LEGEA RECTIFICARII BUGETULUI PE ANUL 2010

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                  SENAT

LEGE pentru modificarea şi completarea

Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol I: Legea privind bugetul de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 27 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 81.654,3 lei, iar la cheltuieli în sumă de 101.678, 4 milioane lei, cu un deficit de 20.024,1 lei.

(21) Majorarea veniturilor cu suma de 15.000 lei se face prin reducerea corespunzătoare a rezervei valutare a României.

2. După art. 29 se introduc două noi articole, art. 291şi art. 292 cu următorul cuprins:

Art. 291 -. Împiedicarea aplicării prezentei legi constituie infracţiune, iar persoana fizica responsabilă este sancţionată cu amendă penală în cuantum de 100.000 lei.

Art. 292 – Guvernul României şi Banca Naţională a României vor duce la îndeplinire prevederile prezentei legi.

  • Distribuie pe retele de socializare