Instructiuni

Politicienii trădători de ţară şi neam au făcut legi care să impiedice cetăţenii, poporul, să îşi manifeste voinţa, au creat proceduri cât mai anevoioase care să-l determine să renunţe la dreptul lui.

Noi nu am renunţat, pas cu pas am muncit şi luptat sa parcurgem toate etapele impuse de sistem.

Cu încredere, răbdare şi dragoste de neam am reuşit să îndeplinim procedurile legale actuale.

Şi tu poţi! Cu tine şi cu alţii ca tine vom reuşi să recăpătăm libertatea şi demnitatea noastră, a urmaşilor nostri, a urmaşilor urmaşilor nostri.

Descarcă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Miscării pentru Constituţia Cetăţenilor(MCC)

Procedura pe care este necesar sa o urmezi  ca Reprezentant Teritorial MCC are 17 paşi după cum urmează: (vezi şi documentul cu instrucţiunile de la finalul acestei pagini si formularele pe care le poţi descărca şi imprima)

 1. În fiecare localitate (comună, oraş, municipiu) se constiuie, prin iniţiativa celor interesaţi, un comitet de acţiune al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), format din cel puţin 5 cetăţeni cu drept de vot. La nivelul satelor, al cartierelor, străzilor etc, se constituie celule ale MCC. Membrii celulelor devin, automat, membri ai comitetelor de acţiune, din localităţile respective.
 2. Toţi membrii comitetului de acţiune participă la acţiunea de strângere de semnături pentru susţinerea Constituţiei Cetăţenilor.
 3. Persoanele care participă la acţiunea de strângere de semnături trebuie să obţină împuternicire, în scris, de la Comitetul de Iniţiativă al MCC, conform legii. Pentru obţinerea împutericirii, cei interesaţi transmit Comitetului de Iniţiativă o copie xerox de pe actul de identitate (BI/CI), prin poştă, prin fax (021.310.4623), sau prin e-mail (constitutiacetatenilor@gmail.com).
 4. Formularul listei susţinătorilor se găseşte pe site-ul www.variantacojocaru.ro, la secţiunea “Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor”, rubrica “Formulare”, de unde poate fi descărcat şi multiplicat, în câte exemplare este nevoie. Cei care nu au acces la calculator şi internet pot suna la tel. nr. 021.310.46.23, sau 0726.561.114, pentru a li se trimite, prin poştă, formularele şi instrucţiunile de care au nevoie.
 5. Pe o listă se înscriu numai persoane din aceiaşi localitate.
 6. O persoană nu poate semna decât o singură dată, pe o singură listă.
 7. În partea de sus a listei, persoana împuternicită completează, obligatoriu, judetul şi localitatea. La Bucureşti, la localitate, se trece sectorul, iar la judeţ se scrie Bucureşti.
 8. Persoana împuternicită completează, cu pixul, coloanele 1-7 din lista de susţinători, cu datele din actul de identitate al persoanei care doreşte să semneze şi solicită acesteia să semneze în coloana 8.
 9. Persoana împuternicită, care strânge semnăturile, îşi va scrie numele şi prenumele în parea de jos a listei, va semna şi va scrie data la care a fost întocmită lista.
 10. Este de dorit ca fiecare listă să fie completă, adică să conţină 20 semnături. Dacă acest lucru nu este posibil, se depun şi liste incomplete, cu mai puţin de 20 semnături.
 11. Listele semnate de susţinători se strâng în dosare.
 12. Se vor folosi dosare cu şină, care să poată fi păstrate în bibliorafturi.
 13. Într-un dosar se introduc numai liste cu semnături din aceiaşi localitate.
  Filele dosarului se numerotează
  , începând cu cifra 1. În aceiaşi localitate, se pot face mai multe dosare. Aceiaşi persoană împuternicită poate depune mai multe dosare. Când a strâns un număr de câteva zeci de semnături, face un dosar, pe care îl depune la primărie şi apoi face alte dosare, cât de multe poate face.
  Dosarele se şnuruiesc
  şi se semnează pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoana împuternicită, care a strâns semnăturile respective. Capetele snurului se lipesc de coperta a doua a dosarului, astfel încât să nu se poată sustrage file din dosar. Pe coperta a doua a dosarului, persoana împuternicită va scrie Acest dosar conţine un număr de….file, cu un număr de……semnături.
  Pe coperta 1 a dosarului, se scriu următoarele:

  LISTE SUSŢINĂTORI
  REVIZUIREA CONSTITUŢIEI
  MO NR. 100/10.02.2014
  LOCALITATEA:………………………………
  JUDEJUL:………………………………………

 14. Persoanele împuternicite îşi fac câte o copie de pe fiecare dosar, cu toate filele acestuia, identic cu cel original., pe care o păstrează, în condiţii de siguranţă.
 15. Dosarele cu listele de semnături se depun, în original, la primaria localitaţii, în vederea atestării calitaţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor. Alături de fiecare dosar, persoana împuternicită depune şi o cerere, în două exemplare, cu următorul conţinut:“Domnule Primar,
  Depun alăturat un dosar cu liste ale susţinătorilor iniţiativei legislative a cetăţenilor privind revizuirea Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100/10.02.2014, în vederea atestării, conform prevederilor Legii nr. 189/1999. Dosarul conţine….file, cu un număr de….semnături ale cetăţenilor din localitatea……………………..

  Cel care depune dosarul trebuie să solicite primăriei să îi scrie pe al doilea exemplar al cererii sale: numărul de înregistrare, data înregistrării şi ştampila primăriei.
  Atestarea se face prin semnătura primarului, sau a persoanei împuternicită de primar, şi prin aplicarea ştampilei, cu indicarea datei când s-a făcut atestarea. Semnătura se aplică pe ultima copertă a dosarului. Dacă semnătura este a unei persoane împuternicită de primar, trebuie indicat şi numărul actului de împuternicire.

 16. Termenul de atestare de către primărie este de 15 zile, de la data înregistrării dosarului la primărie. Persoana împuternicită trebuie să recupereze dosarul de la primârie, în cel mai scurt timp. În cazul în care primăria a eliminat (tăiat) unele din semnături (pe motiv că unele personae înscrise în liste nu au drept de vot, sau nu au domiciliul în localitatea respectivă), persoana împuternicită scrie numărul de semnături rămas valabil, pe coperta a doua a dosarului, semnează şi, apoi, corectează şi listele din dosarul în copie pe care îl păstrează.
 17. Imediat după recuperarea dosarului de la primărie, persoana împuternicită trimite dosarul original, prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa:
  COJOCARU CONSTANTIN, CP2-46, Bucureşti, Sectorul 1.

Instructiuni nr.1 12.02.14

Formular adeziune PF 02.04.13

Formular adeziune PJ 02.04.13

Formular lista sustinatori 10.02.14

Formular Declarare prealabila 23.05.13

Formular Imputernicire 16.02.14

 • Distribuie pe retele de socializare

Etichete: , , , , ,