare!
       Germania are mare nevoie de energie ieftina pentru a-si face produsele si mai competitive pe piata globala.

  • ADEVĂR INTERZIS/ASCUNS

   *Nu trebuie să-i mai lăsăm să ne fure*?
   E trist să văd aici bazaconiile din mintea unui anti român europarlamentar PSD-ist. Acest viclean mafiot oare nu știe ce este Legea penală cu pedeapsa pentru distrugerea economică a țării? El – ca și ceilalți aleși – are posibilitatea să acționeze în justiție crimele de acest fel. Lătrătorul pretinde că el ar fi cinstit!
   Aici, orice comentariu este legat de noua Constituție.

   Vă rog frumos, domnule Ungureanu, transmiteți-i despre soluția Adunării Constituante.

   • Ai inteles gresit, Bobocule. Siedfried este parlamentar PPE, nu PSD.

    • Siegfried…

    • Petrache Boboc

     Nicu, scrie complet dacă tot corectezi: PDL l-a trimis PE NEMERNIC în gruparea PPE. M-am grăbit la expediere, dar în România există o clasă politică, CU GRUPĂRI MAFIOTE DIVERSE, având unica doctrină – A JAFULUI CRIMINAL PRIN LEGILE LOR.

  • Nelu Stiuca

   DACA NU NE TREZIM SI NU REACTIONAM FIE SI CU VIOLENTA ASA POATE AJUNGE TOATA ROMANIA PRECUM TELEORMANUL

   https://www.youtube.com/watch?v=7ezjeIXH5i8

   • SAU CA BACAUL ORI HARGHITA SAU COVASNA.

    TREZIREA TA TOT MIOAPA ESTE…

   • ORI CA LA BACAU SAU IN HARGHITA.

    MIOPIA E TREZIREA TA.

 • ESENTA CENTENARULUI UNIRII ESTE SARBATORIREA DESFIINTARII TOTALE SI DEFINITIVE A STATULUI NATIONAL ROMANESC, PRIN INSTRAINAREA PAMANTULUI STRAMOSESC.

 • DECEBAL

  13 BINEFACERI :

  ~ CITITI PE SITEUL ,,COSTI POPA” CELE 13 BINEFACERI, ALE UNIUNII EUROPENE, CE NOI, POPORUL ROMIN, SINTEM OBLIGATI, SA L-E IFRUNTAM, CU STOICISM…..

  EU, LE-AM CITIT SI MI-AU DAT LACRIMILE, VAZIND, CU CE GROZAVII, ALE TIMPULUI, V-A TREBUII,
  SA SE CONFRUNTE, DRAGII SI IUBITII NOSTRII COPII….

  STIMA .

 • UNDE este dosarul Volkswagen? Aceasta companie a escrocat, cu softul ce raporta emisii falsificate, milioane de romani dar si Statul! In SUA, FBI-ul a arestat directorii companiei Volkswagen, și justiția i-a pus să plăteasca MILIARDE DE DOLARI. Unde e Dosarul germanilor de la Volkswagen? Tainuit si el in laboratoarele DNA!

  UNDE sunt dosarele israelienilor care au intrat ilegal in posesia a peste 40% din terenurile agricole ale Romaniei? Unde sunt, de asemenea, dosarele taierilor ilegale de paduri romanesti?

  CITITI, CA-I INTERESANT! VETI AFLA CA PROCURORII NOSTRI SUNT LUPI PAZNICI LA STANA.

  VETI AFLA DE CE KOVESI ESTE ATAT DE DECORATA DE STRAINI!

  KANALIILE #REZIST NU VA VOR SPUNE NICIOADATA ASTEA…

  POATE ‘TELECTUALU’, URMAS DE ILEGALISTI STALINISTI EVREI, LIICEANU… INTRAT LEGAL/FRAUDULOS IN POSESIA “EDITURI POLITICE” LA NUMAI O LUNA DUPA EVENIMENTELE DECEMBRISTE…

  https://www.incisivdeprahova.ro/2018/02/27/exclusivfurturile-secolului-protejate-tainuite-si-musamalizate-de-dna-diicot-si-parchetul-general/

 • DECEBAL

  DOBROGEA SI BUCOVINA ,

  PINA CE, HIENELE VECINE, N-AU MUSCAT DIN ACESTE DOUA REGIUNI, DOBROGEA SI BUCOVINA CITE O HALCA BUNA DE PAMINT NU S-AU LASAT…..

  ASTFEL:

  DIN DOBROGEA, BULGARII, NE-AU LUA BALCICUL (LOC DE ODIHNA A REGINEI MARIA SI-A REGINEI MAMA ELENA), MAI PRECIS, DOUA JUDETE DUROSLAV SI CALIACRA .

  NICI UN GUVERN CE S-A PERINDAT LA CONDUCEREA TARII IN ACESTI 28 DE ANI,DE ,,DEMOCRATIE”, N-AU AVUT DEMNITATEA DE ADEVARATI ROMINI, IN A RIDICA PROBLEMA ATIT DIRECT, BULGARILOR, CIT SI INDIRECT LA O.N.U. DE-A RECUPERA CELE DOUA JUDETE, DUROSLAV SI CALIACRA, PENTRU A INTREGI ASA CUM A FOST ACEST PRINCIPAT DOBROGEA, IN 1918 ?….

  BUCOVINA DE NORD ~ CE-A FOST SFISIATA DE UCRAINIENI, ESTE O ADEVARATA TRAGEDIE, MENTINUTA CU BUNA STIINTA DE INCOMPETENTII NOSTRII, CONDUCATORI ~ CONDUCATORI, CE PE TIMPUL LUI, EMIL CONSTANTINESCU, S-A DESCIS DISCUTIA PENTRU REITREGIREA ACESTUI PRINCIPAT, CERUT STRINGENT DE-A FI ELIBERATI, ROMINII OCUPATI, DE UCRAINIENI, DECI, ELIBERAREA, FRATILOR NOSTRII…..

  INCOMPETENTII DE ROMINI, AU ,,BILBIIT-O” ATIT DE MULT, PINA CID, SE PARE CA, EMIL CONSTANTINESCU A CEDAT, PENTRU CA, OCUPANTII, SA RAMINA IN CONTINUARE, PE TEREN ROMINESC, ASA CUM ESTE ACUM, ADICA CU ROMINI, FRATI DE-AI NOSTRII SUBJUGATI, IN CONTINUARE, DE CATRE UCRAINIENI, LA CARE ACUM, LI SE MAI ADAUGA SI INTERZICEREA IN A NU LI SE MAI PREDA, LA SCOALA, IN LIMBA ROMINA ….

  HALAL CONDUCATORI ? ? ? ? ….

 • DECEBAL

  BASARABIA ,

  CINDVA, ROMINIEI, I SE MAI SPUNEA SI PRINCIPATELE ROMINE UNITE….

  DIN ACESTE PRINCIPATE ROMINE UNITE FACEAU PARTE :

  1 ~ MUNTENIA .
  2 ~ OLTENIA.
  3 ~ BANAT .
  4 ~ CRISANA .
  5 ~ MARAMURES .
  6 ~ TRANSILVANIA .
  7 ~ MOLDOVA .
  8 ~ BUCOVINA .
  9 ~ DOBROGE SI
  10 ~ BASARABIA .

  CAM ASA, NE-A LASAT NOUA BUNII SI STRABUNII NPSTRI, 10 PRINCIPATE ROMINE UNITE DENUMITE INPREUNA ,,ROMINIA”.

  FIECARE PRINCIPAT, EREA CAM INDEPENDENT, DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, NUMAI ARMATA EREA LA COMUN, DEOARECE TREBUIA, CA ACESTA, SA PAZASCA BUNURILE MATERIALE ALE SOLULUI SI SUBSOLULUI TUTUROR PRINCIPATELOR, BUNURI, IN CARE HIENELE, CE NE INVECINEAM, EREAU CU OCHII PE NOI PENTRU A NI LE FURA SI DUCE LA EI IN TARA.

  ELVETIENII, CE SI-AU DAT SEAMA CA ACEST MOD DE ORGANIZARE ROMINESC, ESTE CEL MAI EFICIENT MOD DE ADUCERE BUNASTARE POPORULUI, AU TRECUT LA APLICAREA LUI IMEDIATA COPIINDU_NE METODA, NUMAI CA EI IN LOC DE-A NUMII ACESTE TERITORII PRINCIPATE PRINCIPATE, ACESTIA LE-AU NUMIT CANTOANE.

  CU ACEST MOD DE ORGANIZARE TERITORIALA COPIAT DUPA NOI ,ELVETIA A AJUNS SA DETINA LOCUL 1 PE INTREAGA EUROPA PRIVIND NIVELUL DE TRAI AL POPULATIEI.

  DE RETINUT CA EI ODATA CU ACEASTA INPARTIRE GEOGRAFICA IN CANTOANE AU RENUNTAT IN TOTALITARE LA ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA” INBRATISIND DEMOCRATIA DIRECTA, NUMITA SI DEMOCRATIE PARTICIPATIVA .

  DACA SI NOI AM RENUNTA LA DEMOCRATIA REPREZENTATIVA, IMEDIAT BASARABIA S-AR INTOARCE IN MOD NECONDITIONAT LA PATRIA MUMA, COMPLETIND LIPSA CELOR 10 PRINCIPATE LASATE IN DAR, DE MOSSII SI STAMOSII NOSTRII IN 1918 .

 • ADEVĂR INTERZIS/ASCUNS

  În 28 Iunie 1991 Senatul SUA a emis rezoluţia 148, prin care hotărăşte că Guvernul SUA trebuie să susţină eforturile Moldovei de negociere a reunificării României cu Moldova, conform comisarul.ro.

  Citiți documentul ascuns opiniei publice de politicienii din România şi Moldova și observați cu atenție motivele!

  “CONGRESUL 102 SESIUNEA 1: Rezoluţia Senatului 148″

  Pentru a exprima convingerea Senatului că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova şi Bucovina de Nord.

  ÎN SENATUL STATELOR UNITE 28 IUNIE (ZI LEGISLATIVĂ, 11 IUNIE), 1991 Dl. PRESSLER (pentru el însuşi şi Dl. HELMS) a depus următoarea hotărâre, care a fost trimisă Comitetului pentru Relaţii Internaţionale

  HOTĂRÂRE
  Pentru exprimarea convingerii Senatului că Statele Unite trebuie
  să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din
  Republica Moldova şi Bucovina de Nord.

  Întrucât principatul românesc al Moldovei a apărut ca stat independent în secolul al XIV-lea;
  Întrucât Moldova a fost invadată în 1806 de către Armata Rusă şi anexată de către Imperiul Rus în 1812 ca rezultat al Tratatului Ruso-Turc de la Bucureşti;

  Întrucât la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus şi înfiinţarea unor state separate;

  Întrucât la 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării, adunarea constituantă moldovenească aleasă în mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent;

  Întrucât la 9 aprilie 1918 Adunarea Constituantă a votat unirea Moldovei cu Regatul României;

  Întrucât Statele Unite, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi restul statelor aliate au aprobat şi au recunoscut în mod explicit reunirea Moldovei cu România în Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920;

  Întrucât forţele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul României la 28 iunie 1940 şi au ocupat estul Moldovei şi Bucovina de Nord şi Herţa, încălcând Carta Ligii Naţiunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renunţarea la Război din 1928, Pactul Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Convenţia pentru Definirea Agresiunii din 1933 şi principii general recunoscute ale dreptului internaţional;

  Întrucât asupra anexării Moldovei, a Bucovinei de Nord şi a Herţei s-a hotărât în mod prospectiv în anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune încheiat între Guvernul Uniunii Sovietice şi Imperiul German la 23 august 1939;

  Întrucât între 1940 şi 1953 sute de mii de români din Moldova şi Bucovina au fost deportaţi de Uniunea Sovietică în Asia Centrală şi Siberia;

  Întrucât Guvernul Statelor Unite şi-a exprimat în mod repetat refuzul de a recunoaşte ocuparea de teritorii în urma termenilor aşa-zisului Pact Stalin-Hitler, inclusiv anexarea Estoniei, a Letoniei şi a Lituaniei în 1940;

  Întrucât Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice şi Statelor Unite sunt părţi ale Cartei Atlanticului din 14 august 1941, în care semnatarele şi-au declarat „dorinţa de a nu fi martore la schimbări teritoriale care nu concordă cu voinţa exprimată în mod liber a popoarelor interesate” şi şi-au afirmat dorinţa „de a fi martore la restaurarea drepturilor suverane şi a autoguvernării către cei care au fost vitregiţi cu forţa de ele” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial;

  Întrucât la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba română ca limbă oficială a Republicii şi a repus în drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul Sovietic în timpul ocupaţiei, ca alfabet al românei scrise;

  Întrucât în martie 1990 poporul român al Moldovei a putut vota, în alegeri libere şi corecte, deputaţi pentru Consiliul Suprem al Moldovei; Întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul românesc ca steag oficial al republicii;

  Întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran;

  Întrucât la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de români s-au strâns la A Doua Mare Adunare Naţională în capitala Moldovei, Chişinău, să declare independenţa naţională a românilor din teritoriile ocupate;

  Întrucât poporul Moldovei a refuzat să ia parte la referendumul sovietic din 3 martie 1991, în ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de ameninţare şi intimidare a poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional;

  Întrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare;

  și

  Întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au mereu dreptul, în deplină libertate, să-şi hotărască, când şi dacă doresc, statutul politic intern şi extern, fără ingerinţe exterioare şi să îşi urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială şi culturală”:

  Aşadar, să fie decis, în momentul de faţă, că este convingerea Senatului că Guvernul Statelor Unite trebuie

  1) Să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei şi al Bucovinei de Nord, ocupate de Uniunea Sovietică, şi să emită o declaraţie cu acest scop;

  și

  2) Să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei să negocieze în mod paşnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova şi cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional şi în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki.”

  ***
  Un scurt comentariu cu completarea acțiunilor autohtone de reunificare ar merita să-l facă călăul României care așteaptă *judecata istoriei*.
  Petrache Boboc. 0744 435 445

  • Alfabetul chirilic este exact alfabetul dacic cuprins in Tablitele de la Sinaia.

   Dacii Chiril si Metodiu, initiati in cultura antica daca, au oferit acest alfabet intregii lumi slave.

   • ADEVĂR INTERZIS/ASCUNS

    Alogenii distorsionează orice adevăr, inclusiv despre identitatea națională a Românilor. Insuși DEX-ul limbii române produce nenumărate neadevăruri și distorsiuni: se definește că alfabetul chirilic este *o veche scriere slavonă*!…
    Se mai poate remarca faptul că definiția SEPARAȚIE a fost refăcută în anul 2002 cu scopul ascunderii faptului că NU EXISTĂ SEPARAȚIE REALĂ A *PUTERILOR STATULUI*.

 • DECEBAL

  ADUNAREA CONSTITUANTA (6)

  DACA ATI FI ELIMINAT, ATIT FUNCTIA DE PRESEDINTE, CIT SI FUNCTIA DE PARLAMENTAR, SE PUTEA SPUNE CA ACEASTA CONSTITUTIE A CETATENILOR, REPREZINTA 100% DEMOCRATIE DIRECTA SAU PARTICIPATIVA PRECUM IN ELVETIA…

  NE ELIMININD DIN CONTEXT, ACESTE FUNCTII INUTILE, CONSTITUTIA CETATENILOR, DEVINE NUMAI 80% CONSTITUTIE ,,DIRECTA” SAU CUM I SE MAI SPUNE, ,,PARTICIPATIVA” RESTUL DE 20%, POPORUL, ISI V-A EXERCITA PREROGATIVELE, TOT PRIN INTERPUSI, ADICA PRIN REPREZENTANTI INUTILI….

  STIMA .

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (6).
  Referendumul. Schimbarea raportului dintre democraţia directă şi cea reprezentativă. Restabilirea suveranităţii poporului.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic cum am putea transforma referendumul în principalul instrument de exercitare a suveranităţii poporului, în schimbarea raportului dintre democraţia directă şi democraţia reprezentativă.

  Referendumul.

  În actuala Constituţie a României, referendumul, ca modalitate prin care poporul participă direct la luarea deciziilor referitoare la organizarea statului, la adoptarea normelor care reglementează relaţiile dintre cetăţeni şi relaţiile dintre stat şi cetăţeni, este menţionat de numai două ori: prima dată la articolul 90 şi a doua oară la articolul 151.
  Articolul 90 are următorul cuprins:
  „Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la problemele de interes naţional.”
  La articolul 151, care se referă la procedura de revizuire a Constituţie, alineatul (3) are următorul cuprins:
  „Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.”
  Notăm, deci, că poporul român nu poate să-şi exprime voinţa cu privire la problemele de interes naţional decât dacă i se cere acest lucru de către Preşedintele României.
  Numai Preşedintele României are dreptul să hotărască dacă există probleme de interes naţional cu privire la care poporul poate să-şi exprime voinţa şi dacă cere sau nu poporului să-şi exprime voinţa cu privire la aceste probleme.
  Poporul român nu mai are dreptul să hotărască nici dacă există probleme care îi afectează interesele, nici să se pronunţe în legătură cu rezolvarea acestor probleme.
  Pe lângă faptul că nu recunoaşte dreptul poporului de a hotărî el, poporul, care sunt problemele cu privire la care poate să-şi exprime voinţa, actuala Constituţie nu precizează nici condiţiile de validitate ale referendumului, nici obligativitatea punerii în practică a votului popular.
  Aşa se face că prevederile actualei Constituţii referitoare la referendum au fost folosite de Preşedintele României şi de Curtea Constituţională a României nu pentru rezolvarea adevăratelor probleme cu care s-a confruntat şi se confruntă societatea românească, ci pentru lupta politică, pentru manipularea şi deturnarea voinţei electoratului.
  Speculând nemulţumirea electoratului faţă de politica antipopulară şi antinaţională a clasei politice, în anul 2009, Preşedintele României a organizat referendumul prin care a cerut poporului să-şi exprime voinţa cu privire la numărul de parlamentari şi de camere parlamentare. Prin această acţiune pur speculativă, a păcălit nu număr mare de români, a câştigat alegerile prezidenţiale, dar nu a mai făcut nimic pentru punerea în aplicare a votului popular referitor la parlamentul unicameral, cu un număr de cel mult 300 parlamentari.
  Speculând şi ea impreciziile Constituţiei referitoare la referendum, Curtea Constituţională a României a “interpretat” prevederile referitoare la cvorumul participării cetăţenilor la referendumul din anul 2012 astfel încât propunerea de demitere a Preşedintelui României a fost respinsă, în ciuda faptului că 87% din cei care au participat la referendum, aproape 7,5 milioane de români, votaseră pentru demitere.
  În ceea ce priveşte referendumul pentru aprobarea revizuirii Constituţiei, observăm că această prevedere este pur demagogică. Poporul este chemat la referendum pentru a vota cu DA sau NU un proiect de revizuire care a fost, în prealabil, adoptat de Parlament.
  Poporul poate, printr-o iniţiativă susţinută de 500.000 de cetăţeni, să propună revizuirea Constituţiei, dar această propunere nu poate fi supusă direct aprobării poporului, prin referendum. Ea trebuie aprobată, întâi, de Parlament şi numai după aprobarea Parlamentului propunerea ajunge la popor.
  Actuala Constituţie a României a deposedat, practic, poporul român de suveranitatea sa naţională, de toată puterea politică, aceasta fiind acaparată de Parlamentul ţării, care o exercită totalitar, în interesul oligarhiei financiare şi politice şi în detrimentul poporului.
  Noua Constituţie a României, propusă de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, are ca scop principal restabilirea suveranităţii naţionale a poporului român, scop care se realizează prin restructurarea statului, prin redefinirea componentelor statului şi a atribuţiilor acestora, prin stabilirea de noi raporturi între popor şi stat, prin redefinirea libertăţilor, drepturilor şi îndatoririlor cetăţenilor, astfel încât poporul să devină stăpân pe propria lui ţară, pe propriul său destin, pe prezentul şi viitorul său, pe teritoriul său naţional, pe resursele naturale ale acestui teritoriu, pe avuţia creată prin munca sa.
  Elementul central al acestui proces reformator îl reprezintă schimbarea raportului dintre componenta reprezentativă şi cea directă a exercitării suveranităţii poporului, prin diminuarea drastică a atribuţiilor încredinţate organelor reprezentative şi creşterea puternică a participării directe, prin referendum, a poporului la luarea deciziilor politice care îi afectează interesele, prin instituirea dreptului poporului de a legifera şi de a demite orice persoană aleasă în orice funcţie publică dacă nu îşi respectă angajamentele asumate prin contractul electoral.
  Iată, cuprinsul articolului 2.1, propus de MCC, referitor la referendum:
  “(1) Poporul îşi exprimă voinţa cu privire la orice problemă de interes naţional, sau local, prin referendum, organizat potrivit Constituţiei şi legii.
  (2) Referendumul local se organizează la nivelul comunei, oraşului, municipiului, sau judeţului, la cererea primarului, a prefectului, a unui sfert din numărul consilierilor locali, respectiv, judeţeni, sau la cererea a cel puţin 5% din numărul cetăţenilor cu drept de vot ai comunei, oraşului, municipiului, sau judeţului respectiv.
  (3) Referendumul naţional se organizează la iniţiativa Preşedintelui României, la iniţiativa a cel puţin 250.000 cetăţeni cu drept de vot, sau din oficiu, de către Autoritatea Electorală, în situaţiile prevăzute în Constituţie.
  (4) Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendumul iniţiat potrivit Constituţiei, în termen de 45 zile de la data înregistrării iniţiativelor la această Autoritate, sau la termenele prevăzute în Constituţie.
  (5) Referendumul, organizat potrivit Constituţiei, este valabil şi îşi produce efectele în sensul hotărât de majoritatea celor înscrişi pe listele electorale permanente care au participat la referendum şi şi-au exprimat în mod valabil votul. La referendum, participă şi cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa ori călătoresc în străinătate şi sunt înscrişi pe listele electorale suplimentare. La referendum, opţiunile de vot vor fi prezentate pe buletinele de vot în aşa fel încât votanţii înscrişi pe listele electorale să poată alege exprimându-şi opţiunea prin “DA” sau “NU”.
  (6) Voinţa exprimată de alegători prin referendum, validat ca fiind legal, este obligatorie pentru toate autorităţile statului şi autorităţile locale.
  (7) O lege, sau hotărâre, aprobată prin referendum poate fi modificată, completată sau abrogată doar printr-un alt referendum.”
  Odată cu adoptarea Constituţiei propusă de MCC, poporul român va putea el însuşi, la iniţiativa a 250.000 de cetăţeni, să organizeze referendum naţional, pentru a hotărî în orice problemă pe care el o consideră de interes naţional. La fel şi pentru problemele de interes local.
  Referendumul nu va mai depinde de bunul plac al Preşedintelui României, sau al autorităţilor locale. El va fi organizat de Autoritatea Electorală, la cererea cetăţenilor, potrivit prevederilor legii.
  Referendumul este valabil dacă la el participă cel puţin 50% plus unu din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale şi hotărârea majorităţii participanţilor la referendum devine obligatorie pentru toate autorităţile statului şi autorităţile locale, inclusiv pentru Parlament, care va trebui să adopte, de îndată, toate legile cerute de punerea în practică a hotărârilor adoptate de popor, prin referendum, inclusiv şi pentru Curtea Constituţională, care nu va mai putea să “interpreteze” rezultatele referendumului.
  Poporul va hotărî, prin referendum, în orice problemă, de interes naţional, sau local, fără nici o excepţie, inclusiv în ceea ce priveşte aprobarea tratatelor internaţionale la care România urmează să devină parte.
  Poporul va putea, prin referendum, să demită orice persoană aleasă în orice funcţie publică, dacă aceasta nu îşi respectă angajamentele asumate prin contractul electoral.
  Referendumul devine, astfel, instrumentul prin care poporul îşi exercită direct suveranitatea, prin care îşi exercită controlul asupra statului, care face ca statul să-şi piardă caracterul totalitar şi să devină ceea ce trebuie să fie, adică slujitor al intereselor poporului, apărător al libertăţilor şi drepturilor cetăţenilor.

  Constantin COJOCARU
  7 martie 2018

  • Restart România

   Teo Palade
   Miercuri, 07 Martie 2018 20:55
   Peste o sută de mii de „soldaţi fără uniformă”, fonduri externe asigurate de cinci state cu scopul de a schimba „starea de fapt” din România. În folosul cui?
   Mirosul urât, emanat la scurmarea mizeriei din templul acelora care se autointitulează „Sfinţii luptători împotriva corupţiei”, a invadat spaţiul public românesc şi a condus la decopertarea unor fapte mai vechi, mirositoare şi ele, care s-au vrut încorporate, cel puţin de faţadă, imensului val anticorupţie. Fapte reprobabile dar, ca urmare a nepăsării noastre ancestrale, acoperite imediat de uitare. Între acestea, şi programul „Restart România”.
   140.000 de „cetăţeni reformatori”, „restarteri” plătiţi să pună sub presiune regimul de la Bucureşti
   Ambasadorul S.U.A. la Bucureşti anunţa în anul 2012 că se hotărâse „restartarea” României. La initiativa ambasadei S.U.A., câteva dintre misiunile diplomatice din Bucureşti participau la un program intitulat „Restart România”. La cea dată, acoperită de cuvinte frumoase, de aspiraţii entuziasmante şi slogane democratice, acţiunea de mare amploare „Restart România”, coordonată şi plătită de S.U.A., Marea Britanie, Germania, Spania şi Canada, se afla în plină desfăşurare. Ea avea ca scop atragerea cât mai multor tineri autohtoni la acţiuni menite să atace „mentalitatea corupţiei” şi să modifice „starea de fapt” din România. Naivi, dar şi nepăsători, în 2012 nu am reacţionat în niciun mod. Apoi, am uitat. De ce ar fi fost necesară o ripostă? Pentru că, intervenţia din exterior în scopul de a modifica ordinea de drept dintr-o ţară, indiferent de muzicalitatea rezonanţei metodelor utilizate, este asimilată pretutindeni pe mapamond ca un atentat la siguranţa naţională ori ca o tentativă de lovitură de stat.
   Pare o concluzie forţată, prea dură? Cum altfel s-ar putea numi organizarea şi susţinerea de către cinci ambasade acreditate în România a unor „programe” prin care cei nemulţumiţi de situaţia din ţară sunt plătiţi, încurajaţi şi îndemnaţi la luptă împotriva „stării de fapt”? „Programe” la care, conform declaraţiei ambasadorului S.U.A. la Bucureşti, fuseseră deja atraşi şi plătiţi 140.000 de tineri? Semnificativ, ori numai cu titlu de amănunt neimportant, pentru cei mai puţin informaţi ar trebui precizat că în anul 2012 Armata Română era practic desfiinţată, în mare parte şi cu „sprijinul” determinant al unora dintre statele enumerate mai sus. Concret, din aproape 400.000 de militari activi în 1990, România mai avea, aşa cum are şi azi, circa 70.000 de soldaţi, ofiţeri şi generali. Pare incredibil, dar toată Armata României, stat aflat la răscrucea intereselor marilor puteri mondiale, nu umple un stadion… De două ori mai mulţi „soldaţi” erau deja înrolaţi în „armata de tineri” plătită cu banii ambasadelor prietene!
   Cine erau ei, soldaţii fără uniformă? Ne lămurea domnul ambasador Gitenstein: „acei cetăţeni reformatori” care „folosesc internetul pentru a ataca ceea ce dumneavoastră (adică noi, românii! – n.a.) numiţi mentalitatea corupţiei [...] acei cetăţeni reformatori care fie au trăit în străinătate şi s-au întors pentru a-şi lansa propriile firme, fie lucrează pentru companii occidentale sau sunt activi pe internet”. Cu cei 140.000, botezaţi cu tandreţe de ambasada S.U.A. „restarteri”, România trebuia repornită. De ce, repornită? Ne spunea tot Excelenţa Sa care, referindu-se în mod public la „starea de fapt” din România şi la necesitatea de „restartare” a acesteia, afirma: „Naţiunile care eşuează sunt cele ale căror instituţii sunt slabe sau manipulate, cele în care statul de drept este banalizat”. Am putea concluziona că dl Gitenstein, un excepţional cunoscător al realităţilor româneşti, constatase şi ne spunea pe ocolite că România a eşuat, avea instituţii slabe, iar statul de drept se banalizase. Ca urmare, în contradicţie totală cu Convenţia de la Viena care impune diplomaţilor „respectarea legilor ţării de reşedinţă şi neamestecul în treburile interne ale acesteia”, domnul ambasador a hotărât să scoată statul de drept din banalizare şi să readucă la linia de plutire ţara asta eşuată. Cum? Prin iniţierea programului „Restart România” la care a cooptat alte cinci ambasade pentru a plăti 140.000 de „cetăţeni reformatori”. O întreagă armată! „Armată” cu misiunea ca, prin efort comun cu ambasadele, să pună umărul pentru a schimba „starea de fapt” în statul suveran Republica România! Totul, numai şi numai din prietenie şi respect.
   Întrebări rămase fără răspuns
   Iată câteva întrebări, logic justificate, care ar merita răspuns deşi nu se oboseşte nimeni să le desluşească:
   - Ale cui interese erau deranjate în 2012 de mersul spre democraţie, nu totdeauna lin, al ţării noastre?
   - Cui nu-i convenea „starea de fapt” din România?
   - Prin ce metode se măsurase legitimitatea sau nelegitimitatea ordinii de drept din ţară şi cine era cel investit să decreteze colapsul „stării de fapt” peste capul conducerii alese a statului român suveran?
   - Pentru ce era nevoie să fie atraşi, organizaţi şi plătiţi, sute de mii de tineri în scopul „restartării” unei Românii care, membră N.A.T.O. şi a Uniunii Europene, îşi urma calea proprie spre democraţia deplină?
   - Se oprise ţara, eşuase, iar noi habar nu aveam? Dacă da, cine, ce o oprise şi pentru ce? Iar dacă unor ţări prietene şi aliate li se părea că România a „eşuat”, cine sau ce le-a oprit să recurgă la colaborarea deschisă cu regimul legal existent în loc să plătească o adevărată armată clandestină cu scopul de a „restarta”, mai pe faţă, mai pe ascuns, ţara? – Şi, poate nu în ultimul rând, unde se afla în tot acest timp Serviciul Român de Informaţii?
   Desigur, programele care să ducă la „restartarea” unei ţări „eşuate” nu se elaborează singure. Evidenţa a peste 150.000 de oameni şi a nu se ştie câte zeci sau sute de O.N.G.-uri subordonate acestei idei, planificarea, asigurarea logistică şi desfăşurarea acţiunilor care implică zeci de mii de oameni din locaţii diferite, necesită nu numai resursă financiară, ci şi umană. Logic, ar rezulta că în structura ambasadelor cu pricina au fost desemnaţi pe termen lung specialişti, chiar şi structuri specializate răspunzătoare de bunul mers al acţiunii. Prin urmare, ne putem întreba: „Restart” se întâmplă numai în România, ca idee nouă, spontană şi izolată? Nu a existat precedent? Nu cumva programe de tipul „Restart” au mai fost aplicate şi în alte ţări? Cum ar fi Libia sau Ucraina, ca să dăm numai două exemple dintre statele unde, în ultimul decenu, „starea de fapt” de a fost schimbată „din interior” cu sprijin extern?
   El, Programul, se aplică pentru întâia oară în România? Sau şi acel Decembrie 1989 a fost urmarea unui alt plan „Restart România”? Unul cu linii de derulare un pic deosebite, implicând şi alţi contributori externi, dar tot cu angrenarea a sute de mii de „restarteri” („cetăţeni reformatori”) plătiţi, asiguraţi logistic… et cetera?
   Iată cât de periculos este şi în câte direcţii te poate îndrepta o iniţiativă de genul „Restart România”! Şi-a asumat dl. Gitenstein implicaţiile reale pentru S.U.A. ale unei acţiuni de o asemenea natură desfăşurate în ţara de acreditare? A luat în calcul Excelenţa Sa consecinţele gravelor încălcări ale Convenţiei de la Viena comise la ambasada S.U.A. de la Bucureşti? Dacă nu, locul său nu era acolo. Dacă da, atunci fie a fost un inconştient, fie nu i-a păsat întrucât rolul său se reducea la executarea unui ordin. Iar, în România, cine ar fi avut curaj să-i judece faptele?
   Stupefiant, emblematic pentru comportamentul iresponsabil al celor care conduc ţara, este şi faptul că întreaga acţiune menită să schimbe „starea de fapt” din România a fost validată prin prezenţa fizică a prim-ministrului român abia instalat în funcţie. Deloc nesemnificativ, se sărbătorea „Ziua Independenţei” (Ziua Naţională a S.U.A.) când ambasadorul Gitenstein a găsit de cuviinţă să anunţe lansarea cu succes a programului „Restart România”. Program care, de necontestat, limita (ori persifla, prin scopurile sale?) suveranitatea României. Aflat acolo, pe podiumul festivităţii, alături de ambasadorul S.U.A., modest şi aproape invizibil, premierul n-a schiţat niciun gest de protest… Prin jocul ironic al sorţii, tăcutul premier de atunci a devenit mai apoi acel prim-ministrul care trei ani mai tîrziu, zgomotos de această dată, era obligat să demisioneze cu întregul guvern la presiunea acelor „cetăţeni reformatori”, plătiţi cu banii celor cinci ţări organizatoare ale programului cu pricina. Era alungat prin forţa demolatoare tocmai a „cetăţenilor reformatori” asupra existenţei cărora nu avusese nimic de obiectat în iulie 2012 şi nici după!
   Mai puţine enigme?
   După cinci ani de frământări sociale soldate cu imense pierderi economice şi de credibilitate pe plan extern, ne putem explica acum cât de „spontane” erau (şi mai sunt încă) marşurile şi protestele „cetăţenilor reformatori” aflaţi în solda unor state care ne voiau binele. Bine, făcut cu forţa! Ne explicăm de ce valul de proteste era organizat, aproape în totalitate, online. Programul „Restart România” avea drept câmp de bătălie declarat internetul! Ne putem dumiri, abia acum, de ce în public se vehiculau cifre apropiate de suta de mii atunci când era vorba de numărul participanţilor la demonstraţii. Era firesc. „Armata” lor avea, nu-i aşa, 140.000 de „soldaţi”! Înţelegem mai bine azi câtă „indignare civică” poate induce banul şi de ce unii „protestatari” sfidau în stradă gerul, vântul sau ploaia. Trebuia respectat contractul. Altfel, adio plată!
   Privind faptele prin perspectiva implicării directe a celor cinci state cu o mare influenţă în U.E. şi în N.A.T.O., implicare inclusiv pecuniară, dispar dubiile în ceea ce priveşte organizarea aproape militară a demonstraţiilor de stradă, nu mai reprezintă o enigmă de unde veneau banii necesari „recuzitei”, nu ne mai întrebăm de ce protestatarii aveau asigurată cazare şi masă gratuite, ori de unde proveneau laserele scumpe cu care se afişau lozinci „mobilizatoare” pe faţada sediului guvernului. Vedem mai clar motivul adevărat al sfielii jandarmilor şi ne explicăm mai lesne lipsa de fermitate a administraţiei centrale şi locale: conduita noastră de slugă fricoasă şi linguşitoare, mentalitate cultivată cu succes până în cele mai înalte sfere ale statului.
   Alte câteva întrebări legitime. De data aceasta, cu răspuns previzibil
   Ce s-ar fi întâmplat dacă, prin absurd, în anul 2012 ambasadorul român la Berlin ar fi plătit 140.000 de „cetăţeni reformatori” nemţi pentru a lupta împotriva ordinii de drept din statul german întrucât România, ţară U.E., nu mai putea tolera „starea de fapt” din Republica Federală Germania? Care ar fi fost urmările pentru România dacă ambasadorii noştri ar fi procedat identic în S.U.A., Canada, Spania sau Marea Britanie? Aceste acţiuni ar fi fost apreciate ca reprezentând dovada că românii sunt preocupaţi de unitatea Uniunii Europene şi că, în postură de aliaţi fideli ai Americii, noi dorim o mai bună ordine de drept în S.U.A.? Cum ar fi reacţionat guvernele statelor respective şi câte zile ar mai fi rezistat ca ambasadori trimişii României în acele ţări? Cât timp, ca ţară, am mai fi continuat să avem legături diplomatice cu acele state?
   Ca să ajut în aflarea răspunsurilor, menţionez că România nu este o colonie. România este, juridic, un stat suveran al Uniunii Europene cu aceleaşi drepturi ca Germania, Spania şi celelalte 25 de state membre. De asemenea, subliniez că România are, ca membru al N.A.T.O., un parteneriat strategic bilateral cu S.U.A. şi dispune de drepturi egale în alianţă cu Canada şi Marea Britanie.
   Post-scriptum
   - Respect faptul că mii de români au participat la protestele antiguvernamentale din îndemn lăuntric, firesc şi onorabil, fără să fie parte a „armatei de restarteri”. Fără a fi plătiţi. Nu despre ei este vorba în scrierea de faţă.
   - Verbul „a restarta” nu există în Dicţionarul explicativ al limbii române. Cuvântul reprezintă un englezism, neasimilat oficial în limba română, pe care l-am utilizat bazându-mă pe înţelegerea şi bunăvoinţa dumneavoastră. Mulţumiri!

 • Nelu Stiuca

  Unul din mesajele vicepresedintelui Comisiei Europene a fost clar clasa politica sa se ocupe IN PRINCIPAL de DEZVOLTAREA ECONOMICA A TARII.
  AGRICULTURA si TARANUL roman amenintat si chinuit de o istorie intreaga au fost lasati sa fie salvati de mila lui dumnezeu si a U.E, deoarece cercetarea stiintifica, industria autohtona de utilaje agricole si sistemul de irigatii a fost distruse fara ca sa raspunda cineva. Asa zisele programe de dezvoltare (submediocre) si ajutorare financiare (subventionare) dispuse de politica interna a tarii n-au reusit decat sa realizeze “praduirea” fondurile financiare alocate si sa demonstreze nimic altceva decat importanta “frectiei la piciorul de lemn sau influienta razelor de luna asupra galosilor de guma” in conditiile in care si industria alimentara romaneasca a fost falimentata din lipsa de politici si strategii nationale adecvate.
  Asociatiile agricole existente in domeniul agrar (cu sau fara personalitate juridica) au realizat acumulari nejustificabile (sume in conturi, bunuri mobile si imobile) din terenurile nerevendicate si de la taranii carora le lucreaza pamantul in “arenda” si pe care in realitate ii deposedeaza in mod abuziv, motivand existenta secetei sau a calamitatilor, atat de subventiile acordate de catre stat pentru suprafetele in cauza cat si de recoltele obtinute pe terenurile respective.
  Se procedeaza in mod “salbatic” sau “haiducesc” deoarece se ignora orice randuiala umana europeana in detrimentul celor ce detin terenuri agricole si sunt neputiinciosi.
  Asa s-a ajuns ca in majoritatea zonelor rurale ale Romaniei sa se instaleze fara nici o rezistenta politica, civica sau populara “feudele primarilor”.
  Potentialul agricol al Romaniei este valorificat in proportie de cel mult 40%. In acest domeniu ne situam ca natiune pe primul loc in UE la, suprafete arabile nelucrate (desi de-a lungul istoriei poporul roman a supravetuit datorita harniciei si intr-o anumita perioada istorica a fost granarul Europei) si la detinerea de atelaje pentru lucrat pamintul cu tractiune animala (BALIGOASA).
  Circuitul economic al produselor agricole si alimentare in Romania este “manageriat,” in detrimentul statului si al cetatenului onest de cei ce apartin unor mafii sustinute de clasa politica care nu mai pot fi destructurate.

  • NOI, cei care mai simțim și vrem să trăim românește, aici la noi în țară, ce mai așteptăm pentru a ne lua cu adevărat țara în bună grijă?…!!!!!!!!!!!!!!!

   „Orfanii”
   Redactia ART-EMIS
   Duminică, 04 Martie 2018 18:58
   Milioane de autoexilaţiDupă ce Mărţişorul a umplut inimile tuturor surorilor, soţiilor sau fiicelor noastre cu bucuria primăverii – aşa cum este ea, încă plină de zăpada ce-a lipsit de Crăciun – vă oferim spre lectură un altfel de „mărţişor”. Unul plin de tristeţe, dar, din nefericire, crud şi adevărat. O mărturisire a unui tânăr, a unei întregi generaţii, un „mărţişor” al tuturor copiilor „orfani” de părinţii goniţi din ţară prin iluzia „fericirii”. „Tagma jefuitorilor” căţărată la pupitrele de comandă după 1989 a alungat milioane de români obligându-i să fie slugi în ţările altora. Forţaţi de sărăcie, milioane de români au luat calea strainătăţii, iar copiii lor rămaşi acasă au o singură dorinţă: să-şi revadă cat mai repede părinţii.

   Te rugăm, „Să nu plângi, Maică Românie!”, iar Măria Ta, Popor Român, trezeşte-te şi nu uita că: „Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii,/ Mânca-i-ar casa pustia/ Și neamul nemernicia./ Ştefane, Măria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/ Las’ Arhimandritului/ Toată grija schitului,/ Lasă grija Sfinților/ În samă părinților,/ Clopotele să le tragă/ Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă,/ Doar s-a ‘ndura Dumnezeu/ Că să-ți mântui Neamul tău!/ Tu te ‘nalţă din mormânt/ Să te-aud din corn sunând/ Și Moldova adunând/. De-i sună din corn odată,/ Ai s-aduni Moldova toată,/ De-i sună de două ori/ Îți vin codri ‘n ajutor,/ De-i sună a treia oară/ Toți dușmanii or să piară/ Din hotăra în hotăra,/ Îndrăgi-i-ar ciorile/ Și spânzuratorile!”. (Mihai Eminescu, Doina). Redacţia ART-EMIS

   Mamă, ai făcut destui bani ca să-mi cumperi o altă copilărie? Una în care să am şi părinţi?

   Când aveam patru ani, tu şi tata aţi hotărât că e mai bine să plecaţi din ţară pentru a câştiga mai mulţi bani pentru mine. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ce mi-aş dori mai mult: bani, sau pe mama şi poe tata lângă mine? Ştiu că eram prea mic, totuşi, cred că deşi aveam doar câţiva anişori, ştiam ce valorează mai mult pe lumea asta. În prima zi de şcoală, când aveam şase ani, pe mine m-a însoţit bunica şi tu mi-ai fost alături două minute… la telefon. Două săptămâni s-a rugat doamna de mine să nu mai plâng şi să accept să mă joc cu colegii mei. Venea în pauză, mă mângâia pe cap, mă lua de mânuţă şi încerca să mă mişte din bancă. Atunci începeam să plâng. Într-un târziu mi-am făcut curaj şi i-am spus de ce nu ies.
   - Mi-a spus mami să fiu cuminte la şcoală şi să nu vă supăr, că altfel nu se mai întoarce.
   Mi-a zâmbit, apoi m-a luat în braţe, spunându-mi că ai glumit. I-am spus că eu nu ştiu când glumeşti, că nu te cunosc prea bine. Nu a mai zâmbit. BaBăieţel trist chiar i-au dat lacrimile şi atunci m-am speriat tare că am supărat-o şi pentru asta tu nu o să te mai întorci la mine.
   Mi-a fost frică mult timp, mamă, indiferent cât de buni au fost oamenii cu mine. Când ceilalţi copii se certau, discuţiile se terminau cu „Te spun lui tata!”. M-am întrebat mereu: eu ce aş fi putut spune? Nu a fost cazul căci copiilor le-a fost milă de mine şi m-au protejat. Mario, colegul meu, mi-a zis că dacă vreu, o roagă pe mama lui să fie şi mama mea, ca să nu mai plâng.

   Prin clasa a patra, deja mă obişnuisem că eu am nişte părinţi virtuali. Da, ştiam ce-i aia „virtual”, pentru că din banii voştri făcuţi departe de mine aveam şi computer, şi tabletă, şi telefon. Ştiam să le folosesc ca să vorbesc cu voi. Trebuia să facem felicitare pentru mama de 8 Martie şi Doamna mi-a spus că am pus florile urât şi că ar trebui să fac alta. M-am trezit spunându-i sec că nu contează, că oricum o vezi doar în poză şi nu te prinzi. Torturile de ziua mea erau poze, florile de ziua ta erau poze… Tu erai o poză, mamă.

   Aveam 9 ani când v-am revăzut. Aţi venit după ce v-aţi luat cetăţenia. Îmi amintesc că m-ai întrebat de ce nu te iau în braţe, şi tăceam. Ai spus că sunt cam timid şi că ţi-a fost dor de mine şi te aşteptai la o primire mai călduroasă. Nu ştiai nici tu şi nu realizasem nici eu, încă. Nu eram timid, ci pur şi simplu nu eram obişnuit să îmbrăţişez străini.

   Au fost nopţi în care am visat urât şi tot ce doream era să te iau în braţe ca să nu-mi mai fie frică. Erau zile în care luam note mari şi ştiam că merit să fiu luat în braţe. Au fost atâtea momente în care aş fi dat orice ca să te pot îmbrăţişa, dar cu timpul m-am obişnuit cu ideea că îmbrăţişările nu sunt pentru mine.

   Am crescut, şi, la 18 ani mi-aţi luat maşină şi apartament, spnându-mi, mândri, că pentru asta v-aţi sacrificat. Deşi am vârsta la care cei mai mulţi băieţi au o iubită, să ştii că eu sunt singur. Sunt un „sălbatic” care nu ştie cum se îmbrăţişează o femeie… Stau singur şi fug de iubire, de teamă să nu mă obişnuiesc cu ea, ca în copilărie, şi apoi să mi-o fure vreo sumă de bani…

   Am 19 ani acum, şi m-am gândit să-ţi spun că m-am mutat cu chirie, din banii mei, şi merg cu metroul. Nu vreau să folosesc obiectele care mi-au furat dreptul la o familie. La 19 ani, ca şi la 4 ani, consider că banii nu vor umple niciodată golul din sufletul meu.
   Mamă, nu există nicio sumă care să te poată înlocui… din păcate[1].

 • DECEBAL

  CONCLUZIUNE 4 :

  ~ DACA, SE I-A IN CONSIDERATIUNE, MESAJUL DOMNULUI BOBOC, DIN 4.03.a.c. IN CARE ION ILIESCU, AR FI ARTIZANUL ,,LOVITURII DE STAT” REZULTA CA, ACTUALA CONSTITUTIE, ESTE LOVITA DE NULITATE ABSOLUTA, DAT FIIND INTENTIA AUTORULUI, LOVITURII DE STAT, CA MASELE POPULARE, SA NU FIE INFORMATE DE CONSECINTELE ,,DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE”, CIT SI DE CONSECINTELE ,,DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE”…

  DE CONSECINTELE ,,DEMOCRATIEI REPREZENTATIVE” AVEM EXEMPLELE CONCLUDENTE, PRECUM: HITLER, MUSOLINII,LENIN,STALIN,CA SI ALTII, INTOCMAI CA SI IN ROMINIA,IN CARE, UNUL DIN 2 ROMINI, ESTE SARAC SI TOTODATA, DEPOSEDAT, DE BOGATIILE NATURALE, CUM AR FI: DEPOSEDAREA DE PETROL, DEPOSEDAREA DE AUR, DEPOSEDAREA DE PAMINTURI AGRICOLE FERTILE, IN PROPORTIE DE 70% ,DEPOSEDAREA A O PARTE DIN PADURI, DEPOSEDAREA DE APE MINERALE,DEPOSEDAREA DE 6000 INTREPRINDERI INDUSTRIALE SI INSTITUTII CA SI DE PLECARE IN PRIBEGIE, A 4 MILIOANE DE MINCITORI SI SPECIALISTI ETC.ETC.ETC.

  IAR CONSECINTELE ,,DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE” SE POATE VEDE IN APROPIATA ELVETIE, UNDE POPULATIA TARII, ARE CEL MAI MARE NIVEL DE TRAI, DIN EUROPA SI DUPA ULTIMELE SAPATURI SE PARE CA CEL MAI MARE NIVEL DE TRAI, DIN LUME ….

  ~ NOI ROMINII, DE CE N-AM TRAII SI NOI, CA ELVETIENII MAI ALES CA TARA NOSTRA, ESTE MULT MAI BOGATA NATURAL, DECIT ELVETIA ? ? ? ? ? …..

 • Nelu Stiuca

  “Adio, mamă patrie, adio!”

  Probabil, mâine-aici va fi pustiu
  Şi toţi în pribegie vom porni-o.
  Drum bun, popor pierdut la un pariu,
  Adio, mamă patrie, adio!
  În loc să fim o ţară numai fraţi,
  Simţim, în noua epocă barbară,
  C-am fost în viaţa noastră blestemaţi
  S-ajungem chiriaşi la noi în ţară.

  Din tot ce facem, nu avem nimic,
  Ne macină străine interese,
  Făina noastră n-are spor nici pic,
  Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese.

  Trăim acelaşi tragic simţământ
  Sub politicieni şi sub contabili,
  Că noi, ca neam, avem destinul frânt
  Şi suntem de prisos şi nerentabili.

  Umili, ne cerem scuze de la toţi,
  Că nu ne-au chinuit destul în viaţă,
  Şi ne conduc nişte fanarioţi.
  Ce pe cei mici trădarea îi învaţă.

  Poet nebun, ce vorbe mai îndrugi,
  Când am ajuns în ţara noastră slugi
  Şi suntem cerşetori la noi acasă?
  Şi vii, şi morţi, amestecaţi, acum,
  Dispuşi să emigreze, se arată,
  Mormintele se pregătesc de drum,
  În România deromânizată.

  Sus-puşii nu mai au nimica sfânt,
  Ca pe cravate, jurământu-şi schimbă,
  Nu mai avem nici fabrici, nici pământ,
  Vorbim şi limba noastră-n altă limbă
  Şi-acum, se aude clopotul final.

  Vin vremuri de urgie şi de grindini
  Şi este seara ultimului bal,
  Din zori, vom fi români de pretutindeni.

  Probabil, mâine – aici va fi pustiu
  Şi toţi în pribegie, vom porni-o,
  Drum bun popor pierdut la un pariu,
  Adio, mamă patrie, adio!
  …………………………. de Adrian Pãunescu

  • NOI, cei care mai simțim și vrem să trăim românește, aici la noi în țară, ce mai așteptăm pentru a ne lua cu adevărat țara în bună grijă?…!!!!!!!!!!!!!!!

   „Orfanii”
   Redactia ART-EMIS
   Duminică, 04 Martie 2018 18:58
   Milioane de autoexilaţiDupă ce Mărţişorul a umplut inimile tuturor surorilor, soţiilor sau fiicelor noastre cu bucuria primăverii – aşa cum este ea, încă plină de zăpada ce-a lipsit de Crăciun – vă oferim spre lectură un altfel de „mărţişor”. Unul plin de tristeţe, dar, din nefericire, crud şi adevărat. O mărturisire a unui tânăr, a unei întregi generaţii, un „mărţişor” al tuturor copiilor „orfani” de părinţii goniţi din ţară prin iluzia „fericirii”. „Tagma jefuitorilor” căţărată la pupitrele de comandă după 1989 a alungat milioane de români obligându-i să fie slugi în ţările altora. Forţaţi de sărăcie, milioane de români au luat calea strainătăţii, iar copiii lor rămaşi acasă au o singură dorinţă: să-şi revadă cat mai repede părinţii.

   Te rugăm, „Să nu plângi, Maică Românie!”, iar Măria Ta, Popor Român, trezeşte-te şi nu uita că: „Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii,/ Mânca-i-ar casa pustia/ Și neamul nemernicia./ Ştefane, Măria Ta,/ Tu la Putna nu mai sta,/ Las’ Arhimandritului/ Toată grija schitului,/ Lasă grija Sfinților/ În samă părinților,/ Clopotele să le tragă/ Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă,/ Doar s-a ‘ndura Dumnezeu/ Că să-ți mântui Neamul tău!/ Tu te ‘nalţă din mormânt/ Să te-aud din corn sunând/ Și Moldova adunând/. De-i sună din corn odată,/ Ai s-aduni Moldova toată,/ De-i sună de două ori/ Îți vin codri ‘n ajutor,/ De-i sună a treia oară/ Toți dușmanii or să piară/ Din hotăra în hotăra,/ Îndrăgi-i-ar ciorile/ Și spânzuratorile!”. (Mihai Eminescu, Doina). Redacţia ART-EMIS

   Mamă, ai făcut destui bani ca să-mi cumperi o altă copilărie? Una în care să am şi părinţi?

   Când aveam patru ani, tu şi tata aţi hotărât că e mai bine să plecaţi din ţară pentru a câştiga mai mulţi bani pentru mine. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ce mi-aş dori mai mult: bani, sau pe mama şi poe tata lângă mine? Ştiu că eram prea mic, totuşi, cred că deşi aveam doar câţiva anişori, ştiam ce valorează mai mult pe lumea asta. În prima zi de şcoală, când aveam şase ani, pe mine m-a însoţit bunica şi tu mi-ai fost alături două minute… la telefon. Două săptămâni s-a rugat doamna de mine să nu mai plâng şi să accept să mă joc cu colegii mei. Venea în pauză, mă mângâia pe cap, mă lua de mânuţă şi încerca să mă mişte din bancă. Atunci începeam să plâng. Într-un târziu mi-am făcut curaj şi i-am spus de ce nu ies.
   - Mi-a spus mami să fiu cuminte la şcoală şi să nu vă supăr, că altfel nu se mai întoarce.
   Mi-a zâmbit, apoi m-a luat în braţe, spunându-mi că ai glumit. I-am spus că eu nu ştiu când glumeşti, că nu te cunosc prea bine. Nu a mai zâmbit. BaBăieţel trist chiar i-au dat lacrimile şi atunci m-am speriat tare că am supărat-o şi pentru asta tu nu o să te mai întorci la mine.
   Mi-a fost frică mult timp, mamă, indiferent cât de buni au fost oamenii cu mine. Când ceilalţi copii se certau, discuţiile se terminau cu „Te spun lui tata!”. M-am întrebat mereu: eu ce aş fi putut spune? Nu a fost cazul căci copiilor le-a fost milă de mine şi m-au protejat. Mario, colegul meu, mi-a zis că dacă vreu, o roagă pe mama lui să fie şi mama mea, ca să nu mai plâng.

   Prin clasa a patra, deja mă obişnuisem că eu am nişte părinţi virtuali. Da, ştiam ce-i aia „virtual”, pentru că din banii voştri făcuţi departe de mine aveam şi computer, şi tabletă, şi telefon. Ştiam să le folosesc ca să vorbesc cu voi. Trebuia să facem felicitare pentru mama de 8 Martie şi Doamna mi-a spus că am pus florile urât şi că ar trebui să fac alta. M-am trezit spunându-i sec că nu contează, că oricum o vezi doar în poză şi nu te prinzi. Torturile de ziua mea erau poze, florile de ziua ta erau poze… Tu erai o poză, mamă.

   Aveam 9 ani când v-am revăzut. Aţi venit după ce v-aţi luat cetăţenia. Îmi amintesc că m-ai întrebat de ce nu te iau în braţe, şi tăceam. Ai spus că sunt cam timid şi că ţi-a fost dor de mine şi te aşteptai la o primire mai călduroasă. Nu ştiai nici tu şi nu realizasem nici eu, încă. Nu eram timid, ci pur şi simplu nu eram obişnuit să îmbrăţişez străini.

   Au fost nopţi în care am visat urât şi tot ce doream era să te iau în braţe ca să nu-mi mai fie frică. Erau zile în care luam note mari şi ştiam că merit să fiu luat în braţe. Au fost atâtea momente în care aş fi dat orice ca să te pot îmbrăţişa, dar cu timpul m-am obişnuit cu ideea că îmbrăţişările nu sunt pentru mine.

   Am crescut, şi, la 18 ani mi-aţi luat maşină şi apartament, spnându-mi, mândri, că pentru asta v-aţi sacrificat. Deşi am vârsta la care cei mai mulţi băieţi au o iubită, să ştii că eu sunt singur. Sunt un „sălbatic” care nu ştie cum se îmbrăţişează o femeie… Stau singur şi fug de iubire, de teamă să nu mă obişnuiesc cu ea, ca în copilărie, şi apoi să mi-o fure vreo sumă de bani…

   Am 19 ani acum, şi m-am gândit să-ţi spun că m-am mutat cu chirie, din banii mei, şi merg cu metroul. Nu vreau să folosesc obiectele care mi-au furat dreptul la o familie. La 19 ani, ca şi la 4 ani, consider că banii nu vor umple niciodată golul din sufletul meu.
   Mamă, nu există nicio sumă care să te poată înlocui… din păcate.
   Preluat de pe ARTEMIS.RO

  • Petrache Boboc

   În legislatura 2000-2004 senatorul fesenist Adrian Păunescu afirma: PREȚUL ENERGIEI ȘI AL COMBUSTIBILILOR SĂ FIE LA NIVELUL DIN Uniunea Europeană. A tăcut politicianul de stânga (.) în privința drepturilor bănești ale românilor (la milioanele lui!).
   Să etalăm numai faptele bune ale morților, chiar dacă fapte bune ar fi sub 1%, ca în cazul kgb-istului Ion Iliescu.

 • DECEBAL

  CONCLUZIUNE 3 :

  ~ DACA CURTEA CONSTITUTIONALA, AR OBSEVA, INTOCMAI CA SI NOI PROSTIMEA, CA LA ACTUALA CONSTITUTIE, LIPSESTE ,,REFERENDUMUL” IN CARE PRESEDINTELE ION ILIESCU TREBUIA
  SA-L DECLASEZE, IMEDIAT DUPA REVOLUTIE,AR TREBUII CA ONORATA CURTE CONSTITUTIONALA ROMINA, SA PROPUNA DOMNULUI PRESEDINTE, IOHANIS CLAUS WERNAR, SA DECLANSEZE, IMEDIAT, ACEST UITAT, DAR NECESAR REFERENDUM, IN CARE POPORUL ROMIN, SA STABILEASCA PRECIS SI FARA ECHIVOC:

  CE FEL DE DEMOCRATIE VREA SA GUVERNEZE TARA IN CONTINUARE, RESPECTIV, ,,DEMOCRATIA ,,REPREZENTATIVA” ASA CUM ESTE ACUM, SAU ,,DEMOCRATIA DIRECTA (PARTICIPATIVA)”, CA-N ELVETIA ???

 • Petrache Boboc

  ROMÂNIA NU ARE CONSTITUȚIE!!!
  Sabotarea economiei naționale prin holocaust, genocidul produs poporului român și regresul progresului social se realizează pentru că ROMÂNIA NU ARE LEGE FUNDAMENTALĂ.

  ORICE LEGE APĂRUTĂ CU ARTICOLE CE SE CONTRAZIC ESTE DOVADA CĂ-I LOVITĂ DE NULITATE, NULITATE, NULITATE ABSOLUTĂ – adică nu este nimic altceva decât O PORCĂRIE MIZERABILĂ.

  DICTATURA ESCROCHERIEI MANIPULATOARE A *clasei politice* nu permite nici o inițiativă democrată, nu permite nici o acțiune care să alunge tâlharii proțăpiți la conducerea României – prin viclenii și prin fraude electorale (spuse public chiar de ei).

  • N permite…
   Nu permite atât de multe, încât mulți ajung să nu mai fie nimic, orice altceva, numai români nu.
   Nu permite nici măcar să apară o alternativă, fie ca individ, fie ea de grup, care să arate concetățenilor noștri, că exiști sau că există, ca alternativă la oricare dintre ei, sau la grupările lor.
   Dacă vrem să fim, este musai să arătăm că existăm și suntem alternative la fiecare dintre ei, dar nu ca ei și nici cu partide ca ale lor. Dacă vom aștepta alegerile pentru a arăta că suntem și că noi suntem alternativa, cauza-i ca și pierdută.
   Primăvara calendaristică a sosit, fie ca Primăvara să vină și în simțirile, gândurile, cuvintele noastre iar cu voință ele să devină repede fapte bune. Un bun început, cu dreptul, ar fi să începem o MASĂ ROTUNDĂ, la care să aibă loc oricare dintre aceia ce sunt hotărâți să ia parte la creerea și construcția unui vehicul politic care în scurt timp să ofere adevărata alternativă la actuala CLASĂ POLITICĂ, clasă politică care cât va mai sta în jocul putere-opoziție ne va adânci și mai mult în STAREA – LIMITĂ, în care deliberat și condanabil ne-au adus.
   Ce spuneți, ne apucăm de treabă?
   Chiar nu mai avem a aștepta nimic de la aceștia. Au spus tot ce se putea mai rău, și au și făcut.
   Există un timp pentru toate așa cum există un timp de a face și pentru fiecare dintre noi. Să nu-l lăsăm să treacă și noi să mai ne aplecăm și mai mult și fără a fi demni.
   Să ne asumăm tot ce este în dreptul nostru și al nostru și aducem țara noastră pe calea cea dreaptă!

   • Petrache Boboc

    Este permisă o masă rotundă. Sunt permise și proiecte de lege formulate de către cetățeni…
    Pentru cei care AM ACȚIONAT CONSECVENT există evidențe limpezi cu privire la atacurile viclene ale uzurpatorilor suveranității poporului – pentru manipulați nu există nimic, nici o variantă de acțiune.
    Partidul Poporului a realizat câteva asemenea mese rotunde începând cu luna iulie 2012 la Brașov. Îmi amintesc un moment jenant petrecut atunci datorită neânțelegerilor dintr-o organizație locală generate de vanități/orgolii (problema a fost soluționată cu calm în cadrul PP-LC, după terminarea consfătuirii cu toți invitații prezenți). Un domn prezent ne-a anunțat despre hotătârea masoneriei ca la guvernarea statelor europene să câștige formațiunile socialiste. În România câștigase deja gașca Ponta pretinsă de socialistă/de stânga. Nu există în țara noastră decât o clasă politică monolită având doctrina unică: JAF TOTAL, DESFIINȚAREA STATULUI ȘI A NAȚIUNII ROMÂNE.
    În anul 2010 a fost formată *o caravană* având doctrină economică Legea Cojocaru și au început să *latre câinii*. Din ianuarie 2013 au început să lucreze la redactarea CONSTITUȚIEI CETĂȚENILOR peste 500 de persoane pe parcursul a 4 întâlniri plenare. În ziua de 9 martie, prin coordonarea domnului Președinte dr. C. Cojocaru, au fost întocmite actele necesare la Consiliul Legislativ, iar M.Of.R. nr. 219/23.05.2013 a publicat Proiectul de Constituție a Cetățenilor. Comitete de inițiativă a Mișcării pentru Constituția Cetățenilor s-au constituit periodic la aprox. șase luni, iar în Monitorul Oficial a fost publicat proiectul îmbunătățit: nr. 100/10.02.2014, 659/08.09.2014, 162/09.03.2015, 886/26.11.2015…
    Domnul prof. Ioan Coja a participat la primele dezbateri ale Proiectului, dar s-a retras foarte nervos din cauză că majoritatea a propus ca sărbătoare națională și data de 09 Mai – Ziua Independenței și suveranității României. Se vede că există și în mediul elitelor universitare persoane cu lacune de comunicare în cadrul unei *mese rotunde*. În asemenea momente SE DISCUTĂ CONSTRUCTIV ȘI LA OBIECT.
    Sper să citesc și referințe *participative* privitor la perfecționarea Proiectului ce Constituție a Cetățenilor. Cineva mi-a spus prin telefon că și-ar fi scris aici propunerea și nu a primit nici un răspuns. L-am întrebat dacă ar vrea să știe și câte voturi sunt pentru-contra propunerii.

    • Ce avem în comun?
     Avem o țară, azi numită România, simțirea, credința și conștiința de a fi și trăi românește, aici în țara noastră, în trecut, acum și în viitor. Încă din 1989, unii dintre noi ne-am dat seama imedia că în fapt nu a fost o revoluție ci o lovitură de stat în regulă, pe care le-am acceptat cu convingerea că o schimbare de regim, trecând la stat de drept, democrație, economie de piață și pluripartidism politic, este calea prin care ne putem integra în „visul european„ și putem juca ca actori într-o economie ce cu pași repezi, urma calea globalizării, toate acestea urmând să ne ofere oportunități de tot felul, mult superioare față de cele de până atunci. Am rezistat la multe tentații de a face parte din ceea ce azi numim „clasa politică”, și fiecare dintre noi, „am acționat consecvent” și am rezistat „atacurilor viclene”, având grijă să rămânem „noi și curați„.
     Starea în care suntem azi, cu toții, este aceea că azi avem „ o clasă politică monolită având doctrina unică: JAF TOTAL, DESFIINȚAREA STATULUI ȘI A NAȚI”UNII ROMÂNE.”, care la fiecare dintre alegeri, aproape că nu are concurență, concetățenii noștri considerând că nu au alte alternative. Alternativa necesară, încă din 1989 și până azi

     • Vă rog să nu dați comentariul de mai sus, deoarece este neterminat, din greașeală s-a expediat, urmând să-i răspund domnului Boboc.
      Mulțumesc!

 • DECEBAL

  CONCLUZIUNE 2 :

  ION ILIESCU, DUPA CE A PRELUAI PUTEREA, IN I989 TREBUIA SA FACA IMEDIAT REFERENDUM IN CARE SA INTREBE POPORUL :

  1 ~ VRETI DEMOCRATIE REPREZENTATIVA ?
  SAU
  2 ~ VRETI DEMOCRATIE PARTICIPATIVA ?

  POPORUL, CARE LA REVOLUTIE A STRIGA ,,JOS DICTATURA”, STABILEA CARE DIN CELE DOUA DEMOCRARII, DORESTE SA FIE APLICATA IN ROMINIA SI ATUNCI, RESPONSABILITATEA, A TOT CE S-A INTIMPLAT IN CEI 28 DE ANI REVENEA POPORULUI…..

  CUM ILIESCU, A FUNDAMENTAT CONSTITUTIA PE ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”, ACUM TRAGEM CONSECINTELE ACESTUI DICTAT…

  CULMEA IRONIEI, ESTA CA, TOT ATUNCI (1989-1990) DOMNUL PROFESOR, DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, A PREZENTAT, MAI LA TOATE PARTIDELE, O FORMA DE ,,DEMCRATIE PARTICIPATIVA”, IN CARE ,,POPORUL CONDUCEA DIRECT”, EA NUMINDU-SE ,,LLEGEA COJOCARU” DAR, ACEASTA PROPUNERE, N-A FOST LUATA IN CONSIDERATIE, DE NICI UN PARTID ?…

  DECI IN CE-A DE-A DOUA CONCLUZIE, SE POATE AFIRMA CLAR SI CU CERTITUDINE, CA, ACTUALA FORMA DE GUVERNAMINT, NE-A FOST IMPUSA, DE CATRE ION ILIESCU, ACESTA SARIND PESTE FORMA DE GUVERNAMINT, IN CARE ,,POPORUL CONDUCE DIRECT”, CA-N ELVETIA, TARA, CU CEL MAI MARE NIVEL DE TRAI DIN EUROPA …

  • Petrache Boboc

   Iliescu era purtător de cuvânt (viclean) al autorilor loviturii de stat teroriști-criminali grupați în *clasă politică* – ruptă de clasa poporului (a prostimii, așa cum a și spus).

   • Nelu Stiuca

    DUMNEZEU INCA NE IUBESTE.
    INCOMPETENTA CRASA,DEMAGOGIA EXACERBATA SI MAFIOTISMUL MANIFESTAT CU CRUZIME AU CONDUS LA DECREDIBILIZAREA TOTALA A CLASEI POLITICE POSTCOMUNISTE.
    ACTIUNEA DE ANVERGURA mediatico-judiciară a operațiilor “MANI PULITE” din ROMANIA a fost declansata de catre cei care au lansat TEORIA STATULUI PARALEL existent in tara noastra si va continua pana la SCHIMBAREA IN TOATALITATE A CLASEI POLITICE IMPOSTOARE MAFIOTIZATE formata in ultimii 28 de ani din grupari infractionale de crima organizata.
    Ancheta ESTE deschisă împotriva corupției, în special din rândul oamenilor politici, care in ultima instanta nu au mai acceptat nu sa fie TRANSPARENTI sau de BUNA CREDINTA, etc , ci nici SPP-ul ori Jandarmeria Romana sa le fie aproape , sa le ofere securitate.
    AU REFUZAT SI LOCUINTELE DE LA RAPPS ca demnitari ai statului locuiesc unde vor muschii lor ( CAPII MAFIEI) pentru a nu fi monitorizati.

 • Petrache Boboc

  ROMÂNIA ESTE O ȚARĂ FĂRĂ CONSTITUȚIE!!!

  Orice act legislativ este formulat de IMPOSTORI – nu deputați/senatori – și NU SUNT SEPARATE cele 3 autorități pretinse puteri ale statului.

 • DECEBAL

  CONCLUZIUNE :

  ~ DACA ACTUALA CONSTITUTIE, BAZATA PE ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVA”, PERMISIVA DEMOLARII TARII, PRECUM BINE SE POATE VEDE, NU SE V-A SCHIMBA INTR-O CONSTITUTIE BAZATA PE ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, IN CARE POPORUL SA-SI CONDUCA DIRECT,PROPIILE SALE DESTINE, SI NU PRIN REPREZENTANI, IN MOD SIGUR SI FARA ECHIVOC MAMALIGA V-A FACE EXPLOZIE…..

  ASTFEL DE ,,DEMOCRATIE PARTICIPATIVA”, RESPECTIV, DEMOCRATIE DIRECTA, AVEM IN APROPIATA TARA, NUMITA ELVETIA, UNDE POPORUL, ARE CEL MAI MARE NIVEL DE TRAI, DIN EUROPA, CA SI CE-A MAI PUTERNICA ARMATA NATIONALA, IN CARE LUI HITLER, I-A FOST FRICA, SA INVADEZE SI SA-O OCUPE ACEASTA TARA, IN ANUL 1939, ASA CUM DEALTFEL, S-A INTIMPLAT, CU TARILE DIN JURUL ELVETIEI, CE IN 24 DE ORE, ACESTE TARI RIVERANE, PICAU CA MUSTELE, INVADATE SI OCUPATE, DE CATRE PUTRNICA ARMATA GERMANA, CONDUSA DIRECT DE HITLER ….

  • Aproape dara greseala! Cine te-a ajutat sa scrii?

 • DECEBAL

  SI INCA UN AMANUNT :

  IN TOTI ACESTI 28 DE ANI, DE CIND SINTEM PATRONATI DE ACEASTA CONSTITUTIE, AM AJUNS CA, UNUL DIN 2 ROMINI SA FIM SARAC, CA SI DEPOSEDAREA TARII DE PETROL,INTOCMAI CA SI 6.000 DE INTREPRINDEI DIN CELE 7.OOO REALIZATE DE ROMINI, IN PERIOADA DICTATORIALA,AU LUAT DRUMUL FIERULUI VECHI, ASA CUM A INDICAT, UN DISTINS PRIMINISTRU, INPREUNA CU PRIETENUL SAU SILVIU BRUCAN …..

  DEASEMENI AM MAI FOST DEPOSEDATI DE DE 7 MILIOANE DE HECTARE TEREN ARABIL, VINDUT FARA MILA STRAINILOR,CA SI DE-O PARTE DIN PADURI, TAIATE BARBAR DE STRAINI,CA SI ALUNGAREA DIN TARA A 4 MILIOANE DE ROMINI, ACESTIA FIIND NEVOITI A PLECA IN PRIBEGIE, IN APUS,DUPA MUNCA, URMARE DEMOLARII CELOR 6.000 DE INTREPRINDERI SI INSTITUTII…..

  SI CULMEA JAFULUI, FARA RASPUNDERE, POTRIVIT ACTUALEI CONSTITUTII, A FOST VINZAREA AURULUI, INTOCMAI CA SI ALTE METALE RARE, PRECUM, WOLFRAMUL SI MOLIBDENUL,METALE RARE CU VALORI MAI MARI DECIT AURUL SI CARE SE GASESTE IN ACELAS MINEREU ARIFER, ETC.ETC.ETC.

  DACA CONSTITUTIA ACTUALA, PREVEDEA CA ORICE INSTRAINARE, SA SE FACA, NUMAI CU ACORDUL POPORULUI, ACESTA FIIND INTREBAT PRIN REFERENDUM, DACA ESTE DE ACORD SA FIE INSTRAINAT BUNUL MATERIAL ,,X” SAU ,,Y”, ATUNCI NU MAI AJUNGEAM CA 1 DIN 2 ROMINI SA FIE SARAC, IAR ACUM, NOUA GENERATIE SA IASA IN STRADA, CERINDU-SI DREPTURILE COLECTIVE,REALIZATE SI MOSTENITE, DE LA PARINTI ? ? ? ? ….

 • DECEBAL

  SCUZATI TITU, S-A DEFORMA LA TRECEREA DE PE CALCULATOR, PE SERVAR.

  EL SUNA CAM ASA:
  ,,O DOVADA CONCRETA, CA ASA ESTE ,,ADUNAREA CONSTITUANTA 5″

  MII DE SCUZE…

  • Nu te mai scuza! Ai atatea greseli incat ar trebui sa-ti petreci viata scuzandu-te.

 • DECEBAL ~ ADUVADA CONCLUDENTA CA ASA ESTE ONSTITUEDUNAREA CONSTITUANTA 5

  FELICITARI SI DEOSEBITA STIMA,DOMNULE PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN COJOCARU, PENTRU ISTORICA DEMASCARE,SULINIATA MAI JOS CU ATITA ACURATETE, IN CARE DEMASCATI FARA TAGADA, CUM CA, ACTUALA CONSTITUTIE, ESTE O CONSTITUTIE CE STIMULEAZA ,,DICTATURA”SI NU DEMOCRATIA DE-SI LA REVOLUTIE S-A STRIGAT :
  ,,JOS DICTATURA”….

  DOVADA CONCLUDENTA, CA ASA ESTE, IL CONSTITUE RECENTUL ,,RAFERENDUM”, CU CEI 300 DE ALESI AI NEAMULUI, LA CARE, ACTUALA CLASA POLITICA, S-A STERS CU ACEST ,,REFERENDUM” UNDEVA….

  ATUNCI, MERITA CU TOTII, SA NE INTREBAM RETORIC:

  UNDE SE MAI AFLA: DEMOS-CRATIS = POPORUL CONDUCE, RESPECTIV ,,DEMOCRATIA” DE CARE SE FACE ATITA CAZ IPOCRIT ? ? ? ….

  STIMA .

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (5).
  Suveranitatea.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic cum a fost deposedat poporul român de suveranitate prin dispoziţiile Constituţiei adoptate în anul 1991 şi revizuită în anul 2003 şi cum va fi recâştigată suveranitatea naţională prin adoptarea Constituţiei Cetăţenilor.

  Articolul 2 al actualei Constituţii a României are următorul cuprins:
  „(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
  (2) Nici un grup şi nici o persoana nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”
  Noţiunea de suveranitate naţională defineşte calitatea de a fi suveran, de a avea puterea supremă, de a avea ultimul cuvânt în ce priveşte stabilirea normelor de convieţuire dintre membrii unei naţiuni, ai unui popor, sau altul.
  Actuala Constituţie a României afirmă, aici, în alineatul (1) al articolului 2, dreptul poporului român de a fi propriul său stăpân, de a fi suveran la el acasă, de a avea ultimul cuvânt în aprobarea şi aplicarea legilor ţării.
  Vom vedea, însă, imediat, că, prin alte articole ale sale, actuala Constituţie a României deposedează complet poporul român de suveranitatea sa naţională, transformă această prevedere constituţională într-o vorbă goală, într-o formă lipsită de conţinut. Suveranitatea naţională este acaparată de stat, de autorităţile şi instituţiile statului, la rândul lor acaparate de mafia politică şi financiară şi este folosită pentru apărarea intereselor acestei mafii.
  Observăm, pentru început, că, potrivit actualei Constituţii, suveranitatea naţională este exercitată, mai întâi, de către organele „reprezentative” ale poporului şi numai apoi direct, de popor, prin referendum. Deja, prin această ordonare a exercitării suveranităţii, „reprezentanţii” au fost plasaţi deasupra poporului, în faţa acestuia.
  Iată şi textul alineatului (1) al articolului 61 din actuala Constituţie a României:
  „(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman şi unica autoritate legiuitoare a ţării.”
  Reţinem, deci, că Parlamentul este UNICA autoritate legiuitoare a ŢĂRII. Parlamentul nu este unica autoritate legiuitoare a STATULUI, aşa cum este normal şi firesc să fie, ci a ŢĂRII.
  Nimeni nu mai poate legifera, nu mai poate adopta legi în România în afara Parlamentului. Nici chiar poporul român. Poporul român este, astfel, deposedat de dreptul său suveran de a legifera, de a adopta legi care să reglementeze relaţiile dintre români, sau dintre români şi statul lor. Poporul român este deposedat de dreptul său suveran de a modifica, a completa sau de a anula legile strâmbe adoptate de Parlament.
  Aşa a fost posibil ca, în România, să fie adoptate legile prin care poporul român a fost deposedat de capitalul acumulat de el de-a-lungul istoriei, ca şi legile prin care acest capital a fost trecut în proprietatea mafiei politice autohtone şi a celei transnaţionale, prin aşa-numita „privatizare”, ca şi toate legile care au adus societatea românească în actualul marasm economic, politic, social şi moral.
  Lucrurile nu se opresc aici.
  Demagogic, prin articolul 74, cetăţenilor, adică poporului, li se recunoaşte dreptul de iniţiativă legislativă, adică dreptul de a propune legi. Propunerile legislative ale cetăţenilor trebuie, însă, aprobate de Parlament. Propunerea legislativă făcută de 100.000 de cetăţeni nu poate fi supusă aprobării poporului. Dacă Parlamentul o respinge, rămâne respinsă.
  Tot demagogic, la alineatul (1) al articolului 2, actuala Constituţie a României stabileşte că poporul român îşi exercită suveranitatea naţională şi „prin referendum”. Numai că aceiaşi Constituţie, la articolul 90, îl investeşte numai pe Preşedintele României cu dreptul de a iniţia referendumul prin care poporul poate să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional. Conform actualei Constituţii, poporul român nu poate iniţia un astfel de referendum.
  Deşi la alineatul (4) al articolului 1 actuala Constituţie stabileşte că „statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale”, iată că la alineatul (1) al articolului 61, aceeaşi Constituţie uită şi de separaţie şi de echilibru şi stabileşte că Parlamentul este ORGANUL REPREZENTATIV SUPREM.
  În baza acestei prevederi, Parlamentul României nu mai este nici putere SEPARATĂ, de celelalte PUTERI ale statului şi nu mai este nici NUMAI putere LEGISLATIVĂ. Parlamentul devie, astfel putere SUPREMĂ, nu numai în STATUL ROMÂN, ci în întreaga societate românească.
  Parlamentul este cel care numeşte Guvernul adică puterea executivă, Preşedintele, ales de popor, având numai rolul de întreţinere a circului politic.
  Parlamentul este cel care validează membrii Consiliului Superior al Magistraturii, puterea judecătorească.
  Tot Parlamentul numeşte membrii Curţii Constituţionale, ai Curţii de Conturi, ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, ai Consiliului de Integritate, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, ai Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale.
  Lista poate fi continuată.
  Parlamentul controlează, practic, toate autorităţile şi instituţiile statului român. Nici vorbă de separaţie şi echilibru al puterilor în stat, nici vorbă de democraţie constituţională.
  În România, prin aceste prevederi constituţionale, a fost creat un stat totalitar, în care poporul a fost deposedat de suveranitatea naţională, această suveranitate fiind exercitată de o minoritate organizată în aşa-numite partide politice, care a acaparat Parlamentul României prin lovitura de stat din decembrie 1989 şi îl menţine sub control prin fraudarea alegerilor, prin manipularea, şantajarea şi mituirea electoratului.
  Noua Constituţie a României, propusă de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, redă poporului român suveranitatea naţională, scoate statul român de sub controlul mafiei politice şi-l pune sub controlul direct al poporului.
  În noua Constituţie a României, articolul 2, referitor la suveranitate, va fi modificat şi completat astfel:
  Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  „(1) În România, suveranitatea aparţine poporului, care o exercită prin referendum, ca instrument al democraţiei directe, şi prin autorităţile statului şi autorităţile locale, constituite potrivit Constituţiei, prin alegeri libere, periodice şi corecte.”
  După alineatul (1), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
  „(1.1) Poporul încredinţează o parte din atributele suveranităţii sale autorităţilor statului şi autorităţilor locale, care le exercită în numele şi în interesul poporului, potrivit Constituţiei.
  (1.2) Orice încălcare a mandatului încredinţat persoanelor care reprezintă autorităţile statului şi autorităţile locale va fi sancţionată de popor, prin referendum, potrivit Constituţiei”
  Iată şi noul text al articolului 61, referitor la atribuţiile Parlamentului:
  “(1) Parlamentul exercită puterea legislativă în statul român, în limitele stabilite prin Constituţie.
  (2) Parlamentul nu poate adopta legi, hotărâri sau moţiuni care sunt contrare rezultatului unui referendum naţional valabil.
  (3) Poporul poate aproba legi, prin referendum naţional, în orice domeniu, inclusiv legi prin care să modifice, să completeze, sau să anuleze legi adoptate de Parlament.
  (4) Parlamentul este alcătuit dintr-o singură Cameră denumită Camera Reprezentanţilor.”
  Suveranitatea naţională va fi exercitată, în primul rând, de popor, prin referendum, ca instrument al democraţiei directe. Numai apoi prin autorităţile statului, dar şi prin cele locale. Nu orice autorităţi, ci numai cele constituite potrivit Constituţiei, prin alegeri libere, periodice şi corecte.
  Autorităţile statului şi autorităţile locale primesc, de la popor, prin Constituţie, numai o parte din atributele suveranităţii naţionale, pe care le exercită nu de capul lor, ci în numele şi în interesul poporului, potrivit Constituţiei. Restul atributelor suveranităţii naţionale sunt reţinute şi exercitate, direct, de popor, prin referendum.
  Mai mult, poporul îşi rezervă dreptul de a sancţiona, prin referendum, orice încălcare a mandatului încredinţat persoanelor care reprezintă autorităţile statului sau autorităţile locale.
  Parlamentul nu va mai fi nici ORGAN SUPREM, nici UNICA autoritate legiuitoare a ŢĂRII. Va fi una din autorităţile statului român. Va fi acea componentă a statului investită cu puterea de a adopta legi. Nu orice legi, ci numai cele conforme cu prevederile Constituţiei.
  Parlamentul nu poate adopta legi care sunt contrare rezultatului unui referendum naţional. Poporul poate, însă, să adopte legi, prin referendum, în orice domeniu, inclusiv legi prin care să modifice, să completeze, sau să anuleze legi strâmbe adoptate de Parlament.
  Parlamentul va avea numai dreptul de a adopta legi. Nici un alt drept.
  Parlamentul nu va mai numi pe nimeni, în nici o funcţe dintr-o altă componentă a statului român.
  Poporul este cel care va alege pe toţi cei care vor conduce diferitele componente ale statului român.
  Poporul este cel care îi va putea demite pe toţi cei aleşi în funcţii publice, inclusiv pe membrii Parlamentului, atunci când aceştia vor încălca prevederile contractului electoral, ale Constituţiei şi legii.
  Poporul este autoritatea SUPREMĂ a societăţii româneşti, nu Parlamentul şi nici o altă componentă a statului.

  Constantin COJOCARU
  28 februarie 2018

  • Nelu Stiuca

   Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans cu ocazia vizitei sale la Bucuresti confirma lumii CA DE FAPT IN URMA LOVITURII DE STAT DIN DECEMBRIE 1989 POPORUL ROMAN ESTE ACUM SUPUS dupa 28 de ani UNUI GENOGID EXERCITAT CU MARE CRUZIME DE CATRE INSASI CLASA POLITICA MAFIOTIZATA SI TICALOASA A RO, CARE ESTE PE LOCUL 2 IN LUME DUPA SIRIA LA EXODUL POPULATIEI.

 • DECEBAL

  SEFA D.N.A.
  LAURA CODRUTA KEOVESI (2)

  DUPA CE, DOMNUL MINISTRU AL JUSTITIEI, DOMNUL TUDOREL TOADER, A PREZENTAT IN SINTEZA,IN FATA C.S.M. RAPORTUL DE ACUZARE, AL MENEGMENTULUI PRESTAT, DE CATRE DOAMNA, LAURA CODRUTA KEOVESI, DOAMNA, LAURA CODRUTA KEOVESI A PREZENTAT SI DOMNIA SA, RAPORTOL DE APARARE, IN FATA ACELEIASI COMISII C.S.M.

  DUPE INTRBARILE ALEATORII, PUSE DE CATRE MEMBRII C.S.M.
  S-A TRECUT LA VOT.

  URMARE NUMARATORII VOTURILOR, S-A OBSERVAT CA, IN AFARA DE UN SINGUR VOT DAT, PENTRU ACEPTAREA RAPORTULUI DE ACUZARE, TOTI CEILALTI MEMBRI AI C.S.M. AU VOTAT, PENTRU RESPIGEREA CATEGORICA,A RAPORTULUI DE ACUZARE, CE A FOST INTOCMIT DE CATRE DOMNUL, MINISTRU AL JUSTITIEI, DOMNUL TUDOREL TOADER.

  RAPORTUL DE ACUZARE, CIT SI CEL DE APARARE, INTOCMAI CA SI REZULTATUL VOTARII, PLEACA LA COTROCENI LA DOMNUL PRESEDINTE, KLAUS IOHANIS WERNAR, PENTRU HOTARIREA DEFINITIVA SI IREVOCABILA.

  DUPA

  • Polakul asta e komunist. Cica vrea sa dezvolte intreprinderile de stat si nu vrea sa mai privatizeze. Nebunie!

   • Si-au luat ca model China, unde prprietatea de stat ramane, valoric si fizic, mult peste proprietatea privata.

   • Numai la noi, planul evreiesc (Brucan-Roman), de trecere in PROPRIETATEA LOR, a reusit pe deplin.

  • Nelu Stiuca

   Cifre șocante: 29% din europenii UE28 care și-au schimbat cetățenia sunt români.

   http://cursdeguvernare.ro/pib-ul-creste-tara-se-goleste-numarul-romanilor-care-isi-iau-cetatenie-alt-stat-ue-sau-emigreaza-definitiv-se-intoarce-la-valoarea-de-dinaine-de-criza.html

  • Imposibila încercare

   Ultima mare manifestație anticomunistă, 8 nov. 1945, Piața regală.
   Propaganda comunistă a înfățișat-o la fel ca în 1990
   Este titlul unei lucrări capitale a acad. Dinu C. Giurescu, în care vedem cum România s-a scufundat din istorie, intrând în teroarea comunistă. Pe lângă necesara lămurire, cartea este un exercițiu de conștiință, veritabilă călătorie în timp. Ar trebui să fie obligatorie în programa școlară.
   Pasajul crucial din carte este acesta: Truman, în memoriile sale, referindu-se la „opera” ministrului său de externe, Byrnes de la Conferința de la Moscova, din dec. 1945: „Am spus că era revoltător ca un comunicat despre care nu am auzit defel, să fie dat publicității la Washington, anunțând un eveniment de politică externă de importanță majoră. Am spus că nu voi mai tolera …!” Degeaba, Truman a fost informat despre situația reală din România abia în ianuarie 1946! (Giurescu, p.83)
   Era deja prea târziu. Cu alte cuvinte, politica externă a SUA a fost manevrată de interesele rusești la cel mai înalt nivel. Și a continuat să fie așa multă vreme. Șeful CIA din România a fost condamnat pentru trădare în … 1997. Înțelegem mai bine de ce i-am tot așteptat pe americani și-atunci când au venit, imediat după 1990, nu păreau că vin pentru noi. De ce nu a fost judecat pentru trădare Byrnes? România era prea departe în raport cu interesele Americii, prea departe pentru a respecta propriul angajament, în special punctul 3 al Cartei Atlanticului din 1941(„dreptul popoarelor de a-și stabili propria formă de guvernare”).

   Țara nu a stat, a încercat în toate felurile posibile să reacționeze, sunt 380 de pagini cu aproape tot atâtea încercări de a întâmpina cu demnitate, a eschiva, fanda istoria cumplită, dar până și președintele american a fost trădat de ministrul său de externe. Odată cu falsificarea alegerilor din 1946 România s-a scufundat în bezna barbariei sovietice, prin programul 10%* – exterminarea nucleului poporului, a celor mai bogați, mai înzestrați, mai întreprinzători, colectivizare forțată, eliminarea proprietății private, a reflexului național din instituții, izolarea internațională, având ca scop apariția “omului nou” (homo sovieticus), fără trăire și gândire proprie, dedicat partidului. Cele două organe care au implementat programul au fost Partidul comunist din România și Securitatea poporului (înființată ca unitate sovietică a SMERȘ în 1948). Primul era dominat numeric de neromani, a doua era condusă efectiv de sovietici.
   Din acel moment (1946-1948), statul a încetat să mai fie al țării. Iar țara a intrat într-o succesiune de imposibile încercări de a trece prin comunism. Rămâne ca istoria românească să lămurească nepărtinitor aceste etape ale comunismului din România și ale rezistenței în fața acestuia.

   Încercare, adică?
   Este vorba despre regăsirea drumului ca noi. Al demnității de a fi ceea ce suntem și ce putem fi. Concret, prin a ne putea realiza fiecare în țară. De „a ne lua țara înapoi”. Prin faptele fiecăruia sub oblăduirea legii, adică a unui stat care să încurajeze acest noi.
   Să ne regăsim fiecare, individual, în România.
   România să își regăsească statul.
   Drumul dintre noi și România, dintre România și stat este presărat, însă, cu trei jaloane:
   1. prin respectarea legii, fapt care facilitează împlinirea personală, dezvoltarea proprietății din România.
   2. de elitele intelectuale care procură mereu, răspunsul la „cum este posibilă dezvoltarea în România?”
   3. de elitele politice care, aflând despre acest „cum”, stabilesc legile care fac posibile administrația lui „cum”: acesta este statul și administrația sa.
   În acest fel, statul este al națiunii, al tuturor cetățenilor săi, este democratic.

   Suntem în anul Centenarului Marii Uniri și problema unității naționale este iarăși actuală. Dar nu neapărat în sensul gândirii minore a „regățenilor” vs. „ardeleni”, ci în direcția unificării țării legale cu țara reală. Prima produce pe bandă rulantă afaceri ilegale, cea de-a doua fuge unde vede cu ochii: dacă nu-și găsește loc în București, apucă drumul Spaniei, Italiei.

   Imposibila încercare din zilele noastre
   Pentru că noul început al României din 1990 a fost pus de la început în termenii slabi ai condiționării dezvoltării elitelor politice pe lângă lege, prin aranjamente de grup și personale.
   Pentru că noul început al României a fost pus de la început de elitele intelectuale alese de întemeietorii FSN sub aceleași auspicii ca și situația comunizării României din 1944: noul regim politic (numit, ca și în 1944, „democratic”) a fost pus în opoziție cu românescul, cu ideea națională. Transmisă ca un fir roșu prin rețeaua legislativă, această discordanță a creat un corset din care astăzi nu se poate ieși decât prin învinuirea aproape în corpore a politicienilor, ca fiind „corupți”. Politicianismul și corupția denominează aceleași lucruri. Unul din punct de vedere al sociologiei politice, celălalt din perspectivă juridică. Ambele desmnează folosirea puterii împotriva interesului public (național). Ambele reprezintă maturizarea avertismentului deja multisecular al Junimii secoluliu XIX de la Iași, prin Maiorescu și Eminescu, privind dezvoltarea prin imitație, de slugărire a unor modele neînsușite.

   Practic, prin formula de guvernare impusă de FSN, de „democrația orginală”, României i-a fost impus un drum în care elitele de la bun început au crescut împotriva statului, – elitele coruptibile, iar statul, odată ocupat de elitele corupte, s-a întors împotriva cetățenilor, a poporului.

   Starea de blocaj istoric în care suntem constă, deci, în imposibilitatea dreptății politice și a rațiunii economice de a-și da determinații legislative. Pe fond, constă în imposibilitatea de a avea stat și elite politice adecvate și, în consecință, de a avea o administrație și guvernare eficiente în raport cu nevoile de dreptate și de eficiență economică ale națiunii.

   Astăzi, cu alte cuvinte, nu se poate face politică decât strâmb, politicianist, din cauza legilor care nu mai lasă aproape nici o portiță de dezvoltare normală, a dorinței legitime a insului de fi el însuși în afaceri, de a avea libera inițiativă. România este captiva unui stat fiscal, care are ca unice atribute prelevarea taxelor și risipirea lor în consumul de lux. La rândul său, consumul de lux este singura libertate pe care o mai au elitele politice. Elitele politice, cu alte cuvinte, sunt condamnate să nu fie iubite de popor. Oricum sunt alese de o minoritate și deci, România a ajuns în situația gravă în care guvernarea de ani de zile este nelegitimă. În consecință, guvernarea este depedentă de centre de putere din afara „interesului public” (sau național), statul fiscal nefiind decât instrument legal de a extrage plus valoare.

   Imposibila încercare a instituțiilor de forță
   Apariția în forță a DNA-ului după 2013, este o „evoluție obiectivă”, împreună cu misiunea sa istorică, să-i aresteze „pe corupți”, „să facă ordine”. Era un moment în care am crezut și eu că DNA ar putea face ordine, când m-am întrebat dacă DNA este un Nou Adrianopole (1829) – momentul când, în urma războiului ruso-turc de la 1828-1829, și ca urmare a presiunilor britanice, România și-a recăpătat economia prin accesul la Dunăre și deci, la comerțul internațional. Dar am realizat că DNA lucra cu „materialul clientului”, al unei istorii falsificate: elitele pe care le fugărea nu putea fi altfel decât coruptibile, și deci, arestabile. Datorită felului în care a fost „implantată” democrația în 1990, România își are și astăzi elitele politice, dacă nu cumva toată administrația, captive coruptibilității. Nu ai decât „să-ți iei câmpii”, să scapi din această imposibilă încercare: între 2000 și 2015 România „a avut cea mai mare creștere a diasporei la nivel mondial” după Siria, conform unui raport ONU (Știri pe surse).
   Cum poți să ai un stat modern cu administrație și clasă politică arestabile ca dat obiectiv? Cum poți avea o societate normală în aceste condiții!? Normal că nu. Poporul și-a dat seama de această imposibilă încercare și încearcă să-și ușureze destinul emigrând în masă, într-un proces de emigrație care nu se mai termină. Dacă turcii și tătarii mai plecau, iar oltenii și moldovenii putea reveni de la munte în satele lor de la șes, dacă ardelenii aveau unde se refugia de teroarea nemeșilor unguri în Oltenia sau Moldova, românii de azi nu au unde reveni. Presiunea istorică este neiertătoare. Cu un indice de îmbătrânire de 109,2 România moare, la propriu (România tv). Statul în România a fost sădit după 1989 așa fel încât să aducă deservicii cetățeanului. Pe măsură ce ajungi la vârsta la care trebuie să muncești, sistemul te toacă mărunt în regimul său de redistribuire tributală a veniturilor, tipice statului fiscal.

   DNA-ul, pentru a „salva România”, trebuia să se ridice deasupra istoriei, trebuia să îndrepte istoria. Sarcină colosală care cere eroi. Pentru că sarcina sa reală nu poate fi aceea de a lipsi România de elite, pentru că aceasta a fost prima misiune a comunismului care a schilodit România, dându-un stat mediocru și criminal, statul comunist. Sarcina sa este de a eradica cauzele: legea strâmbă. Cu câteva excepții notabile, bătălia este între două sisteme, iar DNA este chemat să fie arbitru dincolo de puterile sale: între țara legală și țara reală. Legea trebuie îndreptată pentru a reface unitatea României. Pentru că prin timorarea/arestarea elitelor de către structurile de forță nu fac decât să servească statul fiscal, stat care este împotriva „animalului economic” („animal spirit” – Keynes), al dimensiunii pragmatice a românescului, stat fiscal rezultat al aceluiași moment, 1990, care a generat și elitele arestabile de azi. Iar statul fiscal este, la rândul lui, o formă a dependenței față de centre de putere din afară (nu poate fi altfel, din moment ce nu-și servește poporul). Este, iată, o încercare imposibilă la care sunt supuse, acum, structurile de forță ale statului. Și nu putem decât fi puși pe gânduri că marile afaceri care au integrat strâmb această țară în orbita periferiei occidentale, schilodindu-i economia și demografia, încrederea în sine, sunt ca și abandonate: afacerea Microsoft, Bechtel, OMV-Petrom, retrocedările ilegale, jaful pădurilor …

   Cum transformăm încercarea din imposibilă în „posibila încercare”?
   Prin sfărâmarea sistemului legislativ care încurcă această țară și care a transformat statul în instrument de prelevare fiscală. Din transformarea acestuia din opresor fiscal în instrument de prosperitate pentru fiecare. Cum?
   Prin conlucrarea elitelor „corupte” cu instituțiile care „le vânează”. Trecând peste cazurile în care unii chiar nu înțeleg să fie altfel decât „furând”, este limpede că în România progresul economic este aproape de limita infracțiunii, cel puțin ca efort al cetățenilor acestei țări. Nu ne îmbătăm cu apă rece, faptul că PIB-ul crește nu înseamnă decât că fluxurile financiare care tranzitează România, unele ca raid de pradă, s-au intensificat (banii care intră ies multiplicați din țară), pentru că produs intern brut înseamnă valoarea tuturor bunurilor și serviciilor, nu ceea ce se adaugă la ceea ce este. Pentru aceasta este nevoie de alți indicatori, precum venitul național, curba maximei posibilități productive.

   Cum trebuie schimbată legea astfel încât capitalismul românesc să fie posibil fără a fi infractor? Cum trebuie schimbată legea astfel încât interesele capitalului românesc să fie reprezentate în România altfel decât în detrimentul interesului public (național) și la limită, ilegal?

   Legile justiției, cele care definesc dreptatea și operaționalizarea ei, este limpede că trebuie schimbate. Apoi cele care fac posibilă muncă – Codul fiscal și, nu în ultimul rând, cele care privesc distribuția economică a dreptății: legile salarizării. Energiile creatoare trebuie să circule liber în societatea românească, nu cu frică și netapate de statul primitiv redistributiv, pentru care contribuabilul este infractor.

   După aceea vom vorbi despre reașezarea educației din instrument de înregimentare mentală în mijloc de cunoaștere, prin eliminarea finanțării pe cap de elev/student, revizuirea celor trei manuale vitale: istorie, limbă și literatură, geografie, reducerea numărului de universități.

   Post scriptum. Efectul Noica și istoria
   Noica, preluând de la Vulcănescu ideea ispitei, scriind despre cele „Șase maladii ale spiritului contemporan”, ajunge la a șaptea, „românească”, caracterizată prin „zăbava în hotărâre” (Noica, p.156), având pe fond o ciudată imposibilitate de a ne da determinații, de a duce lucrurile până la capăt. Este mediul șușotelilor, al coteriilor și al conspirațiilor. Faptul că nu avem legile potrivite, sau acestea nu ne reprezintă (sunt străine de noi), deși sunt făcute de Parlamentul României, reprezintă cel mai bine paradoxul fundăturii în care suntem. Ceea ce am numit „efectul Noica” este tocmai această imposibilitate cronică de a ne împlânta în concret, pornind de la curajul asumării unor decizii strategice. Politic, ne târâm în mediocritate, și, în consecință, administrația, lăsată fără „îndrumări”, se-ascunde ca un animal de pradă inept, pe după prevederi și maldăre de legi și de corecții la legi. Intelectualii care să vorbească despre rosturi au fost marginalizați, vocea publică fiind dăruită de politicienii FSN, parcă pe viață, tocmai celor care disprețuiesc tocmai rostul și rostirea românească. Pentru că, de fapt, încercarea de a ne regăsi țara, cât timp o mai avem (relativ) întreagă, este aceea de a ne da determinațiile, căile prin care putem fi noi înșine în locul acesta de lume. Dar condiția pentru a ne da determinații, este să ne raportăm la țară ca întreg.

   Note
   * „programul 10%” este denumirea generică sub care plasăm deportările, încarcerările și asasinatele în masă efectuate de puterea sovietică în Rusia, Ucraina, Țările Baltice, România, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia etc. între 1932-1953, pentru a putea instaura comunismul. Demografia lichidată s-a încadrat în intervalul 10-20% din total populație și a cuprins vârfurile din domeniile lor de activitate, „pătura reacționară”, sau „dușmanii poporului”: polițiști, medici, învățători, profesori universitari, preoți, militari, întreprinzători, avocați, țărani, medici, jurnaliști etc., cei care erau reperul pentru o viață normală și eficientă. Adeseori deportările au avut caracter de genocid etnic, însăși calitatea de român, ucrainean, polonez etc. antrenând condamnarea la moarte în masă, deportările fiind „completate” de operațiuni de foamete indusă la scara unor provincii, regiuni întregi.

   Referințe
   Româniatv, „Natalitatea în România, la cote alarmante. INS: la 1 iulie 2017 cea mai mare pondere a populației se găsește în grupa de vârstă 45-49”, 12 aug. 2017, https://www.romaniatv.net/natalitatea-in-romania-la-cote-alarmante-ins-la-1-iulie-2017-cea-mai-mare-pondere-a-populatiei-se-gaseste-in-grupa-de-varsta-45-49_383857.html
   Știripesurse.ro, „Cifre alarmante pentru România: doar o țară aflată într-un război cumplit ne depășește”, https://www.stiripesurse.ro/cifre-alarmante-pentru-romania-doar-o-ara-aflata-intr-un-razboi-cumplit-ne-depa-e-te_1212998.html
   The Atlantic Charter (Aug. 14, 1941),
   http://web.ics.purdue.edu/~wggray/Teaching/His300/Handouts/Atlantic-Charter.pdf
   New York Times, 4 mar. 1997, „CIA Officer Admits Spying for Russians”,
   http://www.nytimes.com/1997/03/04/us/cia-officer-admits-spying-for-russians.html

   Constantin Noica, Spiritul românesc la cumpătul vremii, șase maladii ale spiritului contemporan, Colecția Eseuri, Ed. Univers, București, 1978
   Dinu C. Giurescu, Imposibila încercare. Greva regală, 1945. Documente diplomatice, selecție, traducere, note și studiu introductiv de Dinu C. Giurescu, Ed. Enciclopedică, București, 1999

   Foto cu manifestația tinerilor din piața regală:
   Muzeul rezistenței, 8 nov. 2016, „8 nov. 1945. Marea manifetație anticomunistă din Piața Palatului Regal”
   http://muzeulrezistentei.ro/2016/11/08/8-noiembrie-1945-marea-manifestatie-anticomunista-din-piata-palatului-regal/

  • Sioniștii pregătesc recolonizarea!
   Acum doi ani se putea verifica pe site-ul Ministerului de externe câte persoane străine au primit cetățenia română, erau […]

   Acum doi ani se putea verifica pe site-ul Ministerului de externe câte persoane străine au primit cetățenia română, erau informații publice. Din acele informatii reieșea că 200 mii de evrei au primit cetățenia română doar în cele doua mandate ale lui Băsescu, fiindcă el semna. Pentru ce să primească atâția evrei cetățenia română? De ce ar vrea evreii să locuiască în România asta „săraca”, de unde românii sunt alungați spre alte meleaguri din cauza veniturilor mici? Un milion de proaspeți cetățeni români au secretizate datele personale banale (nume și prenume) și se presupune, pe bună dreptate, că toți aceștia provin din Israel și se pune astfel în practică planul de invadarea al României (proiectul „Israel în România”) dezvăluit de profesorul Ion Coja: România, colonie a Israelului?
   La Sighetu Marmației se va construi cea mai mare sinagogă din Europa. Mai 2017: „În prezenţa celor 280 de rabini în frunte cu Marele Rabin Aron Teiltelbaum şi a sutelor de invitaţi din România şi străinătate s-a oficiat ceremonia de sfinţire a pietrei de temelie la Sinagoga Ortodoxă ce va fi reconstituită la Sighet, după modelul celei distruse de incendiu, în 1944.” http://www.graiul.ro/2017/05/2 9/s-a-sfintit-temelia-noii-sin agogi-din-sighet/
   Construiesc acolo unde se află și Memorialul Martirilor Romani. Cinică asociere, sinagoga o să fie alături de monumentul dedicat românilor uciși de evreii bolșevici, adică bunicii și părinții ăstora cu sinagoga.
   Marele Rabin Aron Teiltelbaum a oficiat ceremonia de sfinţire a pietrei de temelie la viitoarea sinagogă de la Sighetu Marmației.
   Marele Rabin Aron Teiltelbaum a oficiat ceremonia de sfinţire a pietrei de temelie la viitoarea sinagogă de la Sighetu Marmației.
   Se pare că asistăm pasivi la derularea proiectului „Israel în România” despre care pomeneam mai sus. Din cauza unei sărăcii impuse programat, românii își părăsesc țara. Culmea, România este țara cea mai bogată în resurse naturale din Europa!!! Emigranții noștri sunt săracii care fug dintr-o țară bogată. Săraca țară bogată!
   În timp ce milioane de romani au părăsit România conform unui plan diabolic privind exodul poporului român, ca să elibereze spațiul vital într-o țară bogată și frumoasă pentru alții, simultan are loc și o migrație inversă, Israel se mută în România, pe lângă „musulmanii importați legal” la ordinul UE din occidentul pe care l-aui invadat grație planului Kalergi de metisare a Europei, pus în practică „pas cu pas” de Frau Merkel și slugile ei europene.
   Pe lângă evreii pământeni, rămași în România, au fost importați alții, cu cetățenie israeliană, care sunt folosiți acum ca vectori de opinie, fiind instalați ca formatori de opinie pe la posturile de televiziune. Două exemple concrete: Ilan Laufer (Antena 3), devenit ministru (!) și Niels Schneker (RTV). Mai sunt și oamenii lor de afaceri, care se căsătoresc de regulă cu curviștine din televiziuni, pseudo-vedete. Câte unul din ăsta trage țepe de miliarde de euro României, după care fuge în Israel, de unde nu pot sa fie extrădat! Pe lângă aceștia am importat și escroci dați în urmărire chiar în Israel, cum a fost acel Nati Meir, devenit parlamentar român și după aceea pușcăriaș pentru escrocheriile din România (idiotul, printre altele, plătea cu euro copiați la imprimantă!) fiindcă nu a mai putut să fugă în Israel!
   Nu mai vorbim despre israelienii care au invadat capitala și de care nu auziți decât cu ocazia unor scandaluri, în care acestia sfidează pur si simplu autoritățile române. Așa a fost in cazul lui Roni Herșcovici, tânărul israelian care a accidentat un polițist, după care s-a baricadat în mașina de lux si le arăta, batjocoritor, penisul polițiștilor români! [1] Dacă un român făcea așa ceva în Israel, ar fi fost împușcat pe loc!
   Da, s-a produs un exod de populație românească, primul din istoria noastră milenară, din cauza programelor de distrugere a României și a transformării noastre într-o simplă colonie. [2]
   Da, s-a produs unul din cele mai mari catastrofe economice din istoria lumii, o țară bogată, atât prin bogățiile subsolului, solului, cât și a industriei, SINGURA ȚARĂ DIN LUME FĂRĂ DATORII EXTERNE ȘI CU O MARE ACUMULARE DE CAPITAL ÎN BANCA NAȚIONALĂ, să ajungă în 27 de ani una din cele mai sărace țări din lume la toate capitolele.
   Cu datorii exorbitante la marile bănci mondiale, fără ca în țară să se fi construit ceva. Da, s-a produs un holocaust industrial, un exod major al populației din cauza lipsei locurilor de muncă, circa 4.000.000 de români muncesc în afara țării. Industria românească a fost distrusă, flota comercială, una dintre cele mai mari din lume, distrusă și ea, Căile Ferate cu transport de persoane și de mărfuri distruse împreună cu infrastrctura, transportul aerian distrus, agricultura distrusă, armata distrusă, mai avem sub 20% din capacitatea de luptă a armatei din 1989. Învățământul distrus, sănătatea distrusă. Instituțiile de forță și serviciile secrete sunt sub control extern, la fel ca și decizia în alegerea președintelui țării.
   Un pui de cuc instalat în cuibul neamului românesc.
   Un pui de cuc instalat în cuibul neamului românesc.
   „Nu, nu se poate permite accesul băștinașilor în fruntea țării, fiindcă un român adevărat nu o să fie capabil să devină trădător absolut, să lupte până la capăt împotriva propriei țări și să participe, în calitate de complice, la jefuirea acesteia! Din 1990 încoace românii nu au mai avut acces la funcția de președinte al țării, iar din anul 1996 președinții au fost numiți, nu aleși. Votul a fost doar praf în ochi pentru mimarea democrației.” [3] Țara nu mai este condusă de români, chiar dacă unii dintre cei care au devenit șefi peste o turmă de indivizi cu creierii spălați poartă nume românești! Sunt alogeni crescuți din copilărie, formați și pregătiți ca să preia conducerea statului român în detrimentul băștinașilor.
   Legile elaborate de Parlament (încă mai avem, deși sunt duse lupte puternice pentru desființarea lui), trebuie să primească acceptul U.E. și ambasadelor străine. Ambasadorii se comportă, pe pământ românesc, cu reprezentații legali ai statului precum trimișii sultanului cu domnii români atunci când erau pe cale să fie maziliți. Nu-l plângem pe Iohannis sau pe Băsescu, ci România, această țară smerită, care s-a născut din suferință și continuă să trăiască în umilință.
   Președintele României cu kipa pe creștet și executând gestul obedienței masonice, interpretat de ignoranți ca fiind un gest patriotic.
   Președintele României cu kipa pe creștet și executând gestul obedienței masonice, interpretat de ignoranți ca fiind un gest patriotic.
   Nu mai avem nimic, bogățiile subsolului au fost vândute, concesionate, cedate de trădătorii alogeni și cozile de topor autohtone. Pădurile se taie de parcă mâine nu am mai exista, irațional, în dușmănie… doar sunt tăiate de firme străine, care în țara lor de origine nu au curajul să taie un pomișor fiincă ar face pușcărie! Iată ce citeam în presa anului 2014: „Baroneasa Arielle Malard de Rothschild este susţinută de statul român pentru un loc în Consiliul de administraţie al Electrica, grupul de distribuţie care alimentează cu energie Transilvania şi nordul Munteniei.” [4] Care „stat român” o susținea pe această reprezentantă a oligarhiei mondiale financiar-sionistă, putere suprastatală care are pretenția să conducă destinele omenirii? Nu cumva tot ovreii de-ai lor, ascunși după nume românești de împrumut, ca alde Mihai Răzvan Ungureanu, Bogdan Olteanu, Vlad Alexandrescu sau Radu Berceanu?
   Aici, în România, e holocaust economic, fiindcă în afara unor mici prăvălii românești de la colțul străzii, comerțul este al marilor concerne externe. Există un scandal al alimentelor de proastă calitate care se găsesc pe rafturile magazinelor din România. Da, așa este, nu ne omoară prin gazare sau împușcare, dar ne îmbolnăvesc lent. Nu este nici o problemă, I.G. Farben și alte mari concerne produc medicamente cu care românii se îndoapă până dau colțul. Noi trebuie doar să le cumpărăm alimentele otrăvite cu chimicale, iar, după consumul lor și al medicamentelor… sapa și lopata, că doar ele au mai rămas românești în țara asta!
   Se merge cu tupeul antiromânesc până acolo, încât marea moschee de la București va fi construită pe niște pământuri care au aparținut Brâncovenilor, decapitați la Istanbul fiindcă nu au vrut să renunțe la credința lor ortodoxă strămoșească. Se răsucesc strămoșii nostri în morminte! Doamne, apără-ne Tu, că noi nu mai putem!
   Marius Albin MARINESCU

 • DECEBAL

  SEFA D.N.A.
  LAURA CODRUTA EKOVESI ,

  ASTAZI, SEFA D.N.A. DOAMNA LAURA CODRUTA KEOVESI, V-A FI AUDIATA LA D.N.A. DE CATRE COMISIA JURIDICA, VIS-A-VIS, RAPORTUL DE ACUZARE, AL DOMNULUI MINISTRU, AL JUSTITIEI, DOMNUL, TUDOREL TOADER,RAPORT INTOCMIT,DE CATRE DOMNUL MINISTRU, PE 36 DE PAGINI….

  COMISIA JURIDICA, A C.S.M. V-A INTOCMI SI EA UN RAPORT CONSULTATIV, CE ACESTA V-A MERGE LA COTROCENI, L-A DOMNUL PRESEDINTE, IOHANIS CLAUS WERNER, IN CARE DOMNUL PRESEDINTE, V-A STABILII: ~ FIE, DEMITEREA DOAMNEI LAURA CODRUTA KEOVESI, DIN FUNCTIA DE SEF AL D.N.A. FIE, MENTINEREA DOAMNIEI LAURA CODRUTA KEOVESI IN ACEASTA FUNCTIE…..

 • DNA nu se atinge de firme straine care au monopol in Romania pe diverse domenii.

  https://www.youtube.com/watch?v=yqIh1SRexN0&app=desktop

  DNA cainele de paza al mafiilor transnationale care secatuiesc Romania.

 • DECEBAL

  DIN NOU IN STADA ,

  ASEARA MAI IN TOATE ORASELE MARI ALE TARII MI DE MANIFESTANTI AU IESIT IN STRADA SA-SI EXPRIMEPRTESTUL FATA DE PROPUNEREA DOMNULUI MINISTRU AL JUSTITIEI, DOMNUL TUDOREL TOADER, CA, DOAMNA CODRUTA KEOVESII, SA FIE DESTITUITA DIN FUNCTIA DE SFA A DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE ADICA D.N.A.

  DUPA PRCIZARILE UNOR TELEVIZIUNI SE SPUNE CA NUMARUL ACESTOR MANIFESTANT, AR FI FOST IN JUR DE 7.000 DE PERSOANE CEAIA CE ESTE O CIFRA APRECIABILA MAI ALES CA ASEARA A FOST SI GER, MAI IN TOATA TARA….

  • Asta-i tot activul soros din toata tara. Foarte slabut! Cred ca Codruta a pierdut batalia.

   • Oricum, cu sau fara codruta, tot acolo se ajunge: la stoarcerea Romaniei de tot ce mai poate fi stors.

 • Petrache Boboc

  Ne amintim amuzaţi de vizita lui Dragnea în SUA, dar mai ales de postura de „şef de sală” în care a apărut în faţa lui Trump, imediat după câştigarea alegerilor de către republican. Desigur, ne mai tulbură şi acum întrebarea: „de unde a plătit cei 800.000 de dolari, pentru a fi primit în cercul atât de restrâns al Puterii americane?”… dar cu adevărat interesant este să aflăm cine l-a invitat şi mai ales cine îi asigură unui infractor condamnat prezența alături de premierul israelian, Netanyahu…Este clar că fiul unui miliţian din Graţia judeţul Teleorman, nu se poate desfăşura atât de lejer în Prima Ligă a „mahărilor” planetari fără un lobby puternic… Ei bine, nebuloasa nu este atât de densă. O investigaţie clasică în cea mai pură manieră jurnalistică e capabilă să ne furnizeze câteva explicaţii satisfăcătoare.Omul cheie, care (din umbră) îi netezeşte o anumită cărare şefului PSD se numeşte Eliott Broidy, acelaşi discret domn, care s-a întâlnit cu ministrul Apărării, Mihai Fifor, la Washington când s-au negociat contractele de înzestrare militară în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.
  Broidy a fost preşedintele unui uriaş fond de investiţii, Markstone Capital, din fruntea căruia a fost nevoit să demisioneze după ce s-a demonstrat că a dat șpagă un milion de dolari pentru a facilita semnarea de contracte
  pentru fonduri private de pensii în statul New York. Interesant este şi faptul că Eliott Broidy s-a ocupat cu strângerea defonduri în campania electorală a lui Trump… şi… da, el l-a invitat pe Dragnea la petrecerea de investire a preşedintelui american… Dar cele mai interesante aspecte ale anchetei noastre abia acum prind contur… Alături de Broidy, la Markstone Capital acţiona nimeni altul decât Benny Steinmetz, investitorul de la Roşia Montana, sponsorul acţiunilor oculte ale Black Cube împotriva Laurei Codruța Covesi, judecat în dosarul retrocedării frauduloase „Ferma Băneasa”.
  Şi uite cum se compune puzzle-ul din mai multe piese: unul dintre partenerii de afaceri ai lui Steinmetz
  este consultantul politic Tal Silberstein,arestat şi el în Israel în luna august pentru corupţi şi participare la grup infracţional organizat.
  Silberstein şi Dan Andronic, fostul soţ al Ancă Alexandrescu – consiliera de imagine a lui Liviu Dragnea –s-au ocupat de comunicarea şi strategia politică a infractorului condamnat, Adrian Năstase şi a celui încă în libertate, Călin Popescu Tariceanu. Să ne amintim că cei doi sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar Ferma Băneasa. În zilele noastre,alături de Anca Alexandrescu, în efortul de consiliere a liderului PSD se află şi Asaf Eisin, partener de bussines cu Silberstein
  Şi acum, un alt condiment care dă sens tezei că România a încăput pe mâinile unui sistem ocult cu adânci
  rădăcini infracţionale internaţionale este faptul că Anca Alexandrescu a fost angajata lui Cristian Burci, un apropiat al PSD şi care a participat (nu se ştie în ce calitate) la Întâlnirea lui Mihai Fifor cu Eliott Broidy de la Washington.
  Revenind la protectorul din umbră al penalului Liviu Dragnea, să remarcăm că Broidy este membru în boardul Coaliţiei evreieşti republicane. Prietenia lui cu Steinmetz este foarte veche, miliardarul de la Roşia Montana investind 10 milioane de dolari în fondul condus de Broidy, Markstone Capital.
  Un remember necesar:
  Steinmetz şi Silberstein sunt anchetaţi în Israel pentru fraudă, spălare de bani, aparteneța la crimă
  organizată, fiind arestaţi. Investigaţiile sunt legate de afacerile acestora în România.
  Şi acum să ne ocupăm puţin de consultanţii israelieni ai PSD, conduşi de Asaf Eisin, partenerul de afaceri al lui Tal Silberstein, căruia îi ţine locul după ce acesta a fost arestat la Tel Aviv.
  Eisin a fost şi consultantul președinteui Serbiei, Alexandr Vucici, în 2008, unde a lucrat tot cu Silberstein.
  Oare să fie o coincidenţă că inculpatul Sebastian Ghiţă a fugit tocmai la Belgrad, unde i-a oferit în exclusivitate un interviu, nimeni altuia decât lui Dan Andronic?
  Şi cum se face, că de comunicarea PSD se ocupă tocmai Anca Alexandrescu, fosta soţie a lui Andronic,
  asociatul lui Steinmetz şi al lui Silberstein… Ea s-a mai ocupat de comunicarea foştilor premieri socialişti Adrian Năstase şi Victor Ponta, iar din 2015 a fost angajata lui Burci la Adevărul.
  Cristian Burci apare în dosarul privind finanţarea campaniei lui Mircea Geoană din 2009, finalizată cu
  condamnarea trezorierului PSD de atunci, Bunea Stancu şi a miliardarului Ioan Nicolae, fost agent al DIE implicat în afaceri cu serviciile secrete israeliene, încă dinainte de 1989.
  Lobby-ul israleian din spatele lui Liviu Dragnea ascunde un interes mai larg: multe companii evreieşti sunt
  interesate de Fondul Suveran de Investiţii, ideea năstruşnică a lui Dragnea de a grupa toate societățile de stat ale României care sunt pe profit.
  Guvernul condus din umbră de omnipotentul condamnat penal Liviu Dragnea doreşte sa înfiinţeze FSDI (Frontul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii) prin care să poată vinde acţiuni sau active ale unor companii de stat profitabile cum ar fi Hidroelectrica sau Tarom.

  Aceste ADEVĂRURI le-am primit de la Ion Pușcașu.

 • DECEBAL

  PARCHETELE:

  PARCHETELE, SINT INSTITUTII ALE STATULUI, CE FUNCTIONEAZA PE LINGA JUDECATORI, CURTI DE APEL,CA SI INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE.

  TOATE ACESTE NINIINSTITUTII, APARTIN DE, MINISTERUL PUBLIC

  ELE AU CA SARCINA, DE-A VEGHEA LA RESPECTAREA INTOCMAI A LEGILOR STATULUI .

  ODATA CU TRECEREA ROMINIEI DE LA DICTATURA LA DEMOCRATIE, S-A INFIINTAT SI DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE ~ PE SCURT D.N.A,

  D.N.A-UL ARE SI EL MINIBIROURI REGIONALE, CE VEGHEZA LA A NU SE CORUPE, PERSOANE CE LUCREAZA SI SINT PLATITE DE CATRE STAT……

  PINA-N REVOLUTIE, ACESTE MINIPARCHETE LUCRA PE PRINCIPIUL SEF-SUBALTERN .~ ADICA SEFUL TRASA SARCINA SUBALTERNULUI, PENTRU A CERCETA UN CAZ SI TOT SEFUL INTERVENEA IN MUNCA ACESTUI SUBALTERN, PE TIMPUL DESFASURARII ACTIVITATII DE CERCETARE INDRUMIND-UL….

  DUPA REVOLUTIE, PARTIDELE SAU OPUS ACESTUI MOD DE LUCRU, SPUNIND CA, SEFUL, INFLUENTEAZA SUBATERNUL SI ASTFEL, ACESTIA EMIT RECHIZITORII NE REALE SI TENDENTIOASE…

  DE LA DATA INPLEMENTARII, ACESTEI CRITICI SEVERE, AL ACESTOR FORMATIUNI POLITICE, SEFII UNOR ASTFEL DE MINIINSTITUTII, NU MAI AU VOE SA INTERVINA IN NICI UN DOSAR, SUBALERNUL AVIND TOATA LIBERTATEA, DE-A FACE ORCE INVESTIGATIE VREA EL, PENTRU AFLAREA ADEVARULUI.

  ACEST SUBALTERN DEVENIND INDEPENDENT, EL NUMINDU-SE ,,PROCUROR DE CAZ”…..

  DECI SEFII, ACESTOR PROCURORI DE CAZ, NU MAI AU VOE, SA SE AMESTECE IN SOLUTIILE CE L-E DAU ACESTI PRESUPUSI SUBALTERNI IN RECHIZITORII CE ACESTIA L-E INTOCMESC….

  INTRBARE ?

  UNDE ESTE VINA DOAMNEI CODRUTA KOVESII, SEFA D.N.A, PENTRU A FI DESTITUITA DIN FUNCTIE ? ? ? ? ? ……

  • Vezi mai jos daca pricepi.

   • Daca procurorii sunt asa de autonomi ce rost mai are sa platim sefi?

 • DNA strange atat de multe probe si atat de bune incat judecatorii n-au ce face si sunt obligati sa dea pedepse grele si condamnari la fel de grele cu plata banului furat incat anaf-ul nu mai prdideste sa tot stranga!

  • Banii furati revin la bugetul statului intr-un ritm nebun, datorita activitatii dna.
   In curand n-o sa mai stim ce sa facem cu banii. Eu zic sa ne luam, toti, un an de concediu sa sa plecam in Tenerife.

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL NICU T.
  (2)

  SI SA STITI, DOMNULE NICU T. CA, DOSARUL PROCURATURII TRANSMIS IN TNSTANTA, DE CATRE D.N.A SE IA IN CONSIDERATIUNE, CA DOCUMENT INFORMATIONAL MINIMAL….

  ADEVARATUL DOSAR, DUPA CARE SE IA HOTARIREA DE CONDAMNARE, SAU ACHITARE, ESTE UN NOU DOSAR, CE SE FACE DE CATRE JUDECAPOR IN SEDINTA PUBLICA ,

  ASTFEL :

  MARTORI, SINT DIN NOU AUDIATI, PUNINDU-I DE CATRE JUDECATORUL, SA JURE PE BIBLIE, CA SPUNE ADEVARUL SI NUMAI ADEVARU, ATENTIONINDU-I TOTODATA, JUDECATORUL, CA DACA MINTE FACE PUSCARIE DE LA 2-6 ANI…..

  INCULPATU ESTE INTREBAT DACA ISI MAI MENTINE DECLARATIA ?

  DACA INCULPATUL, SPUNE CA, DECLARATIA A DAT-O CA A FOST BATUT SAU FORTAT, DE ORGANUL DE CERCETARE PENALA, SA O DEA ASA CUM SE GASESTE IN DOSARUL PROCURATURII, JUDECATORU II I-A O NOUA DECLARATIE…..

  EXPERTIZELE, TEHNICO-STIINTIFICE INTOCMITE DE PROCURATURA, IN CARE INCULPATUL SPUNE, IN SEDINTA PUBLICA CA SINT INTOCMITE ERONAT, SE REFAC……

  NUMAI DUPA CE SE PARCURG TOATE ACESTE TOATE ACESTE ETAPE DE JUDECATA, SE INCHIDE DOSARUL SI JUDECATORUL POATE DA HOTARIREA, IN PRIMA INSTANTA, DUPA CARE URMEZA, REJUDECAREA IN APEL SI REJUDECAREA IN RECURS….

  DUPA CE S-AU PARCURS TOATE ACESTE CELE 3 ETAPE, HOTARIREA DEVINE, DEFINITIVA SI IREVOCABILA .

  INTREBARE :

  UNDE ESTE VINA D.N.A. SI-A SEFEI ACESTEI INSTITUTII PE NUME CODRUTA KEOVESII ? ? ? ? ….

 • DECEBAL

  PENTRU DOMNUL NICU T,

  SA NU FACEM CONFUZIE, INTRE SARCINILE D.N.A SI SARCINILE JUDECATORIILOR ?

  D.N.A INPREUNA CU POLITIA, STRINGE PROBE, IAR JUSTITIA PE BAZA PROBELOR STRINSE, CONDAMNA, HOTII SI CORUPTII .

  A.N.A.F.-UL ARE SARCINA SA RECUPEREZE VALORILE FURATE, DE CATRE HOTI SI CORUPTI, VALORI CE, SE GASESC INSCRISE DE CATRE JUDECATORI, IN HOTARIRILE DEFINITIVE SI IREVOCABILE.

  NECAZUL MARE,CE-L AU INCULPATII PE DOAMNA CODRUTA KEOVESII, IL ARETOCMAI ACESTI HOTII SI CORUPTII, DEOARECE DOMNIA SA, DOAMNA CODRUTA KEOVESI, A REUSIT CA, INPREUNA CU POLITIA, SA BAGE IN PUSCARIE, PESTE 1.000 DE HOTI SI CORUPTI….

  DACA DOMNIA SA, BAGA IN PUSCARIE NUMAI 2, ATIT CIT A BAGAT VECHIUL SEF, AL D.N.A. DOMNUL MORAR,TOTUL EREA BINE MERSI SI DOAMNA CODRUTA KEOVESII CAPATA NOTA 10 DIN PARTEA CONTESTATARILOR…..

 • DECEBAL ~ CODRUTA KEOVESI

  ~ DOAMNA CODRUTA KEOVESI, A FOST PROPUSA ASEARA, DE CATRE DOMNUL MINISTRU AL JUSTITIEI,DOMNUL TUDOREL TOADER, DE-A FI DESTITUITA DIN FUNCTIA DE SEFA A D.N.A. URMARE CITIRII UNUI ASA ZIS RAPORT DE ACUZARE, INTOCMIT DE CATRE, DOMNIA SA…

  PROTESTATARI, IESITI IN STRADA, IN ORASELE, BUCURESTI, IASI SI CLUJ, NU SINT DE ACORD CU ACEASTA PROPUNERE, A DOMNULUI MINISTRU AL JUSTITIEI, PROPUNERE CE, TREBUE SA FIE OMOLOGATA DE CATRE PRESEDINTELE TARII, DOMNUL IOHANIS, PRESEDINTE, CE ARE IN SPATE 6,3 MILIOANE VOTURI, ALE POPORULUI ROMAN, CU DREPT DE VOT, CA URMARE ALEGERII, DOMNIEI SALE, CA PRESEDINTE, AL ROMANIEI…..

  • DNA-ul este o spalatorie de bani negri. Nu face dosare decat pentru o pedeapsa de 2-3 ani (exceptie a facut varanul – o razbunare personala a lui base). Prostimea vrea circ? Luluta-zuzuta le da. In romania e mai periculos sa furi o gaina decat sa furi milioane de euroi. La o gaina iei 6-7 ani. La milioane iei 2-3 ani, eventual cu suspendare si ramai si cu banii. Asa ca dna-ul albeste averile facute ilicit in perioada postdecembrista. Asta-i misiunea dna-ului. Trepanatii sunt fericiti, avand iluzia ca se face dreptate. Hotii stau cateva luni “la casa de odihna” si apoi se bucura, prin Monaco, de banutii furati … ei si urmasii lor… 10 generatii… cel putin…

  • Nelu Stiuca

   Despre CORUPTIBILI SI CORUPTI.
   CE NU INTELEG CETATENII RO SARACI CU DUHUL ESTE FAPTUL CA; INCULPATII, PUSCARIABILII, PENALII, PUSCARIASII, care contamineaza din ce in ce mai mult PARLAMENTUL, GUVERNUL, ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI CENTRALA SI ALTE INSTITUTII ALE STATULUI trebuie scosi din viata publica . EI SE POT BUCURA DE “PREZUMTIA DE NEVINOVATIE” (mult trambitata de mafioti, sifractori, tradatori, etc) cand nu indeplinisc nici o functie publica .
   Intr-o democartie reala PREZUMTIA DE NEVINOVATIE nu opereaza pentru cei ce detin orice functie publica sau de demnitar si sunt BANUITI DE LIPSA DE CINSTE, DE MORALITATE , DE LIPSA DE COMPETENTA , DE LIPSA DE CARACTER, DE LIPSA DE INEGRITATE, DE LIPSA DE ONOARE,DE PATRIOTISM etc (ca find coruptibili sau corupti).
   Trebuie anulate toate imunitatile si legile favorizatoare protectioniste emise de alesi in favoarea alesilor, PENTRU A CREEA CONDITII ELITELOR SI DEMNITATILOR UMANE SA INLOCUIASCA POLITRUCII INFRACTORI, SEMIDOCTII, ZOILE SI GUNOAIELE UMANE care au distrus RO.
   CEI CE SE VOR ALESI TREBUIE SA O FACA DIN DARUIRE PENTRU SEMENI, DIN VOLUNTARIAT, DIN PASIUNE SI TALENT.
   Trebuie abrogate legile ce permit amenstecul intre puterile statului, pentru depolitizarea (demafiotizarea) structurilor statului.
   PARLAMENTUL NU TREBUIE SA NUMEASCA MEMBRI INSTITUTIILOR FUNDAMENTALE ALE STATULUI (CCR, Curtea de Conturi, CSM, Avocatul Poporului, AEP, etc), aceste prerogative trebuie sa revina societatii civile oragnizate.

 • DECEBAL ~ ADUNAREA CONSTITUANTA 4

  (2)

  SI INCA UN AMANUNT :

  INTERMEDIARII (REPREZENTANTII NOSTRI), CE-I TINEM LA CONDUCERE DE 28 DE ANI, NE-AU LASAT TARA FARA :

  PETROL, FARA 6.000 DE INTREPRINDERI VINDUTE, DIN CELE 7.000, FARA APROXIMATIV, 7 MILIOANE HECTARE TEREN ARABIL, VINDUT STRAINILOR, DIN TOTALUL FONDUL FUNCIAR, DE APROXIMATIV 10 MILIOANE HECTARE, FARA PADURI, FARA 4 MILIOANE DE MUNCITORI SI SPECIALISTI, ACESTIA FIIND ALUNGATI DIN TARA, URMARE VINZARII DE INTREPRINDERI,

  IN CARE, UN PRESEDINTE AL TARII, A SPUS :
  ,,DACA NU VA CONVINE PLECATI DIN TARA”,

  INTOCMAI CA SI FARA AUR,FARA WOLFRAM, FARA MOLIBDEN, SI ALTE METALE RARE,INTOCMAI CA SI CU UNUL DIN 2 ROMINI SARAC ? ? ? ? …..

  ACESTA ESTE BILANTUL SUMAR, A CEIA CE NE-A FACUT NOUA ,,REPREZENTANTII NEMULUI” IN CEI 28 DE ANI …..

  SE MERITA SA II MAI MENTINEM IN FUNCTIE ???????….

  SAU, TREBUE SA TRECEM IMEDIAT LA ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA IN CARE POPORUL CONDUCE DIRECT CA-N ELVETIA ? ? ? ? ?….

  CE, ,,UNIUNEA EUROPEANA”, NU A STIUT DE TOATE ACESTE FURACIUNI PE FATA SI S-A FACUT CA PLOUA ?… FIIND DE FAPT COMPLICE LA PRADUIRE ? ? ?….

  STIMA.

  • Nelu Stiuca

   DA …„Problema maghiară nu este rezolvată în ROMÂNIA!” EA se bazeaza pe ceea ce se poate vedea in acest documentar https://vimeo.com/16275866

 • DECEBAL ~ ADUNAREA CONSTITUANTA 4

  FOARTE, FOARTE,BINE SI LA OBIECT MESAJUL, DIN ARTCOLUL ,,ADUNAREA CONSTITUANTA 4 .

  SE OBSERVA PREGNANT IN PROIECT CA, PUNETI ACENT HOTARIT, PE VOINTA POPORULUI, CE ACEST POPOR SI-O EXERCITA PRIN ,,REFERENDUM” CEIA CE INSEMNA CA POPORUL CONDUCE DESTINELE TARII .

  ORI, DACA POPORUL CONDUCE, NU NAI ESTE NEVOE DE INTERMEDIARI, CUM AR FI ,,PRESEDINTELE TARII” SAU CELE DOUA CAMERE,(CAMERA DEPUTATILOR SI CAMERA SENATORILOR), DEOARECE, ALUNECAM, FARA SA VREM, IN DERIZORIU, IN CARE, TOT INTERMEDIARII NE CONDUC TARA, CA SI ACUM SI NICI DECUM POPORUL, ASA CUM SE VREA IN PREZENTUL PROIECT….~ CONSTITUTIA ELVETIANA, POATE FI UN INDREPTAR PERTINENT SI SIGUR, IN CEIA CE PRIVESTE DEMOCRATIA DIRECTA, RESPECTIV PARTICIPATIVA, IN CARE POPORUL CONDUCE SI NU ARE NEVOE DE NICI UN INTERMEDIAR, PENTRU A CONDUCE TARA….. STIMA

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (4).
  Relaţia cu Uniunea Europeană

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic care este şi care ar trebui fie relaţia dintre statul suveran al românilor şi Uniunea Europeană

  În Constituţia actuală a României, relaţia dintre statul român şi Uniunea Europeană este definită la articolul 148 din cadrul Titlului VI, Integrarea euroatlantică.
  Iată textul integral al acestui articol:
  „Integrarea în Uniunea Europeană
  ARTICOLUL 148
  (1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de doua treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
  (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
  (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
  (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătoreasca garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
  (5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea sa fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.”

  Acest text a fost introdus în Constituţia României în anul 2003, cu doi ani înainte de anul 2005, când va fi semnat protocolul de aderare a României la Uniunea Europeană şi cu 4 ani înainte de anul 2007, când România va deveni stat membru al Uniunii Europene.
  Acest articol 148, plus următorul, 149, care se referă la aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord şi partea a doua a alineatului (2) al articolului 44, prin care s-a acordat străinilor şi apatrizilor dreptul de a cumpăra terenuri în România, reprezintă, de fapt, principalele motive pentru care poporul român a fost scos la vot timp de două zile, 18 şi 19 octombrie 2003, pentru a aproba revizuirea Constituţiei României.
  În octombrie 2003, guvernanţii României nu au prezentat poporului român nici conţinutul tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care nici nu existau la acea dată, în forma în care au fost adoptate, ulterior anului 2003, nici consecinţele pe care „aderarea” le va avea asupra poporului român.
  Ca şi la toate alegerile „libere şi corecte” de după 1989, la referendumul din anul 2003, guvernanţii României au înşelat poporul român, cu ajutorul televiziunilor, şi au obţinut aprobarea acestuia pentru revizuirea Constituţiei, în baza căreia au negociat şi ratificat Protocolul de aderare a României la Uniunea Europeană, au transferat instituţiilor Uniunii o bună parte din atributele suveranităţii naţionale, au pus la dispoziţia transnaţionalelor capitalul acumulat de români, resursele naturale ale ţării, ca şi teritoriul naţional, care, în baza prevederilor Protocolului de aderare, în condiţiile sărăcirii poporului român, poate fi cumpărat de străini, la preţuri de zeci de ori mai mici decât cele practicate în ţările dezvoltate ale Europei.
  „Aderarea” României la Uniunea Europeană s-a dovedit total potrivnică intereselor poporului român.
  În cei zece ani scurşi de la aderarea României la Uniunea Europeană, contribuţia României la bugetul Uniunii Europene este mai mare decât sumele băneşti obţinute de România de la bugetul Uniunii.
  Cea mai mare parte a capitalului acumulat de români în timpul regimului comunist, în valoare de peste 500 miliarde de euro, a fost trecută în proprietatea transnaţionalelor, la preţuri derizorii.
  Profiturile realizate cu acest capital, reprezentând mai mult de jumătate din avuţia creată în România, sunt însuşite de noii proprietari ai capitalului şi transferate în afara ţării.
  Deposedaţi de capital, românii sunt obligaţi să trăiască din salarii şi pensii de mizerie care nu le permit să economisească, să investească, să creeze capital şi locuri de muncă.
  Mai mult de jumătate din populaţia activă a ţării a părăsit România. Tineretul român învaţă în ţară cu gândul părăsirii ei.
  Ca urmare a „aderării”, regiile autonome înfiinţate pentru exploatarea resurselor naturale ale ţării au fost desfiinţate, „reorganizate” ca societăţi comerciale, împinse în faliment şi vândute pe nimic străinilor, astfel că resursele naturale ale României sunt exploatate de transnaţionale.
  A fost trecută în proprietatea transnaţionalelor şi cea mai mare parte a terenurilor agricole şi silvice ale ţării.
  România a acumulat o datorie externă de 100 miliarde de euro, ceea ce face ca serviciul acestei datorii, adică ratele şi dobânzile, să fie de peste 50 miliarde de euro, în fiecare an. O treime din avuţia pe care o creăm, în fiecare an, trebuie schimbată pe euro, pentru plata ratelor şi dobânzilor la datoria externă.
  Prin revizuirea Constituţiei în anul 2003, guvernanţii României au deposedat poporul român nu numai de dreptul său suveran de a decide el, poporul, aderarea la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, dar l-au deposedat şi de dreptul de a aproba revizuirea acestor tratate. Şi-au însuşit ei acest drept.
  Noi credem că popoarele Europei îşi pot apăra mai bine interesele în Uniunea Europeană decât în afara acesteia. Suntem, deci, proeuropeni.
  Cu condiţia ca această Uniune să fie o uniune de state naţionale suverane.
  Cu condiţia ca această Uniune să nu se transforme într-o nouă Uniune Sovietică.
  Uniunea Europeană trebuie să fie o uniune vamală, o uniune monetară, o uniune comercială, o uniune militară, o uniune diplomatică. Nimic mai mult.
  Instituţiile Uniunii Europene nu trebuie investite cu atribute care pot fi exercitate mult mai bine de statele membre.
  Instituţiile Uniunii Europene au, deja, mai multe atribuţii decât ar trebui să aibă.
  Instituţiile Uniunii Europene nu trebuie investite cu atribuţii în stabilirea regimului proprietăţii, în distribuţia şi însuşirea veniturilor create de cetăţeni, în stabilirea regimului fiscal, în stabilirea regimului exploatării resurselor naturale ale popoarelor.
  Reglementările şi instituţiile Uniunii Europene nu trebuie subordonate intereselor corporaţiilor transnaţionale de acaparare a capitalurilor, a resurselor naturale şi a teritoriilor popoarelor europene.
  Este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru poporul român ca statul său să obţină anularea acelor prevederi ale tratelor constitutive ale UE care au permis şi permit transnaţionalelor să cumpere şi să deţină în proprietate capitalul şi teritoriul naţional al românilor.
  Dacă nu vom obţine anularea acestor prevederi, nu ne rămâne decât să ne retragem din UE şi să ne recuperăm capitalul şi pământul de care am fost deposedaţi. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Acestea sunt motivele pentru care propunem abrogarea articolelor 148 şi 149 din Constitutţia României şi introducerea, după articolul 1, cu denumirea „Statul român”, a unui nou articol, articolul 1.1, cu denumirea “Uniunea Europeană”, cu următorul cuprins:
  „(1) România este stat membru al Uniunii Europene.
  (2) România aplică prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, stabilite în conformitate cu prevederile tratatelor constitutive.
  (3) Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se aprobă de poporul român, prin referendum.
  (4) Poporul român poate hotărî, prin referendum, retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care consideră că reglementările sau acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii.”
  Recunoaştem, deci, prin Constituţie, că România este stat membru al Uniunii Europene, cu drepturile şi obligaţiile pe care le conferă această calitate, de stat membru.
  Recunoaştem obligaţia de a aplica prevederile tratatelor constitutive, precum şi celelalte reglementări ale Uniunii, DAR numai ACELE reglementări stabilite ÎN CONFORMITATE cu prevederile tratatelor constitutive.
  Recunoaştem dreptul suveran al poporului român de a aproba el, poporul, eventualele revizuiri ale tratelor constitutive, prin referendum, astfel încât politicienii, oricare ar fi ei, să nu ne mai impună obligaţii contrare intereselor noastre.
  Mai mult, exprimăm dreptul suveran al poporului român de a hotărî retragerea României din Uniunea Europeană, în cazul în care el, poporul român, ajunge la concluzia că reglementările şi acţiunile Uniunii Europene contravin intereselor sale. Evident, cu respectarea prevederilor tratatelor constitutive referitoare la retragere.

  Constantin COJOCARU
  21 februarie 2018

 • DECEBAL ~ RAZBOIUL ROMINNO-ROMAN

  (2)

  PENTRU CEI CE NU SIU, CUM S-A DESFASURAT RAZBOIUL ROMINO-ROMIN DIN FATA ,,D.N.A,” SI ,,PRESEDENTIE” IN ULTIMELE ZILE, PUTETI VEDEA RELUAREA MAGISTRALA, EXPUSA DE, PAMFLETARU PATRARU, PE YUTUBE, DIN DATA 19 FEBRUARIE A.C. ….

 • Petrache Boboc

  Drepturile și obligațiile poporului/cetățenilor.
  Un titlu din actuala *Constituție* face precizări INCOMPLETE cu privire la drepturi și obligații.
  Despre DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI susțin că acestea sunt batjocorite prin vicleniile criminale ale aleșilor impostori:
  - dreptul la INFORMAȚIE CORECTĂ nu există,
  - cenzura suprimă DREPTUL LA OPINIE,
  - JUDECATA ECHITABILĂ nu există în justiție – magistrații fac ceea ce vor ei, fără a fi răspunzători pentru nimic,
  - dreptul de a fi răsplătit corect pentru MUNCĂ lipsește,
  - DREPTUL SUVERAN de a prezenta proiecte de legi pentru referendum este supus unor hărțuiri criminale. Etc…

  Obligațiile nu sunt limitate după puterea naturală a fiecăruia – taxele și impozitele iau proporții criminale, obediente.
  Statul permite – prin faimoasa economie de piață – comiterea unui genocid complex asupra sănătății poporului:
  - alimente cu otrăvuri numite conservanți,
  - aer, apă și pământ poluate cu noxe extrem de periculoase sănătății,
  - drogurile de orice fel sunt o sursă de îmbgățire nelimitată pentru aleși. Etc…

  Propunerile pentru Proiectul de Constituție a Cetățenilor la transmit președintelui și membrilor Comitetului de Inițiativă întrucât aici se comentează -mai mult – diverse aparențe fără atentă profunzime, într-un mod ambiguu ori caracteristic zurbagiilor. Amănunte prezint și la telefon: 0744 435 445.

 • DECEBAL ~ RAZBOIUL ROMINNO-ROMAN

  ASISTAM DE CITEVA ZILE BUNE, CUM ROMINI DE TOATA ISPRAVA, IES IN STRADA, SA MANIFESTE PASNIC, CERINDU-SI DREPTURILE CONSTITUTIONALE, DE LA ACTUALII GUVERNANTI, CE-I REPREZINTA SI IN LOC CA ACESTE GRUPURI POPULARE, SA SE SUSTINA RECIPROC, AU INCEPUT SA SE SCUIPE SI SA SE JIGNEASCA TOTRECIPROC….

  DE AICI CONCLUZIA CERTA CA, DRACU SI-A BAGAT COADA, INTRE ROMINI ? ? ? ? ? …….

  DEALTFEL, DACA SINTEM MAI ATENTI, LA HIRTIILE SCRISE, CE UNII MANIFESTANTI, LE TIN IN MINA, FARA SA VREI, INTELEGI CA TOTUL ESTE, UN FEL DE ,,PLECATI VOI CA SA VENIM NOI”…

  BRUIAJUL RECIPROC, PRIN URLETE CA SI FLUERATURI A PAGUMA, CONFIRMA CA A INCEPUT CU ADEVARAT RAZBOIUL ROMINO-ROMIN .

  PENTRU MINE UNUL, NU ESTE NICI-O SURPRIZA, ACEASTA INCAERARE FORMALA, DEOARECE, STIU BINE CA ASA SE INTIMPLA IN ,,DEMOCRATIA REPREZSNTATIVA”, EXPUSA CU ATITA ACURATETE, DE MARELE NOSTRU DRAMATURG, I.L. CARAGIALE…

 • Iohannis traficant de copii pentru organe.
  Relatii intime cu Kovesi.

  https://m.ro.sputnik.md/analytics/20180219/17376470/iohannis-kovesi-relatie-intima.html?mobile_return=no

 • DECEBAL ~ MONICA TATOIU

  PENTRU PRIMADATA, DISTISA DOAMNA, MONICA TATOIU, OBSERVA CA, LA SATE, ALEGATORII, MAI PRECIS TARANII SATULUI, INCA N-AU O CULTURA POLITICA, PRIVIND ,,DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”, DEMOCRATIE, CE LA SATE, LE STA LA INDEMINA SI CARE TREBUE, NUMAI SA O INTELEAGA ACESTI TARANI…

  ~ ESTE SI NORMAL, DISTINSA DOAMNA, MONICA TATOIU, CA, TARANII, SA NU INTELEGA ,, DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”,ATITA TIMP CIT, PRIMARUL SATULUI, ESTE BRUIAT, DE ASA ZISII CONSILIERI, RESPECTIV DE REPREZENTANTII, UNOR FORMATIUNI POLITICE, IN CARE ACESTIA BRUEAZA,MAI INTODEAUNA PRIN VOT, PRIMARUL,ORI DE CITE ORI ESTE VORBA DE, BUNUL MERS AL COMUNEI, INFIRIPIND ASTFEL, SI MAI MULT, ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA”…..

  NUMAI ELIMININD ACESTI INUTILI CONSILIERI, DIN ACESTE CONSILII, POATE CA PRIMARUL SATULUI, SA CAPETE O RESPONSABILITATE ONORABILA, FATA DE ALEGATORII SAI, PUTIND, CA ACESTA, SA FIE ALES SI IN MANDATUL URMATOR, DACA FACE LUCRURI BUNE, PENTRU SATUL RESPECTIV…

 • Petrache Boboc

  Participând la Comitetele de Inițiativă, am intervenit cu puncte de vedere care nu erau numai personale pentru că reprezentau și opinia cunoscuților mei din orice categoria socială. La redactările transmise Autorității Legislative pentru avizare n-am regăsit opiniile propuse și nu m-am lăsat convins de altele existente în PROIECT. Exemple:
  - Am susținut cu tărie VOTUL OBLIGATORIU și îl susțin;
  - Am susținut UN SINGUR MANDAT PENTRU ALEȘI și îl susțin cu argumentele scrise și spuse la orice prilej;
  - Susțin că actualii *aleși* sunt IMPOSTORI ȘI NEAVENIȚI din cauză că mizeria care se pretinde constituție este lovită de NULITATE ABSOLUTĂ, acesta fiind motivul JAFULUI CU ACTE ÎN REGULĂ (și alte crime abominabile);
  - Art. 1 (2): GUVERNAREA ROMÂNIEI ESTE REPUBLICA DEMOCRATĂ.
  Această propoziție rămâne sub interdicția modificărilor sau completărilor de orice fel, pentru că:
  - Democrația necesită să fie APĂRATĂ – din momentul întemeierii – de orice tentative de distrugere prin
  *rebotezări* meșteșugite prin vicleșug,
  - Pleonasmul *democrație-populară* produce confuzie,
  - *Democrația socialistă* a generat o DICTATURĂ CRIMINAL TOTALITARĂ,
  - Combaterea MONARHIEI să aibă o susținere clară și concisă: modelează moravuri de SUPUNERE, SERVILISM, CORUPȚIE și nu NU ADMITE LOGICA.

  PÂNĂ LA DECIZIA OFICIALĂ DE NULITATE A ACTUALEI CONSTITUȚII ȘI A ANULĂRII MANDATELOR IMPOSTORILOR – CREATĂ DE AUTORII LOVITURII DE STAT DECEMBRISTE – NU POATE FI REALIZAT NICI UN REFERENDUM FĂRĂ FRAUDĂ
  ELECTORALĂ și nici o lege pentru buna conviețuire.

  Pentru amănunte: 0744 435 445

  • Petrache Boboc

   Susținând că ÎN SISTEMUL DEMOCRATIC EXISTĂ O SINGURĂ PUTERE – A POPORULUI, am argumentat că – în sistemul democratic – statul nu are voie să uzurpe puterea poporului. În același timp am găsit susținere la înlocuirea expresiei *PUTERILE STATULUI* cu Autoritățile Statului, lucru care îl regăsim în Constituția Cetățenilor.

   • Nelu Stiuca

    Dumnezeu a daruit popotului roman un tinut numit GRADINA MAICII DOMNULUI, se pare ca este de fapt pentru altii…

    • Petrache Boboc

     Excelentă constatare domnule Nelu Știucă. Așa-i cum spuneți: GRĂDINA rodește și niște tâlhari criminali culeg fără ca poporul român să-și poată apăra darul primit pentru că câinii de pază ne-au fost omorâți. Românii au fost supuși dezbinării, au fost umiliți, au fost deportați și uciși de către tirania străinilor care AU FOST PRIMIȚI ÎN GRĂDINĂ ȘI NE IMPUN*PRINCIPIILE LOR* INFECTE-VICLENI-CRIMINALE.
     Unele persoane nu poe primi LUMINA ADEVĂRULUI așa cum ați arătat.

 • DECEBAL ~ DE CE HITLER ? ? ?

  PENTRU CA ,,HITLER” CIND A VENIT LA CONDUCERE IN 1933, PE FONDUL ,,DEMOCRATIE REPREZENTATIVE”, PRIMUL LUCRU CE L-A FACUT, A FOST SA INABUSE JUSTITIA, PORNIND APOI DICTATORIAL CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL UNDE AU MURIT, MILIOANE DE OAMENI….

  IATA DE CE NU ESTE BUNA LA NIMIC, ,,DEMOCRATIA REPREZENTATIVA” SI CA TOATA LUMEA TREBUE SA SE INDREPTE CATRE ,,DEMOCRATIA DIRECTA” (PARTICIPATIVA), CA-N ELVETIA….

 • Din vremea cand ” IMPĂRAT ESTE PLOPUL”, și la povești de adormit, cu

  “prostul satului” și “ințeleptul satului”, pe canale alăturate…
  N-am văzut și auzit in viață atata minciună, prostie și sfidare, dublate de o aroganță moștenită și intreținută in asemenea specimene, exprimate de un Johannis, pe post de Președinte al Romaniei și procurorul șef al DNA.
  Mărturisesc că in conștiința și sufletul meu, prestațiile lor au lăsat o rană adancă și cum nu se poate mai urată, fără ca aportul altor demnitari sau actori mediu să aibă ca amprente, măcar așa zisa vorbă romanească: ” a pune sare pe rană”. Prestațiile jalnică, a Președintelui și cea “atăt de senilă”, a șefei DNA, a nu știu cata oară, dar ultimile ca și cum “baloanele li se desumflau”, sau mai degrabă, intr-o sfidare concertată, jucau un fel de tenis la perete, au fost imediat amendate de jurnaliștii prezenți, de data asta la unison, uitand parcă de proprii stăpani, romanismul cea mai rămas in fiecare dintre ei, parcă, ca și ghioceii, nu pregetă nimic pentru a răsări și scoate capul la lumină.
  Și ca și cum n-a fi trăit așa de urat in aceste seri, vine, ca in fiecare seară, mai puțin in acelea in care “il chiamă strada și Neamțu…pentru a asmuți și eventual mușca…cine “haltul” decat rareș bogdan, omul cu taverna, dublat de unul ca horeste, omul cu mancarea și băutura, și alții asemenea, intr-o adevărată tavernă a vorbelor, in care face cinste horeste, cu “mici și bere in ligheane și butoaie, mancați cu mana și băută cu borcanul, toți imbătanduse seară de seară cu un “impărat”, care il descoperim pe zi ce trece și mai gol. In tot acest timp, majoritatea telespectatorilor am dormit dea binelea, cu televizorul deschis, iar cand ne trezim, pe la miezul nopții, il vedem din pe rareș bogdan, cum iși freacă mainile de bucurie că iarăși “are” cea mai mare audiență, in timp ce pe canalul următor, gidea este adormit de mult, iar ințeleptul satului, bădică de la a3, ne face demonstrația că tot ori cat ne-am imbăta, albul este alb și negrul este negru, chiar dacă Președintele ne spune că nu vede și aude ce spun alții, ci numai ce spune el…și pană cand o spune…procurorul șef a DNA, rămane tot in funcție și primește NUP, cu un ministru al justiției care se vede clar că “nu are sange in instalație”, nici măcar după ce a băut un ceai japonez, spunandu-ne după atata fugă inapoi…mai așteptați…”pană joi”….care joi?
  Asta, in timp ce ADMINISTRAREA ȚĂRII NU EXISTĂ, NU CONTEAZĂ ȘI NICI NU ARE CINE S-O FACĂ…poate și pentru că mult prea multora, s-a ajuns să nu le pasă…mulți ocupați cu mancatul rației de “minciunele”, “grăunțe”, “mici și bere”, mancate și băute, la “televizorele”. Urmand ca chiar in fiecare zi să muncim, ca să putem intreține și aste “haimanele”…

  • Petrache Boboc

   Stimate domnule Iancu vă spun cu tot respectul că am citit comentariul și vă dau dreptate. Ați formulat ideile cam alambicat.

 • DECEBAL ~ COMPLETARE :

  LA CEL DEA-AL 3-lea ALINIAT IN CARE SE SPUNE CA:

  Constitutia Cetatenilor propune Rominilor, o Republica Prezidentiala Democratica si Suverana .

  acest aliniat inperativ ar trebuii sa sune cam in felul urmator:

  ~ Constitutia Cetatenilur propune, Poporului Romin, prin Referendum, sa fie Reprezentat de catre o persona numita Presedinte, cunoscind ca in Europa avem o tara, precum Elvetia, in care aceasta functie o exercita poporul direct, si nu prin Reprezent Prezidential .

 • Constantin Cojocaru

  ADUNAREA CONSTITUANTĂ 2018. (3). Statul.

  Ce fel de stat ne trebuie: monarhie sau republică, parlamentară sau prezidenţială ori semiprezicenţială, oligarhică sau democratică, suverană sau vasală?
  În prezent, românii trăiesc într-o republică semiprezidenţială, oligarhică şi vasală.
  Constituţia Cetăţenilor propune românilor o republică prezidenţială, democratică şi suverană.

  Continuăm prezentarea şi comentarea principalelor prevederi ale PROIECTULUI DE ŢARĂ cunoscut sub denumirea de Constituţia Cetăţenilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523/2016.
  Prin acest demers urmărim următoarele obiective:
  1. Să aducem proiectul la cunoştinţa a cât mai multor români;
  2. Să culegem propuneri de îmbunătăţire de la toţi cei care doresc să participle la finalizarea textului proiectului;
  3. Să coagulăm în jurul proiectului o amplă mişcare de eliberare naţională finalizată într-o Adunare Constituantă prin care românii să-şi recâştige suveranitatea naţională şi drepturile de proprietate asupra capitalului naţional, asupra teritoriului naţional, asupra ţării.
  În decembrie 1989, mafia financiară transnaţională ne-a furat statul, pe care l-a recroit, prin Constituţie, ca să-l poată subjuga, a pus la conducerea lui politicieni corupţi şi trădători şi l-a folosit pentru a ne fura capitalul şi teritoriul naţional, pentru a ne fura cea mai mare parte a avuţiei pe care o creem prin munca noastră, pentru a ne distruge ţara şi neamul.
  Acum, trebuie să facem drumul invers. Să ne luăm înapoi statul, să-l reconstruim, printr-o nouă Constituţie, astfel încât să intre sub controlul poporului, să punem la conducerea lui patrioţi integri, competenţi şi responsabili, să-l folosim pentru recuperarea şi apărarea capitalului şi teritoriului naţional, să oprim furtul avuţiei pe care o creem, să ne reaşezm ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei.
  Mafia transnaţională nu ne va da înapoi nimic, nici statul, nici ţara. Trebuie să ni le luăm noi, prin UNIRE, prin forţa numărului nostru, prin cei 10 MILIOANE, care am putea fi prezenţi, direct, sau prin procură, la Adunarea Constituantă.
  Dacă în anul 2018 vom reuşi să ne ORGANIZĂM într-o astfel de Adunare Constituantă, avem toate şansele să câştigăm alegerile din anii 2019 şi 2020 – europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare – să curăţăm conducerea statului de trădători şi să-i înlocuim cu patrioţi competenţi şi responsabili, să începem reconstrucţia ţării.
  În articolul de astăzi, explic ce fel de stat ne trebuie pentru ca să trăim în prosperitate şi demnitate.
  Definirea statului român face obiectul primului articol din Constituţia României.

  Iată, textul articolului 1:

  În Constituţia actuală:
  (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
  (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
  (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.
  (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

  În Constituţia propusă de MCC:
  „(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar, indivizibil şi democratic.
  (2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Forma de guvernământ poate fi modificată prin referendum naţional.
  (3) Statul român este clădit pe temelia valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.
  (4) Statul român se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului, separaţiei, independenţei şi echilibrului autorităţilor statului – legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, statistică, morală, ştiinţifică – în cadrul democraţiei constituţionale. Autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie. Între ele nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai relaţii de colaborare şi de control reciproc.
  (5) România este stat de drept, în care respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care legile şi hotărârile judecătoreşti sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului. Caracterul abuziv al legilor şi hotărârilor judecătoreşti este stabilit de popor, prin referendum.”

  1. La alineatul (1), la cele 5 calificative ale statului (naţional, suveran, independent, unitar, indivizibil), precizate în Constituţia actuală, am adăugat şi calificativul „democratic”, pe care l-am preluat din alineatul (3), unde nu îi era locul.
  2. La alineatul (2), am adăugat o a doua teză, care stabileşte că forma de guvernământ poate fi modificată prin referendum naţional. Introducerea acestei teze, în acest alineat, a determinat şi modificarea articolului 152, care includea forma de guvernământ printre elementele care nu pot fi revizuite, modificate.
  Vom analiza, în detaliu, acest articol, 152, referitor la revizuirea Constituţiei, atunci când vom ajunge la el. Prin acest articol, care încălcă în mod grosolan suveranitatea poporului, politicienii şi-au creat “baza legală”, constituţională, prin care ţin în captivitate statul român şi-şi apără averile şi privilegiile dobândite pe căi necinstite.
  3. Am reformulat, complet, alineatul (3). Am considerat că este potrivit să renunţăm la expresia „valori supreme”, în general, şi să aşezăm la temelia statului român valorile morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti, acelea care credem noi că exprimă cel mai bine specificul nostru naţional.
  Am renunţat la trimiterea la idealurile revoluţiei din decembrie 1989. Idealurile poporului român au fost exprimate în multe alte momente ale istoriei noastre, nu numai în revoluţia din decembrie 1989.
  Am renunţat la calificativul de „stat social”, deoarece este redundant. Statul este creat de societate, ca slujitor al societăţii, deci nu poate fi decât social.
  4. Am reformulat şi alineatul (4). Am înlocuit expresia „puteri”, imprecisă, cu „autorităţi ale statului”. Am adăugat, la principiile separaţiei şi echilibrului componentelor statului, încă două noi principii ale organizării statului: principiul independenţei componentelor statului şi principiul controlului poporului asupra statului, principii care stau la baza multora dintre amendamentele incluse în proiectul nostru.
  Am introdus două teze noi, una prin care am precizat că autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie, astfel încât “reprezentanţii”, adică politicienii, să nu mai poată crea şi desfiinţa instituţii ale statului după cum dictează interesele lor, şi a doua, prin care se stabileşte că între componentele statului nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai raporturi de colaborare şi de control reciproc, astfel încât să nu mai existe nici o putere „supremă” în statul român, prin care să se impună interesele aceloraşi politicieni.
  În Avizul nr. 609/2016, în legătură cu aceste propuneri formulate de noi, Consiliul Legislativ al României spune următoarele:
  „Cu privire la textul propus la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (4), precizăm că principiul consacrat de dreptul constituţional este acela al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, şi nu al separaţiei şi echilibrului “autorităţilor statului”, aşa cum se prevede în proiect. În acest context, precizăm că autorităţile statului sunt acele persoane juridice de drept public prin care puterea se exercită în stat. Aşa cum s-a subliniat în doctrină*8), cele trei funcţii principale ale puterii sunt funcţia legislativă, cea executivă şi funcţia judecătorească. Or, textul propus face referire la autorităţi care exercită funcţii ce nu pot fi asociate cu “puterea de stat” (autoritatea mediatică, financiară, electorală, statistică, morală sau ştiinţifică).”
  Juriştii Consiliului Legislativ nu au argumente JURIDICE cu care să respingă propunerea noastră şi recurg la „precizări” formale care ocolesc fondul problemei puse în discuţie.
  Noi ştim foarte bine că puterea poporului are trei funcţii PRINCIPALE, indiferent de ce a subliniat „doctrina”.
  Ştim foarte bine că aceste funcţii PRINCIPALE se exercită prin autorităţi ale statului, care sunt persoane juridice de drept public.
  Noi spunem, însă, că, pe lângă cele trei autorităţi clasice împuternicite să îndeplinească cele trei funcţii principale ale puterii politice, recunoscute de Constituţie, există multe alte autorităţi ale statului, create prin legi, de către Parlament, de către politicieni, cărora le-au fost încredinţate puteri foarte mari, care influenţează dramatic viaţa oamenilor.
  Aceste autorităţi sunt folosite de politicieni pentru deposedarea poporului de drepturi şi libertăţi, dar şi de avuţia deţinută sau creată de cetăţeni.
  Există, de exemplu, Consiliul Naţional al Audiovizualului, persoană juridică de drept public, autoritate AUTONOMĂ a statului român, care supraveghează activitatea mijloacelor de comunicare în masă, mijloace cu ajutorul cărora politicienii controlează voinţa politică şi electorală a cetăţenilor.
  Există, de asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară, tot persoană de drept public, tot autoritate AUTONOMĂ a statului român, care supraveghează sistemul financiar al ţării, cu ajutorul căruia politicienii au jefuit poporul român de capitalul acumulat până în 1989 şi de cea mai mare parte a avuţiei create cu acest capital după 1989.
  Există multe alte astfel de componente, autorităţi ale statului român.
  Ceea ce propunem noi este ca aceste componente ale statului român să îşi găsească locul în Constituţie, să fie recunoscute ca autorităţi ale statului român, separate şi independente de celelalte componente ale statului, să fie scoase de sub controlul politicienilor şi trecute sub controlul poporului.
  Asta este problema care produce, de fapt, durere juriştilor Consiliului Legislativ.
  5. Am reformulat alineatul (5), pe care l-am transformat într-o definiţie a statului de drept, pentru a nu mai lăsa la latitudinea politicienilor să folosească paravanul statului de drept pentru a-şi apăra ei interesele şi privilegiile.
  Statul de drept este statul care este creat prin lege şi care funcţionează respectând legea.
  Statul de drept nu este statul în care politicienii adoptă legi care nu respectă Constituţia şi nici statul în care funcţionarii publici încalcă legea.
  Ordinea de drept este ordinea stabilită de lege, nu ordinea stabilită de cei aleşi sau numiţi să asigure respectarea legii.
  Ultimul cuvânt în adoptarea legii trebuie să-l aibă poporul, nu reprezentanţii acestuia. Altfel, avem stat de drept, dar nu şi democratic, ci unul oligarhic, mafiot, cum este cel din România actuală.
  Experienţa noastră din ultimii 70 de ani ne-a arătat că nu întotdeauna legalitatea are legitimitate, că este posibil ca, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului, să fie adoptate legi care încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  Întreaga legislaţie a regimului comunist a fost una nelegitimă.
  La fel ca şi multe legi adoptate, în România, după 1989.
  Exemplul cel mai elocvent este Legea 15/1990, despre care am mai vorbit şi vom mai vorbi până când vom elimina, complet, efectele ei criminale.
  Acesta este motivul pentru care am completat alineatul (5) cu precizarea că respectarea Constituţiei, a supremaţiei ei, a legilor şi a hotărârilor judecătoreşti este obligatorie, CU EXCEPŢIA cazurilor în care legile şi hotărârile judecătoreşti sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului.
  Iată ce spun juriştii Consiliului Legislativ al României, în Avizul lor nr. 609/2016, referitor la această propunere făcută de noi:
  „Norma propusă la art. I pct. 2 pentru art. 1 alin. (5), spun juriştii Consiliului, potrivit căreia respectarea hotărârilor judecătoreşti nu este obligatorie în cazul în care acestea “sunt adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului” aduce atingere independenţei justiţiei, valoare fundamentală avută în vedere de art. 152 alin. (2), întrucât lasă la aprecierea unei entităţi nedefinite valabilitatea respectivelor decizii, care ar urma să fie supuse “judecăţii populare”. În plus, adoptarea unui astfel de criteriu şi în ceea ce priveşte supremaţia Constituţiei şi obligativitatea legilor relativizează până la eliminare principiile de bază ale statului de drept, anulând, practic, principiile stabilite în cuprinsul întregii Constituţiei, care devine astfel o simplă declaraţie de intenţii.
  Să ne înţelegem, independenţa justiţiei înseamnă independenţa acestei componente a statului – justiţia – faţă de celelalte componente ale statului – componenta legislativă, componenta executivă etc.
  Independenţa justiţiei nu însemnă şi independenţa acestei componente a statului faţă de popor.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea judecătorilor de a încălca prevederile Constituţiei, ori ale legii.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea procurorilor şi a judecătorilor de a încălca drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă şi puterea procurorilor şi judecătorilor de a adopta decizii contrare adevărului.
  Independenţa justiţiei nu înseamnă puterea procurorilor şi judecătorilor de a aproba jefuirea cetăţenilor şi a poporului român, în ansamblul său, prin legi neconstituţionale, abuzive, aşa cum a fost Legea 15/1990, legile privatizărilor, legile retrocedărilor etc.
  Juriştii Consiliului Legislativ pun între ghilimele judecata poporului, care, pentru ei este o „entitate nedefinită”. Este evident că pentru aceşti jurişti democraţia, puterea poporului, suveranitatea acestuia, rămân nişte vorbe frumoase, puse în Constituţie pentru păcălirea poporului.
  Care principiu „de bază” al statului de drept este „relativizat” de propunerea noastră, ca legile să nu fie adoptate abuziv, prin uzurparea autorităţilor şi instituţiilor statului? Principiul democraţiei, al puterii poporului, al suveranităţii poporului, al controlului poporului asupra statului, al subordonării statului intereselor cetăţenilor?

  Constantin COJOCARU
  14 februarie 2018

 • Petrache Boboc

  Domnule Dr. Constantin Cojocaru,
  Cunoașteți bine că alături de dumneavoastră suntem câteva sute de cetățeni – din toate categoriile sociale și zonale ale țării – pentru că ideile și opiniile sunt foarte apropiate. Mai știți că am făcut numeroase deplasări la București – din nordul țării, pe propriile cheltuieli din veniturile salariale și pensii de mizerie – pentru a participa la diversele întruniri, la mitingul din 9.5.2014 și la Comitetele de inițiativă pentru Constituția Cetățenilor. V-am invitat și ați venit de trei ori la Iași la mitinguri, la consultări cetățenești și la un post local de televiziune. La fel, ați participat aproape în toate județele țării pentru popularizarea Constituției Cetățenilor. O tipografie din Iași a tipărit cartea și am transmis-o în foarte multe localități – la cererea celor interesați (colete cu 2-10 cărți). O parte din membrii primelor Comitete de Inițiativă și-au pierdut viața (cauza = sistemul poluat) și chiar ne aflăm în diverse faze de tratament al sănătății fizice, dar nu cedăm. Alții, inițial presupuși, au dovedit că erau adepți ai unor formațiuni mafiote (Mihăilă, Știrbu) și câte unul avea interese personale IMEDIATE. Diversitatea de caractere este reală de când există lumea. E bine de reținut vanitatea caracteristică unora mai tineri (Frențiu) și viclenia (Caia/Neamț). PUTEREA ORICUI SE AFLĂ ÎN CUNOAȘTEREA ADEVĂRURILOR, SEPARAȚIA ACESTORA DE MINCIUNILE IMPUSE (de nemernici) ca fiind adevăruri. Puterea material/bănească este demonică. Un popor este puternic printr-o educație sănătoasă, o instrucție competentă și având respect divin pentru valorile morale. Respingerea toleranței față de răufăcători este cea mai mare lipsă a românilor – din cauză că de-a lungul a două milenii au tot fost înșelați cu promiscuități, au fost supuși la munci neplătite corect, OMORÂȚI PRIN DIVERSE SUBTERFUGII, din cauza impostorilor/trădători, iar conducătorii pentru unitate și prosperitate au fost îndepărtați prin LOVITURI DE STAT CRIMINALE.
  Am scris aici pentru a înțelege și colegii comentatori că nu sunteți singur sau cu 2-3 (…cum răutăcios afirma Soni). Așa cum nu-mi pierd SPERANȚA în refacerea sănătății fizice, tot așa rămân consecvent că România poate fi condusă având o CONSTITUȚIE DEMOCRATICĂ vis-a-vis de actuala Constituție a tâlharilor; de fapt este o porcărie mizerabilă LOVITĂ DE NULITATE, cu art. care se contrazic, incorect redactate, cu omisiuni. La prima mea lecturare – 30.11.1991 – confuzia m-a dus într-o stare profundă de vomă. Totuși a trecut printr-un referendum la 8.12.1990 unde au votat-o CHIORII – habar nu aveau ce votează – printre aceea se află încă un procent de vre-o 10% rămași susținători ai nucleului de trădători FSNiști.
  Și atunci a fost o flagrantă FRAUDĂ ELECTORALĂ ca și la Duminica Orbilor, ca și la ulterioarele alegeri organizate pe baza unei legi electorale batjocoritoare.
  Voi continua cu mult respect.

 • Tudor

  Caderea Berlin
  https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ

1 ... 46 47 48
Lăsaţi un Comentariu